Hát trên những xác người

2
Hát trên những xác người

2 BÌNH LUẬN

 1. Sau khi nâng cấp đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ, Phạm Minh Chính qua Mỹ đòi Mỹ công nhận VN là nền kinh tế thị trường. Cũng dễ nếu Hà Nội đáp ứng 3 điều kiện tiêu biểu:

  Một. Dẹp bỏ hãng quốc doanh, cạnh tranh công bằng để tránh nhà nước trợ giá và phá giá.
  Hai. Cho tự do báo chí để phanh phui ra hối lộ và tham nhũng.
  Ba. Công nhân được quyền biểu tình, đình công, lập hội và công đoàn để đòi hỏi quyền lợi của mình.

  Muốn được công nhận là nền kinh tế thị trường thì phải có tự do, đây là điều cơ bản.

  Đảng cái gì cũng cấm đoán. Không cho dân được tự do ngôn luận; bóp nghẹt mọi sáng kiến lại cấm đình công, biểu tình và đối xử công nhân như nô lệ.

  Đảng là giai cấp gì mà quyền của người dân ghi trong hiến pháp đều bị đảng cấm, không cho dân được tự do mà đòi Mỹ công nhận VN là nền kinh thị trường?

  HÃY TRẢ TỰ DO lại cho dân.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên