Nếu mộng không thành thì sao?

40
Xi jnping mặc giống Mao. Ảnh Reuters

Xi học ai để lãnh đạo đảng cộng sản và Nhà nước Tàu? Dĩ nhiên đã hoạt động từ lúc thiếu nhi và đoàn, Xi phải tắm mình trong kinh điển Mác-Lê nhưng không phải thứ Mác-Lê nguyên chất. Cái Mác-Lê của Xi tôi luyện là thứ đã được Mao và Đặng sửa đổi cho phù hợp với hoàn cảnh lich sử và thực tế nước Tàu lúc bấy giờ.

Hơn nữa, theo hướng mở cửa của Đặng, Xi còn cho thêm vài liều kinh tế thị trường vào chủ thuyết cộng sản chánh thức . Nhưng Xi vận dụng luật pháp cai trị cực kỳ độc tài, tóm trọn quyền lực vào trong tay một mình, không chấp nhận mọi ý kiến khác hơn, coi thường quyền lợi cá nhơn. Điều này, nhiều người cho rằng không phải do Xi học ở Mác hay Engels, mà ở Thương Ưởng và Hàn Phi, phái Pháp gia của Tàu thời chiến quốc . Học thuyết pháp gia là dùng sức mạnh của luật pháp do mình đặt ra, pháp quyền, cai trị dân, làm cho dân phải tuyệt đối tuân phục người cầm quyền.

Hiện nay, đảng cộng sản Hà nội cũng học theo Tàu, gọi nhà cầm quyền ở Việt nam là « Nhà nước pháp quyền xhcn », chớ không phải Nhà nước pháp trị như các nước dân chủ tự do . Nhà nước pháp trị thì nhà cầm quyền không  thể đứng trên luật pháp được.

Thấy chưa đủ về mặt tư tưởng, Xi vận dụng thêm Khổng Mạnh đề cao trật tự xã hội để giải thích cai trị độc tài là đúng, và làm mới lại những giá trị đế quốc phong kiến, để tất cả chứng minh cho tham vọng của Xi tại sao đưa nước Tàu lên vị thế lạnh đạo thế giới ngày mai này.

Phải chăng vì thế mà từ những năm 1990, ở Tàu có nhiều sách ca tụng cái đẹp của một thế giới thuận thiên địa, một giá trị xưa, nay đem áp dụng lại. Thiên địa hay thiên hạ, theo những nhà tư tưởng xưa, đó là hệ thống cai trị bảo đảm thế giới được hài hòa, tất cả các nước đều bình đẳng và không có kẻ thù.

Xi giải thích đó là cái thế giới lý tưởng ngày mai do Tàu cai trị dựa theo những giá trị của riêng tàu, có thể là một thứ xã hội chủ nghĩa mang đặc tính tàu. Nó sẽ ngăn chận thứ chủ thuyết tân tự do kiểu mỹ và cả thứ cộng sản của liên-xô. Bởi vì chỉ có Tàu mới đủ khả năng phát triển một thế giới hài hòa và thạnh vượng.

Xi nhấn mạnh «Nếu chúng ta muốn có một sự thống nhứt thật sự và bền vững về chánh trị và văn hóa, thì sự thống nhứt đó chỉ có thể thiết lập trên nền tảng khổng mạnh, tức quan niệm thiên hạ, nhờ áp dụng đường lối Vương đạo và thực hiện dự án môt Đế quốc-thế giới » (3/2013, Nhựt báo Nhơn dân, Le Point trích dẫn, 15/11/22).

Tư tưởng mà Xi khai thác lại để dựa theo đó mà lãnh đạo nước Tàu, sau khi nhà Thanh sụp đổ, giới trí thức tàu lại muốn dẹp bỏ luôn. Họ qui trách nhiệm tư tưởng khổng mạnh đã làm cho nước tàu chậm tiến, dân tàu ngu dốt trước đà tiến của thế giới. Năm 1919, dân chúng nổi dậy hô hào « Đả đảo Không tử » . Họ là những người học tây học, những  thứ mà cái học khổng mạnh khinh bỉ, cho là thứ học du côn . Vì theo tây học, họ đọc Voltaire, Rousseau, Kant, Nietzsche, Marx, …toàn là những thứ như hỏa tiển nhắm thẳng vào thành trì khổng mạnh băn phá . Đúng là một cuộc cách mạng văn hóa thật sự.

Nhiều thay đổi được thực hiện như đơn giản hóa tiếng tàu, thay đổi luật pháp, nhìn nhận nam/nữ bình đẳng, bảo vệ tự do cho tuổi trẻ, mê tín bị bài trừ, … .

Nền Cộng hòa ra đời năm 1912 do Quốc dân đảng lãnh đạo đi vào suy thoái, do bộ máy cửa quyền, tham nhũng. Năm 1949, Mao chiếm chánh quyền, những thay đổi đang làm kia liền bị thay thế bởi duy vật biện chứng, chủ nghĩa thực dụng và tính mâu thuẩn của lý luận. Thế là Tàu nhảy vọt từ 1958 tới 1960 làm cho hơn 4 triệu người chết đói. Qua những năm 1966-1974, cách mạng văn hóa phát động cũng giết hại thên hằng tiệu người, trong số đó, có không ít trí thức, và một phần quan trọng di sản văn hóa tàu bị hư hại.

Phải kiểu tàu

Mao muốn sáng tạo ra một thứ cộng sản theo kiểu tàu, tức phải nặng mùi xì dầu. Mao đi theo Mác, Đặng nối ngôi, muốn Tàu là tư bản nhưng lại cũng phải là thứ tư bản theo kiểu tàu .

Trong vòng gần 50 năm, nước Tàu từ kém phát triển trở thành một nước phát triển nhứt nhì thế giới . Sự phát triển này sẽ đi tới đâu? Hiện nay, Tàu đã mua được bến cảng ở Âu châu, nhiều triệu thước vuông đất đai ở Phi châu để thực hiện « Một con đường, một vành đai ».

Thật sự những nhà lãnh đạo nước Tàu muốn đi tới đâu? Lãnh đạo thế giới thiệt sao?

Họ lãnh đạo thế giới khi mà họ đặt hệ thống kiểm soát dân của họ theo sát từng cái nhăn mặt, cái ho, cái cười, đưa vào tập trung những người bị phát hiện có thái độ bất mãn, chủ trương tiêu diệt chủng tộc ouigour, đóng cửa những thành phố có người mắc dịch vũ hán, mổ sống những người pháp luân công lấy nội tạng bán,…? Khi các nước Tây phương tố cáo vi phạm nhơn quyền, nhà cầm quyền tàu thản nhiên trả lời «Đó là vấn đề nội bội, không ai có quyền can thiệp. Có can thiệp cũng sẽ thất bại» .

Những người vi phạm tội chống nhơn loại chưa kịp đưa ra Tòa án Quốc tế xét sử, nay lại muốn cai trị thế giới để dạy cho thế giới học những giá trị phổ quá, thiên hạ là nhà?

Nhưng thử hỏi Tàu có phải là nước thật sự đủ sức lập ra một trật tự mới để cai trị thế giới chăng?

«Tư bản nhà nước, độc tài triệt để, không chiếm nước khác đặt nền cai trị mà ảnh hưởng mạnh về chánh trị và kinh tế », đó là tư tưởng chủ đạo của Xi . Thử xem tư tưởng này có đúng là thừa hưởng từ những giá trị xưa của Tàu là « thiên hạ sống với nhau hài hòa và thái bình » hay không?

Đúng hay không, không quan trọng. Xi chỉ muốn áp dụng lý thuyết chánh trị cũ là thống nhứt và ổn định để có một trật tự cho thế giới ngày nay để Tàu lại trở thành một Đế quốc Trung  hoa mới . Được như vậy thì đúng là Xi đã nhận lảnh mệnh Trời cai trị thiên hạ .

Xi, Vạn vạn tuế!

Mộng của Xi sẽ thành?

Trong chiến tranh ở Ukraine, Huê kỳ và Tàu không tham chiến nhưng nó vẫn cho thấy khá rõ đó là một thứ chiến tranh đối đầu thật sự giữa 2 cường quốc. Nga đưa quân đánh chiếm Ukraine sẽ làm thay đổi sâu xa cái trật tự địa chánh thế giới hiện tại trong thời gian dài. Khi khởi chiến, Poutine tin chắc chỉ trong một tuần là tóm thâu được Ukraine về dưới trướng của mình. Dĩ nhiên Xi cũng không nghĩ khác hơn nên đã không ngần ngại tuyên bố siết chặc tình đoàn kết chắc như đá tảng với Poutine .

Hôm 4 tháng 2, Xi đã trải thảm đỏ đón rước Pou tới thăm viếng. Hai nhà độc tài siết tay nhau cùng quyết tâm chấm dứt thế bành trướng của Huê kỳ, áp đặt cho thế giới cái trật tự mới theo họ  quan niệm là chế độ độc tài, thay thế cái dân chủ tự do mà họ cho là đã tới hồi xuống cấp rồi.

Xi và Pou trở thành đồng minh, «tình bạn không giới hạn » của hai người sẽ bền vững muôn năm.

Khi Pou tiến đánh Ukraine, Xi tin chắc Pou sẽ thắng dễ dàng. Xi phấn khởi vì thấy đây là cơ hội hạ nhục Tây phương và phơi bày những cái yếu ớt của Otan (NATO) vì phải chấp nhận đứng ngoài cuộc chiến và nhìn Ukraine bị Pou xé nát. Với Xi đó là bài học cho tất cả các nước, trong đó chắc phải có Hà nội, muốn chạy theo dân chủ tự do, và ngã về với Tây phương.

Hãy liệu hồn. Pou thôn tính được Ukraine còn cho Xi tin tưởng sẽ thu hồi Đài loan về với lục địa mà khônng ai dám can thiệp.

Xi thêm tin tưởng về dự tính của mình khi thấy Pou hăm dọa sử dụng bom nguyên tử sẽ làm cho Tây phương không dám can thiệp vào cuộc chiến. Xi nhìn thấy Pou đúng là bạn chiến lược của mình đối với Huê kỳ và Xi muốn giúp Pou để tránh bị thất bại!

Chưa kịp hành động thì thấy tình hình cuộc chiến ở Ukraine xoay chiều bất lợi. Dự tính chủ quan của Pou hoàn toàn không đúng với thực tế.

Mặt khác, Xi đang vận động chiếm thêm một nhiệm kỳ Tổng Bí thư nữa mà tình hình trong xứ không mấy thuận lợi trong lúc ngày Đại hội sắp tới.

Biện pháp Zéro Covid đã làm bùng phát nhiều vụ dân chúng nổi dậy chống đối mạnh, kinh tế khựng lại nghiêm trọng, lạm phát gia tăng, đời sống xã hội bắt đầu bất ổn trên cả nước .

Những biện pháp trừng phạt Pou làm cho kinh tế thế giới khủng hoảng, mục tiêu 5,5% phát triển thấy khó đạt tuy đó là mục tiêu quá thấp theo dự tính.

Xi giựt mình . Tàu là nước gia công cho Huê kỳ và Âu châu . Những nhà đầu tư vào Tàu đều là giới tư bản Tây phương, không có Nga .

Khi Huê kỳ và Âu châu ủng hộ Ukraine, Nga từ từ thất bại trước lực lượng phản công của dân quân dũng cảm Ukraine, Xi bắt đầu thật sự thấy cái giá mình phải trả để đổi lấy giấc mơ làm bá chủ thế giới, với nền chánh trị độc tài, nền kinh tế tư bản nhà nước và con đường tơ lụa bao quanh thế giới .

Vậy giờ đâyXi đã nhận thấy sức mạnh của Dân chủ Tự do chưa?

Nguyễn thị Cỏ May

40 BÌNH LUẬN

 1. Giấc mộng đưa
  Vũ Hán Corona đi khắp Thế-giới lần thứ hai
  coi như vô-vọng.
  Tập đang bế-tắc.

  • Giấc mộng đưa
   Vũ Hán Corona
   đi khắp Thế-giới lần thứ hai
   coi như vô-vọng.
   Tập đang bế-tắc.

 2. a) Nên tìm văn bản Nghị Quyết 9 , Hà Nội , cuối năm 1963 , phần bí mật về quân sự , chiến tranh .-
  Lời bàn a1) Hồi ký Đèn Cù của Trần Đĩnh hay là Một cuộc mua bán tàn khốc : Lê Duẩn thực thi triệt để Chiến tranh biển người ở Đông Dương 1949-1989 của Mao Trạch Đông , để đổi lấy ngôi vị độc quyền tối cao vô hạn định của HCM !
  Văn sĩ Trần Đĩnh là một nhà báo đảng Nhân Dân , hơi vô danh , từng say đắm thần tượng HCM, Trường Chinh , Võ Nguyên Giáp . Các thần tượng này bị Lê Duẩn lật đổ giành độc quyền tối cao từ cuối năm 1963 , vì có Mao Trạch Đông chống lưng , bao mị .

  Mao quyết định hạ bệ HCM, Trường Chinh , Võ Nguyên Giáp có lẽ từ năm 1959,1960 , lúc Mao cắt đứt với Khroutchev . Việc Đảng CSVN cử Lê Duẩn làm bí thư thứ nhất ở Đại Hội 3 năm 1960 có thể do áp lực của Mao ! Dĩ nhiên Lê Duẩn không thể hạ bệ HCM, Trường Chinh , Võ Nguyên Giáp , nếu không có sự ủng hộ , sự sắp xếp của Mao !
  Hình như Mỹ và VNCH cũng không thấy được bàn tay lông lá của Mao trong cuộc chiến tranh biển người Tết Mậu Thân 1968 !

  Lời bàn a2) Thế lực bá quyền của TQ trên đảng CSVN từ 1950 đến 1975 rất là vĩ đại ! Hiện nay cũng vậy !
  Ở Hội nghị 9 , đã phổ biến ý Lê Duẩn nói tư tưởng Mao Trạch Đông là tư tưởng Lê
  Nin của thời đại ba dòng thác cách mạng Á-Phi-La . [ La là Trung Nam Mỹ la-tinh ]
  Duẩn có suy tôn Mao thay Lê-nin thì Mao mới suy tôn Duẩn thay Hồ Chí Minh .
  Một cuộc mua bán tàn khốc : Lê Duẩn phải thực thi triệt để chiến lược Chiến tranh biển người ở Đông Dương 1949-1989 của Mao Trạch Đông , để đổi lấy ngôi vị độc quyền tối cao vô hạn định của HCM !
  Theo 1 số nhân vật , số người Việt chết trong chiến tranh Đông Dương 1945-1989 có thể đến 10 triệu người .
  Phần 2 tối mật của Nghị quyết 9 , cuối năm 1963, là Nghị quyết chiến tranh !
  Theo Mao, chủ trương vũ trang để thống nhất đất nước của Lê Duẩn , Nguyễn Chí Thanh đã thắng . Trường Chinh đầu hàng Lê Duẩn là cánh chủ hòa quỵ .
  [ Ghi chú là Nghị quyết 9 chiến tranh xuất hiện ngay sau khi Ngô Đình Diệm , Ngô Đình Nhu bị sát hại ngày 1/11/1963 ở Sàigòn ; Lê Duẩn rất biết lợi dụng thời cơ ! Năm 1954 phần lớn quân dân Việt Minh Miền Nam VN tập kết sang Miên, Lào chớ không tập kết ở Miền Bắc VN . Sau Nghị quyết 9 chiến tranh cuối năm 1963, họ tràn ngập lãnh thổ VNCH bằng đường bộ đường sông đường rừng ! ]
  Xong Nghị quyết 9 , Trần Đĩnh được nghe truyền đạt rằng từ nay Cụ Hồ thôi họp Bộ chính trị vì sức khỏe , còn Võ Nguyên Giáp, Lê Liêm thì ngồi chơi xơi nước (bị lột lon) và học nhạc lý cùng piano . Ung Văn Khiêm thôi ngoại giao . [ Đèn Cù , trang 213, 275]
  Sau Nghị quyết 9 chiến tranh cuối năm 1963 , HCM tự hạ bệ trước Lê Duẩn , trước khi bị Lê Duẩn hạ bệ sát ván .
  Lê Duẩn rủa Võ Nguyên Giáp là đồ hèn . [ Đèn Cù , trang 270 ]
  Các lãnh tụ HCM, Trường Chinh , Võ Nguyên Giáp bắt buộc phải đầu hàng Lê Duẩn , đầu hàng Chiến tranh biển người ở Đông Dương của Mao Trạch Đông , hay là chết , như Lưu Thiếu Kỳ , Bành Đức Hoài bên Tàu .
  Mao coi Lê Duẩn , HCM, Trường Chinh , Võ Nguyên Giáp chỉ là những phiên thần của Mao mà thôi , Mao có toàn quyền xử dụng hay dẹp bỏ .
  Là những nhà cách mạng CS lão luyện , dĩ nhiên HCM, Trường Chinh , Võ Nguyên Giáp không chọn cái chết , cam chịu làm bù nhìn hưởng tuổi già !
  Một câu hỏi : Mao quyết định hạ bệ HCM, Trường Chinh , Võ Nguyên Giáp từ năm nào ? Có lẽ từ 1959,1960 , lúc Mao cắt đứt với Khroutchev . Việc Đảng CSVN cử Lê Duẩn làm bí thư thứ nhất ở Đại Hội 1960 có thể do áp lực của Mao !
  Nhưng cũng có thể Mao dùng Cải cách ruộng đất 1953-1956 ở miền bắc VN để hạ bệ HCM, Trường Chinh , Võ Nguyên Giáp .
  Dĩ nhiên Lê Duẩn không thể hạ bệ HCM, Trường Chinh , Võ Nguyên Giáp ,
  nếu không có sự ủng hộ , sự sắp xếp của Mao !
  Nếu không có sự sắp xếp của Mao , Lê Duẩn có thể rơi vào số phận của Nguyễn Bình hoặc Trần Văn Giàu : kẻ bị ám sát , kẻ trở thành sử gia !

  Tại hội trường Ba Đình , tháng 1/1964, trước các cán bộ cao và trung cấp học tập Nghị quyết 9 , Trường Chinh tuyên bố đại ý : Đảng ta và Nhà nước ta về cơ bản thống nhất với đường lối đối ngoại và đối nội của Đảng Cộng sản và Nhà nước Trung Quốc . Tôi nghe Nguyễn Thành Lê báo tin này ở cơ quan mà tưởng sụp đổ . [ Đèn Cù , trang 231 ]

  Tại sao Mao chỉ chọn Lê Duẩn để thay 3 người : Hồ Chí Minh ,Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp ? Mao và bộ sậu ở Bắc Kinh độc quyền xử lý mọi việc ở VN , và chỉ cần một tay sai trung thành cúc cung tận tụy ở VN để thực thi chiến tranh ở miền Nam VN , và tay sai đó là Lê Duẩn .
  Đảng CS VN đừng lo , đã có Mao chủ tịch lo hết tất cả rồi !
  Lợi dụng vai trò tay sai VN duy nhất của Mao trong 1 thời gian khá dài , âm binh Lê Duẩn đã trở thành 1 bạo chúa độc tài ở VN !
  Ghi chú là Lê Duẩn là tác giả của tài liệu « Đường lối cách mạng miền Nam “ , tháng 8/1956 , theo Trần Văn Trà , Hòa bình hay chiến tranh , NXB QĐND , Hà Nội 1992 , trang 152 . Có lẽ Mao đã chọn Lê Duẩn, để thay Hồ Chí Minh ,Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp , vì tài liệu « Đường lối cách mạng miền Nam “ , tháng 8/1956 này . Vậy âm binh Lê Duẩn đã lọt vào mắt xanh của phù thủy Mao từ 1956 !

  b)HCM chết vì bệnh gì ?
  Trích Trần Văn Giàu , Vàng trong lửa , Ban KHXH Thành Ủy HCM , 1990 , trang II-95 :
  Ba giờ rưỡi chiều ngày 24/8/1969 , Bác Hồ lên cơn đau tim đột ngột , nhồi máu cơ tim . Từ chiều hôm đó , Bác Hồ chúng ta nằm bất động .

  Lời bàn : Dương Bạch Mai bị ám sát bằng bia thuốc độc ngay tại Quốc hội Hà Nội .-
  Trích Trần Đĩnh , Đèn Cù II , trang 255 :
  (Nguyễn Văn) Trấn rất kính trọng Dương Bạch Mai . Nói học Mai nhiều lắm . Học nhiều cả tiếng Pháp . Trấn cũng nói với tôi như Hoàng Minh Chính đã nói : Họ cho anh Mai uống bia có thuốc độc , chết chưa kịp buông cốc , ngay tại Quốc hội .
  Lúc ấy , Hoàng Minh Chính nhờ Mai đưa lên Quốc hội thư ta nên tham gia vào lưới điện toàn phe của Comecom . Mai đưa xong thì phó chủ tịch Hoàng Văn Hoan chỉ ngay tay vào mặt phó chủ tịch Mai chửi “thằng phản động “ .
  Ta lúc ấy đang hăng hái quyết một lòng nghe TQ mà , ông chắc nhớ quá . Viết gì thì viết, thế nào cũng phải có đoạn nói về xét lại các ông , Trấn nói . Anh Mai bị mưu sát là cái chắc . Tuân Nguyễn ở Đài phát thanh làm bài thơ khóc Mai thì rồi bị bắt luôn . Có lẽ là người tù xét lại đầu tiên ở ta .

  Theo nhà dân số học Nguyễn Đức Nhuận (Paris) thì Phạm Hùng bị ám sát ở Hà Nội bằng thuốc độc làm loạn nhịp tim ! Các chuyện đột tử khác cũng tương tự !

  Lời bàn : HCM có bị Mao ám sát chậm ?
  Trích Trần Đĩnh , Đèn Cù II , trang 63 :
  Tháng 6/1966 , Cụ Hồ kêu gọi dân Việt đánh Mỹ .Thế nhưng chưa đầy nửa năm , sức khỏe Cụ bỗng sa sút nghiêm trọng , khó đi lại, chỉ nằm , phải sang TQ chửa bệnh .
  Sao sức khỏe Cụ sa sút nhanh thế ? Anh em xét lại lờ mờ thấy việc Cụ đi TQ và Võ Nguyên Giáp đi Đông Âu “dưỡng bệnh “ , một người không biểu quyết , một
  người bỏ phiếu trắng, là kết quả nhân sự ghê rợn của Nghị quyết 9 .

  HCM bị lưu đày ở TQ như Lê Chiêu Thống hồi xưa ?
  Kẻ thua trận (như HCM) thì phải chết, phải bị bức tử , hay bị ám sát ?
  Phe thân TQ ở Hà Nội chỉ dùng thuốc độc làm loạn nhịp tim mà thôi !

  c) Trong tập thơ “Ngục trung nhật ký“ , HCM đạo văn bài thơ Thanh Minh của Đỗ Mục .-
  Trích HCM, Nhật ký trong tù , NXB KHXH , Hà Nội 1992 , trang 142 :

  Thanh Minh
  Thanh minh thời tiết , vũ phân phân
  Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn .
  Tá vấn , tửu gia hà xứ hữu ?
  Mục đồng dao chỉ : Hạnh Hoa thôn .
  Đỗ Mục

  Bài 112 trong tập thơ “Ngục trung nhật ký“ :

  Thanh Minh
  Thanh minh thời tiết , vũ phân phân
  Lung lý tù nhân dục đoạn hồn .
  Tá vấn , tự do hà xứ hữu ?
  Vệ binh dao chỉ : biện công môn .

  d) Tư tưởng Hồ Chí Minh theo sử gia Đài Loan Tưởng Vĩnh Kính .-
  Trích Tưởng Vĩnh Kính , HCM tại Trung Quốc , NXB Văn Nghệ , California 1999 , trang 372-373 :
  Mỗi một hành động của ông (HCM) đều nhằm phục vụ ý đồ của chính ông ; và thường thì ông nắm phần chủ động trong mọi tình huống . Ông có một nguyên tắc cơ bản , bất cứ điều gì thích hợp với nhu cầu của ông , ông sẽ không ngần ngại lợi dụng mọi cơ hội để kết hợp và tranh thủ ; bất cứ cái gì làm trở ngại cho sự phát triển thực lực của bản thân ông , ông sẽ dùng mọi cách để bài trừ hoặc tiêu diệt .
  Ông tuyệt đối cần ngoại viện , nhưng không muốn cho cá nhân hoặc đảng phái nào khác nhận ngoại viện .
  Ông cũng cần tranh thủ quần chúng , nhưng không muốn cho cá nhân hoặc đảng phái nào khác tranh thủ quần chúng .
  Ông lớn mạnh không phải từ những hô hào về chủ nghĩa cộng sản . Ông đã dùng rất nhiều tên giả , lấy chủ nghĩa dân tộc để ngụy trang , lợi dụng tất cả những cơ hội có lợi để bảo tồn và phát triển lực lượng của bản thân ông .
  Bởi vậy , mỗi hành động của ông đều cho thấy ông là một người theo cơ hội chủ nghĩa, chỉ biết lấy sự sinh tồn, lợi hại của bản thân mình làm mục tiêu chính .

  Lời bàn : Theo Tưởng Vĩnh Kính , HCM là một nhà lưu manh chính trị , cơ hội chính trị quốc tế chuyên nghiệp !
  Nhưng HCM vẫn bị Mao-Lê Duẫn hạ bệ sát ván từ 1963 , vì chủ hòa muốn yên thân làm vua tiểu quốc Bắc VN , an hưởng tuổi già trong hòa bình !
  Vì già cả mỏi mệt , HCM không nhớ là mỗi điệp viên chỉ có thể an hưởng tuổi già trong mồ !

  e)Trần Đức Thảo đi dây rất tài hoa giữa Hà Nội đầy sói lang .-
  KHÔNG CẦN PHẢI TRANH CÃI VỚI AI
  Trần Đức Thảo
  Có một điều rất đáng tiếc là các nhà sử học khi tìm hiểu về “cụ Hồ” đã bỏ qua một thứ tư liệu rất chính gốc, rất bộc lộ, rất chân thực do chính đương sự là tác giả.
  Đó là ý nghĩa của những biệt hiệu hay những tên giả mà chính “cụ Hồ” đã tự đặt cho mình qua từng giai đoạn mưu tìm con đường hoạt động, lúc thiếu thời, khao khát tìm cách tiến thân, tìm đường hoạt động chính trị. Có những cái tên theo tiếng nước ngoài khá ngộ nghĩnh! Nhưng đáng chú ý là từ khi tự đổi tên là Tất Thành (1911) (với khát vọng khiêm tốn là sẽ là kẻ thành đạt…), rồi cho tới, sau này thì bỏ hẳn họ Nguyễn, để thay đổi, lấy lại họ gốc là họ Hồ, và chọn cái tên cực kỳ kiêu sa, coi mình là bậc Chí Minh! (1945).
  Nói chung là với cả trăm tên giả thường là rất tiêu biểu tâm thức như thế đã phản ánh một cách chân thực, những bước chuyển biến trong đầu óc của “ông cụ”. Mỗi lần thay tên, đổi họ là một bước, có ý nghĩa trong hành trình vươn lên, đi tới để trở thành lãnh tụ. Đấy là quá trình diễn biến của sự hình thành một cuồng vọng.
  Phải phân tích cặn kẽ từng cái biệt danh ấy như là một dấu hiệu tâm lý chính trị, từ lúc chỉ mong có cơ hội thành đạt, cho tới lúc quyết tâm, bằng mọi giá, mọi cách, để đạt tới tột đỉnh của quyền lực như là một ông vua (Vương), là một người yêu nước chân chính (Ái Quốc), là một lãnh tụ thông minh bậc nhất trong thiên hạ (Chí Minh)!
  Thật ra thì trong xã hội phong kiến, những danh hiệu ấy chỉ có thể là do người đời phong tặng cho những nhân vật lịch sử mà được người đời sau công nhận là xuất sắc, là xứng đáng mang những danh hiệu ấy. Nhưng đây lại là do chính đương sự ngay trong hiện tại đầy vấp váp, mà đã tự mình tặng cho chính mình!
  Một nhà túc nho, một người trí thức có đầu óc tỉnh táo, có liêm sỉ, một bộ não minh triết thì không bao giờ dám tự ý xưng mình là “Vương”, là “Ái Quốc”, là “Chí Minh”… như thế. Thật khó mà giải thích một kẻ tự coi minh là “ông vua”, là bậc “quân tử” siêu phàm, mà lại có hoài bão làm một nhà cách mạng, một chiến sỹ vô sản, một người cộng sản!
  Sự công khai tự tôn vinh mình lên một cách quá trớn như thế cũng không phải là thái độ của một bậc chí nhân, chí thánh…! Đây chỉ là những biểu hiện của một thứ sở cuồng lộ liễu, lỗ mãng, một thứ bệnh tâm thần đam mê đến mất thăng bằng về mặt lí trí, liêm sỉ, đạo lý… Khi tự xưng tụng mình một cách thượng đỉnh, tối cao như thế thì chỉ có thể là vì đã quá khao khát danh vọng. Đấy rõ ràng là một khát khao hành động của một cuồng vọng.
  Ngoài ra còn có thể tìm hiểu nội tâm, chí hướng của nhân vật lịch sử này qua một công trình phân tích mang tính PHÂN TÂM HỌC của từng chữ, từng câu mang nặng một khát vọng trong hai tập sách tuyên truyền “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ tịch” và “Vừa đi đường vừa kể chuyện” để thấy rõ từng bước chuyển biến tâm lý. Từ lúc chỉ mong được nhận vào học Trường Thuộc Địa của “mẫu quốc Pháp” với hi vọng được ra làm quan, cho tới lúc quyết tâm trở thành một lãnh tụ cách mạng. Nhờ những phát tiết lỗ mãng của cuồng vọng như thế, mà “ông cụ” đã tạo ra một thời chính trị vô cùng phức tạp, điên đảo, một thời mà mọi người đều thấy rằng phải đạp lên lương tri, đạo lý để ”cướp quyền”, để thành công, để chiến thắng! Đấy chỉ là bí quyết hành động, trong một đại bi hài kịch của lịch sử!
  Thành ra qua những cái tên mang mặc cảm tự sùng bái mình như thế, chúng ta có thể hiểu “lãnh tụ” là người có đầu óc, có tâm trí, có đạo lý như thế nào! Napoléon, Hitler cũng đều đã là những lãnh tụ có tâm thức tự cao tự đại, nhưng không gian trá đến mức quá tinh quái như thế! Bởi họ còn thua “bác Hồ” ở chỗ họ không biết tự ngồi viết sách để tự đề cao chính mình!
  Thật tình, một người hết lòng vì nước vì dân, một chính danh quân tử, một trí thức lương thiện, thì không thể tự khoe mình, tự viết sách để ca tụng mình một cách ngông cuồng lộ liễu như vậy. Không ít người bênh vực nói “nhờ vậy mà “ông cụ” đã làm nên lịch sử”. Xét tới tận cùng lý luận trên những cơ sở như thế, cho phép ta giải thích những điều đã định hướng cho những hành động, những chọn lựa “khó hiểu, khó chấp nhận” của “bác Hồ”!
  Lịch sử đã mang dấu ấn của một tham vọng, một mưu trí tột đỉnh tự tôn như thế. Hậu thế, phải đặt trên cơ sở phân tích thực tại đó, để mà có thể hiểu rõ vấn đề công tội, đạo đức của ”ông cụ”.
  Không thể dễ dàng đưa ngay ra một lời đáp thoả đáng cho câu hỏi rất quan trọng này. Có lẽ; phải nhiều thế hệ sau, qua những công trình nghiên cứu tập thể nghiêm túc, khách quan thì may ra mới có thể đưa ra một kết luận có giá trị. Nhưng tôi nêu ra vấn đề là muốn mỗi người chúng ta, tự xét xem dân tộc đất nước đã thụ hưởng những gì, đã chịu đựng như thế nào những di sản, những hậu quả mà sự chọn lựa lịch sử của “cụ Hồ” đã mang lại… rồi từ đó mà tự đưa ra lời giải đáp chân thực cho riêng mình.
  Khi cân nhắc những chọn lựa, những quyết định có tính lịch sử của “cụ Hồ” thì, về lâu, về dài, sẽ thấy phần lợi, phần hại là như thế nào. Tôi tin chắc rằng mỗi người dân, từng trải nghiệm đầy đủ những hậu quả của những chọn lựa hay quyết định ấy, sẽ có thể rút ra một kết luận công bằng để mà luận công tội cho “ông cụ” mà sẽ không cần phải tranh cãi với ai .

  Lời bàn : Trần Đức Thảo cho rằng HCM đã tiến đến cõi thần nhân , thoát vòng sinh từ , vượt cõi ta bà , thì có quyền tự viết hồi ký tự ban tự phán « Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch » , không bị ràng buộc gì hết về đạo lý của thường nhân , vướng vòng tục lụy , sinh bệnh lão tử !
  Như vậy Trần Đức Thảo thừa nhận rằng HCM là tác giả đích thực của 2 cuốn hồi ký : “Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch” , “Vừa đi vừa kể chuyện” , và không phải là tác giả của “Ngục Trung Nhật Ký” !
  Sự biện hộ HCM của Trần Đức Thảo có cơ sở khoa học không ?
  Trần Đức Thảo không thể biện hộ HCM bằng khoa học , thì biện hộ HCM bằng thần quyền ?
  Trần Đức Thảo đi dây rất tài hoa giữa Hà Nội đầy sói lang !

  f)Một bài thơ của Nguyễn Trãi , oán hận Lê Lợi, LêThái
  Tông .-
  Trích Trần Trọng Dương , Nguyễn Trãi quốc âm từ điển , NXB Từ điển b ách khoa , Hà Nội 2014 , trang 437 :
  Trần tình
  Cơm kẻ bất nhân , ăn ấy trớ ,
  Áo người vô nghĩa , mặc chăng thà .

  [ « Cơm kẻ bất nhân , ăn ấy trớ « nghĩa là ăn cơm của kẻ bất nhân là sai, là trái đạo lý . Ở đây « trớ « có nghĩa là sai , trật , trái , trở .
  Nguyễn Trãi ám chỉ sự bất nhân của Lê Lợi, LêThái Tông ! Lê Lợi thời chiến tranh khác với Lê Lợi thời hòa bình !
  Sao mà giống y như độc đảng CS hiện nay làm vậy !
  Đã thành qui luật trong lịch sử chính trị !
  Vậy các đảng viên ăn cơm của độc đảng CS hiện nay có trái với đạo lý hay không ? ]
  g)Đầu độc bằng phóng xạ Cobalt 60 .-
  Trích Quỷ Vương , trang 256-259 :
  Buổi họp đương lúc gay cấn thì Du nhắn tin cần gặp gấp . Mình ra hành lang được Du cho xem lại toàn bộ hình ảnh diễn ra ở phòng làm việc ở K , vừa được camera ghi lại trên iPhone 6 mấy phút trước . Cô tạp vụ nhà đỏ mở cửa phòng , theo sau là hai gã đàn ông lạ mặt , ăn mặc lịch sự nom như công chức của tỉnh , lặc lè khiêng một thùng carton vuông vức , cỡ chừng 0,3 mét khối . Lát sau , cô ta ra ngoài , khép cửa canh phòng cho hai gã kia mở thùng carton , trên trong là một bình chì rất dày , mà khi mở ra chỉ thấy chứa đựng vật lạ và nhỏ , nom như chiếc bật lửa ga . Nhanh như cắt , một gã cầm theo con dao nhọn ,mang vật lạ chạy vào buồng ngủ , cất giấu ở đâu đó , rồi họ lại lặc lè khiêng thùng carton có bình chì bên trong , lặng lẽ ra khỏi phòng .
  … Một vật thể lạ, bé nhỏ như vậy , mà phải dùng bình chì nặng cở nửa tạ để bảo vệ , chắc hẳn nó có thuộc tính phóng xạ , ta không thể xem thường . Em có ông chú là giáo sư một trường học danh tiếng ở Hà Nội , phụ trách môn thăm dò địa chất bằng phương pháp vật lý , chuyên về thăm dò phóng xạ .
  Sáng hôm sau , ông giáo sư mang theo máy , cùng mình và Du lên K . vừa tới cửa phòng , mình đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lép bép trong máy của ông . Càng vào sâu trong phòng , tiếng lép bép càng to, mật độ càng dày hơn . Ông giáo sư đi thẳng đến giường ngủ , chỉ tay ra hiệu cho Du lột tấm ga trải giường , mọi người cùng ồ lên , trợn mắt nhìn nhau . Ở giữa tấm đệm Kim Đan có vết dao rạch , trong đó nhét vật thể lạ . Du choáng váng ,không tin nổi mắt mình , kêu lên : “Đồ ác quỷ ! Tội chúng mày nghìn lần đáng phải chết .”
  Giáo sư nói :
  Đây đúng là một thanh đồng vị Cobalt 60 có thuộc tính phóng xạ không thật lớn , nhưng đủ làm chết người , nếu ai tiếp xúc với nó lâu và liên tục trong 7 đến 10 ngày . Khoảng 7 đến 10 ngày liên tục như thế , hoạt chất phóng xạ xâm nhập vào người , phá hủy các mô tế bào , làm rối loạn các cơ quan chức năng trong cơ thể , tất bệnh phát tác thiên biến vạn hóa , khó lòng thoát khỏi cái chết .

  h)Thang thuốc bắc của Mao .-
  Trích Quỷ Vương , trang 231 :
  … Đây là năm thang thuốc bắc , tôi đã phải nhờ người viết ra từng vị bằng chữ Hán , sao chép đúng y như thang « chí cường « ngày xưa cụ Mao tặng cụ Hồ đấy . Thế rồi sau đó tôi lại phải nhờ ông em họ mang đơn thuốc này sang bên kia biên giới cân tại gốc , cho đủ và đúng vị , chứ ở bên này người ta hay thay bằng các vị thuốc đã di thực , đang trồng đại trà trên huyện Y , tỉnh K là kém hẳn giá trị .
  [ HCM chỉ sáng rực (chí minh) , thiếu cường lực nên phải uống thang thuốc « chí cường « của Mao . Có thể sau 1963 , Mao đầu độc HCM bằng thang thuốc làm loạn nhịp tim , để HCM không thể cạnh tranh với Lê Duẩn , một đại đệ tử VN của Mao trong chiến tranh biển người 1960-1975 ở Đông Dương của Mao !
  Cuối cùng HCM chết vì nhồi máu cơ tim năm 1969 ! ]

  i)Tốt nghiệp bằng đỏ ở Mát , nhờ tranh sơn mài và tài liệu ăn cắp được trong nước .-
  Trích Quỷ Vương , trang 109 :
  Cứ thế anh phát nhanh, trở thành đại gia trong giới người Việt ở Mát , còn gọi là Soái Nga . Quyền tốt nghiệp bằng đỏ trường MGU , nhờ mấy bức tranh sơn mài biếu các thầy, và một tập tài liệu anh khoắng được của một vị chuyên gia đầu ngành địa chất kiến tạo học trong nước .
  [ Tương tự Nguyễn Phú Trọng bảo vệ tiến sĩ Lịch sử đảng ở Mát ? ]
  • j) Viện Nghiên cứu Hán Nôm lên tiếng về sách quý bị “thất lạc”
  • 9 : Từ 1976 , các tủ sách tư nhân VNCH di chuyển ra chợ trời , theo lệnh bài trừ sách phản động của Đỗ Mười và bè lũ !
  • Sau đó , sách các thư viện công Saigon , Hà Hội cũng vậy ! Ai biểu lương nhân viên thư viện thấp quá làm chi !
  Văn hoá 21/12/2022 19:19
  (Tổ Quốc) – Liên quan tới thông tin 25 cuốn sách quý tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm bị “thất lạc”, ngày 21/12, Viện Nghiên cứu Hán Nôm đã chính thức lên tiếng về vấn đề này.

 3. ……Thằng tập cận bả…..xạo ke có mộng gì để thành với chả thành????_______bớt nổ đi mấy tám____ ngày xưa tàu mọi muốn cai trị dân thì ta đây là thiên tử, con trời, ai cải lệnh chặt đầu, tru di cửu tộc cho sợ. Thời nay tụi cộng sản vừa ngu vừa dốt, tham lam tàn bạo, muốn cai trị tàu mọi thì đâu còn là thiên tử, nên bịa chuyện muốn hơn Mỹ, đánh Đài Loan để dân ngu tàu mọi nể sợ. Dân Tàu giờ sáng mắt rồi, vừa rồi chống dich, Tập cận bình bị 1 doanh nhân tàu chửi là chống dịch như thằng hề, tập tức giận bắt bỏ tù 15 năm. Giờ dân tàu biểu tình chống zero covid…….tập cận bình giờ lộ ra là thằng ngu dốt nhưng láu cá lừa dân……….Thằng Tập cận bình mộng cai trị dân tàu đời đời thì có cùng với đãng cộng sản tàu, còn ba cái mộng bá chủ này kia là lừa dân tàu mọi, ý nói ta đây là con thiên tử láo lừa______ y như thằng Putin giờ bị cả thế giới chửi______ mộng gì không thấy, mộng láo lừa chứ mộng gì_____ nhắn nhủ thằng tập cận bình mày muốn cai trị tụi tàu đời đời với cái đãng của mày thì nói mẹ cho rồi chứ mộng gì….!!!!!! đánh Ukraina là thanh niên Nga đánh chứ Putin nó có đánh đâu, y như thằng tập cận bình….nói xúi dân tàu chết chứ nó có đánh đấm gì đâu kêu gọi dân tàu biểu tình tiếp……..đừng sợ nó. Thằng tập cận bình chống dịch như thằng hề…….mộng láo cá chứ mộng gì, nay kính.

  • …..cũng hên là thằng tập cận bình không bịa chuyện lên trời…..đánh chằng tinh, chứ nếu bịa chuyện có lẻ cả đám sẽ xúm binh luận xem thằng tập có đi đánh chằng tinh không??? Và mộng đánh chằng tinh có thằng không????………nghe ai không nghe nghe tụi cộng sản tàu xạo ke….dân tàu đang biểu tình kêu gọi bớt xạo ke……nay kính.

 4. “Trông cây thì biết rừng”.Ai đả đi Tàu + và Đai loan thì biết. Rỏ ràng 2 nền văn hóa khác nhau ,dù củng là Dân Tàu. Củng giống như hôm nay Dân Nam bộ với dân Bắc Cụ ,thế thôi !! Do đó người ta gọi Ông “Xì” là “Thằng Chó”.Trong số ” người ta” có cả tôi!

 5. Em Phét
  bị bệnh ‘nghiện chửi’.
  Bị
  đào ông bới cha càng nhiều
  thì
  em ấy càng sung-sướng.

 6. Cuồng nào cũng đưa tới diệt vong!

  Mười sáu vàng bốn tốt viển vông
  Đâu rồi Hoàng Trường Sa Biển Đông?
  Giàn khoan khác gì đâu đồng trụ
  Cuồng Hồ cuồng đảng lũ cuồng ngông!

  Cuồng Hồ cuồng đảng rồi cuồng Trump
  Có khác gì đâu cũng đồ dumb
  Khác gì đâu cẩu cuồng tại thị
  Cuồng nào cũng đưa tới diệt vong!

  Nông Dân Nam Bộ

 7. Mồ hôi xương máu bốn ngàn năm!

  Quê nhà như một trại súc vật
  Một bầy lang sói và đàn trừu
  Thì tại Mỹ tỵ nạn hải ngoại
  Cuồng Trump chúng ngạo nghễ tự hào!

  Thấy sang chúng bắt quàng làm họ
  Chúng sẵn sàng đóng góp cho Trump
  Nòi Lạc Việt tới hồi mạt vận
  Diệt vong sao không thấy hờn căm?

  Mồ hôi xương máu bốn ngàn năm!

  Nông Dân Nam Bộ

 8. Có dân tộc nào như Việt Nam?

  Sinh viên được đi khách ba lần
  Giáo viên được điều đi tiếp rượu
  Tự hào ngạo nghễ bốn ngàn năm
  Đỉnh cao một dân tộc tôi mọi!

  Mồ hôi xương máu bốn ngàn năm
  Bốn ngàn năm văn hóa đại Hán
  Giả mù sa mưa ta ngậm câm
  Chúng đem ông cha ra phỉ báng!

  Có dân tộc nào như Việt Nam?

  Nông Dân Nam Bộ

 9. Huân chương 16 chữ dzàng Xi thưởng Trọng Lú đem về VN không bao lâu đã có tác dụng ngay. Hiển thị không cần che dấu.

  Ngày 20/12/2022 pa nô trước cổng trường đại học VC in hình cờ China ngầu pín trên góc trái

  “Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội, Khoa Giáo dục, quốc phòng và an ninh chào mừng 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022); 33 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2022); 50 năm chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không (12/1972 – 12/2022).” (Trích, trang baomoi VC).

  Đề nghị các quần chúng tiến bộ ở hải ngoại nên lên tiếng cứu “nước” chứ ngậm miệng ăn tiền thì ẹ quá nha ! Ha ha ha !

 10. He he he…

  Cả họ nhà Phét mà không nhờ được chích thuốc của “bu Mẽo” thì đã bị mang đi …hỏa táng từ lầu rồi

  Hôm nay, thằng bố Tập và bố Poo của thằng bí Nguyễn Phú Trọng và thằng thủ Phạm…. Minh Chính bị “nói xấu” khiến thằng “anh Phét” lên cơn điên, bèn lôi chuyện “vô gia cư” ở Mẽo ra để gỡ gạc …trong khi chả biết tí gì về “phúc lợi xã hội” ở Mẽo vận hành như thế nào.

  Dân Việt Nam đã thoát được chính sách “ze rô Covit” kiểu Tầu… mà thằng Nguyễn Phú Trọng và thằng thủ Phạm Minh Chính học từ thằng bố Tập của chúng , ấy là nhờ có “bọn lưu vong, đu càng, …” ra rả ngày đêm chửi là “ngu xuẩn”, đồng thời lại được thằng “sen đầm quốc tế” giúp cho hàng triệu liều vac xin nên thoát cảnh người chết không có chổ thiêu như nước Tàu đang phải đối mặt.

  Nhớ đến thời kỳ “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng lỗ…mũi” bằng kít tét Việt Á (gốc Tàu) của thằng thủ phạm ….Minh Chính mà thấy kinh

  Có nhiều người đã khẳng định, sở dĩ nước Tàu bị “toang” ngay sau khi thằng Tập vừa bãi bỏ “zero Covid”, là vì – không như dân Mỹ, hay dân những nước được chích ngừa bằng thuốc Mỹ (cụ thể là VN) – dân Tàu “bị” chích thuốc….Tàu, nên, không những không có đủ sức đề kháng, mà chính cái “thuốc Tàu” lại là nguyên nhân khiến cơ thể dễ tiếp nhận virut Vú Háng hơn cả những người chua từng được chích ngừa.

  Tội nghiệp dân Tàu!

  Tội nghiệp cả họ nhà Phét!

 11. Thật ra cuộc chiến Ukraine đã làm lộ rõ sự chia rẽ và chủ nghĩa quốc gia riêng biệt trong khối NATO, nhất là EU. Cho đến nay Ukraine vẫn chưa được làm thành viên của NATO. Mỹ dưới sự lãnh đạo của một thằng HỀ GIÀ LÚ LẪN thắng cử nhờ Gian Lận có sự thông đồng tiếp tay của bọn TTTT, bọn social medias, FBI,….. tuy đã trợ giúp rất nhiều cho Ukraina vừa để làm nhiệm vụ với NATO, vừa để áp lực Ukraine giúp ém nhẹm vụ tham nhũng làm ăn bất chánh của Hunter với Ukraine, nhưng lại hèn nhát không dám nhận Ukraine vào NATO lúc này. Viện trợ quân sự và tiền bạc cho Ukraine cũng vẫn dựa hoàn toàn vào Mỹ, còn các nước khác chút ít hụ hợ. Thậm chí vẫn còn lén lút mua dầu khí đốt của Nga, trong lúc cấm vận. Bây giờ thì những điều Trump đã thẳng thắn phê phán khối EU và NATO đã tỏ ra chính xác. Đã từ rất lâu, họ đã lợi dụng sự hào phóng của nước Mỹ và ỷ lại vào quân đội Mỹ để bảo vệ sự xâm lăng của Nga, nhưng lại đặt ống dẫn dầu khí trực tiếp từ Nga. Họ hô hào Hành Tinh Xanh, nhưng bây giờ, khi lâm cảnh thiếu hụt xăng dầu, khí đốt, thì lại đi năn nỉ khối OPEC gia tăng sản xuất dầu. Tất cả bọn chúng đều là Giả Hình (Hypocrites). Tất cả những nước mang nhãn hiệu Dân Chủ đều là bọn Độc Tài, đảng phái chánh trị mang tên Dân Chủ thì lại hành động Phản Dân Chủ.

 12. Xi vừa ‘mở cửa’ cho Vũ Hán Corona,
  thì liên đó
  cũng mở ngay ‘toàn-bộ các chuyến bay quốc-tê’.
  Cái đám ‘dị-khách’ to mồm và chen-lấn
  sẻ
  đưa con vi-rút Vũ Hán đi khắp thế-giới một lần nửa.
  Cũng may,
  lần này Thế-giới đả có vắc-xin

  sự phòng-bị rất tốt.
  Ý-định
  đưa Vũ Hán đi khắp Thế-giới của Xi sẻ thất-bại thê-thãm.

 13. Chả biết “Xi” chống Cúm Vũ Hán thế nào mà nghe báo chí nói giờ nó đang tăng lên khủng khiếp. Mà Cúm Vũ Hán không chỉ nằm ở Tàu, nó sẽ lan truyền ra thế giới. Điều đó thế giới đã biết rồi.
  Tin tức ở Tàu+ thật khó kiểm chứng. Nghe vậy thì cứ biết vậy.

  ‘Bom nguyên tử’: Chuyên gia cảnh báo cái chết ‘lên hàng triệu’ khi khủng hoảng Cúm Tầu bùng nổ.
  Một chuyên gia cảnh báo rằng 10% người trên trái đất sẽ bị nhiễm Covid trong 90 ngày tới khi cuộc khủng hoảng ở Tàu+ trở nên “tồi tệ như bom nguyên tử”.

  ‘Thermonuclear bad’: Expert warns of deaths ‘in the millions’ as China’s Covid crisis explodes.
  An expert has warned that 10 per cent of the entire planet will be infected with Covid in the next 90 days as China’s crisis goes “thermonuclear bad”.

 14. Anh Phét vừa đọc tờ báo LA Times nói về con số HOMELESS tại thành phố LOS Angeles đả vuot con số 40,000 rôi đó. Đoc tói đây làm anh Phét lien tuỏng tói trách nhiêm vì ai mà dân MẼO homeless nhiều đén thé hả hả. Cả nuoc Mẽo đả lên tói 580,468 nguòi đang sống tại KHACH SẠN NGÀN SAO. Theo như Tàn Dư Ngụy Cock tại Bolsa thi đây là tội ác do VC gây ra cho dân MẼO . Đề nghị BU MẼO đua VC vào danh sách vi pham nhân quèn vì đả làm cho dân MẼO trỏ thành HOMELESS, kekekkkekee

  Khà khà khà, VC gây ra nhiều tội lổi ở MẼO quá à nghen. Noi tới đây thì mấy lão Tàn Dư Ngụy Cock , Già Nua Dốt Nát đang rất……….sung sướng vì anh Phét dường như đang …………..TỐ CỘng giống NGO ĐINH ĐIÊM tố Công trong ……..ĐẠO DỤ 10/59 , kkekekekekeke.

  1/ Tại VC chúng anh cho nên hiện tại thành phô LOS Angeles của tieu bang CALI PHỌT có hơn 40,000 dân đang ở “KHACH SẠN NGÀN SAO”. Neu’ mà tính luon toàn bang CALI PHOT thì con số KHACH SẠN NGÀN SAO chứa lên tói gần 70 ngàn , kekekeke

  2/ Tại VC chúng anh cho nên hiên nay mổi ngày có gần 8000 dân MEXICANO, GUATAMELA,HONDURAS vượt biên tói MẼO và đang gây KHUNG HOANG cho nuoc MẼO, kkekekekekek

  3/ Tại VC chúng anh cho nên con số Tong Cộng dân MẼO đang sống trong KHACH SẠN NGÀN SAO” là gần 580,466 nguòi. Nói có sách mách có chứng à nghen không noi phét như Tàn Dư Ngụy Cock đâu á nghen , kekekkkeek

  streetsteam.org/blog/the-severity-of-homelessness?

  Tội ác VC quá rành rành như thé , Tàn Dư Ngụy Cock nên tập hợp nhửng tên CHONG CONG CƯC ĐOAN vác cờ 3 que lên DC hỏi tội JOE BIDEN vì răng để cho VC gây ra thảm họa cho dân MẼO mot cách ngang nhiên như thế.

  Néu JOE BIDEN không chung sức phụ lực TRỪNG TRỊ VC thì Tàn Dư Nguy Cock hảy dùng……CỜ DÀNG KHÈ GIAT SẬP WHITE HOUSE xuông cho chúng biét th’e nào là………….DÂN CHỬI, NHÂN QUÈN và DÂN QUÈN, kkekekekekek.

 15. Tàn Dư Nguy Cock kia ơi
  Ôm mộng hải hồ GIET CỘNG THÙ XƯA
  THÙ CỘNG Ngụy trả chưa xong
  Ngụy Ngả lăn cù, vẩn còn trong mơ

  Không làm mà đòi có ăn
  Hèn Nhát sao đòi vá troi lấp sông
  Gan thì chỉ bằng trái nho
  Mồm thì khoác lác như rồng phương bay

  Gần nửa thé kỷ đả qua
  Ngụy Hèn cứ mải lừa bịp mị dân
  Theo Ngụy sẻ có giàu sang
  Không làm nhưng vân có đời sung túc

  Ai oi chớ có nghe lời
  Tàn Du Nguy Cock nhà tù rục thân
  Tỉnh ra mói biét mình ngu
  Nghe lòi Ngụy dụ suốt đòi nhục thân

  Mộng của TẬP XÌ PING có thành công hay không thì chưa biét đuọc, nhưng ít ra thì TÂP XI PING vẩn còn trên NGAI VÀNG , và điều này củng khiến bu MẼO ngày đêm lo sốt vó vì sức mạnh tổng thể của TÀU.

  Trông nguòi phải nghỉ đén ta, Đám Tàn Dư Ngụy Cock phải coi lại bản thân của mình xem lại mình bay giò là ai, có bằng ai không hay là chót huyện chót tỉnh, Có ai biét Tàn Dư NGUY Cock là đám cóc cắn nào?

  Túm lại , Tàn Dư Ngụy Cock chỉ là đám CHỌC CỨT KHÔNG THÚI mà thôi. Biét mình biét nguòi trăM trận trăM thắng. Không biet mình không biet nguòi trăm trận trăm thua, bài học 30 tháng 4 năm 1975 còn y nguyên, Tàn Dư Ngụy Cock phải nhớ láy nghe chua.

 16. “Vậy giờ đâyXi đã nhận thấy sức mạnh của Dân chủ Tự do chưa?”.

  Sức mạnh của dân chủ tự do chắc không có ảnh hưởng gì mấy tới
  dân Tàu hay dân Nga . Sau một thời gian níu kéo Nga và Tàu đi theo
  đường hướng dân chủ tự do để hội nhập vào cái thế giới văn minh của
  nhân loại Tây phương . Thế giới tư bản tự do bây giờ đã phải mỏi mệt
  mệt và chán nản với hai nước Tàu và Nga . Thế giới đã phải trả giá ,một
  cái giá quá đắt đỏ với cuộc chiến của Nga gây ra ở Ukraine . Hậu quả
  của cái tư tưởng ti tiện cộng sản ,đã ăn quá sâu vào cái bản chất hiếu
  chiến ,hiếu thắng của người Nga chắc không còn thuốc chữa .

  Người Tàu cũng vậy ,tư tưởng cộng sản đã len lỏi vào đến tận mọi ngõ
  nghách của sự nghèo đói của xã hội Tàu ,người Tàu trong một thời gian
  quá lâu và quá xa . Trong trái tim họ không còn một ngăn nào cho bản
  tính phóng khoáng ,tự do ,nhân bản ,bình dẳng của loài người . Họ được
  giáo dục muốn có cuộc sống tốt hơn là phải đè đầu cưỡi cổ người khác bất
  chấp lẽ phải ,đạo lý của loài người . Không có cái suy nghĩ phóng khoáng,
  dựa dẫm vào nhau ,hỗ tương lẫn nhau mà sống . Tư tưởng của Tập cùng
  chung với suy nghĩ của dân Tàu ,trong nước thì thằng này đè cổ thằng kia
  để sống ,ngoài nước thì phải thống trị thế giới để nước Tàu có cuộc sống
  khỏe hơn ,hùng cường hơn ,bất chấp chiến tranh ,bất chấp cho thi hành
  những đường lối ti tiện ,lưu manh,xảo quyệt .

  Có lẽ Tập cận Bình hợp với dân Tàu nhiều hơn là hợp với cách suy nghĩ của
  nhân loại . Đã quá trễ để Tập cận Bình sống với cái thế giới nhỏ nhoi cộng sản
  Hoa lục . Tây phương đã phải trả giá ,khá đắt đỏ ,để lôi kéo Tàu ra khỏi cảnh
  đói nghèo .

  Sau trận chiến Ukrain ,chắc chắn là Nga và Putin sẽ trở lại thời kỳ đồ đá ,dù
  thắng hay bại ở Ukrane ,thì Nga sẽ không còn tiềm lực kinh tế lẫn quân sự
  để phá thối thiên hạ nữa .
  Nhưng Tàu và Tập thì không biết có thể kềm chế bằng cách nào ,Tập thì
  khôn vặt ,láo lường,và lưu manh hơn Putin nhiều .

 17. “Xi” ơi nếu mộng không thành thì sao. Mua chai thuốc chuột uống dzô khỏi liền!

  À há, còn Pou nữa. Rủ nhau đi cho nó dzui dzẻ, bà con nhờ.

 18. Sao ta không tự hỏi

  Hàng trăm năm trước đây
  Hai cụ Phan lặn lội
  Đưa thanh niên sang Tây
  Đồng thời đưa sang Nhật

  Tại sao hai cụ Phan
  Không sang Tàu học hỏi
  Tại sao phải gian nan
  Sang Âu Tây Nhật Bản?

  Đừng quên hai cụ Phan
  Người thấm nhuần Nho học
  Từ chối không làm quan
  Chịu nghèo nàn cơ cực?

  Chính văn hóa Trung Hoa
  Đã và đang giết ta!

  Nông Dân Nam Bộ

 19. Một TAP CAN BINH nắm quyền cai trị 1.4 tĩ dân và cho tói bay giò thì bu MẼO ngày đêm lo sợ mot ngày gần đây TÀU sẻ qua măt bu MẼO làm CANH SAT QUOC TÉ.

  Một NGUYEN VAN THIỆU năm quyền sinh sát khoảng 17 triêu dân mà chẳng ra trò gì cuoi cùng phoc chạy từ ton ton, cho tói tuóng tá và cuoi cùng là lính quèn , bỏ cả miên NAM cho VC chúng anh.

  Thế mà bay giò đám Tàn Dư Ngụy Cock cứ bảo TAP CAN BINH ngu hơn NGUYEN VAN THIỆU và NGO ĐINH DIỆM, khhakakkakakkakak.

  Open your fuking mind and learn more about the history of your failures., kkakkakakkakaka.

 20. Văn Hóa

  Không cần nhìn đâu xa
  Chỉ nhìn Tàu và ta
  Rồi nhìn Hàn và Nhật
  Ai cũng thấy khác xa

  Nhật và Hàn sạch sẽ
  Hùng cường và mạnh khỏe
  Từ văn hóa mà ra
  Văn minh và tươi trẻ

  Cả hai vô “World Cup”!

  Nhìn lại Tàu và ta
  Mê tín và bẩn thỉu
  Thiếu tự trọng thối tha
  Cả hai cùng đồ đểu

  Nằm nhà coi “World Cup”!

  Tôi sợ lắm bạn à
  Tôi sợ Tàu và ta
  Nền văn hóa đại Hán
  Chính nó đã giết Ta!

  Nông Dân Nam Bộ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên