S.O.S. ngành giáo dục

0
S.O.S. ngành giáo dục

Trường học ở khắp Việt Nam
Lớp nào cũng có hình Hồ chí Minh
Bác khen các cháu nữ sinh
Đánh nhau xé áo văn minh tuột quần
Đạo đức cách mạng vô luân
Ngay trong lớp học của trường cấp 3
Chẳng cần dẫn chứng đâu xa
Bến Tre tỉnh của quê nhà cái Ngân*
Tứ thời phong kiến thực dân
Đến thời Mỹ-Thiệu chưa từng xảy ra
Giáo dục rường cột quốc gia
Tiên thời học lễ , hậu thời học văn
Kể từ một chín bốn lăm (1945)
Hồ râu xuất hiện , bóng râm sân trường
Trồng người cứt lộn đầu tôm
5 điều bác dạy bú mồm khẩn trương
Xuống Hàng Chó Ngựa thiên đường
Xú danh hiệu trưởng tên Sầm Đức Xương **
Thầy dắt mối , trò bán dâm
Dạy tốt , học tốt, tận tâm tốt làm !
Đất nước già tuổi 4000
Luân thường đạo lý chui hang lên giường
Mồ cha bác đảng bất lương
Chúng mày đừng có xem thường nhân dân !

Babui 10/2020
——-

Chú thích:
* Nữ sinh ở Bến Tre bị nhóm bạn đánh tới tấp, xé áo tại trường.
** Vụ án Sầm Đức Xương 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên