Ông Trọng đưa Việt Nam đến gần Trung Quốc ra sao

3

Tổng kết tình hình năm 2017, các nhà bình lun quc tế bàn tán sôi ni v mi quan h Vit – M và mi quan h Vit – Trung trong năm qua.

Nhiu người khen bài din văn được chun b khá k, ni dung xúc tích, thái đ thng thn ca tng thng D. Trump, s đ cp đến Hai bà Trưng ca ông. Ni bt lên là mi quan tâm ca nhân dân và tui tr Đà nng, Hà Ni đ ra đường đông đo đón chào nng nhit tng thng Hoa Kỳ.

Trong khi đó thái đ ca ông tng bí thư Nguyn Phú Trng li có v khác hn.

Hn là ông không bng lòng vi ông D. Trump khi ông không coi ông Trng là nhân vt s 1 ca chế đ, ch gp vài phút chào hi xã giao, không hi đàm, không quc yến, không nói chuyn thân mt, không bt tay cht ch, cũng chng mi ông Trng sang thăm Hoa Kỳ.

Trái li, ông Trng dn tt c nhit tình và s long trng cho cuc đón tiếp ông Tp th đô Hà Ni. Thm đ tri dài t cu thang máy bay xung, ra đến tn xe l tân cm c Trung Quc. B hoa tươi cc ln. L đón ti Ph Ch tch có 21 phát đi bác và dàn Quân nhc, duyt hàng quân danh d gm hi, lc, không quân. Không thiếu mt điu gì.

Ri chuyn đc bit thân tình là ông Trng dn ông Tp ra ngôi nhà sàn ca ông H, lên trên gác, hi kiến trong cuc trà đàm thân mt, đ ri ông Trng xum xoe nhún nhường « Trà Vit ngon nhưng không bng trà Trung Quc », gây nên s chê cui ca không ít blogger t do.

Đáng chú ý là trong hi đàm, hai bên đã nhn đnh mi quan h mt thiết Vit – Trung đã được nâng lên tm cao mi, toàn din, bao trùm các lĩnh vc tài chính, tin t, thương mi, đu tư, giao thông vn ti, giáo dc, đào to, khoa hc k thut, quan h đng, quan h nhân dân… vi 50 cơ chế hp tác và 19 văn kin mi được ký kết. Chưa bao gi mi quan h 2 bên nng hu, bn cht như thế!

Cung Hu ngh Vit – Trung hoành tráng được khai mc gia th đô Hà Ni. Mi quan h thương mi lên ti đnh cao 98 t đôla / năm. Dân Tàu có mt khp mi nơi, mi lãnh vc…

Các v truy t ti tham nhũng gn đây đu có du hiu trng tr nng nhng người có hơi hướng chng Trung Cng bành trướng, có v như theo ch lnh ca ông Hoàng Đ Tp Cn Bình qua các cn thn ca ông va sang Hà ni.

Ông Đinh La Thăng không được lòng ông Tp khi đnh pht và đui nhà thu Trung Quc trong v xây đường cao tc Cát Linh – Hà Đông by nhy, tn kém.

Ông Nguyn Tn Dũng cũng khó lt lưới chuyến này, do h Tp thù dai, đ bng li chê bai rt nng ca ông Dũng: « Không th đánh đi ch quyn đt nước cho mt tình hu ngh vin vông! ».

Trước đây ông Đi tướng Đ Bá T, Tng tham mưu trưởng, b mt chc, đưa v làm phó cho bà Kim Ngân, coi như b lt lon, ch vì dám tuyên b « phi cnh giác vi gic phương Bc », thêm mt cái « ti » tng trc tiếp ch huy cuc chiến chng Trung quc xâm lược ti chiến trn V Xuyên nóng bng nht.

Cho đến ông Thiếu tướng Trương Giang Long hc vin Công an dám công khai khng đnh « chưa bao gi Trung Quc t b dã tâm thôn tính nước ta » cũng b cho v hưu sm…

Vi mt lat vic làm theo ý và theo ch lnh ca Thiên triu như thế, nhà bình lun Trương Nhân Tun Pháp cho rng ông Nguyn Phú Trng rõ ràng đã công khai phn bi T quc, theo đúng đo lut T tng hình s hin hành Vit Nam.

Xem ra ông Nguyn Phú Trng không my may quan tâm nhng li cnh báo y, li cnh báo được không ít đng viên đng tình, được đông đo nhân dân tán thưởng.

Ông va bước thêm nhng bước mi cc kỳ nghiêm trng theo hướng phn quc, không th chng chế ni.

Theo thông báo chung v cuc hi đàm gia 2 ông tng bí thư Trng – Tp gn đây nht, 2 bên đã tha thun:

– «  S hp tác giúp nhau trong đào to cán b cp cao ngch đng gia 2 bên; đc bit là trong đào to cán b cp cao 2 ngành quc phòng và ngoi giao;

– S hp tác giúp nhau đào to cán b gia các tnh y Qung Ninh, Lng Sơn, Cao bng, Hà Giang ca đng Cng sn VN vi khu y khu t tr dân tc Choang tnh Qung Tây ca đng CS Trung Quc ».

Các điu tha thun trên đây mang ý nghĩa gì?

Tuy gi là hp tác giúp nhau song phương, nhưng trên thc tế ch là quan h 1 chiu. Vit Nam nh bé (90 triu dân), đng cng sn VN ít i (4 triu đng viên) so vi 1 t 300 triu dân và 90 triu đng viên Trung Quc – ch bng 1 tnh nh ca Trung Quc, thì trên thc tế ch là mt s hòa nhp t nguyn ca đng cng sn VN vào đng CS Trung Quc, s sáp nhp trên thc tế ca 4 tnh biên gii vào khu t tr dân tc Choang ca tnh Qung Tây/Trung Quc. Cán b cao cp quc phòng và ngoi giao s do phía Trung Quc đào to và tuyn la, áp đt mt chiu cho phía Vit Nam.

Điu trên đây có nghĩa là ông Nguyn Phú Trng đã t mình xóa b biên gii quc gia Vit Nam thuc 4 tnh Qung ninh, Cao Bng , Lng Sơn, Hà Giang, t xóa b ch quyn tuyn la tướng lĩnh, cán b ngoi giao cp cao đ hiến dâng cho Trung Cng mt mng ch quyn sinh t và cơ bn nht.

Và vic h trng này không h có bàn bc trong B Chính Tr, trong Ban chp hành Trung Ương cũng như trong Quc Hi, nhân dân càng không có tiếng nói gì ! Dân 4 tnh biên gii nói trên trên đã b bán đng cho bn bành trướng. Hơn na các điu tha thun trên còn có nghĩa là t nay các chc v cp cao trong đng nói chung, các cp Tnh y viên, Bí thư tnh y, các Th trưởng, B trưởng, V trưởng, Vin trưởng… trong toàn quc đu phi có ý kiến xét duyt thm đnh ca phía Trung Quc. Nn đc lp b hiến dâng t nguyn.

Như thế là giao c b máy cai tr ca đng và Nhà nước vào tay ca lãnh đo đng CS Trung Quc, nước Vit Nam t nguyn làm chư hu, không có gì khác hơn.

Rt mong các y viên B chính tr, các y viên Ban chp hành Trung ương, các đi biu Quc hi, các nhà lut hc, lut sư, bà con người Vit chúng ta, các t chc xã hi dân s… lên tiếng nói rõ nhn đnh và thái d ca mình vi vn đ trng đi này ca đt nước.

Bùi Tín (VOA)

3 BÌNH LUẬN

  1. Cái ông “triết ní da” 0001 này viết linh tính rối mù, lại sai chính tả tùm lum,còn dùng chữ sai nữa: Thái Thú” là chức vụ của tên quan toàn quyền người Tàu hồi xưa cai trị nước ta(ví dụ :Thái Thú Tô Định thời Hai Ba Trưng),hồi xưa báo chí miền nam giễu:Thái Thú Bunker (Bunker là đại sứ Mỹ tại Nam VN thời ông Thiệu,) như vậy Thái Thú phải là người nước ngoài áp chế người bản địa,còn Trọng Lú là người VN,đảng trưởng Việt cộng,chỉ là tay sai của Tàu cộng thôi,không phải là Thái Thú (có thể ví tên đại sứ Tàu ở VN là Thái Thú thì được!),chữ với nghĩa !

  2. Cuối năm Bác Bùi-Tín đưa ra bài viết thiệt hay…rộng đường dư luận đàm đạo,tui chỉ xin thêm tí xúi để thể hiện lòng thành cuối năm_____Bác BT có nói ông Trọng-lú đưa…..Việtnam đến gần tàu-cộng ra sao??? Tui nghỉ câu này có vẻ hơi nâng Trọng-lú,thật vậy,Trọng-lú quá già để làm được điều này đó là chưa kể quá lú……Trong khi phe ô Dũng xà mâu là tỉ phú đôla,Trọng-lú cũng sờ gáy luôn…!!!!____Nhiều sự kiện cộng lại đủ để thấy một mình lú…không thể làm được_____tưởng cũng nên nhắc lại tí lịch sử khẻo Bác BT quên,sau 30:4:1975….Mỹ rút và tây phương đã giao lại toàn VN cho Nga và Tàu chứ không phải cho tụi Việt cộng tép riêu…..Liên xô lúc đó hùng mạnh và quản lý trược tiếp VN,khi Liên xô sụp đổ lập tức tụi tàu-cộng tranh thủ tiếp quản…VN,vậy tui muốn nhấn mạnh là VN thật sự chưa được độc lập,thật vậy muốn VN độc lập Tàu-Nga phải trau trả độc lập,trong thực tế tàu-cộng không trao trả,chính Bác BT biết rỏ tàu-cộng và Liên xô đả đổ sức người sữa của để giành lấy VN…..đúng.Vậy muốn VN độc lập trước hết Nga-Tàu phải trao trả…..thứ hai,Việt-nam phải có lực lượng đòi độc lập,hiện tại VN chỉ có bù nhìn hết Nga đến Tàu dựng lên đó là Việt-cộng____thứ đến tây phương phải sẳn sàng tiếp sức !!!!Hiện tại tây phương chưa sẳn sàng,mà trái lại họ cần làm ăn với tàu-cộng nhiều hơn….____Tóm lại Bác BT phải nói là thái thú Trọng-lú và lủ Việt-gian tàu….phải tỉnh ngộ đòi độc lập không nên làm tay sai cho tàu thì hợp lý hơn,không có Trọng-lú này tàu-cộng sẽ dựng lên Trọng-lú khác đó là sự thật______chúng ta không thể cứ đánh lứa lịch sử mải_____còn chuyện Trọng-lú diệt nhóm Thăng hay Dũng là do tàu-cộng chỉ định thanh lý môn hộ tàu-cộng dạy dổ đàn em tụi thái thú Việt.Tui cũng xin nhắc nhỏ là nếu tụi thầy Chu vĩnh Khang,Giang-trach-Dân không bị thất sũng thì cũng chưa chắc gì Trọng-lú được làm thái thú mà có thể phe Dũng xà mâu sẽ được chọn,và lúc đó phe Dũng sẽ đưa phe Trọng-lú vào….lò,đây là chuyện nội bộ tàu-cộng và thá thú Việt…tui không đi sâu_____Nếu vậy thì chủ trương năm mới đó là đấu tranh như Formosa đuổi tàu-cộng về nước…..Tàu-cộng phải trau trả độc lập cho VN….không nên xúi tụi Việt-cộng tay sai đán áp dân chủ,hay những người VN đòi đập lập kêu gọi đóng cửa Formisa____Còn về phía Việt-cộng phải thức tỉnh không làm thái thú cho tàu-cộng giành độc lập và hướng về tây phương,và kêu gọi tây phương trợ giúp giành độc lập…!!!!!_____Tóm lại nếu chỉ chửi Việt-cộng chửi Trọng-lú mà không nói đến tàu-cộng thì vô tình quên đi VN đang bị tàu-cộng đô hộ_______Bác BT quên trọng thời Dũng xà mâu làm thủ tướng chính Dũng xà mâu ký kết bô-xít tây nguyên!!!! và trong biểu ngử Formisa dân đả viết hàng chử Dũng bán nước!!!!…..đó là chưa kể thành tích đàn áp dân chủ nhân quyền.Còn Thăng khi làm bí thứ SG đã đánh đập dập tắt cuộc họp mặt cựu chiến binh kỷ niệm cuộc chiến 1979 chống tàu-cộng,kể cả đàn áp dân chủ Bác BT quên??….Nếu chỉ vì một hai hiện tượng mà cho là phe Dũng không thích tàu-cộng tui e sẽ bé cái lầm mưu ma chướt quỷ của tàu-cộng chăng???!!!!!!______Tóm lại năm mới chúng ta nên tập trung chống sự đô hộ của tàu-cộng và kêu gọi Việt-cộng tỉnh thức đánh đuổi tàu-cộng giành độc lập hay kêu gọi dân Viêt dù ở đâu cũng nên tập trung đánh đuổi tàu-cộng giành độc lập…hơn là cứ tập trung đập tụi thái thú hay Việt-cộng tay sai…!!!!!____Phải diệt hết tàu-cộng và thái thú Việt,và lủ Việt-cộng cam tâm làm tay sai hàn phục tàu…..có như vậy mới là đúng chân lý_____diệt tàu-cộng thì phải diệt luôn lủ Việt-cộng thái thú,và diệt tụi Việt-cộng thái thú thì phải đánh đuổi tàu-cộng…..cã hai______đừng để bị lôi kéo vô cuộc thanh lý môn hộ của tụi tàu-cộng và Việt-cộng,rồi đã phá phe này hay phe kia của tụi Việt-cộng mà quên đi rằng lủ Việt-cộng chỉ là tay sai làm theo lệnh tàu…..!!!!!! đó là sự thật…nay kính.

  3. Khi đọc bài này, biết chọn biểu tượng cho gương mặt nào đây- Tuyệt hay Buồn- trong phần ” Chia sẻ cảm nghĩ của bạn” ?!!!

    ” Tuyệt” : Tán thưởng bài viết của tác giả đã tố cáo những hành vi phản quốc của tên đầu sỏ Nguyễn phú Trọng. ” Buồn”: Khi thấy lãnh đạo Cộng sản Hà nội ngày càng tỏ lộ bộ mặt tay sai cho đế quốc Tàu cộng .

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên