Lưu trữ trong ngày 07/03/2017

Nguyễn Viện: Văn chương, Chính trị & Tôi

LTS: 3.3.2017 – ngày Nhà văn thế giới vừa qua, Văn đoàn Độc Lập tổ chức lễ trao giải Văn Việt lần 2. Trong...