Món nợ Nhân quyền dai dẳng, nặng nề

3

 

Ông Tng bí thư Nguyn Phú Trng đang có cuc viếng thăm chính thc nước Cng hòa Pháp vi hy vng đưa ‘’mi quan h chiến lược tòan din Vit – Pháp lên mt tm cao mi’’.

Theo thông báo ca b Ngai giao Hà Ni, quan h chiến lược nói trên bao gm các mi quan h kinh tế, thương mi, đu tư, giáo dc, văn hóa và du lch.

Va qua 3 t chc bo v nhân quyn có tr s ti Pháp :- Liên Đòan Quc tế Nhân quyn FIDH (Fédération Internatioale des Droits de l’Homme), y ban Bo v quyn làm người Vit Nam VCHR (Vietnamese Committee Human Rights) và Hi Nhân quyn Pháp Quc LDH (Ligue des Droits de l’Homme) đã gi bc thư dài cho tng thng Pháp E. Macron yêu cu khn thiết ông ‘’hãy đt ra câu hi nóng bng v nhân quyn trong các cuc tiếp xúc’’, yêu cu ông ‘’áp lc Vit Nam tr t do cho các tù chính tr, chm dt mi sách nhiu, bo hành ca công an đi vi các xã hi dân s, chm dt các cuc đàn áp tôn giáo và hy b mi điu lut chng nhân quyn’’.

Bc thư nêu rõ ‘’chế đ đc tài pháp tr ca Đng Cng sn Vit Nam trong 14 tháng qua đã bt giam và b tù 62 nhà bt đng chính kiến, đưa s tù chính tr hin nay b giam cm lên đến 130 người’’.

Bc thư k rõ tên các nhà dân ch và nhân quyn hin còn b giam như nhà báo Nguyn Hu Vinh, cô Nguyn Ngc Như Quỳnh có m già 2 con nh, lut sư Nguyn Văn Đài … cn được tr t do ngay.

Bc thư nhc nh rng nhân quyn là giá tr cơ bn thiết yếu ca nước Cng hòa Pháp, chính t chc En Marche – Tiến ti ca ông Macron cũng như quc hi Pháp hin nay đa s là t các t chc xã hi dân s chưa tng tham chính cu thành, nên vic nêu và áp lc vi phía Vit Nam là điu không th b qua và coi nh được.

T nhng thông tin trên có th cho thy ông tng bí thư Nguyn Phú Trng chn sang Pháp là mt s la chn không thai mái chút nào ! Có th nói là mt s la chn không đúng ch, không đúng lúc. Trong khi ông Trn Đi Quang và ông Nguyn Xuân Phúc đi thăm n Đ và nước Úc li thun li hơn nhiu. Vì nước Pháp vi tng thng E. Macron không th b qua giá tr dân ch và nhân quyn đ đi ly vài li ích kinh tế, thương mi không đáng k.

Vit nam ch có th mượn cái c ‘’nhân k nim 45 năm bình thường hóa quan h Vit-Pháp’’. H c tình quên rng CH Pháp và CHLB Đc có quan h gn bó cht ch, là ht nhân ca khi Liên Âu. 2 nước luôn nht trí vi nhau trong mi quan h quc tê. Mà Vit Nam đang có vn đ cc kỳ nghiêm trng vi CHLB Đc sut na năm nay, chưa gii quyết xong. Tin mi nht là Tng Công t Liên Bang đã đt vn đ điu tra đi vi trung tướng Đường Minh Hưng, phó Tng cc trưởng Tng cc an ninh ca B Công an, là người đã đích thân sang Đc t chc cuc bt cóc Trnh Xuân Thanh bng bo lc phi pháp trên đt Đc, vi li cnh báo s có nhng trng pht tiếp theo.

Ai cũng biết phía Vit Nam đang mong mi Hip ước T do Thương mi Vit-Liên Âu EVFTA đã ký s sm được các nước Liên Âu xét duyt chính thc, vi li ích cho Vit Nam có th lên đến 20 t đô la mi năm.

Trong bi cnh hin nay, không d gì phía Pháp ha hn v vic sm thông qua EVFTA, mà có ký thì cũng không có my ý nghĩa vì theo nguyên tc EVFTA ch có giá tr khi tt c thành viên 28 nước Liên Âu đu nht trí, mà CHLB Đc thì còn rt lâu mi đng tình khi Vit Nam vn trơ trn không chu xin li và ha không tái phm hành đng bo lc như cuc bt cóc thô bo Berlin.

Cho nên món n nhân quyn ca Vit Nam rt nng và s kéo rt dài, và nhà nước tòan tr kiu Mác-xít này còn lâu mi tr hết món n này, và t mình dn thân đ b chiếu tướng và lên án quyết lit, k c chuyến đi thăm Pháp được gi là chuyến di thăm hu ngh ca bn bè chiến lược.

B thit đơn và thit kép, thit c v uy tín chính tr, thit c v kinh tế, tài chính, không mang li gì v trong khi ngân sách cn kit, h thng ngân hàng đ v.

Li còn chuyến đi thăm Cu Ba tiếp theo, cũng là s la chn không đúng ch, không đúng lúc. Khi ông Raul Castro v hưu, kết thúc thi đi Castro mù quáng theo hc thuyết Mác Lê và ch nghĩa xã hi Mác xít vin vông.

Còn nh trong chuyến thăm Cu Ba trước đây ông Trng đã vng v cao hng tâng bc hc thuyết Mác-Lê lên tn mây xanh, c như đang lên lp trường đng Nguyn Ái Quc bên nhà, b phn ng d di, không báo Cu Ba nào tường thut cuc din thuyết 2 gi kỳ quc này, đ bà tng thng Bradil lp tc đóng ca không tiếp đòan ngay ngày hôm sau, mc dù là cuc viếng thăm nhà nước được chun b sut 3 tháng trước.

Mt tht bi, mt ni nhc quc gia, mt chuyến l tàu đau hơn han. Ln này ông Trng s còn lên lp ging gii gì na ? Xin ch xem.

Bùi Tín (blog VOA)

3 BÌNH LUẬN

 1. Trọng xuất dương là để chuẩn bị cho công khai hoá đương sự là lãnh đạo tối cao của nước Việt Nam, đường hoàng trước bàn dân thien hạ. Thế nhưng dưới mắt của các nước dân chủ tiên tiến thì họ chỉ đón tiếp các nguyên thủ của nhà nước, của chính quyền chứ không phải là lãnh tụ của một đảng chính trị. Bang giao là chuyện của chính phủ, mang thằng khùng “beating the dead horse” qua Pháp thì hãy để nó nói chuyện với bác của nó qua đường dây…cầu cơ rồi về. Nếu Pháp có chút lịch sự thì nên tạo điều kiện cho đồng chí Trọng đến mấy ngôi nhà mà bác trước đây đã cạo ống khói cho thỏa lòng mong ước. Gặp ống khói của Ma Rốc là bỏ mẹ!

 2. TBT Trọng đi Tây vì trong thời kỳ gấp rút, lôi kéo bất cú ai bỏ tiền vô VN thì VN sẽ làm bất cứ điều gì để thỏa mãn nhu cầu.
  Tại sao? Vì Trung Cộng sẽ đánh VN bất cứ lúc nào.

 3. Trích: “Ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang có cuộc viếng thăm chính thức nước Cộng hòa Pháp với hy vọng đưa ‘’mối quan hệ chiến lược tòan diện Việt – Pháp lên một tầm cao mới’’.”

  Mối quan hệ Việt – Pháp lên một tầm cao mới, có nghĩa mối quan hệ từ trước tới nay là thấp?

  Vậy “tầm cao mới” là cao ngang đâu? Có phải cao ngang…đầu ?

  Còn thấp từ trước là cỡ nào? Có phải thấp cỡ ngang cái…háng, phải không?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên