Biết bao giờ cho đến bao giờ

1
Biết bao giờ cho đến bao giờ

1 BÌNH LUẬN

 1. Cúm Vũ Hán – đại Hán

  Rõ toàn chuyện tào lao
  Rau muống luộc hay xào
  Đồ mẹ rượt bát nháo
  Lũ bưng bô giặc Tàu!

  Ta chết vì cúm Tàu?
  Hoặc chết vì giặc Tàu?
  Cúm Vũ Hán – đại Hán
  Ta chết vì thằng nào?

  Nông Dân Nam Bộ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên