Lê-nin vẫn chưa chết!

23
Tượng Lenin bị vứt bỏ khi hết thời

Từ đầu năm đến nay, nhiều nhà xuất bản Pháp tung ra sách mới hoặc in lại sách cũ nhắc lại việc cướp chánh quyền của cộng sản đệ tam (bolchevique) và thiết lập chế độ độc tài toàn trị của Lê-nin ở Nga.

Năm 1945, một nhóm thanh niên Việt Nam, lối năm mươi tên, cũng theo đệ tam (bolchevique), thứ râu ria của Lê-nin, từ miền rừng Việt Bắc kéo về Hà nội cướp chánh quyền của Cụ Trần Trọng Kim, học theo mánh khóe Lê-nin hồi 1917 ở Nga và thiết lập chế độ độc tài ác ôn hiện nay vẫn còn ở Việt Nam.

Nay Pháp tung ra nhiều quyển sách nói về Lénine vì muốn chỉ ra Poutine là sản phẩm tinh ròng của Lê-nin mặc dầu Poutine nhiều lần phê phán Lê-nin sai lầm nghiêm trọng là đã tạo ra nước Ukraine độc lập để ngày nay, Poutine phải mở «cuộc hành quân đặc biệt» để thu hồi. Trái lại, Poutine chủ trương tôn thờ Staline và kết thân với Xi vì cùng ngưỡng mộ Mao sâu xa.

Riêng tuần báo pháp Le Point cho rằng Poutine là Staline cộng với Hitler. Hoặc Poutine là Staline nhưng gian ác hơn Staline nhiều.

Mỗi lần có dịp nói về Lê-nin, Cỏ May tôi không thể không nhớ hồi sau 30/04/75, nhiều tên vc dạy chánh trị cho dân Sài gòn, quả quyết Lê Duẩn, Lê Đức Thọ đều có họ xa với Lê-nin. Cùng họ . Chúng còn nói rỏ ở ngoài Bắc “Cán bộ chúng tôi đều gọi Bác Lê-nin là Bác Sáu Lê-nin”.

Tên Lê-nin phiên âm theo chữ la-tin (tiếng pháp và cả tiếng việt) là “Vladimir Ilitch Lénine”. Viết tắt thành “VI Lê-nin”. Đúng là “Sáu Lê-nin”!

Nói Lê-nin chưa chết vì ngày nay hảy còn lắm tên độc tài cộng sản như Xi, Ủn, Trọng hoặc độc tài mà không cộng sản như Poutine, tất cả đều cai trị rặp theo chủ thuyết Lê-nin.

Lê-nin hay Staline?

Cộng sản Pháp từ những năm 1930 đã từng đặt vấn đề độc tài toàn trị là của Lê-nin hay Staline? Boris Souvarine, lãnh tụ đảng cộng sản Pháp, sau trở thành người chuyên về Staline, phân biệt tách bạch về hai người, Lê-nin và Staline, thì cho rằng chính Staline mới đúng là tên bạo chúa cực kỳ ác ôn. Nhưng sau này, cả người cộng sản, những người có chút suy nghĩ, cũng đã phải thừa nhận chính Lê-nin mới đúng là nguồn gốc của thứ chế độ độc tài toàn trị ác ôn còn tồn tại ngày nay ở Tàu, Việt nam, Bắc hàn, Nga, …

Riêng hai sử gia Alexandre Sumpf và Stéphane Courtois chỉ rõ mọi dự án, suy nghĩ của Lê nin từ khởi đi, và ngay trong thực chất, đều là thứ độc tài toàn trị. Chất độc tài ác ôn đã có trong suy nghĩ của Lê-nin từ trước khi hắn cướp được chánh quyền. Những suy nghĩ từ trong đầu của hắn đã là thứ độc tài rồi. Đảng cộng sản đệ tam được huấn luyện nhuần nhuyễn những mánh khóe cực kỳ xảo trá để cướp chánh quyền của nhơn dân. Khi cướp được chánh quyền vào tay thì dùng kỷ luật sắt và sự gian ác để giữ chặt trong tay và nhờ đó kiểm soát toàn xã hội.

Sử gia Alexandre Sumpf giải thích rõ bản chất độc tài của Lê-nin đã bộc lộ ngay từ lúc lợi dụng cơ hội sau cách mạng 1905, Nga hoàng đã tuyên bố thoái vị, cướp được chánh quyền dân chủ non trẻ, giải tán Quốc hội Lập hiến, đàn áp nông dân nổi dậy, thành lập công an (Tchéka – tiền thân của KGB và ngày nay là FSB) .

Ngoài ra, phải thấy rõ cái ác ôn của Lê-nin chủ trương không phải chỉ giai đoạn, mà nó là thực chất của hệ thống cai trị, của chế độ. Sử gia Stéphane Courtois nhận định rỏ hơn những khác biệt giữa Lê-nin và Staline là thuộc về tầm vóc, về mức độ chớ không phải về bản chất. Vì cả hai đều có chung một bản chất là thứ độc tài cực kỳ ác ôn.

Lê- nin mới là kẻ cực kỳ tàn bạo

Năm 1917, vừa chôm được chánh quyền từ Alexandre Karensky ở Peter-sbourg, Lê-nin liền thiếp lập chế độ độc tài toàn trị cộng sản: dẹp bỏ mọi thứ tự do đã có, lập công an chánh trị, tàn sát kẻ chống đối hoặc không cùng phe cánh, gọi chung là « kẻ thù của nhơn dân », lập trại tập trung, giàn dựng những phiên xử án như Tòa án nhân dân. Hệ thống ác ôn của Lê-nin được Staline thừa kế và mở rộng ra bao trùm gần nửa thế giới trong thế kỷ qua.

Tháng 9 năm 2022, ở Thành phố La Courneuve, ngoại ô Đông-Bắc Paris, cũng như hằng năm, Đảng Cộng sản pháp tổ chức Lễ Hội « Nhơn Đạo » (Fête de L’Humanité) . Người tham dự rất đông . Dĩ nhiên có đủ các đảng phái thuộc cánh Tả của Pháp như đảng Cộng sản, đảng Xã hội chủ nghĩa, đảng Xanh, Pháp bất khuất, Lực lượng Thợ thuyền, Đảng Chống Tư bàn, Đệ Tứ,… . Các tổ chức tham dự đều dựng gian hàng, vừa giới thiệu tổ chức của mình, vừa bán sách báo hoặc sản phẩm của tổ chức để tuyên truyền. Ngoài ra còn có nhiều trò chơi và ăn uống.

Trên những lối đi tại lễ Hội L’ Humanité khai mạc năm 1930, có những pho tượng bán thân và hình ảnh Lê-nin thì nay đều biến mất, được thay thế bằng hình của anh chàng râu xồm Che Guevara, một tên xã hội chủ nghĩa nhưng tay chưa nhuộm máu như Lê-nin.

Suốt thời gian dài Lê-nin như bị bỏ quên, nhưng không phài vì thế mà thoát khỏi bị dư luận phê phán tội ác . Tại Lễ Hội « Nhơn Đao », Ông Philippe Bouyssou, Thị trưởng Thành phố Ivry- sur-Seine, nói về Lê-nin « Mọi người ai cũng thấy Lê-nin là tên độc tài tàn bạo và khát máu đã cướp đoạt chánh quyền của dân chúng . Staline chi có việc mở rộng áp dụng chế độ tàn bạo đã được Lê-nin thiết lập » .

Ông Philippe Bouyssou là đảng viên cộng sản Pháp. Năm 1982, ông gia nhập Đoàn Thanh niên cộng sản. Thành phố Ivry-sur-Seine, sát bên Paris Quận 13, có truyền thống cộng sản. Trước đây, Ông Georges Marrane, bạn Hồ Chí Minh, bố vợ của Cụ Nguyễn Mạnh Hà, Bộ trưởng Kinh tế của Chánh phủ Hồ Chí Minh 1946 (Ông NMH lại không theo cs), làm Thượng Nghị sĩ cs và Thị trưởng Ivry-sur-Seine suốt 36 năm. Nay Công trường thành phố mang tên Marrane.

Ở lều của phái đoàn Liên đoàn cộng sản Tỉnh Val-de-Marne cũng đồng thanh lên tiếng tố cáo « Lê-nin mới đúng là bạo chúa ác ôn dựng lên chế độ công sản được nhiều nước theo » .

Khi vừa nắm quyền ở Nga, Lê-nin liền đua ra tín điều « Hạ những ai chống đối, gán cho chúng là kẻ thù của nhơn dân » ngày nay hảy còn được Poutine, Xi, Trọng nhiệt tình áp dụng triệt để ở nước của họ.

Từ 20 tháng 12 năm 1917, Lê-nin tổ chức Công an chánh trị, có tên Tcheka – Ủy ban Đặc biệc, sau trở thành Guépéou, rồi NKVD và sau cùng là KGB. Tới Poutine đổi thành FSB. Công an của Lê-nin có quyền hạn vô biên, hành động ngoài pháp luật, chỉ biết tuần hành theo lời dạy của Lê-nin mà thôi. Dzerjinski, trùm Công an giải nghĩa « Công an là những người không biét điều gì hiệu quả hơn là cho ngay 1 viên vào đầu kẻ mà mình muốn nó im mồm đi».

Ra đời năm 2017, qua năm sau Công an Tcheka có 120 000 người. Năm 1921, tăng lên 280 000.

Công an đối với dân chúng cực kỳ dã man nhưng những hành động của chúng chưa bao giờ làm cho Lê-nin xúc động vì thấy tội nghiệp cho nạn nhơn. Trái lại, Lê-nin còn ưu đãi Công an hơn những Cơ quan khác.

Trước Đại hội Đảng, Lê-nin dõng dạc tuyên bố «Một người cộng sản uu tú cũng chính là một Công an xuất sắc».

Và nói về việc bảo vệ chế độ cộng sản, Lê-nin dạy « Một chế độ sẵn sàng thực thi khủng bố vô giới hạn thì không thể nào bị lật đổ (Simon LEYS, Essais sur la Chine, Robert Laffont, Paris 1998, trg.5) .

Cũng theo Simon LEYS (Essais sur la Chine, trg ), tron g những năm 1965-1969, Mao làm đại cách mạng văn hóa vô sản đã giết trên nửa triệu dân tàu, và qua các cuộc cách mạng, hắn đã giết tất cả hơn 80 triệu dân tàu nhờ áp dụng đúng chủ thuyết giết hàng loạt học được ở Lê-nin .

Năm 1932-1933, Staline, người kế nghiệp Lê-nin, đã cho dân Ukraine (Liên-xô) chết đói từ 4 tới 6 triêu người chỉ trong vòng 9 tháng bằng chánh sách tập thể hóa ruộng đất và tập trung quyền lực .

Ngay từ năm 1920, Lê-nin đã cho lập hằng trăm trại tù tập trung, gọi là « trại cải tạo » và liền có cả trăm ngàn dân nga được đưa vào học tập. Ở Việt Nam, từ thời Việt minh, Hồ Chí Minh cũng học lóm ở Lê-nin, cho tổ chức « Trại Đầm Đùn » ở Thanh hóa, dưới tên gọi hiền lành, dễ thương là « Trại Lao động Tiết kiệm » nhưng thật sự là trại tù, giam nhốt những người có tiền, có ruộng đất, làm công chức cho Tây, bắt họ làm việc cho đảng cộng sản đến gục ngã vì kiệt sức và đói .

Sau 30/04/75, học theo Bác Sáu Lê-nin, cộng sản hà nội lập trại cải tạo trên khắp Việt nam để nhốt hằng 300 000 dân miền nam, cũng bắt họ lao động cực lực, chết đói, chết bịnh không được chửa trị .

Đối vói tôn giáo vốn là thuốc phiện, Lê-nin cho giết hết 8000 tu sĩ Chánh thống giáo, số còn lại cho đi cải tạo và lao động sản xuất . Tiếp theo, năm 1930, Staline cũng gởi tới trại cải tạo hằng ngàn tu sĩ, đóng cửa hết 90% nhà thờ ở vùng quê .

Từ cách mạng Tháng 10, uy tín của Lê-nin trở thành vật thờ phượng mù quán của đảng viên cộng sản . Nhưng nó là một hiện tượng được đảng cộng sản bảo vệ và duy trì . Hình ảnh, tượng đài, bích chương , biểu ngữ, dựng lên, dán trên tường, giăng mắc khắp nơi trong nước .

Trước khi chết, năm 1922, Lê-nin còn giàn dựng lên vụ án 34 cán bộ lãnh đạo đảng vì dám

có ý kiến phê phán đường lối của hắn ta nhưng bị dư luận quôc tế kịch liệt phản đối nên phải

đem đi nhốt . Qua thời Staline, Staline cho đem đi bắn .

Ngày 21 tháng 1 năm 1924, Lê-nin chết nhưng chủ thuyết chánh trị của ông ta vẫn không chết theo hắn, nhứt là chánh sách khủng bố hằng loạt được Staline, Mao, Hồ Chí Minh tiếp tục ân cần áp dụng ở xứ sở của họ vô cùng hũu hiệu : cải cách ruộng đất, cách mạng văn hóa, cải tạo tư sản, tập trung cải tạo, kinh tế mới,…

Lê-nin ở Nghệ an và ở Hà nội

Ở Việt nam, từ Hồ Chí Minh tới nay, đảng cộng sản vẫn bám sát Lê-nin để cai trị và khủng bố, đàn áp nhơn dân, áp dụng lời dạy của Lê nin «Một chế độ sẵn sàng thực thi khủng bố vô giới hạn thì không thể nào bị lật đổ” để bảo vệ chế độ .

Đúng là Sáu Lê-nin chưa chết ở Việt nam ! Ngày 3-4-2024 vừa rồi, Ban Tuyên giáo Nghệ An cho biết nhơn dịp kỷ niệm 154 năm ngày sanh của Sáu Lê-nin, tỉnh Nghệ An và tỉnh Ulyanovsk (Nga) sẽ tổ chức lễ khánh thành tượng Lê-nin đặt tại thành phố Vinh vào giữa tháng 4-2024, trên diện tích 1.036,5m2, bệ cao 3m, bằng thép. Mặt trước khắc dòng chữ bằng tiếng Nga và tiếng Việt “VI LÊ-NIN, 1870-1924”, mặt sau khắc dòng chữ bằng tiếng Nga và tiếng Việt “Biểu tượng của tình hữu nghị Việt – Nga”. Tượng đặt ở giữa ngã tư đại lộ Lê-nin với đường Nguyễn Phong Sắc, thành phố Vinh.

Nhưng có điều mới lạ là việc dựng tượng Lê-nin ngày nay đã gây nhiều tranh cải ở Trung ương đảng vì họ thấy ở Âu châu, nhiều nước cộng sản củ đang có phong trào hạ bệ tượng đài Mác, Lê-nin và nhứt là Staline . Và những người đưa ra ý kiến phê phán đó chưa thấy bị Công an thanh toán .

Sự phê phán rỏ hơn khi Ts Vũ Thị Phương Anh (trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng), giải thích “Theo tôi không nên nhìn nó nặng về góc độ văn hóa, mà nó phải xét dưới góc độ chính trị. Nó là một biểu tượng chính trị và đại diện cho một chế độ mà người dân thấy mình là nạn nhân cho nên muốn đập bỏ nó đi. Đây là hành động mang tính biểu tượng, thể hiện mong muốn cho mình một chế độ dân chủ hơn”. Theo nhà giáo Vũ Thị Phương Anh, những công trình như tượng đài Lê-nin đang là biểu tượng của một chế độ chính trị, và nó không phải là những công trình hiếm, mà nó có mặt hầu như mọi nơi ở các quốc gia cộng sản cũ ở Liên-xô và Đông Âu. Và nếu người ta không đập ở chỗ này thì họ sẽ dỡ bỏ nó ở chỗ khác… Một ý kiến khác nhìn đơn giản hơn theo hướng thời sự « củi – lò », rằng « không chắc chính quyền tỉnh Nghệ An yêu mến Lê-nin. Vấn đề là kế hoạch thực hiện này được thượng cấp phê duyệt thì thực hiện sẽ có tiền. Bị chỉ trích mà có cơ hội “phết, phẩy” thì vẫn hăm hở làm thôi » (Báo Thời Luận, ngày 11/04/24, Ca, Huê kỳ) .

Cũng chuyện Sáu Lê-nin . Ngày 3/4/2024, Tòa án Nhân dân Hà Nội xét xử và tuyên phạt ông Nguyễn Chí Dũng, 57 tuổi, một cựu quân nhơn chuyên rà phá bom mìn, 5 năm tù ở vì tội đem chất nổ phá hủy tượng Sáu Lê-nin ở Công trường Lê-nin, Hà nội, ngày 8/9/2023, làm bể đít và què cẳng Sáu Lê-nin . Chuyện cực kỳ quan trọng mà báo trong nước không nói rõ ông này ở đơn vị quân đội nào, tại sao làm chuyện động trời đó, mức độ thiệt hại thật sự và dư luận dân chúng phản ứng như thế nào,.. ?

Việc phá hủy tượng Sáu Lê-nin còn nghiêm trọng hơn cho nổ lăng Hồ Chí Minh ở Hà nội nữa vì « Lê-nin là Thầy, là cha, là người lãnh đạo cách mạng việt nam », Hồ Chí Minh viết trên báo như lời ai điếu sau khi Lê- nin chết mà không được dự đám ma trong lúc Hồ đang có mặt ở đó từ 30/06/1923.

Từ trước đến nay, ở Việt Nam, Đảng Cộng sản không dung tha các hành động phỉ báng lãnh tụ cộng sản hay xúc phạm, hủy hoại các tượng đài của các lãnh tụ của chế độ, mặc dầu trên thế giới nhiều bức tượng Lê-nin ở các nước thuộc Liên-xô cũ đã bị giựt sập kể từ khi khối này tan rã vào năm 1991(VOA).

Gần đây hơn hết ở Ukraine, dân chúng hè nhau kéo Sáu Lê-nin sập xuống, đem vứt sạc .

Ở Việt nam, chúng có dựng tượng Hồ Chí Minh cũng chỉ vì kiếm chút cháo mà thôi. Nay mai đây, dân chúng vì từ lâu, bị công an khủng bố hằng loạt, đến một lúc không còn biết sợ nữa, sẽ noi theo gương sáng của Ukraine và Đông âu, cùng nhau kéo sâp tất cả tượng tên Hồ Chí Minh. Cả cái mả của hắn ở Ba Đình nữa. Để Lê-nin và Hồ cùng chết vĩnh viễn .

Cũng là tất yếu lịch sử thôi!

Nguyễn thị Cỏ May

23 BÌNH LUẬN

 1. Lê-nin vẫn chưa chết?
  Nhưng mà..kệ bà ảnh, chả ăn thua gì với tụi em.
  Miễn sao bác Hồ sống hùng dũng mãi trong…quần chúng ta là tụi em…sướng rồi!

 2. Hỡi tuổi trẻ yêu nước

  Sống như Hai Cụ Phan
  Như tướng Nguyễn Khoa Nam
  Chết như Trần Bình Trọng
  Thà làm quỷ nước Nam

  Hỡi tuổi trẻ yêu nước
  Chính rợ Hồ đã rước
  Giặc ngoại xâm nước ta
  Tàu kẻ thù truyền kiếp

  Nông Dân Nam Bộ

 3. Cầu Trời phù hộ cho sống lâu nhưng sống không bằng chết thì thà chết nhanh và chết phứt cho xong, cho khỏi đau đớn cái thân già và nhất là để khỏi nghe lời kết tội của thiên hạ.

  Trọng, Tập và Putin đã qua tuổi thất thập cổ lai hy, già rồi nhưng vẫn mang tham vọng nắm giữ quyền lực và cũng mong sống lâu, nhưng sống mà bị thế giới nguyền rủa mỗi ngày, không bằng chết chỉ bị rủa một lần cuối, thì thà chết lẹ cho xong để khỏi đau đớn cái đầu.

  Lenin của Putin đã chết và Hồ của Trọng cũng đã chết nhưng tượng và xác thì vẫn “sống” và vẫn phải sống phơi tên phơi xác và phơi mặt cho thiên hạ chửi. Thân xác đã chết đã nằm im nhưng tên tuổi vẫn phải sống để cho nhân loại tưởng nhớ tới tội ác ghê tởm của họ đã làm. Như vậy thà tên tuổi chết luôn theo thân xác còn hơn phải sống để bị người đời chà đạp mỗi khi nhìn thấy hình, thấy tượng và thấy xác trong lăng, chẳng khác gì xác đã chết rồi mà vẫn phải sống mãi trong quần chúng.

  Nhắc tới Lenin, cũng như nhắc tới Hồ; cũng như bây giờ nhắc tới Putin, nhắc tới Tập, nhắc tới Trọng, và nhắc tới Kim, là nhắc tới cộng sản và nhắc tới tội ác của những tên này đang làm với chính đất nước và dân tộc mình.

 4. Nếu một người hiểu rõ , nhận thức rõ về tự do dân chủ ắt sẽ không bao giờ thần tượng bất cứ lãnh đạo . Vì thần tượng ảnh hưởng đến sự lựa chọn cần thiết về một vấn đề nào đó của dân chủ , làm mất tính dân chủ khi cuồng thần tượng .

  Một lãnh đạo độc tài phải tạo được tình trạng cuồng thần tượng , thí nghiệm mức độ cuồng thần tượng như Trump tuyên bố mình là người thứ hai sau Chúa , nhằm xác định mức độ mê muội của thành phần cuồng để chuẩn bị cho những bước đi tội ác độc tài kế tiếp .

  LÊNIN có lẽ đã nghiên cứu kỷ về phương sách tuyên truyền của Hittler . Nhưng LÊNIN đã bổ sung thêm , nâng cao thêm tính khủng bố tập thể từ người trong gia đình đến người thân , lan rộng khắp xã hội .

  Muốn thế cần phải khủng bố tinh thần của một Đảng viên cọng sản ngay từ phút đầu tiên gia nhập Đảng CS . Một cảm giác bản thân luôn luôn bị giám sát bởi mọi người xung quanh tiếp xúc hằng giờ , hằng ngày bất kể thân sơ .

  Tiếc thay . Đồng bạc đã đâm toạc phương thức hành động khủng bố của LÊNIN . Đảng cọng sản khắp thế giới đã biến thành Đảng mafia tham nhũng hối lộ khiến liên bang Xô viết tan rã . Lại thảm hại hơn khi nền kinh tế thị trường định hướng XHCN mang nặng hơi hám ngoại tệ khiến khủng bố tinh thần Đảng viên cọng sản của LÊNIN bị vô hiệu .

  Điều này được chứng tỏ và giải thích tại sao biện pháp đốt lò của Tập và Trọng không tiến tới , ngược lại trở thành một trận bão lửa đang thiêu rụi 2 Đảng CSTQ & ĐCSVN .

  Kết quả để cứu bản thân Tập và Trọng phải dập tắt cơn trận đại phong thủy bằng cách phải tuyên bố giải tán ĐCSN như Gobachev đã làm .

  Hy vọng dự kiến này xảy ra bất ngờ trong thời gian rất gần từ hôm nay .

 5. Dân Mít đặc VC

  Dân VN nói chung đại đa số đều là sản phẩm của VC giáo dục và đào tạo trong thời gian dài 1/2 thế kỷ VC cai trị. Nhưng trong số đó dân các vùng Nghệ An, Quảng Trị, Bình Định, Quảng Nam là thuộc vào loại dân bảo thủ giáo điều và cố chấp nhất. Lươn lẹo qua Tây qua Mỹ làm chui nhưng vẫn “đấm c.c” vào Mỹ. Và lúc nào cũng BÁC TA TỔ QUỐC TA ĐẢNG TA vinh quang nhất nha. Tổ choa cái thèng mẹt xí xi con kẹt bép tưa (mặt xí xi con c.c bắp tay) ! Ha ha ha !

 6. Mít đặc VC đưa tượng HCM sang Nga thì Nga nhận. Dĩ nhiên khi Nga gởi tượng Lenin cho Mít đặc thì Mít đặc phải nhận có qua có lại chứ. Nhưng xui cho VC là thời điểm hiện nay Nga đang xâm lăng Ukraine và bị LHQ lên án nặng nề. Thành ra Mít đặc coi như ủng hộ Nga đi ngược và chống lại nghị quyết LHQ. Khôn vặt lú c.c nên ngu ! Ha ha ha !

 7. Khà khà khà, chỉ còn mươi hôm nửa là đúng 49 năm ngày NGỤY SÈ GÒNG cởi ao tuọt quần , quăng súng liệng đạn để dể bề bám đuôi đu càng, kakkakakka. Anh Phét lại phọt ra vài vần thơ lục bát để CHỌT đám TÀn Dư Ngụy Cock cùng hụ đuệ con chau’ họ tại Bolsa Cali Phọt củng như khắp thế giói.

  LeNin thì đả chết chưa?
  Diệm Thẹo thì ngủm ba đòi……ku ti
  Con cháu tứ tán ăn mày
  Ngày đêm cuốc hận tháng tư lại dìa

  Ngày xưa súng đạn ngút trời
  Bu Mẽo đở đầu Ngụy dạ Ngụy vâng
  Trên tròi dày đặc chim sắt
  Duói đất đại pháo xe tank tàu bò

  Duói biển hạm đội be bờ
  Tiêm kích phi pháo tại tàu sân bay
  Hiện đại bậc nhất hành tinh
  Ngụy Quyền mản nguyện phen này lên ngôi

  Ai dè trời lại trêu nguòi
  Dép râu nón cối tiến vào nội đô
  Ngụy thời tá hỏa tam tinh
  Bu Mẽo đành phải rút quân hoảng hồn

  Ngụy Quyền sụp đổ tức thời
  Ngôi nhà mục ruỗng tới thời diệt vong
  Không gì cưởng lại lòng dân
  Tháng 4 năm đó thông’ nhất một nhà

  Chinh chiến chấm dứt từ rày
  Dân Việt đoàn kết chung lòng dựng xây
  Viet Nam quoc gia phú cường
  Bỏ đi ngày tháng , Ngụy Quyền bại vong.

  Khóc chi khóc mải khóc hoài
  Bôn’ Chín năm rùi chứ phải hôm qua
  Oan ức chi cứ khóc ròng
  Có gan ăn cuóp có gan chịu đòn

  Thua rồi phải ráng chịu thua
  Ai đời lại cứ cà…nanh khóc nhè
  Van xin…. CUỐC TẾ xen vào
  Xóa bài làm lại, Ngụy chờ thời cơ

  Bu MẼO nào đủ uy danh
  Để ban cho NGỤY cái quyền….tròi con
  Nhân Quèn Dân Chủ bày trò
  Ngụy hèn hy vọng chú SAM xía vào

  Chú SAM kinh nghiệm đầy mình
  Đụng tói VIET CỘNG chú SAM kinh hoàng
  Nóc nhà tháo chạy thuở nào
  Chú SAM im lặng ngậm ngùi bó tay

  Ngụy Hèn đành cứ loay hoay
  Bốn chín năm ròng chủi rủa búa xua
  Viet Cộng củng chẳng hề chi
  Giup dân xay dựng cơ đồ VIET NAM.

  • He he …

   Phét…phét:

   “Viet Cộng củng chẳng hề chi
   Giup dân xay dựng cơ đồ VIET NAM”

   Sự thật thì là

   “Viet Cộng củng chẳng hề chi
   Cho cả nhà Phét phải “cu li”, “bán mình”!

   – Cầu trời cho Việt cộng đừng xập mau để cho cả họ nhà Phét (năm đời) phải bị đảng cho xuất khẩu đi làm lao nô, đĩ điếm, trộm cắp khắp năm châu bốn biển….và cho cả thế giới khinh bỉ và gọi đích danh cái “quê hương của bác Hồ”.

   – Cầu trời cho Phú Trọng sống dai để được “hưởng thú” ăn ỉa tại chỗ, đau đớn thân xác, lây lất thêm zăm mười năm nữa!

   Tội nghiệp “bác Hồ”
   Hoan hô “anh Phét”!

   • Anh Phet’ khoai’ 4 cau ni lem’ em HUI, kakkakakakak

    Khóc chi khóc mải khóc hoài
    Bôn’ Chín năm rùi chứ phải hôm qua
    Oan ức chi cứ khóc ròng
    Có gan ăn cuóp có gan chịu đòn

   • Khà khà khà, anh Phét củng cầu mong sao cho bác TRỌNG sống tới 100 tuỏi như bao triệu nguòi ước mong. Nếu co phải ăn ị tại chổ mà sông lâu như bác TRỌNG thì lo chi em Hũi ui. Thiếu chi kẻ hầu nguòi hạ mà em phải lo bò trắng răng hử HỦI.

    Chỉ sợ là biet bao kẻ muốn sông lâu như bac TRỌNG nhà anh Phét mà hỏng đuọc vì phải bị đàn em hạ sát một cách dã man nhất thé kỷ thì đó là nổi đau và nhục không tả nổi.

    Hoac là các…..TÀn Dư NGUY COCK ở hải ngoại mà sống lâu thì củng bị tống vào Nursing Home bố thí tại MẼO. Vào đó thì kể như là…..SỐNG mà KHÔNG bằng CHẾT vì đám y tá bỏ bừa cho sống chết mặc bây vì đây là nhà duỏng lảo rẻ tiền dành cho đám nghèo nàn kiét xác như các cụ NGUY TÀN DƯ thì lấy tư cách chi mà đòi vói hỏi , kakkakakak.

    Đàng nào thì VIET CỘNG chúng anh vẩn đường bệ hơn đám Tàn Dư Nguy Cock vạn lần mà em HŨI , đó là điêu hiển nhiên, kakkakakakka.

    Anh Phét lại chọt đúng cái mụt đùng đanh đau điếng của Tàn Dư Ngụy rui đó/ kakkakakaka.

 8. Putin một thân một ngựa, cai trị đất nước Nga theo kiểu độc tài toàn trị, ai chống là trảm như anh Kim Jong-un để nắm giữ quyền lực ngồi trên ngai vàng cho đến chết. Quyền lực của hai anh này là tuyệt đối, bất cứ ai dám thử thách là bị diệt.

  Bên Tàu và VN cũng có hai anh học theo hai anh này, cũng muốn ngồi lì trên ngai là Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng.

  Cả 4 tay này cai trị đất nước còn muốn nổi hơn những người đã sáng lập ra đảng cộng sản nước mình là Lenin, Mao, Hồ, và Kim (Nhật Thành).

  Nói cộng sản Liên Xô đã sụp đổ và đã chết. Đúng là chủ nghĩa cộng sản Liên Xô đã sụp đổ và bị chia cắt tách rời, nhưng di chứng để lại cũng là một anh cộng sản lên cầm quyền tiếp tục cai trị nước Nga chẳng khác gì cộng sản. Nếu có khác là cá nhân Putin một mình sửa đổi hiến pháp nắm quyền tuyệt đối và Putin muốn xây dựng lại một nước Nga hùng mạnh, muốn chiếm lại các nước lân bang đã tách rời để đối đầu với Phương Tây. Rõ ràng hành động xâm chiếm đất nước Ukraine hiện nay của Putin chẳng khác gì cộng sản thời Liên Xô mà còn nguy nguy hiểm hơn cả cộng sản vì Putin dám thách thức cả thế giới với vũ khí nguyên tử.

  Đem tặng Hà Nội tượng ông tổ cộng sản của Liên Xô cho VN làm quà là Putin nhắc nhở việt cộng ba đình rằng hai nước chúng ta vẫn không dứt bỏ chủ nghĩa cộng sản. Lenin là người thầy của Hồ. Cộng sản Hà Nội dựng tượng Lenin ở quê Hồ để mỗi khi nhìn thấy tượng Lenin là toàn dân VN không quên chủ nghĩa cộng sản.

  Ai dám nói Putin ngày nay không phải là cộng sản, không còn máu cộng sản trong người và trong tim óc khi Putin cố ý tặng tượng ông tổ cộng sản Lenin cho cộng sản Hà Nội?

  • Dưới đây là link mà các bạn có thể đọc lại tác phẩm này. Tôi thật bồi hồi, nhớ lại một quãng đường xưa, dù không phải là người trong cuộc.
   “https://vietmessenger.com/books/?title=trai%20dam%20dun”

 9. Nếu ta vẫn làm thinh như không!

  Hoặc ngây thơ ấu trĩ bồng bột
  Hoặc ngu ngốc bán nước phản bội
  Theo chế độ mọi rợ Mác Lê
  Đắm chìm trong đói nghèo lạc hậu

  Từ từ ta sẽ bị diệt vong
  Nếu ta vẫn làm thinh như không!

  Nông Dân Nam Bộ

 10. “Lê Nin vẫn chưa chết”!

  “Bác Hồ” cũng vẫn chua chết!

  Vì “bác Hồ” cứ phải sống mãi trong quần chúng…….nó,

  Cho nên “bác Hồ” có muốn chết cũng đ…éo được.!

  Thật là tội nghiệp!

  và vì thế mới có câu vè:

  Tội nghiệp “bác Hồ”
  Hoan hô “anh Phét”!!
  Hồn không siêu thoát
  Xác không được chôn!

 11. Chép lại từ Facebook “Truyện cười xã hội chủ nghĩa”

  “Vừa bắt được 1 tù bình ngụy , người lính chỉ tay quát .
  Chúng mày là bọn thờ ngoại bang , là tay sai cho chúng nó .
  Tù binh nhìn lên tường hỏi ?
  Cho tui hỏi 2 ông treo trên cao kia là ai thế ?
  Lính quát : bọn ngu như chúng mày không biết thì phải , đó là lãnh tụ vĩ đại của liên xô đấy .
  Tù binh : lắc đầu trong im lặng

 12. Có xây, có tiền! Quảng trường HCM,… , giờ phải thêm chỗ khác để đặt tượng Lê-Nin nữa để có dịp xây và có tiền. Chả lẽ xây hai quảng trường HCM, nó chối quá!

  – Ghé thăm quảng trường Hồ Chí Minh thành phố Vinh Nghệ An
  31/01/2024 67.155

  – 13/04/2022 18:51 GMT+7
  Cảnh hoang vắng ở công viên lớn nhất Nghệ An

  TTO – Với diện tích gần 26ha, công viên trung tâm TP Vinh được biết đến là công viên có diện tích lớn nhất Nghệ An, đang lâm vào cảnh hoang vắng, nhếch nhác.

 13. Còn nhớ Võ Văn Thưởng? Cao thủ Mác-Lê, bằng Cao cấp lý luận chính trị, … Cán bộ hạng gộc, gộc, Chủ tịch nước đâu phải hạng vừa! Cũng thế thôi: Tiền, tiền, tiền.

  Có tiền: Mác-Lê, OK. Có tiền: đi với Mỹ, OK. Có tiền: đi với Tàu+, OK. Đi với Hàn, Nhật, v.v. có tiền? OK.

  Trích từ Wikipedia:

  “Võ Văn Thưởng sinh ngày 13 tháng 12 [6] năm 1970 tại Hải Dương,[7] nguyên quán ở An Phước, Mang Thít, Vĩnh Long.[Ghi chú 1][8].

  Ông học Trung học cơ sở tại trường trung học cơ sở An Phước [9] thuộc xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long[10].

  Năm 1988, Võ Văn Thưởng trúng tuyển đại học, theo học chuyên ngành Triết học Marx – Lenin tại Khoa Triết học, Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.[Ghi chú 2] Năm 1992, ông tốt nghiệp Cử nhân Triết học Marx – Lenin. Sau đó, ông theo học cao học chuyên ngành Triết học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhận bằng Thạc sĩ Triết học năm 1999 với luận văn về đạo đức trong sinh viên, học sinh Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2017, ông được Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ghi danh vào danh sách 10 gương mặt cựu sinh viên tiêu biểu của nhà trường.[11] Ngày 13 tháng 11 năm 2023, Võ Văn Thưởng đã về thăm lại trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11[12]. Trong những năm tháng công tác, ông cũng đã tốt nghiệp ngành Quản lý Nhà Nước ngạch chuyên viên tại Học viện Hành chính Quốc gia (Việt Nam).

  Ngày 18 tháng 11 năm 1993, ông được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành đảng viên chính thức vào ngày 18 tháng 11 năm 1994. Trong quá trình hoạt động Đảng và Nhà nước, ông theo học các khóa tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhận bằng Cao cấp lý luận chính trị.[13] “

 14. Nghệ An là tỉnh nghèo, không lo làm giầu, mà lo dựng tượng Lê Nin. Tại sao? Tiền, tiền, tiền. Dựng tượng đứa chó nào cũng được, hễ có ngân sách làm thì quan chức VC có tiền. Còn cái tượng khỉ gì đó có gì quan trọng!

 15. Quê hương tôi đã đến tận cùng!

  Bán nước trở thành chuyện bình thường
  Tài nguyên hầm mỏ chúng đã bán
  Chúng rao bán cả cái ngàn vàng
  Đã và đang bán qua đại Hán!

  Nước còn không có để mà uống
  Thì lấy đâu ra nước tiêu dùng
  Bây giờ nước đem ra mua bán
  Quê hương tôi đã đến tận cùng!

  Nông Dân Nam Bộ

 16. Không tin tôi bạn thử về chơi!

  Chuyện chỉ có ở đất nước tôi
  Xin mời thế giới đến mà coi
  Năm chục năm sau ngày thống nhứt
  Tồi tệ hơn ngày còn chia đôi

  Nước Việt Nam hai miền Nam Bắc
  Người dân hai miền được đổi đời
  Miền Bắc bây giờ giàu nứt vách
  Quê hương tôi nghèo rớt mồng tơi

  Không tin tôi bạn thử về chơi!

  Nông Dân Nam Bộ

 17. Đắm chìm trong dốt nát đói khát!

  Trong khi người nông dân quê tôi
  Một ngày công được năm đô thôi
  Thì chỉ riêng vụ Vạn Thịnh Phát
  Đã ngốn hai mươi bốn tỷ rồi

  Bán hết tài nguyên bán hầm mỏ
  Bán cái ngàn vàng khu đèn đỏ
  Bán sức lao động bán tim gan
  Hàng năm ta vẫn đi xin xỏ

  Trời không mưa phố phường hồ bơi
  Không động đất nhà cửa đổ nát
  Miền Tây sông nước quê hương tôi
  Đắm chìm trong dốt nát đói khát!

  Nông Dân Nam Bộ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên