Chế độ chó má

0
Chế độ chó má

Rời đất Bắc dối già đi một chuyến
Trọng xuôi Nam thăm vùng đất Kiên Giang
Vừa gặp Nghị con của thằng Ba X
Bất thình lình Trọng rời rã chân tay !

Vướng ám khí rừng U Minh Nam Bộ
Nhân thành Hồ bèn cứu chúa lui binh
Bầy hộ giá rút qua sông Bến Hải
Về Ba Đình có chết cũng thơm danh !

Sức khỏe Trọng như món hàng quốc cấm
Không trưng bày để sờ mó trông coi
Đảng cất dấu y như mèo dấu kít
Kít chư hầu , tài sản của nhân dân

Từ dạo đó … Trọng bặt vô âm tín
Như chu kỳ tắt tị của mợ Ngân
Cư dân mạng đói thông tin rò rỉ
Mợ Thu Hằng bảo đĩ vẫn còn trinh

Nhân cái chết của tướng hèn Anh Chột
Vào Gu-gồ tìm Trọng lạc nơi mô ?
Đành tuyệt vọng theo bóng chim tăm cá
Nghe truyền thanh mà không thấy truyền hình

Thời đại số chào thua thời chó má
Thời đại Hồ bả chó … ló đuôi sam
Thù Trọng Lắng ! bình an hay què quặt ?
Nổ lên đi ! để quần chúng ăn mừng !

Babui 5/2019

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên