Bầu cử giưã nhiệm kỳ 2018: Một ngày tốt đẹp cho nước Mỹ

11

Cách đây hai năm Donald Trump vào Toà Bạch Ốc, trở thành Tổng thống thứ 45 cuả Hoa Kỳ, nhờ làn sóng dân túy, quốc gia cực đoan, kỳ thị chùng tộc,chống di dân và phân biệt phái tính. Nay một cuộc bầu cử quan trọng gọi là bầu giữa nhiệm kỳ (Midterm Elections) diễn ra vào 6.11.2018 . Cuộc bầu cử này được dư luân xem là một thước đo độ tín nhiệm cuả nhân dân đối với đường lối chính trị cuả D. Trump trong hai năm cầm quyền.

Các cuộc bầu cừ giưã nhiệm kỳ 2018 gồm bầu toàn bộ 435 dân biểu với nhiệm kỳ 2 năm cho Hạ nghị viện, bầu 35 Nghị sĩ trong tổng số 100 Thượng nghị sĩ cuà Thượng nghị viện với nhiệm kỳ 6 năm. Ngoài ra còn có 36 tiểu bang cuả 50 tiểu bang bầu Thống đốc mới.

Các cơ quan truyền thông đã loan tin Đảng Dân chủ đả thắng đa số trong Hạ viện và Đảng Cộng hoả tuy thất bại ở Hạ viện, nhưng vẩn duy trì ưu thế trong Thượng viện.

Kết quả sơ khởi

Hạ Viện: Dân chủ đạt 219 ghế, Cộng hoà 193, còn laị 23 ghế kết quả chưa rõ
Thượng viện: Dân chủ 45, Cộng Hoà 51 và 4 ghế còn lại chưa có kết quả
Thống Đốc: Dân chủ 22 và Cộng hoà 25

Bà Nancy Pelosi trong cuộc họp báo- Ảnh AFP

Trước giới truyền thông, Bà Nancy Pelosi, trưởng khối dân biểu dân chủ tại Hạ viện nhận xét kết chiến thắng cuả Đảng Dân chủ „ngày mai sẽ là một ngày mới cho nước Mỹ. Đảng Dân chủ sẽ chú tâm tìm giải pháp đoàn kết quốc gia, chúng ta bị chia rẽ đủ rồi

Thất bại của Trump “Một chiến thắng cho nền dân chủ Mỹ“.

Trong những tháng vận động tranh cử cho đảng,Trump không ngừng kích đông dân chúng bài ngoại, chống đối di dân. Ông vu khống tị nạn, di dân là những kẻ phạm phạp vào nước Mỹ để sát nhân. Ông công bố những biện phạp mỵ dân như sẽ đưa lính đến biên giới Mể ngăn chận „cụôc đổ bộ“ cùa dân tị nạn,nhập cư Trung Mỹ, hoặc bãi bỏ quyền nhập tịch cuả trẻ sinh ra trên lãnh thổ Mỹ (jus soli).

Lo sợ Đảng dân chủ thắng cử, Ông gieo rắc sợ hãi hận thù trong dân chúng. Trước các đảng viên cộng hoà tại Pennsylvania, Trump gọi Đảng Dân chủ là bọn khùng, phá hoại (Mob) Ông cảnh báo„Nếu để Đảng Dân chủ trở lại cẩm quyển, họ sẽ biến Mỹ thành một Venezuela mới“.

Ngoài ra Trump quảng bá quá đáng những thành quả kinh tế. Mức thất nghiệp giảm xuống dưới 4%. Nhiều công ty Mỹ hồi hương vì thuế doanh nghiệp giảm từ 35% xuống 21%.Chỉ tiêu tiêu thụ gia tăng nhờ thuế lợi tức giảm..Trong khi mức nợ công, thâm hụt ngân sách, chi tiêu quốc phòng (716 tỷ USD) gia tăng không được nhắc đến.

Các chuyên gia kinh tế tài chính cho rằng sự phát triển kinh tế cuả Mỹ thực sự đã khởi sắc nhờ những cài cách trong những năm cuối cuả nhiệm kỳ Obama (thất nghiệp 4,2 %). Các nước kỹ nghệ đến nay đều phát triển mạnh, không riêng gì Mỹ kể từ khi vận hội kinh tế thế giới phục hồi sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Trump xác tín cách vận động bầu cử dựa trên những diễn văn cường điệu mị dân, kích động bài ngoại sẽ ảnh hưởng tâm lý của cử tri. Nhưng Trump đã lầm.

Quần chúng Mỹ đã phẫn nộ liên tục xuống đường khắp nơi phản đối đường lối gây phân hoá đất nước cuả Trump. Công luận kết án Trump đã kích động những thành phần cực hữu dùng bạo lực chống người khác chính kiến qua các vụ gửi bưu kiện gài chất nổ đến những chính khách, tài tử điện ảnh hoặc cựu viên chức chính quyền có tư tưởng đối lập Trump và Đảng Cộng hoà. Cao điểm bạo lực là vụ thảm sát trong nhà thờ Do Thái tại Pittsburgh.

Kết quả bầu giữa nhiệm kỳ là một sự tính sổ cuả nhân dân Mỹ đối với Trump. Sự mất mát đa số cuả Đảng Cộng hoà trong Hạ Viện là một sư thất bại cho Trump và là một chiến thắng cho nền dân chủ Mỹ. Nhiều người Mỹ mong vị Tổng Thống cuả họ trong tương lai phải hành xử ôn hoà bớt tự mãn. Người dân không muốn nghe những diễn văn mang nặng thù hận. Cử tri đã gửi tới Trump một thông điệp rõ ràng: Không ai được đứng trên luật pháp, kể cả Tổng thống.

Dấu hiệu khởi sự kết thúc chính sách „Nước Mỹ trước tiên“

Đảng Dân chủ tuy thành công giành lại đa số trong Hạ Viện và thắng thêm ít nhất 4 ghế Thống đốc tiểu bang. Nhưng đây chỉ là một nửa chiến thắng.

Dân chủ kiểm soát Hạ viện. Trong tương lai, Tổng thống Trump chỉ ban hành đạo luật khi đươc Hạ viện thông qua. Dân chủ có thể ngăn chận những chủ trương của Trump: kế hoạch xây tường dọc theo biên giới Mễ Tây Cơ, huỷ bỏ cải cách y tế Obama, siết chặt các quy định chống người nhập cư. Trục xuất trẻ vị thành niên di dân (Dreamern). Một khi không tìm được giải pháp dung hòa với Dân chủ, Trump chỉ còn cách cai trị bằng Lệnh hành pháp (Executive Order) hay sắc lệnh Tổng thống.

Tại Thượng viện, Đảng Cộng Hoà duy trì được sự kiểm soát. Các quyết định thuộc thẩm quyền Thượng viên như xác nhận sự bổ nhiệm nhân sự cuả Tổng thống cho các chức bộ trưởng, thẩm phán liên bang, đại sứ tương đối ít gặp khó khăn hơn.

Trump và Đàng Cộng hòa vẫn còn may tránh đươc một đai hoạ chính tri. Vì nếu Dân chủ thắng cả hai viên cuả Quốc hội thì Trump sẽ trở thành Vịt què (lame-duck) như người Mỹ vẫn gọi một vị Tổng thống không có sự ủng hộ của Quốc hội trong hai năm sau của nhiệm kỳ mình.

Tuy nhiên sự thất bại lần này có thể là dấu hiệu bắt đầu cho tiến trình bất tín nhiệm Trump. Trên nguyên tắc Đảng Dân chủ có thể xúc tiến thể thức luận tội/truất quyền Tổng thống (Impeachment). Nhưng thực hiện việc này Đảng Dân chủ phải tìm được 2/3 đa số trong Thượng viện. Ngoài ra Đảng Dân chủ song song có thể kiến nghị quốc hội mở các cuộc điều tra đối với Trump về chuyện tình, tài chính, thuế vụ và liên hệ mật vụ Nga..

Những dự đoán của giới thăm dò ý kiến cho cuộc bầu Quốc Hội lần nảy đã đúng. Sự thất bại cho thấy Trump không phải toàn năng. Và đa số nhân dân Mỹ đã bác bỏ đường lối „Nước Mỹ trước tiên“ (America First) đã tạo nhiểu phân hoá trong xã hội Mỹ và làm tổn hại thanh danh cuả một nước Mỹ Dân chủ-Tự do-Nhân bản và Phóng khoáng.

Vũ Ngọc Yên

11 BÌNH LUẬN

 1. Sao Vú ngọc Yên không viết tiếp là Đảng, Chính phủ và nhân dân nước CHXHCN Việt nam rất bất bình với chính sách của tổng thống Trump.

 2. Bậy! Ông Trump thất bại hồi nào?
  Tôi cũng không thấy đâu là điều mà Vũ Ngọc Yên gọi là “Dấu hiệu khởi sự kết thúc chính sách Nước Mỹ trước tiên”!
  Chính sách “nước Mỹ trên hết” thật ra đang qua giai đoạn “sang số” và tăng tốc, chứ làm gì có chuyện kết thúc?
  Nếu tác giả cho rằng Đảng Dân Chủ nắm Hạ Viện Mỹ với mục đích cản trở những dự tính của ông Trump thì quả là lầm to!
  Chiến thắng của Đảng Dân Chủ ở Hạ Viện Mỹ thật ra sẽ là cơ hội cho họ lấy lại uy tín với quần chúng nước Mỹ bằng cách “đánh TQ” mạnh tay hơn. “Đánh TQ” hiện nay đang là xu huớng chính trị của Mỹ, một mốt “thời thuợng” của thế giới. Xem chừng ông Trump ra đòn chưa độc, chưa đủ, tôi e rằng, Đảng Dân Chủ không những đã không cản mà sẽ còn đề xướng nhiều chiêu ĐÔC ĐỊA hơn. Để làm gì? Để lấy lòng cử tri Mỹ chứ để làm gì nữa? Vì đây mới chính là điều mà đa số người dân Mỹ muốn họ làm.
  Làm dân biểu thì phải làm theo ý dân thì mới được dân bầu tiếp, đơn giản chỉ có thế!

 3. Đảng dan chủ bỏ ra nhiều tiền và sức lực nhưng kết quả
  vẫn không lấy được thượng viện . Thắng ghế ở hạ viện với
  tỷ số không nhiều lắm . Có thể nói đây là thất bại của đảng
  Dân chủ . Dân Mỹ quật cường ,không thể có một chánh
  sách đối ngoại hoà hoãn tới nhu nhược như kiểu tổng thống
  tiền nhiệm Obama được .

  Kiểu này chắc Trump sẽ làm thêm một nhiệm kỳ nữa . Dù
  không thích Trump ,người ta sẽ để cho Trump đi hết đoạn
  đường . Hy vọng bùng lên một chút ,còn hơn buồn
  le lói suốt trăm năm . Để thằng láu cá Tập Cận Bình chơi
  gác hoài ,coi kỳ cục quá .

 4. Đây là một kết quả tuyệt vời. Thử hỏi nếu CH lại chiếm cả thượng hạ viện thì lại biểu tình chống đối thì còn làm được gì nữa. Nay thì trên dưới phải nhương nhau hy vọng tttt giảm bớt fake news

 5. “…Và đa số nhân dân Mỹ đã bác bỏ đường lối „Nước Mỹ trước tiên…“

  Con lừa Dân Chủ Vũ Ngọc Yên đưa ra ý kiến thối quá.
  Hãy mỡ mắt ra mà xem:
  Đảng Dân Chủ sẽ bắt tay đảng Cộng Hoà đễ cùng đánh giập đầu Tàu Chệt và “làm cho nước Mỷ vĩ đại một lần nửa”.
  Con lừa Vũ Ngọc Yên “thoái cơm”, nên trong óc toàn là cám.

 6. Tiểu bang Washington : Dân chủ Joe Nguyen đắc cử thượng nghị sĩ. Dân chủ Mỹ Linh Thái đắc cử dân biểu.

 7. Đính chính: Tiểu bang Washington : Dân chủ Joe Nguyen đắc cử thượng nghị sĩ. Dân chủ Mỹ Linh Thái đắc cử dân biểu.

 8. Theo kết quả sơ khởi tính đến ngày thứ tư 7 tháng 11 thì:

  Thượng Viện:Đảng Cộng Hòa tiếp tục chiếm ghế đa số : Trước bầu cử: 51 Cộng Hòa, 49 Dân Chủ. Sau bầu cử: 52 Cộng Hòa, 48 Dân Chủ.

  Hạ Viện: Dân Chủ tái chiếm ghế đa số. Trước bầu cử, Dân Chủ cần chiếm thêm 23 ghế để giành lại được vị trí đa số. Sau bầu cử: Dân chủ chiếm thêm được 29 ghế.

  Thống đốc : Trước bầu cử có khoảng 33 thống đốc Cộng Hòa và 16 Dân Chủ. Sau bầu cử ( kết quả chưa chính thức ) : 25 Cộng Hòa, 23 Dân Chủ.

  Người Việt gốc Mỹ:

  Quốc Hội liên bang: Dân Chủ dân biểu Stephanie Murphy ( tức Đặng Thị Ngọc Dung)được tái đắc cử ở Florida.

  Quốc Hội tiểu bang: California: Cộng Hòa thượng nghị sĩ Janet Nguyen tái đắc cử.

  Cộng Hòa Tyler Diep đắc cử dân biểu.

  Massachusetts: Dân chủ Tram Nguyen đắc cử dân biểu.

  Washington : Dân chủ Joe Nguyen đắc cử dân biểu.

 9. Số người Mỹ gốc Á ghi danh đi bầu trong năm 2000 là khoảng 2 triệu, tăng lên 5 triệu trong năm 2016.

  Ngày 31 tháng 10, tổ chức Civic Leadership USA in partnership with the Asian Pacific American Labor Alliance AFL-CIO and Asian Americans Advancing Justice công bố kết quả của cuộc tìm hiểu dư luận cộng đổng người gốc Á về chính quyền Trump trong kỳ bẩu cử săp tới ngày 6 tháng 11:

  36 phần trăm ủng hộ Trump, 58 phần trăm chống.

  Đặc biệt là có tới 64 phần trăm người Việt ủng hộ Trump. Tuy nhiên, 72 phần trăm người gốc Nhật chống Trump. Người Phi luật Tân thì có 49 phần trăm ủng hộ, 49 phần trăm chống.

  Cảm tưởng về đảng Cộng Hòa : 34 phần trăm ủng hộ đảng Cộng Hòa. 52 phần trăm chống.

  Cảm tưởng về đảng Dân Chủ: 58 phần trăm ủng hộ. 28 phần trăm chống.

 10. Chính sách “Nước Mỹ trước tiên” của t/t Trump không có gì sai cả, tại vì thua đậm nên phía dân chủ…bất an nên nói…nhãm thôi. Thử tìm hiểu xem có một ứng cử viên ra tranh cử chức tổng thống hay lãnh đạo của bât kỳ quốc gia nào lại đưa ra chủ trương là…”nước láng giềng trước tiên” không?!!!
  Bầu cử giửa kỳ thì bao giờ cũng thế mà, dân muốn cân bằng 2 đảng thôi, từ trước đến giờ vẩn thế, đó là cái hay của thế giới tự do, và đó cũng là cái ưu điểm của thế giới tư bản đang…”giãy chết” nhưng chắc sẽ không bao giờ chết!

  • Có chớ! Nước Việt…Cộng: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc”.
   Là “môi hở răng lạnh”, là khi Mao hay Tập hở môi là các đồng chí Ba Đình lạnh…tới teo bác Hồ luôn!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên