Thời bao cấp, thời Covid – Bác Hồ và bác Trọng

0
Thời bao cấp. Ảnh Internet

Nhng hoàn cnh ca đt nưc thi hin ti khiến nhng ngưi thuc lp trưc bi hi nhvmt giai đon sng đc bit thi xưa ca bn thân hay ca mt thế h.Đó là thi Bác Hbao cp và nay là thi Bác Trng Covid, chai đu là thm kch ca lch s. Dân ta tránh Bác Hgp Bác Trng, hai Bác tài ba so phân lưng “ktám lng, ngưi na cân”.

1) Thi Bao Cp 1955-1986.

Khi đu t năm 1955, đc bit là khong thi gian 1975-1986 trên phm vi toàn quc. Sau hip đnh Geneva năm 1954 chia đôi đt nưc, lãnh tcng sn H Chí Minh ti min Bc đã thiết lp chế đ kinh tế bao cp, đc trưng ca nn kinh tế XHCN/CSCN. Đó là nn kinh tế kế hoch, thương nghip tư nhn bloi b. Hàng hóa phân phi ti ngưi dân theo chế đtem phiếu (ration stamp) do nhà nưc điu hành, nm toàn quyn.

Chế đhkhu đưc thiết lp và “sgo” đưc phát dùng đmua các mt hàngn đnh. Có chđen, hot đng nhl, đưc xem là bt hp pháp nhưng đưc nhiu ngưi ly tem phiếu hoc hàng đã mua đem đến bán, đưc giá cao. Đc bit có ca hàng C dành riêng cho cán bcao cp, tiêu chun lương thc phiếu A, B, C. Kém hơn là D, E1, E2. Thp nht là N ca dân.  

Hkhu (qun lý nơi ), sgo (qun lý miếng ăn) và công an khu vc (qun lý con ngưi) là ba cơ chế nòng ct cho chế đ“Nhà nưc cnh sát”, công an tr ca Đng.

Thi bao cp là giai đon tht bi và tù đng nht ca nn kinh tế Vit Nam trong thế k20. Nhiu câu vè, mu chuyn đưc k, bi hài phn ánh tình trng bao cp xã hi thi y.

+ Mt năm hai thưc vi thô, Nếu đem may áo cHló ra  May áo thì hlá đa, may qun…; vi HChí Minh, Cây đinh phi đăng ký, Trái bí cũng sp hàng, Khoai lang cn tem phiếu…; Mt yêu anh có Seiko. Hai yêu anh có Peugeot cá vàng. Ba yêu anh có téc gang. Bn yêu hkhu rõ ràng thđô. (Đng hđeo tay Sen-kô, xe đp pơ-giô màu cá vàng, qun vi téc).

Và các năm 1975-1986 ti min Nam.

+  Ti trưng ĐH Y Huế. “Cán bcông nhân viên thì ai cũng đưc phát nhu yếu phm hàng tháng vi tiêu chun ging nhau. Anh Văn, mt nhân viên hành chánh cũ cùng vi 1 cán bộ ở Bc vào phtrách vic này. Cmi tháng hđi lãnh mt stht và rau trái vđphân phi cho công nhân viên. Hchia thành tng phn ri bc thăm. Ai cũng trông mong đưc 1 phn có nhiu mđem vrán ra đdành ăn lâu, và tóp mthì rt thc dng.” (VĐĐài “Tính SMt Đon Đưng”).

Thnh thong li có hàng v, nhng mt hàng linh tinh như 5m vi may qun tây, 5 bánh xà phòng, 5 bót đánh răng, 4 lp xe đp, 2 cp bàn đp v.v… bình bu chia cho ai có nhu cu tht s, theo tinh thn XHCN, “mình vì mi ngưi, mi ngưi vì mình”. Nếu tht bi thì bc thăm.

+ Ti trưng ĐHBK, TP. HCM. “Mình tng sng tri qua thi bao cp và Ký Túc Xá ĐHBK Tp HChí Minh, nhli lnh xương sng, rn da gà… vì cái đói nó cdn vt mãi mt thng thanh niên va mi hơn 18 tui, tui ăn tui phát trin cơ th, thcht… Mt thi bao cp thiếu đói, hc thì ít ngthì nhiu vì cái đói cdn vt bao tlàm cho bun ng. sut ngày ! 

Ký Túc Xá phi biết bơi đln hp vt lên vài cng rau mung ct nhbng đt ngón tay trong chén canh rau đen như nưc tương, cơm thì ln vi bông c, mnh chai, đnh st, gián, nhn. Đin thì chp chn như bóng ma, lúc sáng lúc ti, nưc thì cúp bt clúc nào, đang tm thì nưc cúp xà bong còn đy ngưi, chưa kp di cho trôi hết xà bong… Cái đói nó cdn vt mãi thì làm sao còn cht xám mà hc, vi hành, clê lết mãi nhng năm ĐHBK …” (Nht trên mng).

Cơn ác mng bao cp còn kéo dài đến năm 1986 sau ngày 30/4/1975 chiến tranh kết thúc. Nn kinh tế quc dân kit qu, bế tc, năng sut lao đng tt gim, nht là thôn quê các hp tác xã.  Cnh thiếu ăn thiếu mc, ăn đói, ăn đn, ăn gian làm di khp mi nơi. 

Cng sn dù là thchính cng cũng chu hết ni buc phi t bchính sách Bác H bao cp đ sa sai, đi mi. Đó là thi k “Kinh tế thtrưng đnh hưng XHCN ”, tcui năm 1986 trđi.

2) Thi Covid 2020 – 202?

Dch Covid-19 khi phát khong cui năm 2019, xut xtthành phVũ Hán, Trung Quc nên đưc gi là dch cúm Tàu. Vit Nam thì Tng bí thư đương nhim đng Cng sn, đng chí Nguyn Phú Trng đng thi là Chtch nưc (20/10/2018 – 5/4/2021) lãnh tti cao.

Dch Covid Tàu lan tràn nhanh chóng nhm mc tiêu các nưc tiên tiến Âu và Mchâu. Dch Covid-19 chưa có thuc điu trnên các nưc phương Tây chú trng vphòng nga: cách ly, giãn cách, khu trang… đng thi thúc đy mnh mvic bào chế vaccine cũng như các thuc điu tr, và khác ta, nhanh chóng gi tin htrrng rãi cho ngưi dân tiêu dùng.

Mt cô bn ngưi Vit Đc kchuyn cô ho, st, gi đưng dây nóng, nhân viên y tế đến khám, thăm bnh cho cô ti nhà. Hcho biết cô bnhim vi rút corona. Bác sĩ cho cô ung thuc gim st, dn nghngơi, dn cách ly ti nhà, hàng ngày cho ngưi đến kim tra, theo dõi bnh, nếu trnng thì nm vin. Cô bình phc 4 hôm sau.Nhà ca cô và li xóm và bt cứ ở đâu, không b ai quy nhiu, dng rào chn, cm ra vào.

ĐCSVN thì có li phòng chng dch Covid nghch lý bng các nghquyết và chth đc đoán như buc dân yên trong nhà cm đi ra, lp cht canh chn đưng bít hm… bng các khu hiu kích đng xo ngôn và bng dng võ trit đ. Vi quyết tâm “Chng dch như chng gic” quân đi lên đưng vào Nam dp Covid th“không thng không v”. Dù phi đt cháy cdãy Trưng Sơn cũng phi kiên quyết, nói theo cách Bác H. Mà đi vi gic thì Bác phán: “Quân đi ta trung vi Đng… kthù nào cũng đánh thng”. Tiếc rng Tàu cng không phi là k thù!

ĐCSVN xpht tù nng các thế lc thù đch đ “bóp chết ttrong trng nưc”. Đi vi con Covid cũng là thế lc thù đch, Đng sdng bin pháp tương t, ra lnh truy vết gt gao, khoanh vùng, bao vây, cách ly, chn đưng, rào ngõ… mi nhà, khu phlà mt pháo đài tthchng thế lc thù đch… bít cht kh, không cho chúng ln vào du kích chiến tiếp cn ngưi. Và chiến lưc “không Covid”, dit t trong trng nưc ca Đng keo đu đem li thành công mmãn.

Vi thành qunày và qua li cam kết “dp dch 10 ngày” ca Phó thng Vũ Đc Đam trưng ban Chđo Quc gia phòng chng dch Covid-19, ti Hi Dương ngày 29/1/2021, Đng nhn đnh không cn thiết phi có vaccine nên không chun bmua sm làm gì phí ca. Stin ddân quyên góp nói đmua vaccine phòng cúm Tàu thì gi vào ngân hàng ly lãi. Li quy đnh 16 loi xpht tin nng vCovid, kích hot smn cán ca cp tha hành, tăng thu nhp. (1).

Vic bán tăng giá cho dân bxét nghim Covid cũng làm giàu cho bY tế và các công ty ln.

Mi vic xy ra thun li, đúng dtoán cho đến lúc biến thDelta xut hin – đu tiên ti n Đcui năm 2020 – có tc đlan nhim cc nhanh, gây t vong cao, làm đo ln tt cMi khi thế lc thù đch tăng nhanh đông đo thì bt gi, pht tù giam cũng chng xu.

Mc lòng, đđi phó tình hình biến chuyn, vi tác phong sdng vũ lc mi nơi đáng gì vi rút, ĐCSVN càng leo thang, trit đ cách ly xã hi, tung quân đi, súng AK, xe bc st vào chiến trn như hi nào đánh chiếm min Nam dit kthù, bt hc tp ci to.

Sbt thành, nguy cơ nn kinh tế sp đ gây thm cnh nghèo đói – dân bi rác ăn – chết chóc, lò thiêu Bình Hưng Hòa quá ti, xác nm ch, còn thi gp bi tác hi ca dch vi rút hoc thi bao cp. Đng sáng mt, đi cách tiếp cn, khoe công sa sai, là thế mnh, ưu vit ca CNXH!

“La thvàng, gian nan thsc”, chế đbao cp, Covid-19 thtài sc Bác H, Bác Trng và tht vng. Hiếu chiến, bt nht, ĐCSVN đã bc lrõ s kém ci, thiếu khnăng lãnh đo quc gia lúc hu s, du sôi la bng, mà chgii la gt dân, hi dân, đánh mt nim tin ca dân.

Thế gii nhìn vào cách Vit Nam chng dch, “Đói khlà hình nh thy rõ nht”. Thi gian qua, báo chí nưc ngoài như RFA, B, Pháp… đã phn ánh nhng tình trng ti tvà cc khn lon trong các khu cách ly, to điu kin cho slan nhim dch. Hàng ngàn ngưi bbđói, không có đđin nưc, không có đkhu vsinh và không có bt chtry tế nào khi cn thiết cho các trưng hp m đau.

Nn y tế Vit Nam đưc Đng đu tư rt eo hp, ch1/10 ngân sách b“Công an còn Đng còn mình” thì ngành yếu là đúng. Ngày 25/3/2020 Bí thư thành y Tp HCM nói Vit Nam phi cgikhông đt 1.000 ca nhim Covid-19 trên toàn quc. Nếu vưt quá s1.000 ca tt Vit Nam không kham ni. Nói vy khác gì khoe s 1.000 là ti đa cho phép. Nay sca nhim đã là 797.712 (1.10.2021) 800 ln nhiu hơn.

Bác Trng thây k, như sng trên mây, hi hp thì muôn đi cnhư máy tng kinh, ra r ve su mt ging điu: “Đi mi toàn din, nâng cao năng lc lãnh đo ca các cp y Đng, xây dng hthng chính trvng mnh, phát huy dân chvà sc mnh ca khi đi đoàn kết toàn dân…”.

3) Gió Đã Xoay Chiu.

“Có thc mi vc đưc đo”. Chính sách Bác Hbao cp và Bác Trng AK chng vi rút, c hai dù da trên tư tưng Mác Lê song thc tế chng minh là sai lm, phn khoa hc, gây đi ha kinh khng cho nhân dân, cho đt nưc. Và rt cuc ĐCSVN đã buc phi dp b chai.

Ngày 29.8.2021 Thng Phm Minh Chính tt đã hi ý Bác Trng, phát biu xung ging: “Chúng ta phi sng chung lâu dài vi dch bnh, không th khng chế tuyt đi…”. Song sng chung có ý nghĩa phi là nhtiêm chng cao chkhông do thúc th cam chu.

Ngày 17.9.2021 Bí thư Nguyn Văn Nên nói: “TP. HCM không thkhông mca lúc này…”.

Ông Nên phát biu t đã đưc Bác Trng thông qua theo nguyên tc tp trung dân ch. Như vy là chóp bu ĐCSVN đã thay đi tư duy, không còn hoang tưng, hung hăng, sng sĐng rút cc giác ng chvaccine mi có khnăng đy lui dch đành hi hthúc đy tiêm nga. Thc là phúc đc, tuy Đng có chm còn hơn không!

Lúc khó khăn mi biết ai là bn! Vit Nam nay đã có nhiu vaccine bn Tàu ép bán. Chtch nưc Nguyn Xuân Phúc thăm Cuba tngày 18.9.2021. Cuba tha thun cung cp (bán và tng) sng ln vaccine Abdala chng Covid-19 cho Vit Nam và chuyn giao công ngh.

Ngày 01/10 Tp HCM tiêm vaccine đt khá tm, d tính ni lng cách ly, thmca li dn. Bao cp, Covid gây thm ha đến my, chóng chy cũng đưc gii quyết, đt nưc shi sinh. (2). Song ích gì, vn ssra đó mi đi ha vĩnh vin Vit Nam dit tc vong quc. Khi đu HChí Minh dy nghip cu Tàu, lthuc Tàu, khác gì tgiết mình, dâng nưc. Và kết thúc Bác Trng đưc chn bn phát súng ân hucui cùng.

Công lao Bác H, Bác Trng đi vi đng chí 16 chvàng là to ln! Song giá có ai khác Bác thì dân biu tình chng Tàut đã thành công thoát Trung

Bác thì dân biu tình chng Tàut đã thành công thoát Trung tlâu. 

Nhng ai mun thay đi đnh mnh thì đu b Bác bóp chết ttrong trng nưc như con Covid!

Lê Bá Vn