Trả lại dân quyền làm chủ đất nước

36
1. ĐẢNG TƯỚC ĐOẠT QUYỀN DÂN, BIẾN NGƯỜI DÂN THÀNH RÔ BỐT BỎ PHIẾU BẦU RA ĐẢNG HỘI
Quyền làm chủ đất nước của người Dân chính là quyền tự do ứng cử và bầu cử. Hiền tài trong Dân được tự do ứng cử và người Dân được tự do phát hiện, đề cử và bầu chọn hiền tài của Dân vào các cơ quan đại biểu của Dân là Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Chỉ khi người Dân được thực sự tự do ứng cử và bầu cử thì Quốc hội và các Hội đồng Nhân dân mới thực sự có những hiền tài của Dân, mới thực sự và xứng đáng đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của Dân. Cũng chỉ khi đó các chức danh lãnh đạo, quản lí nhà nước do đại biểu đích thực và xứng đáng của Dân trong Quốc hội bầu ra mới thực sự tiêu biểu cho tầm vóc và khí phách của cả dân tộc.
Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ được hình thành từ lá phiếu bầu cử tự do, dân chủ của Dân mới thực sự chính danh là Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ được Dân trao quyền. Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đó mới thực sự của Dân, do Dân, vì Dân, mới thực sự có tâm nguyện là công bộc của Dân, dốc lòng phục vụ Dân, mang ý chí và nguyện vọng của Dân trong quản trị đất nước và điều hành đời sống xã hội.
Trong xã hội độc tài cộng sản, đại biểu Quốc hội và đại biểu mọi Hội đồng Nhân dân đều do “đảng cử, dân bầu”. Thật mỉa mai và cay đắng cho quyền Dân trong xã hội cộng sản là: Ai ra ứng cử các cơ quan Dân cử đều do đảng chọn. Đàng sắp xếp cả đội hình ứng cử ở các điểm bỏ phiếu để người của đảng được sắp xếp vào cơ quan Dân cử đều chắc chắn trúng cử bằng cách trong đội hình ứng cử, bên cạnh quan chức lừng lẫy tiếng tăm và chức quyền của đảng như những quả pháo đùng, đảng độn vào vài cái tên dân thường chẳng ai biết đến như những quả pháo lép. Tất nhiên những quả pháo đùng mới thu hút được mọi người. Những quan chức lừng lẫy tiếng tăm và chức quyền của đảng, những quả pháo đùng sẽ bội thu phiếu bầu. Những quả pháo lép chẳng ai biết đến chỉ là quả pháo giả, pháo độn cho băng pháo hoành tráng, chỉ là vật trang trí cho màn diễn dân chủ của đảng mà thôi.
Người Dân đi bầu theo danh sách đảng cử chỉ là những robot, những người máy thực hiện những thao tác đã được đảng lập trình cài đặt. Một thứ bầu cử thể hiện sự ngạo ngược ngang nhiên cướp quyền Dân của đảng cộng sản.
Còn gì hài hước, lố bịch hơn khi từ tháng hai, 2021 đại hội đảng đã chia chác, sắp đặt xong những chiếc ghế lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ cho năm năm sắp tới 2021 – 2026. Người Dân cả nước đã biết rõ tên ông chủ, bà chủ những chiếc ghế quyền lực ở Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ của giai đoạn 2021 – 2026 từ tháng hai, 2021. Vậy mà đến tháng ba, 2021, Quốc hôi sắp hết nhiệm kì vẫn trơ tráo diễn trò hình thức bỏ phiếu bầu cho những người đã được đảng đặt vào những chức danh lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ của nhiệm kì khoá sau 2021 – 2026. Và tháng năm, 2021 người Dân mới đi bỏ phiếu bầu Quốc hội khoá 2021 – 2026!
Nền văn minh công nghiệp đã giải phóng cá nhân, mỗi cá nhân có mặt trong cuộc đời đã là một chủ thể làm chủ đời mình, đã là một Công Dân làm chủ xã hội, làm chủ đất nước mình. Dân chủ đã là giá trị đương nhiên của xã hội loài người. Dân chủ là không gian, là khí trời của tự do. Không có không gian, khí trời dân chủ thì không có tự do. Trong nhà nước độc tài cộng sản không có dân chủ, không có khí trời của tự do, người dân Việt Nam không có quyền con người để làm chủ cuộc đời mình, không có quyền Công Dân để làm chủ đất nước mình.
Đảng tiếm quyền Dân, không cần Dân, đảng tự thụ tinh trong ống nghiệm sinh đẻ ra Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ. Đảng đã điều hành, sai khiến từ cơ quan Nhà nước, từ Quốc hội đến Chính phủ. Đảng không coi Dân là những con Người có tư duy, có chính kiến cá nhân, có tư cách công dân làm chủ đất nước. Đảng coi Dân chỉ là bầy cừu để đảng chăn dắt, chỉ là những con rối do đảng giật dây, chỉ là những người máy do đảng bấm nút.
Vậy mà cả tháng nay, điện thoại cá nhân của từng người Dân Việt Nam ngày nào cũng phải nhận những tin nhắn từ Hội đồng Bầu cử Quốc gia như giễu cợt, như khoét vào nỗi đau mất quyền Dân của người Dân: Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khoá XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kì 2021 – 2026. Đảng đã chọn người của đảng đưa vào Quốc hội rồi, đâu đến lượt Dân lựa chọn. Ý chí, nguyện vọng của Dân đâu có chỗ trong Quốc hội của đảng. Những tin nhắn sáng suốt lựa chọn chỉ là trò hề lố bịch, là sự khinh bỉ, coi thường người Dân đến tận cùng!
Còn gì coi thường Dân hơn, khinh bỉ Dân hơn khi đảng chỉ có năm triệu đảng viên trong khi Dân có một trăm triệu Công Dân. Chỉ chiếm năm phần trăm dân số nhưng đảng đã chiếm chín mươi nhăm phần trăm ghế trong Quốc hội. Còn gì mỉa mai hơn khi cơ quan đại biểu cao nhất của Dân mà đảng cho Dân chỉ được có 25 đến 50 đại biểu, chỉ có 25 đến 50 người không phải đảng viên cộng sản trong số 450 đến 475 ông, bà nghị sĩ đảng viên cộng sản. Đảng chiếm Quốc hội của Dân để mở tiệm bán thịt chó nhưng đảng lại treo đầu dê: Cơ quan đại biểu cao nhất của Dân!
Ý thức được quyền Công dân, ý thức được trách nhiệm Công dân đối với sự hưng vong của đất nước, người Dân tự ứng cử vào Quốc hội, mang tấm lòng và trí tuệ đóng góp cho Dân cho nước thì nhà nước độc tài cộng sản liền vu cho người Dân có ý thức trách nhiệm Công Dân, dám giành lại quyền Công dân của mình là thế lực thù địch.
Cả bộ máy chuyên chính vô sản khổng lồ và tàn bạo của đảng liền được vận hành loại bỏ người Dân tự ứng cử bằng cách tạo ra tội mơ hồ, biến người Dân lương thiện thành tội phạm hình sự, bị cách li khỏi xã hội, cách li khỏi màn diễn “đảng cử Dân bầu”. Công dân Trần Quốc Khánh ở Ninh Bình, Công Dân Lê Trọng Hùng ở Hà Nội, nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội được vài ngày thì công an xông vào nhà còng tay bắt đi với tội danh mơ hồ của điều 117 bộ luật Hình sự, điều luật có biên độ mở rộng đến vô tận trong việc xác định tội phạm để công an và toà án tuỳ tiện buộc tội người Dân có chính kiến khác với chính kiến của đảng: Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Còn báo đảng thì trở thành viện Kiểm sát viết cáo trạng vu tội người Dân ý thức được quyền Công Dân tự ra ứng cử đại biểu Quốc hội: Thực tế cho thấy, để tạo tiền đề hoặc hỗ trợ âm mưu bạo loạn lật đổ khi có cơ hội, các thế lực thù địch và một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí đã thực hiện nhiều hành vi chống phá, tập trung vào vỏ bọc “thực hiện quyền dân chủ”, thể hiện dưới các hình thức gọi là “bất bạo động”, như: thành lập tổ chức mang danh nghĩa “xã hội dân sự”, hô hào “biểu tình ôn hòa”, gửi thư ngỏ “góp ý, kêu gọi, đòi hỏi”… Gần đây, phong trào “tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV” của một số “nhà dân chủ” cũng nằm trong toan tính đó nhằm hướng đến mục đích duy nhất là phủ nhận vai trò tổ chức, lãnh đạo của Đảng với Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ và xã hội. (Bài Màn Kịch “Tự Ứng Cử” Của Một Số “Nhà Dân Chủ” trên báo Nhân Dân, thứ sáu 14.5.2021)
2. QUỐC HỘI ĐẢNG CỬ DÂN BẦU HAI LẦN KHÔNG CHÍNH DANH
2.1. Quốc hội chỉ thực sự chính danh khi người Dân được tự do ứng cử và bầu cử, hiền tài trong Dân được người Dân phát hiện và bầu chọn vào Quốc hội. Thực sự là nơi hội tụ những Công Dân ưu tú, đại biểu cho phẩm giá, khí phách và quyền lợi chính đáng của Dân, của nước, chỉ khi đó Quốc hội mới có chính danh.
Đảng viên cộng sản chỉ chiếm năm phần trăm dân số nhưng chiếm tới chín mươi nhăm phần trăm đại biểu Quốc hội. Đảng viên cộng sản tràn ngập trong Quốc hội, chiếm tất cả mọi vị trí lãnh đạo Quốc hội, chi phối mọi hoạt động Quốc hội, nắm vai trò chủ đạo, chỉ huy cao nhất trong mọi quyết định của Quốc hội. Đó là Quốc hội của đảng, không phải Quốc hội của nước, càng không phải Quốc hội của Dân.
Vì là Quốc hội của đảng, chỉ biết cúc cung phục vụ đảng, bảo vệ quyền lợi đảng, vâng dạ thực hiện ý chí, mệnh lệnh của đảng, không biết đến ý chí, nguyện vọng của Dân. Quốc hội của đảng đã làm ra Hiến pháp hợp thức hoá việc cướp quyền Dân của đảng bằng điều 4. Không cần lá phiếu bầu chọn của người Dân, như kiếp nạn, như tai ương, đảng cộng sản dù tham nhũng, dù phản Dân hại nước, dù có tội với Dân với nước khủng khiếp đến đâu, dù kìm hãm sự phát triển của đất nước nặng nề thế nào cũng nghiễm nhiên là “lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”. (Điều 4 Hiến pháp 2013).
Không phải Quốc hội của Dân, theo lệnh đảng, Quốc hội làm luật đất đai, biến tài sản thiêng liêng nhất của người Dân là mảnh đất sống thành sở hữu toàn dân, thành tài sản vô chủ do các quan tham nhũng của đảng quản lí. Đất của Dân thành sở hữu toàn dân, thành vô chủ, quan tham cộng sản mặc sức cướp đất vô chủ bán cho tư bản hoang dã. Hàng triệu Dân mất mảnh đất sống, vật vã kêu oan từ thế hệ này sang thế hệ khác, thảm thiết đòi đất từ thế kỉ hai mươi sang thế kỉ hai mươi mốt, Quốc hội của đảng vẫn câm lặng, lạnh lùng vô cảm.
Không phải Quốc hội của Dân, theo lệnh đảng, Quốc hội đưa vào bộ luật Hình sự điều 117, điều 331 hình sự hoá, tội phạm hoá những người Dân có tư tưởng, chính kiến riêng, không cùng tư tưởng, chính kiến với chính quyền lại dám công khai phát tán tư tưởng chính kiến riêng trong dư luân.
Nhà triết học người Pháp Blaise Pascal (1623 – 1662) thời Phục Hưng định nghĩa về con Người: “Con người là cây sậy biết tư duy” Đã là con Người phải có tư duy, có tư tưởng, có chính kiến. Mỗi người một tầm nhận thức, một độ sáng trí tuệ nên tư tưởng chính kiến cũng mỗi người một vẻ, không ai giống ai, Hình sự hoá sự khác biệt tư tưởng chính kiến, buộc người Dân phải răm rắp phục tùng, chấp nhận, tư duy theo khuôn mẫu của chính quyền là xoá bỏ cá nhân, không đếm xỉa đến quyền con người, quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận của người Dân, là sự man rợ Trung cổ. Quốc hội làm luật man rợ Trung cổ xoá bỏ cá nhân, xoá bỏ quyền con người của người Dân mà là đại biểu cao nhất của Dân ư?
Đảng chiếm lĩnh Quốc hội của Dân, biến Quốc hội thành đảng hội, thành công cụ của đảng để cai trị Dân thì Quốc hội đó không thể đại biểu cho Dân. Điều 1, luật Tổ chức Quốc hội 2014 khẳng định: “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân”. Như trên đã chứng minh, Quốc hội hiện nay chỉ đại biểu cho đảng, không đại biểu cho Dân, Quốc hội đó không thể có chính danh.
2.2. Một đảng chính trị chỉ cần được pháp luật công nhận là đã có đủ tư cách hợp pháp để có mặt trong đời sống xã hội. Nhưng để trở thành đảng cầm quyền chính danh thì không thể chỉ như vậy. Trong kỉ nguyên văn minh công nghiệp, người Dân đã trở thành chủ thể của đất nước. Đảng chính trị hợp pháp phải được người Dân trao quyền bằng lá phiếu và chỉ khi đảng chính trị nhận được trên năm mươi phần trăm phiếu bầu chọn của người Dân mới trở thành đảng cầm quyền hợp pháp và chính danh, mới được Dân trao quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội.
Đảng cộng sản cướp chính quyền của Chính phủ hợp pháp Trần Trọng Kim trong cách mạng tháng tám, năm 1945. Cướp được chính quyền bằng sức mạnh quần chúng cách mạng của đảng rồi đảng cứ ngang nhiên tự cho mình quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội, như các hoàng đế thời phong kiến tự huyễn hoặc cho mình là con Trời được đấng tạo hoá giao cho cương vực lãnh thổ làm của cái và giao cho trăm họ làm thần Dân để sử dụng và khai thác sức Dân, khai thác máu Dân.
Từ năm 1945 đến nay, năm 2021, trải bao thử thách sống còn. Lúc khó khăn, đảng tìm đến Dân, xin Dân cơm ăn, áo mặc, nhờ Dân cưu mang che chở, cứu mạng. Nhiều người Dân đã nhận lấy cái chết để bảo vệ sự sống cho đảng. Dân nhịn đói dành cơm gạo nuôi đảng. Qua đận gian nan đến lúc chính quyền của đảng vững mạnh trên cả nước, Quốc hội của đảng liền làm ra luật để đảng tham nhũng. Điều 4 Hiến pháp tạo cho đảng tham nhũng quyền Dân. Điều 4 luật Đất đai “Đất đai là sở hữu toàn Dân” tạo cơ sở pháp lí cho đảng tham nhũng tài sản Dân. Cúc cung vì đảng, Quốc hội quá nhẫn tâm với Dân
Nhẫn tâm và lì lợm hơn cả là suốt bảy mươi sáu năm đảng cộng sản cầm quyền, Quốc hội của đảng chưa một lần cúi xuống thành thật nhìn vào mặt Dân hỏi xem Dân có chấp nhận sự cầm quyền của đảng hay không. Bảy mươi sáu năm đảng cộng sản liên tục cầm quyền, chưa một lần Dân bỏ phiếu công nhận sự cầm quyền của đảng cộng sản. Chưa một lần bằng lá phiếu Dân trao quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội cho đảng cộng sản
Chưa một lần được Dân trao quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội, suốt bảy mươi sáu năm, đảng cộng sản cầm quyền không chính danh. Đảng cầm quyền không chính danh thì Quốc hội do đảng không chính danh tạo dựng lên bẳng đảng cử Dân bầu cũng không chính danh. Quốc hội không chính danh, lại không phải là Quốc hội của Dân thì những chức danh lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ do Quốc hội không chính danh bầu bán vả phê chuẩn cũng không chính danh.
3. KHÔNG LÀ ROBOT
Ông đảng trưởng cộng sản Nguyễn Phú Trọng luôn hào hứng véo von một điệp khúc: Chưa có bao giờ đất nước ta phát triển rực rỡ như hôm nay. Thưa ông đảng trưởng cộng sản đang hôn mê vì ngộ độc học thuyết cộng sản độc hại rằng màn tổ chức bầu cử Quốc hội của một quốc gia chính là chiếc đồng hồ hiển thị mức độ văn minh phát triển của quốc gia đó. Đồng hồ hiển thị sự phát triển của xã hội Việt Nam qua tổ chức bầu cử Quốc hội cho thấy trình độ phát triển của xã hội Việt Nam còn thua xa cả nước nông nghiệp lạc hậu Myanmar.
Myanmar suốt mấy chục năm dưới chế độ độc tài quân sự vẫn có đa đảng trên chính trường, vẫn có đa đảng tranh đua bình đẳng giành lấy đa số ghế trong Quốc hội để trở thành đảng cầm quyền. Độc tài quân sự dùng nòng súng quân đội cướp chính quyền của đảng thắng cử liền bị người Dân cả nước ầm ầm biểu tình như thác đổ, như bão giông phản đối. Chính trường có đa đảng và người Dân được quyền tham gia vào chính trường, được lo toan việc nước bằng lá phiếu và bằng biểu tình là hiển thị trình độ phát triển xã hội khá cao, là bằng chứng người Dân đã trở thành chủ thể của đất nước. Chỉ đến văn minh công nghiệp, người Dân mới có vị thế chủ thể của đất nước, chủ thể trong xã hội.
Chỉ có độc đảng mới có đảng cử Dân bầu. Hoàn toàn không có tranh đua cần thiết, bình đẳng của các đảng chính trị, như thị trường không có cạnh tranh trong luật pháp của các mặt hàng cho người Dân có quyền lựa chọn. Chỉ có một mặt hàng độc quyền dù hàng xấu, giá đắt thế nào người Dân cũng phải nhắm mắt chấp nhận.
Đảng cử Dân bầu tạo ra sự bình yên phẳng lặng trong đời sống chính trị nhưng đó là sự bình yên phẳng lặng của đêm dài Trung cổ. Đêm dài Trung cổ phong kiến, người Dân là nông nô của lãnh chúa phong kiến. Đêm dài Trung cổ cộng sản, người Dân là nô lệ của đảng cộng sản. Nông nô và nô lệ đều không có quyền con Người làm chủ cuộc đời mình, không có quyền Công Dân làm chủ đất nước mình. Đó chính là sự tăm tối Trung cổ.
Độc tài quân sự Myanmar và độc tài cộng sản Việt Nam cho thấy độc tài cộng sản còn tệ hại, khủng khiếp hơn cả độc tài quân sự.
Loài Người đã đi qua văn minh công nghiệp và đặt chân vào văn minh tin học. Không lẽ người Dân Việt Nam cứ cam phận trong bóng đêm Trung cổ độc tài cộng sản. Không lẽ người Dân Việt Nam cứ hồn nhiên làm robot thực hiện thao tác bỏ phiếu bầu cử theo lập trình của đảng cộng sản. Dù bé nhỏ, mảnh mai như cây sậy nhưng con Người là cây sậy có tư duy, có tư tưởng, có cá nhân, có danh dự, phẩm giá con Người. Danh dự và phẩm giá Người không thể là robot làm thao tác bầu cử theo lập trình cài đặt của người khác.
Loài Người đã bỏ lại đêm tối Trung cổ từ nhiều thế kỉ trước. Đảng cộng sản cầm quyền không thể duy trì mãi sự cai trị Trung cổ tước đoạt quyền con Người, quyền Công Dân của Người Dân. Ông đảng trưởng hôn mê học thuyết cộng sản độc hại luôn hốt hoảng lo sợ đảng của ông tự tự diễn biến, tự chuyển hoá. Một lần nữa phải thưa ông rằng sự sống là sự tự vận động tự diễn biến, tự chuyển hoá không ngừng để phát triển. Không tự diễn biến, tự chuyển hoá sẽ bị đào thải như Liên bang Xô viết và các nước cộng sản Đông Âu ù lì không theo kịp sự vận động của cuộc sống, của xã hội đã bị đào thải.
Để tồn tại, đảng cộng sản của ông cần tự diễn biến, tự chuyển hoá đến văn minh, trả lại Dân quyền làm chủ đất nước.
Phạm Đình Trọng

36 BÌNH LUẬN

 1. Thiên tai & Thiên tài

  “Thiên tai” bão lụt tan hoang
  Nhưng là cơ hội giàu sang “thiên tài”
  “Thiên tai” khốn khổ đọa đày
  “Thiên tài” mọi rợ phen nầy giàu to!

  Độc lập dân chủ tự do
  Thiên tai dịch bịnh đói no mặc tình
  Bầy đàn hậu duệ Ba Đình
  Bán đứng Tổ Quốc rẻ khinh giống nòi!

  Nông Dân Nam Bộ

 2. “Kẻ bại trận,thì không thể nói hay được” ,câu ngạn ngữ đó
  tôi có lần đọc qua,không nhớ là của danh nhân nào đã viết
  ra .

  Gọi chúng tôi là Nguỵ,là hậu đuệ của VNCN, hay là bằng
  thứ ngôn ngữ nào cũng được . Nhưng chúng tôi biết là
  chúng tôi thuộc cái lớp người còn sót lại sau cuộc chiến
  đẫm máu kết thúc vào năm 75 kia . Nói cho cùng thì chúng
  tôi chỉ là những bóng ma lảng vảng,không siêu thoát sau
  trận chiến ,cũng có một số ít người thuộc phe thắng cuộc,
  cay đắng đi tìm một lý do,một nguyên nhân để giải thích
  tại sao một dân tộc lại phải đắm chìm trong tăm tối ,không
  theo kịp được trào lưu văn minh,tiến triển của nhân loại.

  Bao nhiêu cơ hội canh tân xứ sở đã bị bỏ qua . Từ thời
  nhà Nguyễn ,những đề nghị canh tân của Phan thanh Giản,
  Nguyễn trường Tộ . Rồi phong trào Đông Du của cụ Phan
  bội Châu, tư tưởng tây phương cải cách dân trí ,dân sinh của
  Phan châu Trinh đều thất bại cay đắng ở xứ ta . Ông cha ta,
  tầng lớp cai trị xã hội,nhất quyết theo Tầu ,không có thay
  đổi gì cả .

  Tây đến cai trị ,vẫn không học được gì của nó .Ngót nghét
  gần một trăm năm,bị trị dưới ách thực dân Pháp ,ông cha
  ta vẫn bị ảnh hưởng bởi Tàu,không thoát ra được cái bóng
  ngàn năm nô lệ kia . Văn minh ,tư tưởng tiến bộ của Pháp
  và Tây phương không le lói ở Việt Nam .

  Rồi khi tay Hồ chí Minh nổi lên ,với lời tuyên bố hùng hồn:
  “Thà ngửi rắm Tây,còn hơn ăn cứt Tàu “.Một lần nữa dân Việt
  hy vọng thoát ra được cái bóng “ngàn năm nô lệ ” của Tàu.
  Nhưng không ,chính Hồ chí Minh lại đem Việt nam trở lại
  vòng lệ thuộc của Tàu .

  Hình như mỗi lần chúng ta có cái cơ may để thoát ra cái
  vòng nô lệ đó, chúng ta lại bị nó siết chặt vào nặng hơn .
  Triết gia nửa mùa Nguyễn Hữu Liêm đặt tên cho nó là “sử
  tính”,ngàn năm nô lệ sẽ kéo tới bao giờ ?

  Thực dân Pháp ,tuy là tên thực dân khốn nạn nhất trong
  số các thực dân Tây phương . Nhưng nhìn lại lịch sử nước
  nhà ,chúng ta cũng phải nói rằng chúng cũng không nỗi
  tệ hại lắm ,cố gắng dàn xếp để có một miền Nam dân chủ
  tự do . Trong 21 năm ngắn ngủi đó ,người dân miền Nam
  dược hưởng cái gọi thế nào là tự do,dân chủ ,mặc đầu vẫn
  còn khiếm khuyết rất nhiều . Hai mươi mốt năm ngắn ngủi
  đó ,xã hội miền Nam đã vươn cao trên hầu hết mọi phương
  diện : xã hội ,văn chương, nghệ thuật ,giáo dục ,nhận thức,
  tư tưởng như một vườn hoa tự do đua nở ,hoa thơm lẫn cả
  hoa thối …chen chúc cạnh tranh với nhau .

  Tiếc thay ,cái thời gian đó quá ngắn . Bọn ngu ngốc và hiếu
  chiến quá đông và quá to mồm . Cái hay ,đẹp cuối cùng rồi cũng
  phải thất thủ trước cái xấu xa ,của một bọn ngu đần ,vai u thịt bắp,
  muôn đời muốn lệ thuộc vào kẻ thù phương bắc .

  • Khi Hồ Chí Minh nói câu đó, hắn ám chỉ Tàu Tưởng . Nhưng Tàu Mao thì cứt của nó hắn cũng khen nức nở . Gi gỉ thì gi cũng có 1 thời Hồ Chí Minh là đại tá trong quân đội Mao . Thơ tiếng Hán hắn tự nhận mình là Hán thiệt, hổng phải Hán gian . Bao nhiêu bằng chứng mới đủ để bác thôi hổng tin thằng cha Tàu Cộng Hồ Chí Minh ?

   Tin Hồ Chí Minh chết ráng chịu .

 3. Gửi Bạn Mai: Rất cám ơn bạn đã phản hồi thẳng thắn. Trước hết, tôi mong muốn bạn hết sức thông cảm vì đó là thành ngữ Việt Nam. Bạn cứ xem tất cả những bình luận của tôi đã thực hiện bạn sẽ thấy tôi không thích chửi bậy và đó là lý do tôi chỉ viết phản hồi với bạn, vì tôi thấy bạn là người tương đối lịch sự trong số những hậu duệ VNCH. Thứ hai, tôi khuyên bạn nói vấn đề nào thì cho dứt điểm chứ đừng “dây cà ra dây muống” để lảng tránh. Cụ thể, đang nói về tay Đình Trọng thì bạn lại quay ra chửi chế độ cộng sản bằng cách “dẫn chứng cụ thể” lời ông nọ, bà kia để chê bai nền giáo dục của nước CHXHCNVN, rồi khen nền giáo dục của chế độ đi vào dĩ vãng (VNCH). Trong khi đó, nếu nói về “dẫn chứng cụ thể” nhất để chứng tỏ nền giáo dục nào thực sự có “Nhân” hơn lại nằm ngay ở trang Web này thì bạn lại cố tình lờ đi. Đúng thế! Bạn hãy đọc phản hồi của hậu duệ VNCH là thấy ngay thôi! Vô cùng thô lỗ và tục tĩu.

  • Thưa ông KC, tui trích câu cuối ý kiến của ông để biết ông là ai và chế độ mà ông đang tôn thờ.
   “Đúng thế! Bạn hãy đọc phản hồi của hậu duệ VNCH là thấy ngay thôi! Vô cùng thô lỗ và tục tĩu” (Kim Cang)
   “.. phản hồi của hậu duệ VNCH…” là tất cả con cháu của VNCH. Câu nhận xét nầy đã xác nhận bản chất vô giáo dục của người cộng sản như ông. Là kỳ tích “trồng người” của ông Hồ Chí Minh sau 46 năm chiếm được miền Nam!

  • Ong Trọng viết ‘trả lại quyên làm chủ cho dân ” này quả thật là công phu. Nhưng Ai trả? Bon cộng sản chuyên chính vô sản ,có quyền lực ,đam mê quyền lực là “”quan chi phụ mẩu ” của dân làm sao TRẢ . cai quyền “cướp ” chính quyền ” đó cho dân “khố rách áo ôm?” .TRẢ là mất tất cả , nguy hiểm đến bản thân đảng và gđ. Đã cởi cọp thì đanh vậy ,Xuống là bị cọp xơi tái. Hồ bắc cụ ví von là đã ở trong guồng máy đang vân hành vói tóc độ cao ,chi có cuốn hút vào chớ không thể tách ra được ,vì tách ra là …là bị chính guồng máy đó nghiến nát…
   Theo comment dưới đây thì Ông Trọng là Đai tá QD nhăn răng của hồ bắc cụ…Nói rằng thủa nhỏ ngây thơ đi theo cs thì e không đúng lăm .Năm 54 và truớc đó ,biết bao người đi theo kháng chiến đã trốn về thành ,vì họ đã rỏ bộ mạt giả trá ,lường gạt của VC khi ở vói chúng . Và ngay năm 75, đã có ngừoi nhìn SG ,nhìn miền Nam mà quăn thắt ,rửa mạt bằng nướcc mắt vì đã ngộ ra mình bị đảng lừa dối một cách trắng trợn .Ngay ca trong chiến tranh khóc liệt ở miền Nam ,câu tuyên truyền dối tra là “ta đã giải phóng 2/3 miền Namđẻ động viên thanh niên hokc sinh sinh viên vào miền Nam đẻ lấy máu tô đâm thêm màu cờ chủ nghỉa tam vô ,phi nhân của tay sai quóc tế CS hồ nghệ hay hồ quang ….”câu thơ “nhưng trông ra nào giải phóng gì đâu…” của một cán binh trẻ hay câu chuyện của ĐT thùy trâm hay nhà văn gái DTH ngày vào SG đâu tiên … Phản bội lớn nhất của một trí thức ngây thơ , được cha cảnh báo mà vẫn đi theo cs phá nát miền Nam là những người của MTGPMN là bt/bng (TNT/ĐVT) là b/s DQH , và biết bao người khác ,họ có tâm ,họ có óc ,có lương tri ,có suy nghỉ…Sau này bị đuổi ra khỏi nước ,nhưng vẫn một mặt theo đảng vì không thể bỏ cái qua khứ của mình mà họ cho là lý tưởng là vinh quang ,và vẫn bám vào cái xac ở Ba Đinh đẻ tự an ủi ,đẻ tự thấy giá trị của mình ,cái giátrị bị sổ toẹt mà càng ngày càng nhỏ nhoi ,biến mất .Cuối cung họ lơ lững như đai tá Trọng ,như mạc văn trang ,như nguyễn quang a .họ cố gắng viết ,bày tỏ chính kiến suy nghỉ nhưng vẫn sổ đỏ ,thẻ gạo hộ khẩu ,sổ hưu…và những xuất xuật ngoại ,những du học cho con cho cháu …Họ không dứt khoát . Và những người br đảng ,ra khỏi dảng chỉ là được tiếng vang nhất thời nhưng sâu xa hơn là một thẻ công dân nước ngoài (họ tranh đấu cung vigf lẻ đó) như Điếu Cày ,nguyễn thị Nâm (NQ),một vi dụ là Huỳnh Thuc Vi …Cô em của Vi không được CA cho du học đã hậm hực :nếu không cho đi “tôi sẻ tranh đấu như chị tôi “…Hay nhà văn gái dựa vào VT ,có con học ở Anh ở canada ,được qua d/c tại Mỹ lại dở trò nói XẤU VT chỉ vì một ,hai trăm đô la!..
   Tom lại khi muốn trả lại quyền cho dan đẻ hj có quyền UC/BC tự do như các nước Âu Mỹ thì hảy làm cách nào xóa đí cái chủ nghỉa CS dang ngự trị trên đất nước VN….
   Vì không có đất nước nào mà một người miền Bắc lại không ở miền lục tỉnh Nam kỳ lại là UCV cúa vỉnh long An giang được. Đ/D cho dân mà dân không biest mạt ,không tiếp xúc …NHƯNG VẪN THẮNG CỬ VÓI SÔ PHIẾU BẦU CAO NGẤT NGƯỠNG.
   Và đó là kết luận đối vói các nhân vật và bái việt “khong tưởng ” loại này .
   Duy nhất một điều là loại bỏ chủ nghỉa CS ,,,thì tức khắc có tự do dân chủ nhân quyền …. và có B/c tụ do ngay ….

 4. Bạn Mai thân mến! Đọc những dòng bạn viết tôi càng thấm thía với câu: “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” hoặc một cách hình tượng hơn: “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” . Tôi là người đang sống tại Việt Nam, hôm qua, cùng với các cử tri trong thôn đã đi bầu cử rất là vui vẻ, thoải mái, dù phải giữ khoảng cách do phòng dịch nhưng cũng tranh luận gay gắt với nhau về ứng viên nào xứng đáng hơn! Tôi còn đem nội dung bài viết của tay Đình Trọng hỏi xem có những ai tán thành? Đa số cười sặc sụa hỏi: Ông lấy đâu ra ý kiến quái gở ấy? Do không muốn tiết lộ đọc ở trang “lề trái”, tôi đành phải cười trừ rồi lảng sang bàn chuyện thu hoạch mùa màng sẽ gặp khó khăn như thế nào nếu dịch bệnh vẫn chưa được khống chế. Đấy! Tôi thuật lại để bạn biết rằng, phần lớn người dân trong nước đều có nhận xét giống tôi thì rõ ràng suy nghĩ, hành vi của tay Đình Trọng hiện nay là không đúng hoặc trái ngược với công dân Việt Nam nhưng lại rất hợp với những người như Bạn Mai – hậu duệ của VNCH! Một người có tinh thần, lối sống khác biệt hoàn toàn với mọi người trong khu dân cư thì hoặc người đó là bậc vĩ nhân, hoặc là đang bị bệnh thần kinh hoang tưởng mà dân gian gọi là “ma ám”. Vĩ nhân thì không phải vì không có vĩ nhân nào lại đi kiếm ăn bằng cách làm bồi bút cho nên Đình Trọng này chắc chắn bị bệnh thần kinh hoang tưởng. Ở quê tôi người ta thường truyền rằng, những vong hồn hay tìm người hợp vía để nhập vào, vì thế, tôi đồ rằng, Đình Trọng đã bị oan hồn của lính VNCH đang “hành quân triệt thoái” bị chết bất đắc kỳ tử ám vào. Suy luận như thế rất đúng, bởi giọng điệu của Đình Trọng hoàn toàn không giống với công dân Việt Nam bình thường huống chi là “Bộ đội Cụ Hồ”, nhưng lại được Bạn Mai và các hậu duệ VNCH hoàn toàn tán thưởng (do đồng thanh… hoặc …tầm…)! Đặc biệt, tối qua tình cờ tôi xem được Video Clip Hòa thượng Thích Giác Hạnh kể cho các phật tử về một số oan hồn mà ông đã siêu độ thì tôi càng chắc đét Đình Trọng bị vong hồn VNCH nhập vào, họ muốn thông qua Đình Trọng để trả thù những người đã làm họ mất hết từ của cải, địa vị đến tính mạng.

  • Hello bác Kim Cang, lại khổ cho tui rồi huhu… nhưng tha cho bác đó hihi… vì nghĩ bác trọng tuổi nên lẩm cẩm thôi. Khổ cái là bác đọc mà hổng có hiểu huhu. Đọc kỹ coi, tui nói ông Trọng viết bài nầy có khả năng diễn đạt được điều ông ấy nghĩ, còn ông ấy nghĩ như thế nào chưa nói à nghen. Vì thế tui dẫn chứng cụ thể, người thật việc thật, loại “tứ trụ” đã nói điều mà chính họ cũng không hiểu! Mới nhứt là chuyện ông Phúc, Chủ tịch nước nói “dân chủ tào lao”!

   Nếu bác không bảo ông Trọng bị chất độc da cam, bị ma VNCH nhập… thì tui không bao giờ nói đến ma bộ đội cụ Hồ đâu! Vì giáo dục tại miền Nam dạy phải biết tôn trọng người chết. Đi đường thấy có xe tang thì đứng lại nghiêm chỉnh tiễn đưa. Điều căn bản đó người phía Bắc không hề biết! Còn chuyện giáo dục hiện tại thế nào thì huhu bác biết rõ hơn tui mà! Có thể vì thế ông Tân bộ trưởng giáo dục mới hứa sẽ đem chữ Nhân vào chương trình?

   Còn bác kể chuyện bầu cử xóm của bác ai kể hổng được? Cứ như cô giáo ra đề cho học trò viết luận văn thôi. Ai tin? Tui mà kể còn giàng trời mây gấp chục lần của bác, dễ ợt hà! Bác coi mấy điều tui trao đổi đều nói có sách mách có chứng rõ ràng, không có dựng chuyện à nghen. Cái nữa là bác không nên nói trâu ngựa ở đây… hổng phải tui xấu hổ mà hehe càng “thương” bác nữa đó, vì người trọng tuổi bị lú lẫn mới chửi bừa bãi, chứ còn minh mẫn thì không ai nói vậy đâu.

   Dù bận lo cho mấy nhỏ, rồi lo đi kiếm tiền nữa nếu không thì chết đói cả lũ hihi… nhưng trả lời nhanh để bác khỏi nghĩ là tui trốn… bye bác. Kính chúc bác sức khỏe. P/S: Tui dùng chữ kính vì bác trọng tuổi, hổng phải chuyện khác đâu à nghen!

   • Chị Ban Mai bị thằng Vẹm Kim Cang này nó nỡm rồi .
    Tôi không nghĩ tên Vẹm này nó “già ” hơn chị đâu , việc
    gì mà phải “kính” nó . Thằng này nó bảo nó sống ở miền Bắc,
    những người già ,chịu ảnh hưởng của nền giáo dục của thực
    dân Pháp,nếu còn sống ,phải sính tiếng Tây lắm . Thằng cha
    này trái lại ,nó lại khoái xài tiếng Mỹ ,tiếng Anh.

    Cứ coi mấy cái còm,mà nó viết ra . Thì tên này nhận được
    nền giáo dục của miền Nam ,của Nguỵ quyền Saigon ,theo
    cái khẩu khí của nó . Những đứa đã học dưới mái trường
    XHCN miền Bắc ,không xài những từ ngữ và hành văn như
    thế .

    Nếu nó đã đi học ở miền Nam ,thì tuổi của nó cao lắm
    cũng bằng chị hoặc nhỏ hơn nhiều . Gọi nó bằng bác chi
    cho mệt .

    • Rất nhiều dư luận viên là du học sinh. Một số đã về nước và một số vẫn đang học tại Mỹ, Canada, Úc… Chúng còn có trách nhiệm báo cáo với đại sứ quán về những hoạt động của nhóm du học sinh.

    • Vấn đề quan trọng là đám này đều biết là chúng phải nói dóc, sẵn sàng nói dóc. Đại đa số dư luận viên là Bắc, rất ít người miền nam. Đó là do bản tính vùng miền. Một đứa trẻ lớn lên sau này ở miền nam có thể nói sai sự thật vì không biết cái sự thật nhưng lúc biết thì vẫn còn mắc cở. Đám Bắc thì khác.

     • Tôi thừa biết là chị biết. Cứ nhìn cách viết, lý luận thì biết cháu nó mới lớn mà đã dấu hiệu…nối bước cha anh rồi!

 5. Đã là cộng sản ,thì không có dân chủ .
  Hồ chí Minh đem chủ nghĩa cộng sản vào VN bằng cửa
  trước ,có nghĩa là Dân chủ đã cắp nón ra đi bằng cửa sau
  từ ngày đó .

  Quốc hội ,bầu bán là sản phẩm đặc trưng của một mô
  hình dân chủ . Đại diện cho dân,để chi phối quyền hạn của
  chánh phủ cầm quyền ,tạo một thế cân bằng nào đó trong
  cơ chế điều hành của một xã hội tự do ,dân chủ .

  Chế độ cộng sản là chế độ độc tài ,độc đoán . Để mỵ dân,
  nên phải nặn ra cái gọi là “quốc hội” cho có vẻ là đân chủ,
  thực sự quốc hội của cộng sản ,chỉ là tập hợp của những “đại
  biểu” là người của đảng cộng sản ,là một tổ chức bù nhìn, cho
  có vẻ là dân chủ ,không có một chút quyền hành nào hết trong
  cái cơ chế điều hành ,cai trị của đảng .

  Ông Phạm đình Trọng kêu gọi bầu bán tự do để người dân
  chọn cho mình một tiếng nói trong quốc hội của cộng sản,
  có nghĩa là đang kêu gọi đân chủ thực sự cho đất nước .
  Mặc dù cái quốc hội của cộng sản kia chỉ là một tổ chức
  bù nhìn,không tranh đấu cho quyền lợi của dân chúng ,nhưng
  cũng là từng bước nhỏ để người dân ý thức được cái quyền
  tự chủ của mình .

  Nếu nền dân chủ thực sự được hình thành từng bước ở VN,
  thì cái chế độ cộng sản kia sẽ phải từng bước cắp nón ra đi .
  Đó là điều mà Ng phú Trọng không muốn ,chống chế bằng bài
  viết ca tụng cái đường lối và lý luận đi lên XHCN ,một bài viết hoang
  tưởng ,hoang đường . Và tay “cứ mở miệng là nói bậy”, Nguyễn
  xuân Phúc chửi rủa nền dân chủ thực sự của phương tây là “dân
  chủ tào lao” ,có sợ thì mới chửi đổng chớ .

 6. Sau gần 80 năm sống dưới ách cai trị bằng xạo láo, độc tài , ngu dốt, quái đản của cộng sản người dân VN bị ảnh hưởng và biến thành một dân tộc mông mụi , ngu si, sợ hãi, hèn hạ, gian tham, ác độc, mọi rợ,vô cảm ích kỷ , mất phương hướng, ưa nói láo và điên điên khùng khùng !

 7. Tôi luôn mơ ước có ngày Cộng đảng sẽ từ bỏ tư duy, Tao cướp được là của tao như phường thổ phỉ nữa mà hành xử như một chính đảng để mọi người VN cùng được cơ hội chung tay kiến thiết quốc gia. Tôi luôn nhận thức được đó chỉ là ước muốn viễn vông nhưng tôi đang sống mà biết làm sao hơn.

  • Lại nói chuyện viễn vong không có định hướng gì ráo. Không ăn cướp thì làm sao tạo dựng và “vận hành” guồng máy nhà nước. Cái ý thức đó đã được ” ép thành lát mỏng” và kèm với lương khô cho toàn bộ các bộ đảng viên xơi rồi. Để phát huy thêm tinh thần “đấu tranh” đó thì các cháu đảng viên sau này đã sáng tạo thêm “Grandpa’s clause” là thằng ăn cướp nhỏ phải chung chia cho thằng ăn cướp lớn. Để phân biệt thứ hạng thì đám nhỏ phải bận đồng phục và…xách dao. Còn đám lớn thì ra vẻ…khỉ bận áo veston.
   Cái bọn ngụy này vẫn không hiểu chuyện. Bốn mươi mấy năm rồi mà vẫn cố chấp, không học tập tiến bộ gì cả.

 8. Những thằng nói PHÉT sẽ lại SỦA: Ở VN bây giờ, Tự Do, Dân Chủ…..chạy đầy đường…..hahaha…

  Ê, các cháu PHÉT, muốn biết ở VN có Tự Do Dân Chủ hay không, các cháu thử đứng giữa đường hô to: ĐM Hồ chí minh, Đả Đảo đảng CSVN, hay……Nguyễn Phú Trọng là một thằng bán nước….thì sẽ rõ. Phép thử này (Tự Do phê bình đảng và những người hiện đang lãnh đạo) có thể áp dụng cho bất kỳ quốc gia nào để xem nước đó có Tự Do hay không.

  • Mấy thèng NGỤY GIÀ TÀN DƯ 3/// hảy ra đúng giửa Pennsylvania Avenue và chờ lảo Joe Biden lái xe đi ngang qua và đám NGỤY GIÀ TÀN DƯ ngu dốt ngoác mỏ ra chủi ĐM JOE BIDEN, ĐM GEORGIA WASHINGTON truoc đi và xem số phận của NGUY TAN DƯ ra sao sau đó.

   Ngụy Tàn Dư 3/// hảy thử cái TỰ DO DAN CHỦ kiểu MẼO truóc đi rồi VC chúng anh thử tự do Viet Nam cho ma xem nghe chưa.

   • Pả mịa Ngụy đánh đấm như……………….SHIT bây giò cứ khóc lóc cay cú, nguyền rũa trong bóng đêm là thé nào hả hả các đống chí NGụY Tàn Dư.

    Hảy đấm thình thịch vào ngực mình truóc vì đả quá hèn nhát tham sống sợ chét.

    Hảy đấm vào ngực mình truóc vì đả ngu xuẫn ăn cắp tham ô tham nhũng trong thoì chiên’.

    Hảy đấm thình thịch vào ngục mình truóc vì đả quá ăn chơi trác táng, gái gú đỉ đìếm thau đêm suốt sáng.

    Hảy đâm’ thính thịch vào ngưc minh truóc vì đả quá mê ôm gái đĩ nhaỷ đầm cụp lạc suốt ngày sáng đêm.

    “Tiền trách kỷ, hậu trách nhân” các cụ đả dạy mà Ngụy Tàn Dư bay giò vẩn khong thuọc bài.

  • Đám Ngụy Già Ngu Dốt 3/// mất daỵ và du côn truóc 1975 quen rồi cho nên cứ tuởng ai củng mất daỵ như mình. Ngon thì đám NGỤY GIÀ NGU DỐT và HÈN NHÁT cứ ra giửa Pennsylvania Avenue đơi xe cuả JOE biDEN đi ngang qua đó và ngoác mỏ ra chủi Đ.M Joe Biden, Đ.M George Washington, Đ.M Đonal TRUMP thử xem tánh mạng NGỤY ra sao xem nào.

   Thử du côn một lẩn nửa xem sao đi đám NGỤY TAN DƯ 3///. Xưa khi du côn vói NGO ĐINH DIỆM, NGO ĐINH NHU, NGO ĐINH CẨN mot lần rồi, bay giò thử du côn vói ton ton MẼO thử xem nào, hehehheheheh.

 9. “So với VNCH của Miền Nam VN, người dân đã từng được tự do bầu cử lựa chọn tổng thống chỉ sau 2 năm Miền Nam VN tách ra khỏi chế độ cộng sản của Hồ.”

  * Có lẽ bạn thuộc thế hệ chưa đủ già để chứng kiến giai đoạn biến động chính trị tại vùng lãnh thổ phía nam vĩ tuyến 17.
  Sau HĐ Genève 1954 về vđ VN, vĩ tuyến 17 chia đôi đất nước. Trước 1954 vùng đất từ Quảng trị trở vào nam không thuộc quyền kiểm soát của chính phủ Hồ Chí Minh, mà là của vua Bảo Đại tiếp nối ảnh hưởng của lực lượng viễn chinh Pháp đã cuối mùa thực dân sau trận Điện Biên, chuẩn bị cuốn cờ

  Số phận vùng này bấy giờ đang nằm trong kế hoạch toan tính chính trị của phương Tây, cụ thể là Mỹ. Ông Diệm xuất hiện trên sân khấu chính trị tại vùng lãnh thổ nầy năm 1955 như là hệ quả của những tính toán hậu trường đó.
  Bầu cử tự do đã diễn ra ít nhất 3 lần tại đây, lần thứ nhất dưới dạng Trưng cầu Dân ý chọn lựa giữa NĐ Diem và vua Bảo Đại. Bích chương cổ động tranh cử, hoan hô đả đảo thoải mái, báo chí tha hòi tố cáo, đả kích, tuyên truyền. Không ai bị bắt bớ vì thế.
  Đúng là dân chủ xả láng! Báo chí Saigon còn gọi NVThieu là sáu Thẹo; gọi Kissinger là Kit (=Shit).

  Người dân vùng này chưa một ngày nếm mùi thể chế của ông Hồ, như bạn nghĩ, nên không có cảm giác hú hồn “tách ra khỏi chế độ cs” như bạn viết, cho đến 30/4/75.
  Số chạy trời không khỏi nắng!

   • @HuePhan,
    Cám ơn anh HuePhan đã góp ý. Đúng như anh viết nhưng vì cố gắng viết tóm cho ngắn gọn trong một comment nên tôi chỉ nói bầu cử 2 năm sau Hiệp Định Gèneve 1954 chia đôi đất nước mà không nói qua giai đoạn trưng cầu dân ý. Và khi tôi nói tới MNVN là nói từ vĩ tuyết 17 trở vào Miền Nam của VN.
    nv

  • VN không bao giờ năm trong ” chế độ cs của già Hồ”nên không TÁCH RA tuyw chế độ đó .VN là lảnh thổ bảo hộ bởi Pháp ,độc lập và tự do do Quốc Trưởng Bão Đai cầm đàu và có chinh phủ điều hành QGVN (Quốc Trưởng (tỏng Thống)/thủ tướng ,theo chế độ Đại Nghị Pháp.
   Năm 54,Mỹ hứa giúp Pháp đánh VM trong trân ĐBP ,nhưng Mỹ không giử lời hứa, Sau khi Pháp thất trận ĐBP .một họi nghi giửa các cường quốc họp ở Geneve chọ giải pháp chia đôi VN từ vỉ tuyên 19 và sau cùng thỏa thuân ở vỉ tuyen 17 Sông Bên Hải trở thanh sông Gianh chia cách thời Trinh Nguyễn phân tranh.Pháp rút khỏi VN .Bão Đai chọn NDD làm thủ tướng miền Nam vói sự trợ giúp của Mỹ …
   NDD là thủ tướng ,nhưng vì việc thống nhất quân đội ,thống nhất chính phủ nên các giáo phái ,có cả theo Pháp (tướng Pháp Trần văn Hinh),đã chống lại NĐ D và “ton hót ” vói Bão Đai .Bão Đai triệu NDD qua Pháp .Cáccô vấn y/c đừng đi ì BĐ sẻ truất chức TT,do đó NDD không đí ,Và mới có cuộc TCDY. Cả SG khí thế hừng hực đi bầu ,báo chí truyền thống hô hào cổ vỏ cho viec.vói TT NĐ Diệm thành lập VNCH
   Cho nên dùng từ tách ra khỏi công sản của già Hồ là KHÔNG ĐÚNG vói hiện trang hay tình thế của VN tự do dưới quyền Bảo Đai và VM chỉ là bọn ,có thể coi là theo CS quốc tê chống đối lạị QG dân tộc …
   Rất tiếc là VN mất một nhà chí sĩ yêu nước do VC ,MTGPMH các đảng phai ,và PG thân cộmg chống đối . Năm 75 khi trắng đen đả rỏ thi đã quá muộn …

   • @trantruong,
    Ý là VN bị chia cắt nửa Quốc nửa Cộng nhưng “tách ra” trong câu quả làm cho hiểu là cả VN trước 1954 là cộng sản. Đúng là có tối nghĩa và dễ hiểu sai ý nếu chỉ nói “tách ra”. Cám ơn trantruong đã giải thích. Xin thêm hai chữ “chia cắt” cho rõ nghĩa và viết lại là: So với VNCH của Miền Nam VN, người dân đã từng được tự do bầu cử lựa chọn tổng thống chỉ sau 2 năm Miền Nam VN chia cắt tách ra khỏi chế độ cộng sản của Hồ.

    Xin cáo lỗi với các bạn đọc. Đôi khi viết vội dùng chữ (dùng từ) không chính xác nên không hợp ý của câu văn. Mong tất cả bạn đọc hiểu ý và thông cảm.
    Trân trọng
    nv

   • Câu sửa lại đọc lên nghe vẫn không ổn vì Miền Nam VN không bị chia cắt mà VN bị chia cắt. Xin viết lại như sau: So với VNCH của Miền Nam VN, người dân đã từng được tự do bầu cử lựa chọn tổng thống chỉ sau 2 năm đất nước bị chia cắt.
    Một lần nữa xin cáo lối cùng tất cả bạn đọc.
    Trân trọng
    nv

 10. Tay Đình Trọng này không biết đang ở xó xỉnh nào mà kêu gào như người cõi Âm. Thành ngữ Việt Nam có câu “Âm dương cách biệt”, nghĩa là hai cõi hoàn toàn khác nhau, vậy xin đừng nuối tiếc làm gì! Người cõi âm mà cứ lưu luyến, muốn cõi dương phải theo ý mình thì không thể siêu sinh tịnh độ được, dễ trở thành ngạ quỷ hoặc đầu thai làm súc sinh thì tội lắm nha!

  • Ông Phạm Đình Trọng nguyên là nhà văn đại tá trong quân đội nhăn răng già Hồ . Ông có 40 năm tuổi đảng ( cướp csVN ) .
   Thuở nhỏ vì ngây thơ , nghe lời dụ dỗ già Hồ nên ông mới lên rừng theo đảng cướp cs rồi xuống thành ( hà nội ) cướp chính quyền . Sau nầy nhận ra đảng cs là một đảng cướp , lưu manh , tham nhũng , “ăn của dân không từ một thứ gì ” cho nên ông ta mới từ bỏ đảng csVN .
   Tên Kim Cang nầy là dư luận viên tiểu tốt , hạng bét , không biết ở xó xỉnh nào mà không biết ông Phạm Đình Trọng .

   • Té ra là thế, cám ơn bạn nha! Nếu tay Đình Trọng này từng là nhà văn đại tá trong quân đội Việt Nam mà viết như thế thì chắc là do bị nhiễm chất độc “da cam”, tàn phá hệ thần kinh dẫn đến bị bệnh hoang tưởng. Đó là gọi theo y học hiện đại và đây là triệu chứng: “Bệnh hoang tưởng còn được gọi là bệnh tâm thần hoang tưởng hay thần kinh hoang tưởng. Bệnh có tên tiếng Anh là Paranoid Personality Disorder. Theo cách suy nghĩ của người bệnh, nhiều chuyện không có thật nhưng họ lại cho là hoàn toàn đúng. Sự sai lệch này của bệnh nhân nặng nề đến mức không thể giải thích bằng lý lẽ hay chứng minh bằng chứng cứ được…”. Trong dân gian, người dân Việt Nam gọi căn bệnh kiểu này là “Ma nhập”. Trường hợp của ông Đình Trọng chắc là do hợp căn với một hồn ma thời VNCH bị chết bất đắc kỳ tử khi đang “hành quân triệt thoái” nên hồn của vị đó nhập vào mà thành ra như thế!

    • KC nầy ngu như con đĩ cs Hà Nội Trần Tố Nga. Toà án Tây nó đập cửa vô mặt mà ko biết nhục.

    • Chẳng biết ai bị nhiễm độc “da cam” ,da quýt ?
     Chỉ biết viết còm để chửi đổng ,như mấy mụ nhà
     quê, dựng chuyện đặt điều một cách trơ trẽn ,lố
     bịch .

     Mấy mụ nhà quê chửi mất gà ,nhiều khi còn có
     đầu óc hơn mấy tay lợn viên hạng bét .

     Đảng nhà ta ,thật phí tiền cho mấy cái loa vô
     tích sự, chỉ làm cho thiên hạ ghét thêm .

    • Hello bác Kim Cang, tui vừa đọc xong bài viết của ông Trọng thấy ông Trọng nầy không lú chút nào. Ông viết dễ hiểu, nói khác đi là có khả năng diễn giải điều ông ấy nghĩ. Một người bị nhiễm dioxin da cam mà có khả năng như vậy thì huhu bác nên kiến nghị đảng mua nhiều dioxin để xịt khắp nơi, đặc biệt tại các cơ quan đầu não của đảng và nhà nước. Vì hầu hết những nhân vật ưu tú tại đó nói rất nhiều nhưng không ai hiểu. Mà phần chắc chính họ cũng không hiểu họ đang nói cái gì. Đây nè, Chủ tịch QH Nguyễn Văn An nói “chế độ là chế độ vua tập thể” hihi phong kiến chỉ một vua mà phải cả ngàn năm mới chống được còn bây giờ có cả bầy vua làm sao chống? Ông Nguyễn Sinh Hùng bảo “QH biểu quyết sai thì dân chịu trách nhiệm, vì dân bầu đại biểu” mà đại biểu thì đảng cử hhu tội nghiệp dân hông? Mới nhất là bà Kim Ngân bảo “Bộ chính trị đã quyết thì phải làm cho ra luật” thế mà Hiến pháp viết QH là cơ quan lập pháp cao nhất… Vậy thì ông Trọng không lú nầy nếu bị hồn ma nhập thì phải là hồn ma của bộ đội cụ Hồ bác KC ạ! Họ phải nhờ Đại tá của họ chứ. Vì bộ đội chết oan nên thiêng, họ nhờ cảnh giác cho người VN biết là chớ để đảng lường gạt nữa… Đúng hông bác KC?

 11. Cướp được nước, nắm quyền cai trị đã 3/4 thế kỷ, qua 3, 4, 5 thế hệ từ đời ông, cha, tôi, con và cháu, chắt, qua nhiều đời tổng bí thư đảng từ Hồ Chí Minh tới Nguyễn Phú Trọng ngày nay nhưng đảng vẫn phải cứ mỗi 5 năm một lần lại tổ chức bầu cử để đánh cướp tính chính danh bằng hình thức kêu gọi dân hoặc bắt dân đi bầu cho…đảng.

  Quốc Hội, nói là nơi quyền lực cao nhất, làm ra hiến pháp và luật pháp, nhưng có mỗi cái luật biểu tình mà quốc hội bị táo bón rặn nhiều năm rồi vẫn chưa ra. Đã 46 lần ăn mừng chiến thắng thống nhất đất nước mà quốc hội vẫn là quốc hội bù nhìn của đảng. So với VNCH của Miền Nam VN, người dân đã từng được tự do bầu cử lựa chọn tổng thống chỉ sau 2 năm Miền Nam VN tách ra khỏi chế độ cộng sản của Hồ. Không có gì quý hơn độc lập và tự do! Đúng như lời Hồ Chí minh nói nhưng tự do của VNCH là tự do thật, còn của Hồ và của đảng cộng sản thì chỉ là cái bánh vẽ. Vẽ đi vẽ lại, vẽ mỗi 5 năm có bầu cử, vẽ mỗi ngày, vẽ cho to, cho hoành tráng, và vẽ đã 76 năm rồi vẫn vẽ và sẽ còn vẽ mãi nếu đảng vẫn còn cai trị. Còn người dân VNCH, họ được tự do ứng cử và bầu chọn lựa người đại diện cho mình; được tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do biểu tình nêu quan điểm chính trị. Ấy thế mà đảng ta cai trị tới thế kỷ 21 này rồi mà người dân VN vẫn chưa có được bất cứ sự tự do nào. Đảng vẫn vẽ ra quốc hội để quốc hội vẽ ra hiến pháp, vẽ ra luật để hợp thức hóa quyền cai trị của đảng thay vì là quyền lợi của quốc gia và của toàn dân.

  Cứ mỗi lần có bầu cử dưới chế độ cộng sản, nó cũng chẳng khác gì cộng sản lại làm một cuộc cướp chính quyền, nhưng không phải cướp chính quyền từ một chính phủ nào mà là cướp mất quyền của người dân, để vẽ hai chữ chính danh lên cái mặt cướp.
  nv

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên