Mày là ai

2
Mày là ai

2 BÌNH LUẬN

  1. Tôi nhớ họa sĩ “ choé “ ? , lúc mà Kisisinger ép VNCH , ông này vẽ hình Kissinger là cái đầu c.. , với cái nhọn , tròn như bọng đ.. ở ngay trang đẩu của tởm báo ; trong khi mình đang nhận viện trợ của Mỹ , mắt mà Mỹ nó không biết đọc báo VN . Thế mới anh hùng chứ !! Cho nên cộng sản nó mới cho bao nhiêu văn nghệ sĩ đi học tập cải tạo . Chứ còn như TNT mà có người còm là đi biểu tình chống chính phủ rồi bị cảnh sát bắt . Lúc đó , thời ông Thiệu mà đi biểu tình thì chỉ có là cộng sản hoặc thiên cộng , vì người thưởng phải lo đi học , đi làm . Thế mà tên này lại viết về Chú Sáu Vespa để chụp mũ người khác ! Thứ nhất là xưa rồi , thứ nhì là chụp mũ mà tưởng bở . Trong khi đã 44 năm rồi gấp đôi số năm của VNCH !! Tên Bự thì cả nhiều tháng câm mồm thỉnh thoảng nhẩy vào “ đâm bị thóc một cải , thọc bị gạo một cái “ , rồi cút !! Bẩn lắm !

  2. Đã 44 năm rồi mà cứ bị “ ngụy hèn phét lác “ chọc quê hoài !! Sao dzậy ? Có phải chó sủa là chó không cắn !! Tôi cũng là ngụy tàn dư đây .

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên