Better

1
Better
Rằng ngon thì thật là ngon
Nhưng sao đem phận cúi lòn thế kia.
▪︎ Bút Che Kỳ Văn Cục

1 BÌNH LUẬN

 1. Sống như rợ Hồ thà không sống!

  Các bạn nghĩ hiện tại đang sống
  Có thật là mình đang sống không?
  Sống không phải là mình còn thở
  Sống mà chỉ thở cũng như không!

  Sộng không phải là còn cử động
  Rồi nhìn dân tộc mình diệt vong
  Sống mà như thế là Việt cộng
  Sống chỉ biết “ăn” cũng như không!

  Sống như Ích Tắc Lê Chiêu Thống
  Đi rước kẻ thù để diệt vong
  Sống hèn sống nhục đừng nên sống
  Sống không dám nói cũng như không!

  Núi rừng biển đảo đem triều cống
  Mười sáu vàng bốn tốt viển vông
  Sống mà như thế không nên sống
  Thà chết cho rồi có ích không?

  Sống như rợ Hồ thà không sống!

  Nông Dân Nam Bộ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên