Phạm Huý

0

Thời phong kiến, ở nước ta và Trung Quốc (và một số triều đại phong kiến khác ở á đông) có quy định trong văn bản, ghi chép, phát ngôn..của quần chúng và quan viên triều đình phải tránh né những tên cúng cơm, tên thật của các vua chúa, hoàng thân quốc thích…

Tất cả những cái đó người ta gom lại chung bằng 2 từ “phạm húy”. Có những sự kiện xảy ra với người phạm húy, nhẹ thì bị bãi tư cách thi cử, phạt vả miệng, phạt tiền..nặng thì xử trảm cho đến tru di dòng tộc.

Hôm nay UBND một phường ở Sài Gòn , nhằm thực hiện chỉ đạo của phòng kinh tế quận, ra văn bản quy định cho các tiệm photocopy, in ấn…không được cung cấp dịch vụ cho những ai thuê in ấn photo các tài liệu “có liên quan đến Formosa”, nếu phát hiện thì phải..báo công an.

Coi bộ ở nước ta hiện nay không ai được nói động đến Formosa. Hay là ta tôn luôn cái tên đó lên làm quốc tính, gọi ban lãnh đạo của nó là vua luôn chăng ?

Formosa vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Formosa quang vinh muôn năm. Hô như này có phạm húy không, bớ UBND ?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên