Biden phục hận cho Mitterrand?

16

Sau 100 ngày làm Tổng thống, ông Joe Biden được báo chí Huê Kỳ ca ngợi thành công phi thường, nhứt là chiến dịch chích ngừa bệnh dịch Vũ Hán, vực dậy nền kinh tế, tạo công ăn việc làm cho dân chúng, đầu tư mạnh nhằm cải thiện và xây dựng hạ từng cơ sở, …Ông Biden khép lại 40 năm « cách mạng tự do kinh tế » theo thuyết « anglo-saxonne » của những người tiền nhiệm .

Báo chí Pháp ca ngợi đây là thời của « Chánh phủ Đại ca » (Big Government) . Và « Nhà nước lo tất cả » (dân khỏi lo) đang  trờ về với nước Mỹ! 

Phải chăng vì vậy, do sự thành công của ông Biden (chỉ sau 100 ngày cầm quyền), mà báo chí pháp không ngần ngại cho rằng ông Joe Biden đang phục hận cho cụu Tổng thống Pháp François Mitterrand? Giữa hai người có quan hệ gì? Vì cùng đường lối xã hội chủ nghĩa nhưng ông cụu Tổng thống Mitterrand thất bại? Điều người dân pháp thấy rõ nhưng báo chí chẳng mấy khi nói ra (báo ở Pháp hơn 80% khuynh tả), sau 14 năm cầm quyền, ông đã làm tán gia bại sản nước pháp . Cho đến ngày nay, dân pháp còn phải trả nhiều hóa đơn của ông để lại.

Tháng năm vừa qua (10/05/1981), một số đàn em của ông đã muốn tổ chức 40 năm kỷ niệm ngày đắc cử Tổng thống của ông, vì ông vẫn là ông Tổng thống xã hội chủ nghĩa đầu tiên của nền Đệ V Cộng hòa và đắc cử cả 2 nhiệm kỳ. Nhưng có vài tờ báo lớn, không phải khuynh tả, đã lên tiếng phản đối cho rằng nhắc lại Mitterrand chỉ thêm nhục. Thế là mọi người đóng cửa làm lễ kỷ niệm lãnh tụ với nhau .

Nay cai trị nước Huê kỳ theo đường lối tả khuynh « hết ga », ông Joe Biden tin ông thành công ngoạn mục. Thành tích chánh trị tả khuynh của ông sẽ giúp phục hận cho ông Tổng thống xã hội chủ nghĩa François Mitterrand của Pháp?

14 năm cai trị nước Pháp của Mitterrand

Cách nay 40 năm, ngày 10 tháng 5/1981, phe tả vui mừng và phe hữu lo sợ tai vạ cho nước Pháp . Ông  Mitterrand đắc cử Tổng thống . Sau 23 năm đối lập, nay cánh tả của ta cũng vào được Điện Elysée ! Câu nói này của ông, phải chăng ông nói để nhằm đo lường trọng lượng lịch sử, với cái khắc nghiệt và cả cái vĩ đại của nó 

Nhậm chức Tổng thống xong, ông bèn hủy bỏ án tử hình, bỏ hình phạt tội đồng tính luyến ái, lập sắc thuế đánh mạnh vào nhà giàu, …

Tiếp theo, ông ban hành nhiều chánh sách xã hội-kinh tế  giảm giờ làm việc, hạ thấp tuổi nghỉ hưu, tăng thời hạn nghỉ hàng  năm có lương, lập quỉ trợ cấp người không có việc làm (không phải thất nghiệp), nhứt là tuổi trẻ mới ra trường, hợp thức hóa 800 000 di dân hồi giáo lậu, …

Theo đường lối xã hội chủ nghĩa, ông cho quốc hữu hóa ngay 39 ngân hàng, các công ty bảo hiểm, các xí nghiệp kỷ nghệ, tất cả tốn cho chánh phủ 90 tỷ quan (franc) vì ông muốn Nhà nước phải làm chủ tất cả 100% vốn . Kết quả: năm 1980, trước khi Mitterrand lên ngôi, công nợ Pháp là 12% (trên PIB) . Chỉ qua một năm cầm quyền, công nợ vọt lên 16%. Ba năm sau, công nợ vượt khỏi 20% . Thăm thụt ngân sách lên tới 92 tỷ quan, 4 lân cao hơn năm 1980, lúc ông chưa cầm quyền ! 

Qua tháng 3/1983, Pháp phải phá giá đồng quan lần thứ ba chỉ trong vòng 18 tháng . Nhưng công nợ vẫn tiếp tục tăng phi mã .

Những cải cách xã hội-kinh tế của ông không thàng công . Riêng nạn thất nghiệp gia tăng gấp đôi trong nhiệm kỳ của ông, từ 5, 9% lúc ông tới lên 10,7% khi ông ra đi .

Về mặt văn hóa, ông để lại nhiều cơ sở ngày nay còn hoạt động .

Về đối ngoại, vụ diệt chủng ở Rwanda để lại một vết máu nhuộm đỏ 14 năm cầm quyền của Mitterrand với cái chết của hơn 800 000 dân Tutsi . Năm 1994, lúc đang xảy ra thảm nạn diệt chủng, ông Mitterrand tuyên bố « Pháp không có một trách nhiệm nào cả » . Hồi tháng 3 vừa qua (3/2021), một báo cáo của một Ủy ban sử gia, đứng đầu là ông Vincent Duclert, nói rỏ lại là « Pháp đã mù quán nên không thấy sự diệt chủng dân Tutsi đã được sửa soạn » . Riêng ông Mitterrand vẫn không chịu thay đổi đường lối đối với chánh phủ Rwanda, vẫn yểm trợ mạnh về quân sự .  Ông hành động theo một ban tham muu riêng của ông (không thuộc Bộ Quốc phòng) hoạt động kín trên lầu Điện Elysée .

Theo kết luận của báo cáo, Pháp thật sự không đồng lỏa với chánh phủ ở Kigali nhưng phải chịu trách nhiệm thảm nạn diệt chủng này .

Sau 100 ngày của Ông Joe Biden 

Vào Bạch Ốc vừa yên vị, ông Tổng thống huê kỳ Joe Biden bèn mở toạt hầu bao, giúp dân có lợi tức thấp (65 000 us$/năm), dân thất nghiệp, chủ các cơ sở kỷ nghệ, thương mại nạn nhơn của đại dịch tàu, chiến dịch chích ngừa, … làm cho một thành phần không nhỏ dân mỹ hoan nghênh nhiệt liệt . Nhiều người hết lòng ủng hộ ông Trump nhưng nay vẫn không nở từ chối lòng tốt của ông Biden cho tiền xài chơi .

Ông theo đường lối của Franklin D. Roosevelt và chủ thuyết « New Deal », của Dwight Eisenhower với « chương trình hiện đại hóa », của Lydon Johnson với « Great Society » . Ông Biden sẳn sàng để ra 1900 tỷ us$ vực dậy kinh tế hậu đại dịch, tính ra chiếm mất hết gần 9% PIB Mỹ.  Ông còn đề xuất thêm chương trình canh tân hạ từng cơ sở, tiếp theo là giáo dục gia đình. Dự tính này cũng cần một số ngân khoản tương tợ trong nhiều năm . Tính chung phải tốn lối 6000 tỷ us$!

Ông Biden dồn hết nổ lực nhằm vào kinh tế sau khi đã phát động chiến dịch chích ngừa đại dịch tàu  Từ nay, ông áp dụng một chương trình cắt đứt tận gốc 40 năm kinh tế tự do đã qua . Ông quẹo trái «hết tay lái» (à gauche toute) . Dĩ nhiên nước Mỹ vì đó phải phân cực sát nút . Trung đạo (Centre) không còn nữa 

Thời của « Nhà nước Chị vú » nay thật sự trở lại . Một cuộc điều tra rộng lớn vừa được Viện Américain Pew Research Center thực hiện hôm 22/04/21, kết quả cho thấy sự bất mãn của dân chúng đối với chủ thuyết « kinh tế tiền- Covid » (économie pré-Covid) vì nó quá bất bình đẳng (50%) . Trái lại, dân chúng hoan nghênh ông Biden  tăng thuế nhà giàu nhiều, xóa thuế cho giới trung lưu . 

Như vậy từ nay, thuyết «cách mạng tự do kinh tế» (révolution libérale) của những năm 1980 đã được khai tử và mai táng . Đắt cử năm 1979, Thủ tướng Anh, bà Magaret Thatcher, quả quyết không có gì có thể thay thế thuyết «cách mạng tự do về kinh tế», biến nước Anh củ kỷ trở thành một nước hiện đại, ảnh hưởng mạnh và phồn thịnh . Tiếp theo, ông Tổng thống Ronald Reagan vào năm 1981 quả quyết « chánh phủ là vấn đề ».

Ông cắt bớt ngân sách liên bang, giảm thuế và biến chánh phủ thành vai trò giám sát các xí nghiệp.

Ngược lại, ông François Mitterrand ở Pháp, bốn tháng sau, chủ trương quốc doanh hóa tất cả các xí nghiệp lớn và ngân hàng, ban hành thuế đánh vào nhà giàu. Đường lối của ông không đi xa được. Thất bại ê chề . Giới tư bản ôm vốn chạy ra ngoại quốc.

Thế là ông Tổng thống Mitterrand xhcn bèn quay lại với đường lối kinh tế chính thống để có thể duy trì nước Pháp trong Âu châu và trong hệ thống toàn cầu. Tiếp theo, các chế độ «tả khuynh dân chủ-xã hội» ở Âu châu đều phải «giảm bớt Nhà nước», như Tony Blair ở Anh, Gerhard Schroder ở Đức, … 

Nay xã hội xáo trộn, kinh tế khủng hoảng làm cho người ta thấy đời sống cần được bảo vệ nên tư tưởng kinh tế tả khuynh mới xuất hiện trở lại khá mạnh . Đồng thời đòi hỏi sự bình đẳng cũng trở thành quan trọng.

Ông Joe Biden có thể phục hận cho ông Mitterrand ?

Sau khi mở cửa lại, những người theo dõi tình hình kinh tế Mỹ đều giựt mình vì nạn lạm phát bùng phát quá mau . Giá tiêu thụ chỉ qua một năm, tới tháng tư vừa qua,vọt lên với một mức độ chưa hề thấy từ năm 2008 .

Những con số do Chánh phủ mỹ phổ biến xác nhận lạm phát đang tăng mau vào tháng 4/21 làm thị trường ở NY mất giá (Dow Jones mất 0, 36 %, Nasdaq mất 1, 21%) . 

Lạm phát tính theo giá tiêu thụ là 0, 8% ở tháng 4/21 (giới phân tích kinh tế chỉ nghĩ 0, 2%) nhưng trong 12 tháng sẽ tăng lên 4, 2%, mức cao nhứt trong 13 năm qua (Tribune.Fr, 21/05/21) .

Tiêu thụ gia đình lần đầu tiên từ 7 tháng nay chậm lại . Sự tin tưởng ở dân chúng xuống mức thấp nhứt, thất nghiệp cao và viển ảnh không có gì chắc chắn lắm trong lúc đó trợ cấp 1400 us$/tháng sắp hết không tránh khỏi làm hoang mang hằng triệu gia đình dân Mỹ . Nên trước tình hình không có gì phấn khởi lắm, các chỉ số ngã qua màu đỏ, nhiều gia đình đã bắt đầu hạn chế tiêu dùng (AFP) . Nhưng nếu không có chương trình trợ cấp lớn như vậy thì mức tiêu thụ đã không có, tức ở mức 0 vào đệ I tam cá nguyệt 2021 (Oxford Econimic).

Đồng thời vẫn không thiếu những nhà kinh tế nhìn tình hình nước Mỹ lạc quan hơn. Theo họ, Mỹ sẽ có thể có năm 2021 chiếm kỷ lục về tuyển dụng nhơn công vì sẽ có hơn 6 triệu việc làm từ nay tới 12 tháng  Tuy nhiên vẫn chưa đủ để trở lại tình hình nước Mỹ trước khi đại dịch Vũ Hán xảy ra, với mức thất nghiệp là 3, 5% . Người ta chưa dám chờ đợi mức thất nghiệp này vào giữa năm tới.

Kinh tế vực dậy nhưng hảy còn suy yếu nên dân chúng phải rất thận trọng trong mọi sanh hoạt.

Về mặt cá nhơn? Ông Mitterrand có bản tánh dối trá tự nhiên như ông thở. Trước 1940, ông theo chánh phủ Pétain. Khi thấy kháng chiến gần thành công, ông vội nhảy theo De Gaulle. Khi De Gaulle gặp ông, đã phải hỏi «Lại cũng ông nữa à?» (C’est encore vous?). Ông giấu ông Bosquet, bạn theo nazi của ông cho đến khi bị phát hiện và bị ra tòa lãnh án . Còn vụ ông theo chánh phủ Pétain và làm công an thì ông vẫn chối cho tới chết tuy hồ sơ còn đó và đã được trưng bày .

Ông có bồ nhí, có con riêng, được ông giấu kín, cho ở nhà riêng của nhà nước, có lính bảo vệ an ninh. Có một nhà báo tính khui ra, liền bị tai nạn chết khi đi xe đạp té.

Năm 1981, vừa đắc cử Tổng thống, ông biết ông bị ung thử tiền liệt tuyến đang di căn nghiêm trọng nhưng ông vẫn giấu, ra lệnh cho bác sĩ riêng phổ biến phiếu sức khỏe luôn luôn tốt . Ông vẫn ứng cử nhiệm kỳ II và  2 năm cuối, ông chỉ nằm rên, không làm việc nổi.

Có ít nhứt 5 cộng sự viên thân tín của ông tụ tử nên ông có tiếng là ông Tổng thống có nhiều nhơn viên tự tử nhứt.

Trước tình hình nước Mỹ và cá tánh đặc biệt của ông Mitterrand như ậy, liệu ông Joe Biden có đủ thành tích để phục hận cho đồng chí xã hội chủ nghĩa của ông hay không?

Nguyễn thị Cỏ May

16 BÌNH LUẬN

 1. Mọi người hãy Google bài viết tựa đề: “Virginia mom who survived Maoist China eviscerates school board’s critical race theory push” – By Michael Ruiz

  Bà Xi Van Fleet đã nói trước Hội Đồng Giáo Dục của quận hạt Loudon, Virginia, rằng trong bầu không khí chính trị và văn hóa hiện nay ở Mỹ, quyền Tự Do Ngôn Luận và tìm kiếm thông tin đa chiều đang bị xói mòn. Bà nói thật là đau buồn khi chúng ta đã thoát ra khỏi chế độ Cộng sản mà giờ đây nó lại xuất hiện ở đây. (Điều này chắc chắn sẽ được nhiều người VN tị nạn CS đồng cảm với bà). Bà đã so sánh cái lý thuyết Critical Race Theory (CRT) với cuộc Cách Mạng Văn Hóa ở Tàu dưới thời Mao. Dưới đây là một phần của bài tường thuật trên bằng tiếng Anh.

  “In the current political and cultural climate in the U.S., however, she said she felt some of that freedom eroding.

  “I can’t really just say what I mean, even though the other side can say whatever,” she said. “To me, and to a lot of Chinese, it is heartbreaking that we escaped communism and now we experience communism here.”
  …….

  “I just want Americans to know that their privilege is to be here living in America, that is just the biggest privilege,” Van Fleet said over the phone Wednesday. “I do not think a lot of people understand. They are thinking they are doing the right thing, ‘be against racism’ sounds really good. But they are basically breaking the system that is against racism.”

 2. Ừa, tụi VC nó không ăn gian mà kỳ bầy nào cũng đảng cử dân bầu, bác Hồ củ cặc vậy mà Chủ tịt muôn năm
  Một lũ đảng viên bú cặc mà thằng nào cũng Quan chức, Quan chức giỏi nhất nghề luồn cúi và bú cặc do Bác Hồ dậy

 3. Ngụy Tàn Dư 3 Sọc tru tréo mồm loa mép giãi là Joe Biden ăn gian phieu bầu mà đéch có thèng Nguy nào trưng ra duọc bất kỳ bằng chứng nào. Anh Phét đè nghị đám NGỤY TAN DƯ nên vác cò 3 soc tói..H……….GIẬT SẬP UHITE HOUSE xuống cho biét sức mạnh của NGỤY tói mức nào, chứ mà ngày ngày lên ĐCV chém gió thì bọn MẼO nó đâu có hiẻu gì đâu nào.

  Té ra thèng Mẽo củng ăn gian cực kỳ tinh xảo và NGỤY TÀn DƯ biet’ nhưng đành………..bó tay.com. Đây mói là đúng nghiả “CON KIÉN MÀ KIỆN CỦ KHOAI.” à nghen.

  Các đồng chí Ngụy Tàn Dư nên hiẻu rằng nuoc Mẽo luon luon đuọc operate bởi mot thé lực NGẦM bao gồm nhửng tay taì phiẹt của những đại công ty vè vủ khí và tài chánh. Thé lục này muón cho phe nào lèn là phe đó lên, phe nào xuống là phe đó xuóng , ton ton nào sẻ bị giét đêù duoc thé lực này quyet đinh hét. BÀi học Kennedey năm xưa là mot minh chứng mà Ngụy Tàn Dư cứ giả NGU khong chịu hiẻu.

  Joe Biden hay Donal Trump thì củng thé thoi, ton ton Mẽo giống như mot tên Manager to run the country mà thôi. Ngụy TÀn Dư đừng lý tuõng hoà nuóc MẼO quá mà thất vọng rổi đột quỵ đi đoàn tụ vói Diẹm Thẹo thì khổ.

  • Ừa, tụi VC nó không ăn gian mà kỳ bầy nào cũng đảng cử dân bầu, bác Hồ củ cặc vậy mà Chủ tịt muôn năm
   Một lũ đảng viên bú cặc mà thằng nào cũng Quan chức, Quan chức giỏi nhất nghề luồn cúi và bú cặc do Bác Hồ dậy

 4. Tội nghiệp ông Biden, chúng nó hứa với Biden là chỉ làm vài tháng thôi sau đó nó cho phó TT Harris lên thay
  Ông đã già cả, nghễnh ngãng, bệnh hoạn… mà chúng nó cứ bắt ông làm mãi
  Người dân lo âu không biết nước Mỹ sẽ đi về đâu

 5. Nay 58% người dân Mỹ vẫn nghĩ ông Trump làm TT, chứ không phải ông Biden, ông Biden là TT zổm
  Ông Biden có thiên tài ấy là tài chai mặt
  Mọi người, cả thế giới đều biết là ông là thằng chôm chĩa nhưng ông vẫn tỉnh bơ
  Ông này tài thật, ngoài Bắc gọi là mặt trơ như mặt thớt

 6. Biden lên làm TT kinh tế đi lên sau một Đai Dịch thời Trump Thê Thảm vói nhưng tuyên bố chẳng đâu vào đâu . Ngài bỏ tiền ra đẻ có Vaccine là công của Ngài >Xin lổi . Bổn phận Ngài là phải vậy . Ngài mà không động đậy nhức nhich ,trích ngân sách đẻ nghien cứu vaccine qua ác chuyên viên tối ưu của Mỹ thì Ngài làm TT đánh GOLF à? Chỉ sô chứng khoán đi lên trên con sô 30/35…chó không còn 25./26 như dưới thời Trump. Còn lạm phát thì đưới thời Trump lạm phát thấy rỏ , 100US$chỉ múa đực 01 phần xe-chơ thực phẩm thya vì đầy xe như trướcc đó .Thuế tăng thì mọi vật giá ddefu tăng ,chỉ có dân mua phải chịu (vât liệu sữa nhà tăng chống mặt và cái nhà đáng ra chỉ 500ngàn nay thành 2 triệu. Ai cung biest TĂNG tức là KHÔNG CÓ GIÃM .dù kinh tế có khởi sắc. Cả thế giới đều “CHẾT” vì Trump và dân nghèo khóc vì Đai Gia Trump . Dân nghèo VN còn thê thảm . Và cung là lý dó tại sao ở VN tham những nhiều như vậy ,”kinh ” như vậy ….
  Ông Biden không cướp công của Tump mà có côn gì mà cướp . Chuyên vaccine là chuyện ,nhắc lại là bổn phận phải làm và được cả chính phủ \quốc hội đông tình CHI NGÂN KHOẢN LỚN để có thuốc . Còn tới luật định B?C thuốc chưa sản xuất ,chưa được chứng nhận thì người kế tiếp được đắc cuwx cung PHẢI có bổn phận triển khai ,chích ngừ cho dân chúng đẻ ngăn ngừa đai dịch ,Thuốc không phải 6 tháng à có như Trump uyên bố mà phải ơn một năm và phải có nhiều nổ lực cua Y Tế …Đai CNN là đài phù Trump nên nói về cong TRUMP . Thật ra nếu kể công thì là công của Fauci hay nói đúng hơn là Nổ lực của các Khoa Học Gia tìm ra thuốc KHÔNG CHẾ VI KHUẨN ,và những người hy sinh đẻ làm thí nghiệm trên có thể mình !
  Đến nay vẫn còn “mè nheo ” vói chính phủ Biden mà vói Biden hay Trump dân Việt TN cũng chẳng là cái gì đối vói họ cả. Chỉ có chưởi nhau ,dân Việt là TÀI nhất . Chỉ làm cho Mỹ ,dân Mỹ kỳ thị là VN hay Nhất. Cứ tìm mọi cách moi tiền dân Việt nay xây chùa ,mai làm tưởng cai này niệm cái kia cứ như Mỹ là đất của mình . Nhìn các CĐ các nước mà “e hèm ” VN…Toàn là gìanh nhau ,tìm cách chưởi nhau ,xoi mói nhau và bưng bô cho nhau ,vái nhau … 46 năm nhìn lại CĐ TN chỉ có vậy vói những khuôn mặt đó và giọng điệu đó . Chưởi được ai thì cứ chưởi nhưng ai bâm trợn hơn chưởi lại thì IM RE .
  Nhìn cái đứa ,chưởi Biden vô hồi ,nhận tiền Biden cứu trợ trong nạn dịch và cười rách miệng bổng thấy HỀ hơn cả Hoài Linh !

 7. Ông Biden trốn dịch dưới hầm không cần đi vận động tranh cử cũng đắc cử tổng thống, điều này cho thấy không phải ông tài giỏi hơn tổng thống đương nhiệm mà là vì…số trời.

  Khi dịch Wuhan lây lan đến Mỹ thì người dân Mỹ chết như rạ, chết hàng ngàn ca mỗi ngày. Và để chống dịch, chính phủ Mỹ phải bơm hàng tỷ USD để các hãng dược tìm thuốc chủng ngừa được tổng thống Trump đốc thúc đã đưa đến kết quả có thuốc chủng sớm nhất trong lịch sử làm số tử vong vì Covid-19 giảm dần để mọi sinh hoạt sớm mở cửa trở lại hoàn toàn đưa kinh tế phục hồi. Trong thời gian mọi sinh hoạt đóng cửa ngừng trệ, các chính phủ đã chi tiền ra, như Mỹ cho tiền dân tiêu xài để cứu nền kinh tế nước mình, và đồng thời cứu dịch. Và cái gì cũng vậy, nước nào cũng thế, dịch đã xuống tới đáy không còn xuống nữa khi có thuốc chủng ngừa thì sinh hoạt phải mở cửa trở lại sẽ làm kinh tế phục hồi. Sự phục hồi là tất nhiên chứ không phải là tài giỏi.

  Chỉ nói tiêng về y tế thì có lẽ các nước Âu Châu và Canada người dân được hưởng bảo hiểm y tế vì được chính phủ lo. hoặc chi phí thấp khi so sánh với Mỹ nhưng Mỹ cũng có OmabaCare trợ giúp cho những ai có income thấp. Nhưng về mặt đời sống ở Mỹ cái gì cũng rẻ hơn ở Âu Châu. Chính phủ Mỹ, đảng nào cũng vậy, luôn trợ giá nông phẩm để người dân nghèo vẫn đủ khả năng mua nhu yếu phẩm cần thiết cho đời sống như sữa, trứng, bánh mì, thịt gà, heo v.v… Nhớ cách dây khoảng hơn 20 năm, một số bạn bè từ nhiều nước ở Âu Châu qua Mỹ thăm, đi ăn phở, họ nói giá ở Mỹ quá rẻ, chỉ bằng 1/3 nơi họ sống. Không riêng gì về giá sinh hoạt mà nhà cửa, xe hơi cho phương tiện di chuyển và việc làm đều tốt hơn. Tóm lại là Mỹ luôn có những trợ cấp cho những người nghèo và người già.

  Chẳng có nước tư bản giàu có nào đi theo chủ nghĩa cộng sản. Họ có khuynh tả như chủ nghĩa xã hội nhưng chỉ là vậy để đối lại với chủ nghĩa tự do. Nước Pháp và các nước Tây Âu cũng vậy chứ không hoàn toàn theo chủ nghĩa xã hội. Đất nước vẫn tự do và mọi quyền tự do vẫn tồn tại chứ không bị tước mất như các nước cộng sản xã hội chủ nghĩa. Và nay Mỹ cũng có khuynh hướng ngả về phía tả mạnh hơn. Cái gì cũng vậy, phải có thay đổi chứ không đứng một chỗ. Có khi là thay đổi tốt hoặc cũng có khi là xấu nhưng dù tốt hay xấu thì cũng phải thay đổi và tiếp tục thay đổi để sống. Đó cũng là một sự tiến hóa của xã hội.

  Trên thế giới, các chính phủ sống được là nhờ vào đánh thuế thì khi nhìn thấy cái gì đánh được thì tại sao không đánh nhất là các công ty hoặc tự nhân làm ra quá nhiều tiền nhưng lại muốn đóng ít hoặc trốn thuế. Một chính phủ khác lên chắc chắn là phải có thay đổi dù ít dù nhiều và cũng có những cái vẫn giữ nguyên như cũ và điều đó cũng là bình thường vì không thể cái gì cũng dậm chân ở một chỗ.

  Nghiêng thêm vể tả, tả quá thì lại nghiêng về hữu, và cứ thế để sống. Cũng như khi lái xe cũng phải có quẹo phải và quẹo trái chứ không chỉ là một đường thẳng và cũng không chỉ quẹo mãi một bên. Nhưng nếu chỉ quẹo một bên này thì khi quay về sẽ phải quẹo lại bên kia. Hai đảng chính trị đường lối khác nhau căn bản là vậy. Tuy cũng là quẹo nhưng sẽ có kinh nghiệm hơn, chặt cua đẹp hơn, an toàn hơn… và nước nào cũng vậy. Chỉ trừ một chính phủ bị cầm đầu bởi kẻ điên hoặc ngu dốt.
  nv

  • Đe bao vẹ TT hoạc những VIP quan trọng khi có biến đội ngủ bão vệ dưa TT uống hầm TBO hay đưa họ tới noi an toàn như ngày 6/1 ,nghe theo Trump ,bon làm loạn ,đòi giết cả PTT và chủ tịch hạ viện đẻ bảo vệ ngôi vị TT cho Ông Thần ,chúa cứu thế của bọn NGÔNG<thua cuộc ,mất ghé TT!
   Ông Biden chẳng có ì phải trốn dưới hầm vì lúc đó ông chưa chính thức là TT .Ông ta ở nhà mình tren cương vị cựu PTT như mọi người khác khi cón đai dịch bung phát mạnh mẻ và tàn phá vô ddijch như Ông Thần của ta vậy !
   Còn nói Ông Biden trốn dưới hầm KHÔNG TIẾP XÚC VẬN ĐỘNG mà vẫn đắc dử TT là điều nói dôi ,ngoa ngoạnh KHÔNG KHÁC THUYẾT ÂM MƯU Công Sản. Biden ai cung biest đa v/d /tranh luận và đối đầu ói TT đương nhiêm đẻ ra mắt các cử tri ,cho họ một lựa họn tron khi bỏ phiếu bầu. Ông Biden KHÔNG VĂNG MẶT ngày nào ,sao bảo là trốn xuống hầm ? Bôi bác đến thế thì quả hơn bon Ba Đinh rồi đó !
   Người Việt Nam suy nghỉ như vậy thì tên ngụy văn phét quạy nát diển đàn này bênh vực ,cs ,tự nhân csvn và chửi chế độ VNCH thì có gì lạ? Bởi cung một MẸ sinh ra .! Mà cũng đúng ,toàn là lấy tin từ bọn báo chsis truyền thông Ba Đình như Epoch ,VN Net ,VN Express,Ba cây trúc ,VNonline….(phần dịch thuật của chính tờ báo đso ,nhằm người Mỹ đọc ,mới có vẻ thuyêt phục ở đỉnh cao trí tuệ ).
   TT nao của Mỹ dó dân bầu lên và gồi owtr TBO đều là TT Mỹ cả. Ông ta làm hài logng nhóm này ,không hài lòng nhóm kí trong một nước có nhiều sắc dân sinh sống ,nhiều giai cấp và nhiều nền văn hóa gộp lại ( MỸ) thì là chuyên thường "Trăm người trăm ý …"Đau phải VC chuyên chính vô sản ,nhất trí hay là tù hoặc CHẾT trong đồn CA?….
   Thôi thì cú đặt hy vọng vào Ông Thần tháng 8 này sẻ vinh quang trở lại TBO làm TT kế tiếp ? Biden sẻ lại NÚP trong hầm ? Luận tội bà Polosy?
   Hay sẻ có cuộcđảo chánh như ở Myamar như cố vấn và dân biểu ,l/s Nói . Tại sao Mỹ không làm như Myamar?.
   Ta cú HY VỌNG (NGÀY NGAI TRỞ VỀ TBO TRONG VINH QUANG VÂY)
   (ngài đòi TC 100,000? tỷ Mỹ Kim bồi thường dich covid và nói nesu chính phủ Biden không làm ,CHÍNH PHỦ NGài sẻ làm !CỨ ĐƠI THÁNG 8 tới đây Ngai yên vị ở TBO xem sao ?)
   (ovv)

 8. Chính sách của ông Biden giống ông Mitterrand ở chỗ là :
  “Chi nhiều ,thu ít ” . Chi nhiều ,dĩ nhiên là phải đi vào con
  đường vật giá leo thang thần tốc, lạm phát … Hy vọng kinh
  tế phát triển ở tương lai sẽ bù đắp vào thâm thủng này,nếu
  không ,ông Biden sẽ phải chi tiếp để tránh rơi vào tình trạng
  khủng hoảng kinh tế .

  Hy vọng tình trạng sức khỏe của ông Biden không giống
  như ông Mitterrand ở hai năm cuối của nhiệm kỳ :”chỉ nằm
  rên ,không làm ăn được gì cả”.

  Ổng mà đứt bóng giữa nhiệm kỳ ,con mẹ kia lên làm tổng
  thống ,còn thê thảm hơn nữa .

 9. GDP cua My giau that, nuoc’ My giau vi’ co’ nhieu nhà tu ban², nhung muc’ song’ trung binh cua² Dan My chua chac’ sung suong’ hon Phap’, noi’ rieng và Tay Au noi’ chung, vi’ van’ de xa² hoi, y té Phap’ rat’ manh, và nhan dao. Tat’ ca² nhung² nguoi Phap’ hoac ngoai quoc’ song’ hop le tren dat’ Phap’ dieu’ co’ quyen huong² quy che’ bao² hiem² ve y té, tro cap’ xa hoi, . Tong² thong’ François Mitterand là dai An Nhan cua² nhung² nguoi ty nan cs Viet, Mien Lào . Tac gia² Co² May là Mit za dàng, chang² le² TGia² ko hay biet’ gi ve ong Mitterand ra lenh cho chien’ tau navire de guerre Balny , Ile de Lumière di den’ vung bien² Dong TBD , Vinh Thai’ Lan cuu’ vot’ hàng ngàn nguoi Viet ty nan ?? Trong nhung² trai ty nan DNA, nhung² nguoi Viet nào bi “dda’ ” ko duoc di dinh cu thi’ Phap’ chap’ nhan cho dinh cu tai Phap’ het’. Khi dat chan den’ Phap’, duoc vào foyer Créteil, Achère vv tiep’ don’ nong hau, ai benh thi duoc dua vào benh vien dieu tri, ngay ca² chua² tri bo do long , gan, tim , phoi², ruot. Sau do’ nguoi ty nan duoc dua ve foyer nuoi an, hoc tieng’ Phap’, nhan tien tro cap’ hàng tuan trong vong’ 6 thang’, sau 6 thang’ , ban phan su ve xa² hoi kiem’ nhà , cong viec làm cho nhung² nguoi ty nan. Nhung² ai con that’ nghiep thi duoc huong² quy che’ dat biet là an tien Assedic trong vong 1 nam. Neu’ ai da² tung di làm co’ giay’ to hop le. truoc’ 75 thi di hoc duoc lanh² luong Smic , duoc huong² y té 100% Aide Médical Gratuit . Vang, Ong Tong² thong’ Phap’ François Mitterand làm tham thung² ngan sach’ nhà nuoc’ Phap’ vi Ong ta chi tien de² giup’ do² nhung² nguoi Tu nan DNA và, nhung² thành phan nghèo trong xa hoi, nang cao doi song’ nhung² nguoi Dan populaire ( couche populaire).
  Ua² , chuyen này thuong là may’ thàng Tay, con Dam’ ky thi theo dang² Marine Lepen len an’, chi² trich’ Mitterand . Toi tu hoi² sao lai co’ bà Co² May Mit’ za zàng trong nhom’ này ??????

  • Ông viết kiểu này thì KHÔNG CÓ AI ĐỌC ĐÂU, chẳng thà viết không dấu thì may ra có người đọc

   • -Không có ai đọc được thì có TUi. Tui dọc và nhó ngày xưa ,máy chữ của Pháp không có dâu tiếng Việt nên người muốn đánh chử có DẤU phải nhờ thợ thêm các nút dấu vào …
    Đánh chử kiểu củ “độc đáo ” này cũng hay. Còn không thì vào :
    http//www,easyvn,com/tiengviet/index.php.
    -Thôngtin cái com trên rất hữu ích . Nó bổ túc cho NTCM hay Từ Thức….
    (ntcm)

  • Bạn còn nhớ Mouvement des gilets jaunes dưới thời đương kim tổng thống Macron; Sarkozy là cựu tổng thống thứ hai trong lịch sử Pháp hiện đại, sau ông Jacques Chirac (đã qua đời năm 2019), bị kết tội tham nhũng; và tại sao Macron vừa bị tát tai?
   Chắc hẳn phải có làn sóng ngầm bất mãn trong xh Pháp. Liệu Pháp có đẹp như bạn quảng cáo?
   Tôi từng đến Paris 2 lần 2007 và 2012, ghé quận 13 vì nơi này có đồ ăn Á châu, thấy nơi đây rất bầy hầy. Hotel rẻ tiền 100€/ngày là tởm vô cùng, và thức ăn đóng hộp Pháp- một thời nổi tiếng ngon, bây giờ hương vị tầm thường ngang với đồ hộp VN hiện nay. Hành khất và đĩ điếm nhan nhãn ngoài phố giữa ban ngày. Chẳng lẽ quận 13 bị bỏ rơi?
   Thất vọng! Chẳng hiểu vì sao?

 10. Cái tiêu đề của t/g sai, Mitterrand là Tổng thống nước Pháp nhỏ xíu chưa bằng một tiểu bang của Mỹ, há gì Biden phải phục hận cho Mitterrand
  Mitterrand chỉ là em út của Mỹ há gì Mỹ phải để ý tới Mitterrand
  Ông Biden cũng chẳng việc gì phải theo Pháp. Tổng Sản Lượng GDP Mỹ nay vẫn đứng đầu thế giới với 22 ngàn 7 trăm tỷ, Pháp một nước nhỏ với GDP xếp thứ 7 trên thế giới với 2 ngàn 900 tỷ, GDP Mỹ gấp 8 lần GDP Pháp, tại Sao Mỹ lại phải bắt chước Pháp trong khi cả Âu châu núp dưới cây dù nguyên tử của Mỹ

  Ông Donald Trump vì nhu cầu tranh cử nên đã đổ bạc tỉ vào chương trình mua, chế tạo vaccine Corvid 19, ông hứa với bà con trễ lắm là tháng 5, tháng 6 /2021 sẽ có, còn ông BS Fauci bi quan hơn, cho là có sớm lắm thì hết năm 2021 hay giữa năm 2022 mới có, ai dè có sớm, tháng 1/2021 đã có rồi, ông Biden chỉ thửa hưởng thành quả của Trump.
  Ông Biden tuyên bố thời Biden thuốc chủng vaccine Corvid ê hề mà thời Trump không có. Đài CNN chỉ trích ông Biden cướp công của Trump, nhờ Trump đổ tiền vào chương trình này nay mới có vaccine nhiều như vậy, ai cũng biết cả
  Chính phủ Obama năm 2009 xui thừa hưởng một nền kinh tế què quặt, khủng hoảng từ Bush con, ngược lại Biden thừa hưởng một nền kinh tế tốt đẹp do Donald Trump để lại
  Tuy nhiên chỉ tốt đẹp được một thời gian ngắn, nay vật giá đang lên ào ào, săng lên, lạm phát thấy rõ, Quĩ tiền tệ sẽ cho tăng lãi xuất nay mai. Chính phủ mới bị Nga chơi vài vố như hacker phá đường dẫn săng, hãng thịt.. khiến ngưởi dân lo âu

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên