Lòng dân Việt Nam qua biến cố 30 tháng 4 đã thống nhất chưa?

21
Biến cố 30 tháng Tư. Ảnh mang tính minh họa

Chiến tranh Việt-Nam (the Vietnam War), nhà nước Việt-Nam gọi là cuộc chiến chống Mỹ – the American War, còn được gọi là trận chiến Quốc-Cộng, chưa kể những người còn cho đây là một cuộc nội chiến. Chỉ xét trên những danh xưng khác nhau của nó đã nói lên sự phức tạp và đa dạng của một cuộc chiến được nhìn từ nhiều phía mà cho đến nay khả dĩ vẫn chưa có một gỉải thích hay khảo cứu nào có thể mang lại một đồng thuận thỏa đáng. Có lẽ trong ý tưởng đó, trong bài phỏng vấn mới đây của VOA, ông Cù Huy Hà Vũ, một nhà bất đồng chính kiến đã từng bị giam giữ, đi từ trong chế độ ra, hiện sống ở Mỹ, được coi là một người có một sự hiểu biết về cả hai bên trong cuộc chiến?

Bài phỏng vấn đã khiến người viết có những suy tư riêng lẻ của mình. Bốn mươi bốn (44) năm qua nhiều chuyện tranh cãi về cuộc chiến nồi da xáo thịt và ý nghĩa của ngày 30 tháng 4 vẫn chưa nguôi ngoai trong tâm thức của nhiều người Việt. Một số người trong họ mang một hoài bão tích cực mong tìm đồng thuận của số đông (trong cũng như ngoài nước) với những bài viết nghiêm túc chia sẻ ý tưởng và nhận định về 30 tháng 4 của mình. Họ nghĩ rằng gần một nửa thế kỷ sau khi chiến tranh chấm dứt đã đủ thời gian cho mọi người nhận thực được tình hình và thế cuộc Việt-Nam, nói trắng ra, Việt-Nam dưới sự lãnh đạo của Cộng sản đã sai lạc như thế nào và nếu ta chỉ bắt đầu từ 30 tháng 4, ’75 và tạm bỏ qua cho một chủ nghĩa Cộng sản ngoại lai không thể đi đôi với hệ tư tưởng thuần túy Vịêt-Nam theo như nhận định sau đây của Cù Huy Hà Vũ:

“Khi tiến hành chiến tranh ở Việt Nam, Hoa Kỳ đã quy những người cộng sản Việt Nam và những người ủng hộ họ vào chủ nghĩa cộng sản, tức những người này được điều khiển bởi một hệ tư tưởng duy nhất là chủ nghĩa cộng sản. Sai lầm chết người của Hoa Kỳ chính là chỗ này: người Việt có hệ tư tưởng riêng của họ nên không còn chỗ cho hệ tư tưởng khác, mà ở đây là chủ nghĩa cộng sản, trú ngụ.

Cho nên nếu hệ tư tưởng dân tộc tính và thuần Việt có trú ngụ trong tâm thức lãnh tụ Cộng sản thì 30 tháng 4 ,75 là một ngày mấu chốt, một giai đoạn lịch sử, không phải vì lãnh đạo Cộng sản Việt-Nam đã chiến thắng, mà bởi sự thống nhất và độc lập đã ngẫu nhiên mang lại cho toàn dân một cơ hội hiếm có khi Việt-Nam không nằm dưới ách đô hộ hay ảnh hưởng của một ngoại bang nào (Trung quốc lúc đó cũng như bây giờ không muốn cho miền Bắc thắng và Việt-Nam độc lập). Việt-Nam có thể bắt đầu xây dựng lại đất nước từ 75 ít tốn kém nếu như Cộng sản thật sự muốn hoà giải hòa hợp dân tộc, bỏ qua những lỗi lầm chết người của họ cũng như sự hận thù chồng chất của 20 năm qua (hơn 30 năm nếu kể luôn sự thống trị của họ ở miền Bắc).

Do đó, kể từ ngày 17 tháng Sáu, 1930, khi Nguyễn Thái Học và 12 liệt sĩ Quốc Dân Đảng lên đoạn đầu đài, hô to “Việt-Nam Vạn Tuế” đánh dấu cuộc chiến giành độc lập chống Pháp thuộc bất thành và cuộc chiến Quốc-Cộng bắt đầu đi qua một giai đoạn mới sau đó thì 30 tháng 4 là lần đầu tiên Việt-Nam thật sự độc lập và thống nhất và theo ý niệm của ông Vũ “Hệ tư tưởng của người Việt-Nam là một thể thống nhất vì vậy là sự phủ nhận chủ nghĩa ly khai” Ông lấy ý tưởng thống nhất mà ông gọi là Vietnamunism (1), để nối kết các định đề của ông về cuộc chiến chạy xuyên suốt bài phỏng vấn.

Ông Vũ nói thêm: “…và chính đặc điểm “thuần Việt” này đã hình thành cho người Việt tư tưởng Một dân tộc, Một quốc gia hay Dân tộc đồng nhất với Quốc gia, để từ đó đi đến nguyên lý bất di bất dịch: không thể có độc lập dân tộc thực sự với một quốc gia bị chia cắt về lãnh thổ, hay độc lập dân tộc phải gắn liền với thống nhất lãnh thổ quốc gia, thống nhất đất nước. “

Nhưng thực tế đã không đi đôi với ước vọng của người Việt, thống nhất đất nước không hề đi đôi với thống nhất lòng dân hay đoàn kết, đại đoàn kết dân tộc, ít ra giữa thành phần lãnh đạo, những người nhiều đặc quyền, đặc lợi và con dân, nhằm kéo họ gần với chính sách thật sự đổi mới (không hề có ngay từ đầu) cởi mở và nhân bản hơn của nhà nước. Thay vào đó khi Hà Nội thâu tóm được miền Nam, lãnh đạo Cộng sản không hề từ bỏ đường lối độc tài và đã triệt để áp dụng một chế độ trừng phạt cay nghiệt nhất, từ đánh tư bản và tịch thu tài sản của nhiều tầng lớp tư nhân, ngăn sông cấm chợ, cho đến học tập cải tạo, đày đi kinh tế mới… Chưa kể chuyện loại bỏ Mặt Trận Giải Phóng miền Nam ra khỏi vai trò chính trị, trấn áp những thành phần trí thức, văn nhân nghệ sĩ và đảng viên có đầu óc xây dựng và thức tỉnh.

Rốt cuộc ta không thể mặc nhiên xác định: “không thể có độc lập dân tộc thực sự… độc lập dân tộc phải gắn liền với thống nhất lãnh thổ quốc gia, thống nhất đất nước.” (Cù Huy Hà Vũ) Vì trên danh nghĩa thống nhất đất nước chưa bao giờ lòng dân lại bị chia xé như những năm sau 1975, hàng triệu người Việt bỏ nước ra đi, chưa kể các vụ xua đuổi người Hoa (xen lẫn trong số họ một thành phần không nhỏ là người Việt) trong những vụ ra đi bán chính thức để chiếm cứ tài sản và thương nghiệp của họ. Trong khi đó những người ở lại thì tùy theo hoàn cảnh cá nhân, họ cố quên những mất mát của mình để tìm cách sống còn trong một chế độ mới, mong tìm một con đường sáng sủa hơn cho tương lai và con cháu mình.

Tất nhiên từ một giả định không thực tế, tỉ dụ như “nếu lãnh đạo Cộng sản biết thu phục nhân tâm, chịu thay đổi đường lối caiìi trị…” thì ngày 30 tháng 4 sẽ ra sao? Nhưng căn cứ trên những sự kiện của 44 năm nay, bản chất của Đảng Cộng sản vẫn không thay đổi, cho nên theo cố thủ tướng Võ Văn Kiệt: “…một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại theo các lối cũ vẫn làm, sẽ “có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn.” là một ngày không phải ai cũng đón nhận nó như một chiến thắng của toàn dân.

Trong khi đó một giả định nhiều ảo vọng không kém nhằm so sánh chế độ dân chủ phôi thai miền Nam với chế độ toàn trị miền Bắc nếu miền Nam thắng thì sao? Việt-Nam sẽ khá hơn không? Ngụ ý miền Nam với chính sách nhân vị, đa nguyên thì đất nước có lẽ đã sớm thoát khỏi sự chia cách của chế độ hay vùng miền hay không? Đề xuất này được đưa ra theo người viết không phải để phục hồi lại Việt Nam Cộng hòa, mà chỉ đặt hy vọng vào sự nhận thức của đa số người dân (nếu điều này có thể xác định được) hôm nay về tình thế cục vị hiện tại của đất nước. Họ đang nghĩ gì, họ mong muốn gì? Hay những người ăn ra làm nên chỉ muốn quên đi những chuyện cũ và bỏ qua chuyện chính trị để tồn tại trong một chế độ mà họ không có ý kiến?

Từ đó đi đến một chuyện đã không xảy ra rằng trong trận chiến đó là Hoa Kỳ (và miền Nam) có thể thắng được không? Do vậy từ chuyện Bắc Tiến và mối lo sợ sự tham chiến của Trung quốc cho đến vấn đề Hoa Kỳ có nên đổ bộ vào miền Nam không tuy chỉ là chuyện giấy bút nhưng lại là một tiền đề tiên quyết, một bài học để từ đó đưa đến giả thiết mang đến sự hồ nghi về vụ lật đổ hai ông DIệm-Nhu là thất sách. Trong khi đó những biến chuyển của nền Đệ nhị Cộng hoà miền Nam đã để cho Hoa Kỳ thao túng chính sách quân sự, thay đổi toàn diện cục diện và chiến cuộc miền Nam. Từ chuyện thiếu chiến lược trong cuộc chiến cho đến sự dựa dẫm và lệ thuộc quá đáng của Việt-Nam Cộng hòa vào Hoa Kỳ đã khiến miền Nam tụt dốc khó có thề vục lại được thế thượng phong nhằm đối đầu với miền Bắc.

Trong khi đó ông Cù Huy Hà Vũ bác bỏ ý kiến Hoa Kỳ thua trận chiến Việt-Nam vì phong trảo phản chiến ở Mỹ (do chuyện ô. Huy Phương nhắc đến chuyện người Mỹ không thua trận chiến trường mà thua tại sân nhà vì các làn sóng phản chiến, một định lý mà Tiến sĩ Roger Canfield đề xuất trong quyển sách mới của mình. Theo người viết dữ kiện Mỹ đã bỏ cuộc ở Việt-nam nên điều này khó chứng minh đề xuất này đúng hay sai, nhưng cũng không có nghĩa là hai thập niên xào xáo trong nội bộ Hoa Kỳ vì các cuộc biểu tình và xuống đường bạo động đã làm điên đảo các chính quyền Mỹ và không ít nhiều đã chi phối quyết định Việt-nam hóa chiến tranh của Nixon để Mỹ có thể rút lui một cách trật tự đã giúp ông Nixon và quân sư Kissinger mang tới Hiệp định Paris 1973 ép buộc ông Thiệu phải ký để đem lại hoà bình trong (không) danh dự tí nào cho Mỹ!

Ngoài ra người viết cũng chưa nghe một phân tích hay bình luận gia Mỹ có máu mặt nào biện minh rằng cuộc chiến thắng Điện Biên Phủ là do “lính của tướng Giáp là rô bốt của Trung quốc và Liên xô, lính đánh thuê cho chủ nghĩa Cộng sản.” Không nói ra, trong bối cảnh Việt-Nam chống lại sự đô hộ của Pháp, người Việt trong trận Điện Biên Phủ – mặc dù nằm dưới sự chỉ đạo của tướng Giáp – xả thân vì ước muốn giành độc lập cho đất nước mà không vì một chủ nghĩa Cộng sản ngoại lai nào.

Tháng 4, 2019

Nguyễn-Khoa Thái Anh

___________________________________

(1) thiện nghĩ Vietnamism nghe hay hơn Vietnamunism),

21 BÌNH LUẬN

 1. Trích:”Ngoài ra người viết cũng chưa nghe một phân tích hay bình luận gia Mỹ có máu mặt nào biện minh rằng cuộc chiến thắng Điện Biên Phủ là do “lính của tướng Giáp là rô bốt của Trung quốc và Liên xô, lính đánh thuê cho chủ nghĩa Cộng sản.” Không nói ra, trong bối cảnh Việt-Nam chống lại sự đô hộ của Pháp, người Việt trong trận Điện Biên Phủ – mặc dù nằm dưới sự chỉ đạo của tướng Giáp – xả thân vì ước muốn giành độc lập cho đất nước mà không vì một chủ nghĩa Cộng sản ngoại lai nào.”- Nguyễn-Khoa Thái Anh.

  Đây này, NKTA hãy coi họ gọi nhau là “đồng chí “, tức cộng sản Tàu và cộng sản VN, phải không?
  Và chính “ngày nay đại tướng bịt…l tụi em” tự thú nhận trong hồi ký là chính xác nhất chứ không cần bình luận gia có máu mặt hay máu…đách gì cả.

  Trích: ” Nói về hai viên tướng Vi Quốc Thanh và Trần Canh. Vu Hóa Thẩm viết:
  “Thời kỳ chiến tranh Việt Nam chống Pháp có hai trận đánh lớn, một là chiến dịch Biên Giới, Trần Canh giúp chỉ huy, hai là chiến dịch Điện Biên Phủ, Vi quốc Thanh giúp chỉ huy. Bài viết này tường thuật, tóm lược chặng đường đặc biệt của Vi Quốc Thanh nhất trong vai trò quan trọng của đồng chí trong cuộc quyết chiến Điện Biên Phủ.” (…)
  (Hồi ký cố vấn Trung Quốc tr. 19)
  Sau khi đọc hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, và các tướng lãnh Tầu tác giả cố gắng tóm lược những diễn tiến các chiến dịch với sự tham gia của Trần Canh và Vi Quốc Thanh do chính Võ Nguyên Giáp ghi lại.
  CHIẾN DỊCH ĐÔNG KHÊ
  Ngay từ tháng 6 năm 1950, Tầu Cộng đã trực tiếp nhúng tay vào điều khiển ĐCSVN với nhiều đoàn chuyên gia, cố vấn đủ các bộ, các ngành: Chính trị, quân sự, công an… Huấn luyện, trang bị súng đạn, quân trang, quân dụng. Họ bắt đầu mở những trận đánh lớn.
  Trong chiến dịch Đông Khê, Võ Nguyên Giáp kể lại chiến dịch này với sự tham gia của đoàn cố vấn như sau:
  “Tôi mở bản đồ trình bày về tình hình địch, những lực lượng của ta tham chiến, những lý do mở đầu chiến dịch bằng đánh Đông Khê. Trần Canh sang thay cho đồng chí La Qúy Ba về nước. Nhìn trên bản đồ, hỏi về binh lực, đội hình, công sự phòng thủ của địch tại Cao Bằng, Đông Khê, Thất Khê, rồi nói: “Đánh Đông Khê để kéo viện binh địch là chiến thuật “đánh điểm diệt viện” của Giải Phóng Quân Trung Quốc thường dùng trong chiến tranh chống quân Tưởng. Việt Nam nên vận dụng nhiều chiến thuật này.”
  (trích dẫn trong Tổng Tập Hồi Ký của Võ Nguyên Giáp tr. 631)
  Thế quá rõ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tổng chỉ huy, tổng tham mưu, Bộ trưởng bộ quốc phòng quân đội nhân dân Việt Nam, mà một chiến dịch nhỏ cũng phải trình bày, và thỉnh cầu quyết định của cố vấn Tàu.”

 2. Cộng sản Việt Nam cầm quyền càng lâu bao nhiêu thì hố chia rẽ càng lớn thêm bấy nhiêu vì quyền lực và quyền lợi càng lên chót vót thì tội lỗi càng to, họ không còn chỗ nào để hòa hợp. Không ai có đủ khả năng để bảo đảm “không có công lý trả thù”, do vậy mà cựu chủ tịch nước CHXHCNVN Nguyễn Minh Triết đã từng nói:”Bỏ điều 4 Hiến pháp là tự sát”, nghĩa là không thể chia xẽ quyền lực, buông quyền lực ra là chết chắc. Vì thế cho nên cộng sản không bao giờ có ý nghĩ HGHH, kẻ nào còn mơ ước điều ấy thì thật là chưa biết gì về cộng sản Việt Nam.

 3. Việt Cộng hay rêu rao “thống nhất đất nước” sau ngày 30/4/1975 nhưng thực ra, cho tới nay, chỉ thống nhất ĐẤT, tức lãnh thổ , chứ NƯỚC thì chưa vì nhà cầm quyền và dân vẫn còn chia rẽ về ý thức hệ. Nói rõ hơn là chưa có thống nhất về chính trị vì chưa có bầu cử tự do, chưa có tự do và dân chủ.

  Trên thế giới có 3 quốc gia bị chia cắt là Đức, Việt Nam, và Đại Hàn. Đại Hàn thì vẫn còn chia cắt; VN thì chỉ thống nhất lãnh thổ nhưng không thống nhất được lòng dân. Chỉ có Đức là thống nhất hoàn toàn đúng nghĩa cả lãnh thổ, lòng dân và chính trị.

  Kể từ sau Hiệp Định Genève 1954 chia cắt đất nước, tới 1975, VN chỉ thống nhất lãnh thổ, và tới nay, sau 44 năm VC cầm quyền cai trị NƯỚC vẫn không hề có tự do, vẫn không hề có ứng cử và bầu cử tự do, vẫn không hề có thống nhất về chính trị

  Không thống nhất về chính trị thì không phải là thống nhất đất nước! Vậy là gì? Có phải chỉ là cướp, là xâm lăng?
  nv

 4. Câu hỏi khá ngây thơ cụ !
  Chưng minh qua phản hồi của bài này , hỏi lại tác giả tự trả lời được không ?
  Một câu hỏ thuộc loại KHÔI HÀI ĐEN …
  Cười không nổi !

  • Thì em mày nên trả lời đi ,khôi hài đen , trên nguyên tắc csvn chỉ thống nhất lãnh thổ bằng võ lực không hợp pháp theo hiến chương liên hiệp Quốc và công pháp Quốc tế ,và nói thẳng ra lòng Dân không ai phục csvn ,họ sợ sự tàn ác dã man của bọn ăn cướp có súng đạn trang bị tận răng và không ngần ngại giết người bất đồng chính kiến ,đồng chí và đồng rận chúng cũng giết nhau đầu độc nhau. Bôi nhọ nhau như phong chức Cai đẻ cho Đại tướng cầm quần chỉ em , lòng Dân hơn 44 năm vẫn có triệu người vui và triệu người buồn [lời võ văn Kiệt] nhưng bây giờ người buồn lây sang tận miền Bắc ./

 5. Hiểu như thế nào về lòng dân và ý dân?
  Trước 75 thông thường nơi nào có chiến tranh thì dân chạy về phía VNCH, sau 75 thì có người nói rằng “nếu cây cột đèn mà biết đi thì nó cũng chạy đi mất rồi!” Rồi từ 75 đến giờ dân cũng vẩn còn người tiếp tục “bỏ phiếu bằng chân” khi nào có phương tiện, hợp pháp hay không hợp pháp, đi đoàn tụ, đi theo diện vợ chồng, đi du học, đi lao động, nói chung là nhà nhà đều muốn đi, người người ao ước ra đi, cùng nhau đi theo bọn “tư bản đang giẫy chết”.
  Mà cũng không phải chỉ có dân muốn đi thôi, thành phần cán bộ đảng viên cũng đua đòi đi theo, mà ngay cả mấy cụ trong bộ chính trị gì đó thì chắc cũng có người cầm trong tay 2, 3 cái hộ chiếu cũng là chuyện thường tình!
  Ấy thế mà vẩn có thằng làm dư luận viên cứ ra rả…đảng thuận lòng dân! dẩu biết rằng các anh chị làm việc thế cho cái “loa”, nhưng đôi lúc cái loa nó củng “tịt” có lẽ nó cũng biết suy nghĩ hơn nhiều người.
  Các anh chị có thể nào giải thích vì sao phụ nử VN lại phải chịu làm vợ cho những thằng bệnh hoạn, khùng điên? Và nếu như cái đảng thổ tả của các anh chị không có trên trần thế này, thì làm gì có những cái cảnh đáng thương đó.
  Lòng dân là đó, ý dân là vậy. Không cho bầu cử tự do thì dân “bỏ phiếu bằng chân” thôi, biết rằng dư luận viên thì chắc phải có mắt, nhưng đôi lúc các anh chị cũng nên…động não tí thì mới là 1 con người bình thường được!

 6. “Cộng sản Việt-Nam đã chiến thắng, mà bởi sự thống nhất và độc lập đã ngẫu nhiên mang lại cho toàn dân một cơ hội hiếm có khi Việt-Nam không nằm dưới ách đô hộ hay ảnh hưởng của một ngoại bang nào…”

  Bài viết thật…ngây thơ.
  Kiểu…Dương quỳnh Hoa, Huỳnh tấn Mẫm, Trịnh vĩnh Bình…

  Không có cs Nga Tàu, làm gì có csVN? Vũ khí, lương thực…đâu mà đi gây chiến?

  1975, csVN…bé cái lầm, họ tưởng rằng Nga văn minh, mạnh hơn Tàu, bèn né Tàu theo hẳn Liên xô. Phụ thuộc vào khối Liên Xô mà xưng hùng xưng bá.
  Và, dĩ nhiên là…ăn đòn. Cũng may khối cs Liên xô 1979 còn mạnh, cs Tàu không dám dồn quân trú đóng miền Bắc VN dài lâu; khi Liên Xô dàn quân biên giới, cs Tàu rút về nước.
  1990, Liên Xô đã tan rã, mất nguồn viện trợ để sinh tồn (trong đói rách), csVN lại lệ thuộc cs Tàu…
  Không có cs Tàu bảo bọc, csVN không thể sống sót. Thoát Tàu, là csVN…tự sát.

  Đó là về…độc lập.

  Riêng câu chuyện thống nhất là chuyện dài…nhân dân tự vệ.
  Yếu tố cần thiết đầu tiên là phải toàn vẹn lãnh thổ mới được tuyên bố thống nhất. 1975, Hoàng Sa nằm trong tay cs Tàu, csVN không dám đòi.
  Yếu tố kế đến, cưỡng ép bằng bạo lực, bắt người khác phải theo mình, tâm không phục, không thể gọi là thống nhất. Đó là …cứop trắng trợn.
  Phải có một cuộc trưng cầu dân ý một cách minh bạch, người dân miền Nam có bằng lòng thống nhất với cs miền bắc, có chịu đặt mình dưới sự cai trị của cs miền Bắc không. Nếu câu trả lời là có, ấy mới chân chính là…thống nhất.

  Chúc …người viết may mắn…

 7. Ý dân là ý trời, khi dân không thuận thì dù xe tank, đại bác, tàu bò củng không càn nổi họ. Tuy nhiên 44 nam trôi qua dân VN vẩn không đứng lên GIẬT SẬP CSVN xuống cho đúng với cụm từ do NgỤY TÀN DƯ 3/// la làng”VIET CÔNG TÀN ÁC.”.

  Phải thay chũ đề bai viết lại là: ‘Lòng Ngụy Tàn Dư 3/// sau 44 năm còn CHỐNG CỘNG đươc bao nhiêu.”. ố là la .

  • Mày thuộc loại ngu truyền kiếp. 1000 năm bị giặc tàu đô hộ và 100 năm bị thằng Tây là do lòng dân không thuận hả thằng giặc cộng? Cái mà mày cố tình quên là thằng giặc nào cũng sẽ chết với người VN cả. Cái gì của họ thi họ đều phải giành lại mà.

   • Ooơơ , Mày đứng có thấy sang mà bắt quàng làm họ. CSVN và dân VN đúng lên chống thằng TÂY thì chúng mày bám váy thằng Tây. Sau khi thằng Tây bị tống cồ khỏi VIET NAM thì thằng MỸ vào, CSVN tiếp tục phang thằng MỸ thì củng chính đám NGỤY tay sai chúng mày liếm gót giày thăng MỸ, đúng không thằng giặc NGỤY 3/// kia. Chúng mày không đủ tư cách đề noí chuyên lich sừ bạt tai PHÁP và cóc đầu Mỹ đâu nghen ví NGUY chúng mày củng đà bị dân VN và ĐCS ném vào đống rác lich sữ nghen mày, ố là la…..

    44 năm chì là để kết thúc cuôc đời làm TAY SAI của những thằng NGỤY trục tiếp rươc voi giày mả tổ thôi, đám con cháu cuả NGUY 3/// có thêm 1000 năm nưã thì củng chỉ choc cứt của dân VN và ĐCS không thuí chứ đửng cò mà noi đến LÂT ĐỖ CS nghen mày. Wait and Sêe.

    • Tao có thấy cái đống rác lịch sử của các đảng cộng sản bên Đông Âu. Tao có thấy Liên Sô, cha anh của tụi bây với chủ nghĩa vô địch bị đào thải như thế nào. Rước voi dày mả tổ? mày làm ơn làm cho cái công hàm của PVD biến mất bằng cách nhai xong rồi nuốt nghen mậy! Ráng mà lo cho ngư dân đi đánh cá. Nếu không thì họ sẽ thương má mày đó! Lòng dân không thuận? tao thiệt là mắc đ..ịt. Gởi mày ít nhiều hương đồng cỏ nội cho mau lớn.

    • Làm DLV chắc lãnh tiền nhiều, dư giả nuôi bản thân và vợ con và cứ nói càn mà có tiền thì thấy mà ham. Thường kẻ nói càn thì không biết xấu hổ, mặt mày chai lì với suy nghĩ “nhất lì, nhì đẹp trai” hay “cứu cánh biện minh cho phương tiện”.
     Nhưng đời thì vô thường, vô định, thế giới thì “thế gian biến cải vũng nên đồi, mặn nhạt chua cay lẫn ngọt bùi”. Không chỉ mặn nhạt, chua cay mà thậm chí đầu rơi máu đổ vì DLV nói càn, nói láo là một hình thức tích lũy nghiệp chướng, nghiệp chướng là tạo lòng sân hận nơi thế gian và không chóng thì chầy DLV phải trả giá một cách tàn khốc kiểu Gadaffi bên nước Liby bị giết.

     • Tôi đã từng làm dlv nên tôi biết dlv có nhiều bậc. Nếu anh thấy tên nào ứng đối khéo thì lãnh tiền công cao.
      Nếu đó là đề tài nóng được cấp trên đặc biệt chỉ đạo thì nhận thêm tiền bồi dưỡng.
      Nếu khi bị phản động lùa ko đường chạy mà bẻ lái đề tài thành công cũng nhận bồi dưỡng
      Làm thành công vài vụ sẽ được nâng bậc tiền công cao hơn.
      Còn như tên tuculy thì lúc làm dlv tôi ko thấy dạng này. Nó chửi icả 2 bên. Nó là gián điệp tàu cộng thì tàu cộng trả lương, tôi không biết. .u
      Nhưng cái 9 là tại làm việc nhẹ nhàng, chỉ ngồi cào phím nên dlv ra sức chửi

    • Bớt ngu đi cò mồi à…

     Chỉ có dân ngu, dân ngây thơ mới theo giặc Cộng, núp dưới cái danh đánh Tây mà tàn phá đất nước, con người. Dân VN thực ra éo cần giặc Cộng đánh Tây. Phong trào chiếm thuộc địa tự nó sẽ tiêu tán theo trào lưu văn minh thế giơi1.

     Giặc Cộng còn tàn ác hơn cả Tây, chúng giết người cướp của hàng loạt, có kế hoạch lâu dài. Cải cách ruộng đất, đánh tư sản, thủ tiêu đối lập, là những ví dụ điển hình.
     Tây ít ra nó còn mang văn minh, sáng tạo chữ Việt, tự do báo chí, dân VN còn có dịp lập hội. Còn giặc Cộng? Chúng chỉ mang lại ngu dốt, đói nghèo, mất các quyền tự do căn bản, lại làm …con chó ghẻ cho Tàu cs.

     Hãnh diện cái mẹ gì đó chuyện giặc Cộng đánh Tây?
     Cỏ mồi chớ có vì bị phê bình mà …điên lên rồi ngậm phân phun…trật lất.

     Thấy thương quá…

     • Tien Ngu
      03/05/2019 at 3:16 pm
      Thương má em quá…
      Mất dạy vậy rất là tốt cho má em. Bà con VN phục lăn, sợ em quá xá. Chúc em luôn may mắn.

      Đem đoạn nầy lên để cho mọi người biết thế nào là bẻ lái đề tài.

      Đào tạo dlv NHẬp môn thì có 2 điểm chính.
      Khi phản động là dân trí thức lý luận nhiều thì dlv sẽ đem cha mẹ người đó ra chửi. Mục đích là biến cuộc tranh luận về ý kiến chính trị trở thành cuộc chửi lộn cá nhân. Và cái ý kiến chính trị kia sẽ bị bỏ quên.
      Khi phản động là dân chửi thô tục thì dlv sẽ dùng lý lẽ cao siêu hào nhoáng để đè. Dlv khai thác tối đa những khiếm khuyết về câu chữ từ ngữ sử dụng của phản động để bẻ lái đề tài.

      Ban chống phản động mạng quan niệm là bọn ngụy và phản động rất coi trọng cha mẹ chúng và sỉ diện nên đánh mạnh ở mặt nầy
      Còn đối với thằng tiến ngu thì phải biết tao cũng có một ỗ dĩa đầy các câu chửi đủ loại level.
      Thích thì tao copy rồi paste thôi. Tao chả có gì phải sợ mày

    • Em mày nên nhớ Chiến thắng điện biên phủ ,là sự đóng góp của toà Dân không riêng gì csvn , Chống Pháp không riêng gì csvn nhưng ký hiệp ước sơ bộ để pháp đổ bộ lên Hà nội là tội của HCM ,nhằm rảnh tay tiêu diệt các đảng phái Quốc gia ./

  • Ý Dân là ý trời nhưng tụi rang đen mã tấu nó cầm AK chỉa sau lưng Dân cũng bó tay ,sống với cs Dân phải câm họng ,nó có bao giờ tuyển cử Tự do và có thằng Dân nào dám ra đường kêu tên HCM ra chữi như hồi Ngụy Dân còn kêu Sáu thẹo Chế bông Thiệu ra làm trò cười ,thời cộng sản câm quyền Dân không Có ý gì ráo ,nói ra là chụp mũ phản động , sau 44 năm ăn cướp Miền nam dân chẳng có quyền gì với đày tớ nhân dân ,thành tự cho là đày tớ nó ngồi chồm lên đầu Dân và cả luôn hiến pháp mà lủ đày tớ nhân dân vẽ ra hoành tráng ./

  • Nguỵ phét lét:”Phải thay chũ đề bai viết lại là: ‘Lòng Ngụy Tàn Dư 3/// sau 44 năm còn CHỐNG CỘNG đươc bao nhiêu.”. ố là la .”

   Đây chú gởi chủ đề… Lạ cho cháu Phét xem 44 năm rồi coi lòng dân vn thế nào?

   Trích phần 1:
   -“Ba Que” -Hoàng Ngọc Mai , nguồn Facebook : 
   Bài nầy tôi muốn nói cho những kẻ cứ mỗi lần vén hai cái mép mồm lên nói là phát ra tiếng “Ba Que”.
   Theo tôi thấy, thì những kẻ hay dùng cái từ 3/// đó thường còn trẻ, đa số chưa đến 60, có nghĩa là vào năm 1975 chỉ còn là con nít. Còn những người lớn tuổi hơn, thậm chí cả đảng viên, họ cũng nói một cách khác. Ngay cả từ Ngụy Quân và Ngụy Quyền cũng đã được chính thức gở xuống.
   Cho rằng họ là những kẻ “chiến thắng” một cuộc chiến đi, nhưng tâm lý mặc cảm thua kém của họ vẫn thể hiện qua rất nhiều mặt. Những giá trị của xã hội thời VNCH vẫn còn đó, làm cho kẻ chiến thắng ăn ngủ không yên. Hằng triệu người Bắc di cư vào Nam, sau chiến thắng Điện Biên Phủ. Hằng triệu người khác vượt biển Đông để từ bỏ chế độ CS sau chiến thắng 1975.
   Rồi sau 1975, bao nhiêu triệu người miền Bắc lũ lượt kéo vào miền Nam làm việc và sinh sống. Hà Nội là thủ đô, được đảng CS chăm sóc trước miền Nam những 30 cơ mà? Sao không có làn sóng dân Nam kéo về Hà Nội? Đảng tuyên truyền rằng nhờ Mỹ đổ tiền vô nên miền Nam phồn thịnh! Sao lại bảo là Mỹ ác lắm đem quân vô giết dân Việt.
    
   Điều nào đúng? – Cả hai điều sai !
    
   Nói rằng thiên nhiên miền Nam trù phù hơn. Đó là ngụy biện hoặc là dốt nát. Kart Marx đã sai lầm cơ bản ở điểm nầy khi xây dựng lý thuyết Cộng Sản. Theo lý thuyết đó, đất đai và phương tiện sản xuất là suối nguồn của sự giàu có, nên CS không cho tư nhân có quyền sở hữu đất đai và phương tiện sản xuất.
   Nhưng thật ra sự phong phú nằm nơi con người, đất nước nào biết chăm sóc và trân trọng con người, đất nước đó sẽ hưởng được sự thịnh vượng. Hãy so sánh Nam và Bắc Hàn. Nam Việt và Bắc Việt cũng không ngoại lệ.
   Miền Nam lúc nào cũng bị quân CS đánh phá và khủng bố, chính quyền dân chủ non trẻ với nhiều CS nằm vùng, mà vẫn xây dựng được cuộc sống hài hòa cho người dân. Phát triển mọi mặt từ kinh tế, giao thông công cộng, y tế , giáo dục… Đó là lý do tại sao miền Nam thịnh vượng. Và cái trình độ dân trí đó đã kéo miền Nam vượt lên hẳn so với Hà Nội….” (sẽ tiếp)

   • Ba /// phần 2:
    “Rồi những người miền nam liều mình vượt biển để tìm con đường sống trong cái chết. Nếu chẳng may bị bắt trở lại thì bị tù đầy với tội danh là “phản quốc”. Khi họ ổn định cuộc sống nơi nước ngoài, gửi những đồng tiền do chính sức lao động của họ về cho thân nhân ở trong nước thì  đảng lại gọi họ là “kiều bào”, “khúc ruột ngàn dậm”, nghe sự nịnh nọt trơ trẻn mắc ói! Còn mấy cái mồm tuyên truyền thì kêu đi ra nước ngoài ăn bơ thừa sửa cặn…Nhờ những đồng tiền “bơ thừa sửa cặn” đó mà kinh tế VN vượt qua thời kỳ khô cằn do đường lối kinh tế XHCN, mọi thứ đều quốc doanh hóa, nhà nước quản lý hết….Đến lúc hết thở, nên nhà nước hết hồn, đành buông xả ra gọi là “đổi mới” !
    Qua đó, có phải cái bóng mát của VNCH vẫn che cho dân trong những lúc khó khăn đó đến ngày hôm nay?
    Vậy đó, Cộng Sản Bắc Việt vi phạm những hiệp ước quốc tế để giành chiến thắng nhưng những giá trị Nhân Bản của VNCH càng lúc càng âm ỉ đốt nóng những trái tim Việt Nam.
    Các người cứ dùng lời lẽ sất xược để tỏ vẻ khinh miệt người khác càng làm lộ rõ các người dốt nát và kém văn hóa mà thôi. Cộng Sản Chủ Nghĩa là đỉnh cao của Xã Hội Chủ Nghĩa. Mà XHCN cũng vỡ tan theo liên bang Sô Viết rồi, còn Thiên Đàng Cộng Sản có nằm mơ cũng không gặp.
    Vậy mà các người cố gào 3/// để làm cho mình cao hơn ư? Rất tiếc cái chính nghĩa Cộng Hòa đó vẫn sang mãi trong lòng dân Việt, nhất là nhân dân miền Nam. Có lẽ phải dùng đến những con số để chứng minh cho thấy cả guồng máy của nhà nước XHCNVN đã và đang sống dưới bóng mát của lá cờ mà họ gọi là 3/// đó.
    Các người cứ lục tung hết sổ sách của cái gọi là “chính quyền XHCNVN” lên mà xem tổng ngân sách nhà nước dùng để trả lương cho toàn bộ công nhân viên chức nhà nước là bao nhiêu. Rồi các người xem con số đó có phải chưa bằng một nửa số tiền Việt Kiều gửi về hàng năm, trung binh là 10 tỷ USD, có năm cao hơn. Như vậy các người không ngủ dưới bóng mát của lá cờ vàng ba sọc đỏ là gi?
    Tôi sẽ dẫn giải cho các người thấy, cả nước VN từ sau 1975 đến nay vẫn tiếp tục sống dưới bóng mát của lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ…”(sẽ tiếp)

   • Ba /// phần 3:
    Từ ngày Sài Gòn bị “phỏng giái”, (người dân Miền Nam nói như vậy đó, nói lái là một nét đặc trưng trong văn hóa bình dân của dân nam kỳ), thì một mặt trận tiêu diệt Văn Hóa miền Nam được phát động rất quy mô và triệt để. Đó là trận chiến “Tẩy Não” dân Miền Nam, nhằm loại bỏ tư tưởng và ý thức hệ Tự Do Dân Chủ. Tất cả văn hoá phẩm từ sách báo đến âm nhạc đều bi tiêu hủy và cấm đoán. Nhưng làm sao trói buộc được tư tưởng của con người chứ?
    Nhà nhà nộp sách đem đốt, việc nầy không khó, nhưng cấm dân miền Nam hát những bản nhạc đã in sâu vào tim vào óc của họ thì quả là không thể được. Khi mọi thứ đã hoang tàn đổ nát kể cả lòng người dân lành, thì những dòng nhạc trữ tình khe khẻ quay trở về như làn gió nhiệm mầu xoa dịu bớt cái nổi thống khổ của đời thường XHCN. CSVN gọi dòng nhạc đó là “Nhạc Vàng” để cân với dòng “Nhạc Đỏ” sặc mùi chém giết mà giai điệu và tiết tấu mang đậm sắc thái TC. Nhưng tới hiện tại thì họ trở nên ganh tị với cái tên gọi đó, vì nó đích đáng và đúng trên nhiều khía cạnh.
    “Nhạc Vàng” không cổ súy chiến tranh mà chỉ biểu lộ những đau thương của con người trong thời chiến. Vậy tại sao người ta cấm Nhạc Vàng? Có phải ngườ ta sợ cái bóng dáng thiên thần dịu dàng và ngọt ngào đầy tình người sẽ làm hiện thân của Ác Quỷ nổi trội rỏ nét hơn chăng?
    “Nhạc Vàng” một tòa lâu đài văn hóa Việt Nam Cộng Hòa bất diệt, chẳng những không hoen rỉ qua thời gian mà còn lóng lánh hơn như một kho báu cho mọi tầng lớp con dân VN suốt 3 miền và kể cả những kẻ từng lên án, vùi dập lẩn sợ sệt nó. Bao nhiêu người đã khai thác cái kho báu vô tận nầy.
    “Nhạc Vàng” loài hoa mỹ miều kiêu sa, mọc lên từ bom đạn chiến tranh, tồn tại qua bao sự vùi dập, thể hiện tính Nhân Bản của một xã hội đầy tình người, đáng được trân quý như vàng. Hơn nữa thế kỷ qua, chưa có một đối thể nào lăm le đứng gần chứ đừng nói là soán ngôi.
    “Nhạc Vàng”, một thứ phụ gia kỳ diệu, không thể thiếu được khi thưởng thức một ly cà phê ngon hay một chén trà thanh thoát. Một tay guitar và nhạc vàng luôn là tâm điểm cho những buổi nhậu bình dân.
    “Nhạc Vàng”, một loại trầm hương hảo hạng cho bất kỳ cuộc họp mặt nào từ quê ra tỉnh, từ đám cưới đến đám tang, từ sân khấu đại nhạc hội hàng ngàn khán thính giả đến quán cà phê dăm ba người cuối phố, thậm chí là niềm giải trí duy nhất trong chốn lao tù….
    “Nhạc Vàng”, là ánh lửa rực rỡ của con Phượng Hoàng hồi sinh từ tro bụi sau khi những người nhân danh CSCN đã giết nó bằng mọi khả năng của họ. Ánh lửa đó đã bùng lên, lan tỏa đến từng trái tim của chính những người mang danh hiệu là Đảng Viên ĐCSVN, bất luận là ở đâu, Nghệ Tỉnh, Hà Nội hay Sài Gòn!
    Nói mãi về “Nhạc Vàng” VNCH không bao giờ cạn ý…”(sẽ tiếp)

   • Ba /// phần 4:
    Nếu những lời lẽ quanh co trên đây chưa thực sự vẻ ra cái bóng mát của lá cờ vàng, chưa chứng minh được âm nhạc VNCH là Vàng ròng 24 kara thì tôi xin được dẩn quý vị vào yếu tố kinh tế của Nhạc Vàng vậy.
    Từ hải ngoại đến quốc nội, bao nhiêu doanh nghiệp phát triển nhờ Nhạc Vàng, bao nhiêu ca sĩ thành danh và nên sự nghiệp, bao nhiêu người trở nên giàu có, bao nhiêu công ăn việc làm cho cái kỹ nghệ âm nhạc nầy, từ thời băng từ, đến đĩa từ, CD, kế đến phong trào Karaoke, bao nhiêu kỹ thuật viên, phòng thâu, ca nhạc sĩ, cơ sở sản xuất, phát hành, bán sĩ lẻ, thiết bị âm thanh, ..v.v  và  v.v….
    Bao nhiêu Đại Nhạc Hội, tụ điểm ca nhạc… Biết bao nhiêu ca sĩ, từ Bắc chí Nam đã thành triệu phú đô la nhờ vào cái bị gọi là ” Văn Hóa Nô Dịch” đó.
    “Nhạc Vàng” đã tham gia với người dân cả nước trong việc mưu sinh hàng ngày, từ quán cà phê, đến hang loạt xe đò đường dài, đến anh bán kẹo kéo, đến những em bán hàng rong hằng đêm trên phố, đến những người hành khất . . .Lớp học hát , học đàn nở rộ, tiệm sản xuất đàn guitar gia tăng, quán cà phê nhạc sống, bình dị mà trữ tình ngày càng phổ biến.
    Một chiếc điện thoại thông minh, một cái mi-crô không dây, khách ngồi uống nước mía bên vệ đường cúng có thể chia sẻ với nhau một bản tình ca… ấm áp. Cái bóng mát đó càng ngày càng mở rộng ra trên nhiều lảnh vực của cuộc sống và địa phưong, lan dần đến tận các tỉnh miền Bắc… Đó không phải là bóng mát từ nên âm nhạc Việt Nam Cộng Hòa thì là gì, lửa hỏa ngục chăng?
    Tôi đã thấy, ca sĩ bật nhất ĐVH, tranh thủ cho ra mắt 2,3 album nhạc vàng trong vòng một tháng, hát giành hát giựt, sợ ca sĩ khác hát trước, mất số bán. Như một tên ăn trộm, khám phá ra kho báu, hốt vội hốt vàng, nhạc vàng là vàng rồng đó.
    Tôi đã thấy cũng ĐVH hát “Cho một người nằm xuống” , dĩ nhiên là hát để thu tiền, có bao giờ ĐVH nghĩ đến những trái ngọt nầy do ai vung trồng mà nên? Sao không hát cho người thương binh VNCH còn sống vất vưởng ngày hôm nay. Mang danh một điva, một nghệ sĩ , ĐVH nếu có tâm hồn nghệ sĩ, sao không dám một có lần tri ân những người đã nằm xuống để bảo vệ cho thể chế đã sản sinh ra cái kho báu âm nhạc nầy. Phải chăng vì không có tâm hồn mà chỉ hát vì lòng tham nên bị người đời gọi là Ca Nô ?
    Tôi đã xem video clip của đại ca…sĩ Ngọc Sơn, đại gia từ nhạc vàng, hát trong một hội trường đầy ấp khán giả là quân đội mặc quân phục đại cán, ngực đầy huân chương “cách miệng”. Những ca khúc nhạc vàng cất cao, cả hội trường đứng dậy, hai tay đưa lên cao, đung đưa theo dòng nhạc….
    Các vị đa số là đảng viên, các vị chắc đã học tập lý luận nhiều lắm, quý vị có thấy một nghịch lý vô cùng to lớn ở đây không? Hoặc là các vị có thấy xấu hổ trong lòng không? Cái mà quý vị diệt tận, giết sạch ngày hôm qua, thì hôm nay ngồi dưới cái bóng mát của cái “xác khô” VNCH mà chia sẽ hương thơm ngào ngạt của nó.
    Các người là kẻ chiếm và thắng, các người hành hạ, chà đạp kẻ thất cơ lỡ vận nhiều rồi, chúng tôi không màng, lịch sử sẽ có lúc trả lại công đạo.
    Nếu quý vị mạt sát VNCH thì móc cổ mà ói ra hết những gì quý vị nuốt vô từ nền văn hóa VNCH đi.
    Còn như quý vị trơ trẻn, miệng thì mỉa mai : “đu càng, ba que, quần què” mà giành nhau đưa tay vào chắm mút, chúng tôi khinh lắm. (hết)

    Xin cám ơn tác giả Hoàng Ngọc Mai với bài viết quá xuất sắc!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên