Vè then cài chốt chận

0
Vè then cài chốt chận

Vè then cài chốt chận

” Tôi vui tôi sướng biết bao nhiêu “

Vẫn Tổng bí thư vẫn lẩy Kiều

2 ghế 2 mông chi lận đận

Sức cùng lực tận ghế buông mông

Ghế buông mông , mông không buông ghế

3 nhiệm kỳ chẳng có là bao

Can cớ chi chổng đít kêu gào

Bớ lãnh đạo để dân làm chủ !

Babui 1/2020

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên