Chạy chức [2]

4

Tiếp thep phần I

 1. Tố cáo tội phạm, tố cáo hành vi phạm pháp là quyền dân sự hợp pháp của mọi công dân được bảo đảm trong luật Khiếu Nại Tố Cáo ban hành từ năm 1998, chỉnh sửa năm 2011 và năm 2018. Ông uỷ viên trung ương đảng, bí thư tỉnh uý Đăk Lăk Bùi Văn Cường bị tiến sĩ khoa học Phạm Đình Quý, giảng dạy trường đại học Tôn Đức Thắng tố cáo đạo văn là sự việc dân sự rất bình thường và hợp pháp. Xin nhắc lại, tố cáo là sự việc dân sự chứ không phải sự việc hình sự. Xem xét tố cáo cũng thuộc đời sống dân sự, không phải hoạt động hình sự, trừ khi vụ việc tố cáo là vụ việc hình sự.

Xét xử tố cáo đúng sai là việc của tư pháp, không phải việc của hành pháp, càng không phải việc của tổ chức đảng. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Dù là quan đầu tỉnh, ông bí thư tỉnh uỷ Cường bị tố cáo và ông thầy tiến sĩ dạy đại học Quý tố cáo ông Cường đạo văn đều là công dân bình đẳng trước pháp luật. Dù có bị tố cáo sai, có bị vu khống, xúc phạm nhân phẩm, với người tử tế, với công dân biết ứng xử theo khuôn phép luật pháp, chỉ có thể kiện người tố cáo sai và chờ toà án phân xử sau khi luận văn bị tố cáo đạo văn có đủ căn cứ khoa học xác minh.

Nhưng ông Cường bí thư tỉnh uỷ Đăk Lăk bị tố cáo đạo văn không hành xử như một người lương thiện, tử tế, như một công dân biết thượng tôn pháp luật. Ỷ vào quyền lực, ông bí thư tỉnh uỷ Đăk Lăk Bùi Văn Cường đã hành xử như một lục lâm thảo khấu ngoài vòng pháp luật, như cậu Trời Đặng Mậu Lân thời vua Lê chúa Trịnh. Cậu Trời Đặng Mậu Lân thời phong kiến thối nát dựa vào quyền uy chúa Trịnh. Cậu Trời Bùi Văn Cường dựa vào quyền uy đảng cộng sản thời chuyên chính vô sản, lấy sức mạnh bạo lực nhà nước chuyên chính vô sản hình sự hoá vụ việc dân sự, đẩy người tố cáo hợp pháp vào tù, che giấu luận văn bị tố cáo.

Hình sự hoá sự việc dân sự, ông bí thư tỉnh uỷ Cường lệnh cho cảnh sát Đăk Lăk mang súng, mang còng sắt, ngồi ô tô cảnh sát phóng từ Buôn Ma Thuật về Sài Gòn, xông vào quán ăn khi ông Quý, người tố cáo ông Cường đạo văn, cùng gia đình đang ăn tối, bập còng số 8 vào tay ông Quý, bắt người tố cáo ông bí thư tỉnh uỷ Đăk Lăk đạo văn như bắt quả tang một tội phạm hình sự, tống lên ô tô cảnh sát, đưa về Đăk Lăk để toà án Đăk Lăk trong hệ thống bạo lực nhà nước chuyên chính vô sản của bí thư Cường xét xử.

Không những có công an, toà án, nhà tù là công cụ bạo lực nhà nước chuyên chính vô sản trong tay, uỷ viên trung ương đảng, bí thư tỉnh uỷ Đăk Lăk Bùi Văn Cường còn có cả chiếc ô bảo vệ thanh danh, uy tín chính trị cho đảng viên cấp cao là Tiểu Ban Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Trung Ương Đảng. Luận văn tiến sĩ là luận văn khoa học. Xem xét việc sao chép, vay mượn, cóp nhặt từ những công trình khoa học khác trong luận văn tiến sĩ phải là hội đồng khoa học với những nhà khoa học chuyên sâu, có đủ kiến thức khoa học chuyên ngành nhìn nhận, có đủ tư cách kẻ sĩ bảo vệ giá trị khoa học, bảo vệ chân lí khoa học và có đủ nguồn văn bản khoa học đối chiếu mới có thể kết luận xác đáng.

Luận văn của ông bí thư tỉnh uỷ Cường bị tố cáo đạo văn phải có gì không đàng hoàng, không minh bạch, không đủ giá trị khoa học một luận văn tiến sĩ, ông tiến sĩ Cường, bí thư tình uỷ Đăk Lăk mới không dám để hội đồng khoa học phán xét luận văn của ông mà ông tìm đến chiếc ô bảo vệ thanh danh, uy tín chính trị cho đảng viên cấp cao là Tiểu Ban Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Trung Ương Đảng.

Và Tiểu Ban Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Trung Ương với những nhà chính trị Mác xit nắm chắc lí luận đấu tranh giai cấp, tuyệt đối hoá chuyên chính vô sản, coi lí luận đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản là chuẩn mực cao nhất và duy nhất, không cần căn cứ khoa học, không cần phải có văn bản khoa học đối chiếu liền có ngay văn bản bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ uỷ viên ban chấp hành trung ương Bùi Văn Cường: “Kết quả xác minh đến thời điểm hiện nay cho thấy đồng chí Bùi Văn Cường không có hành vi đạo văn, không vi phạm nghiêm trọng quy chế của Bộ GD-ĐT trong nghiên cứu bảo vệ luận án tiến sĩ tại Trường đại học Hàng Hải Việt Nam năm 2018 như nội dung tố cáo . . .”

Ngay trong ngôn từ văn bản của Tiểu Ban Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Trung Ương cũng đã xác nhận rằng Tiểu Ban chỉ là một cơ quan đảng chứ không phải cơ quan khoa học. Trong đảng, ông Cường là đồng chí. Trong khoa học ông Cường là tiến sĩ. Vì chỉ có góc nhìn của cơ quan đảng, không có góc nhìn của cơ quan khoa học nên văn bản của Tiểu Ban Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Trung Ương Đảng chỉ nhìn nhận ông Cường là đảng viên cộng sản, gọi ông Cường là đồng chí, không nhìn ông Cường là nhà khoa học, không gọi ông Cường là tiến sĩ.

Tiểu Ban Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Trung Ương Đảng chỉ là một cơ quan trong tổ chức của đảng, chỉ có vị trí, chức năng, quyền lực trong nội bộ đảng, không phải là cơ quan quyền lực trong bộ máy quản lí nhà nước, không có vị trí, vai trò, chức năng trong hệ thống hành chính nhà nước, lại càng không phải là tiếng nói khoa học, không có chức năng nhận định, đánh giá, xác minh luận văn khoa học. Vì vậy dù Tiểu Ban Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Trung Ương Đảng có xác minh “đồng chí Bùi Văn Cường không có hành vi đạo văn” thì văn bản xác minh đó hoàn toàn không có giá trị khoa học, không có tư cách xác minh luận văn khoa học, không có giá trị pháp lí trong tranh tụng khoa học.

Chỉ căn cứ vào văn bản xác minh của tổ chức chính trị chỉ có chức năng bảo vệ chính trị nội bộ đảng là Tiểu Ban Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Trung Ương Đảng, không có tư cách xác minh luận văn khoa học, Toà án Đăk Lăk, công cụ bạo lực chuyên chính vô sản của đảng bộ tỉnh Đăk Lăk, công cụ bạo lực của bí thư tỉnh uỷ Bùi Văn Cường liền ra phán quyết buộc người tố cáo ông bí thư tỉnh uỷ Cường đạo văn tội vu khống. Người thầy trường đại học Tôn Đức Thắng, tiến sĩ Quý tố cáo ông uỷ viên trung ương đảng, bí thư tỉnh uỷ Đăk Lăk Bùi Văn Cường đạo văn liền bị tống vào tù.

Dập tắt lời tố cáo đạo văn không phải bằng xác minh khoa học mà bằng bạo lực nhà nước chuyên chính vô sản, ông bí thư tỉnh uỷ Đăk Lăk Bùi Văn Cường uỷ viên trung ương đảng khoá XII lại tái nhiệm ủy viên trung ương đảng khoá XIII. Quan chức đảng duy trì chiếc ghế quyền lực bằng chà đạp pháp luật, chà đạp nhân cách và cuộc đời nhà khoa học, lộng hành ngoài vòng pháp luật như cậu Trời Đặng Mậu Lân thời phong kiến thối nát liền được tổ chức đảng trung ương điều về kinh đô làm chủ nhiệm văn phòng quốc hội, tổng thư kí quốc hội, cơ quan lập pháp, nơi tạo ra hành lang pháp luật cho dòng chảy cuộc sống.

Ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng đay nghiến rất nặng lời, răn đe cảnh báo rất nghiêm khắc về chạy chức chạy quyền nhưng chính tổ chức đảng trung ương đã chạy tố cáo cho ông uỷ viên trung ương đảng Bùi Văn Cường rồi lại ngang nhiên chạy chức cho ông quan đảng chà đạp lên pháp luật, chà đạp lên thân phận người dân lương thiện. Đặt ông quan đảng hành xử như lục lâm thảo khấu thời phong kiến thối nát ngồi vào ghế chủ nhiệm văn phòng quốc hội, tổng thư kí quốc hội, tổ chức đảng trung ương đã bộc lộ rõ sự kiêu ngạo cộng sản, coi khinh người dân như cỏ dại, như rơm rác, ngang nhiên thách thức cả thời văn minh tin học đã cho người dân ý thức được quyền con người trong giá trị làm người, ý thức được quyền công dân trong trách nhiệm công dân.

CÒN 3 KÌ TIẾP THEO

Phạm Đình Trọng

 

4 BÌNH LUẬN

 1. Chạy chức sẽ hết, đảng ta, đứng đầu là TBT đảng sẽ nghiêm trị những kẻ chạy chức. Chạy chức sẽ không còn đất sống, nếu đảng ta bịt miệng được tất cả những ai nói trái ý với đảng, nếu đảng chặn được tất cả tiếng nói khác với đảng ở internet. Còn vào internet được người dân còn không tin chuyện chạy chức sẽ hết ngày nào đảng CSVN còn tự cho mình độc quyền cai trị người dân.

  “Cha già Dân Tộc” nhờ internet phổ biết sự thật những gì hắn làm, những khả năng nào hắn có, mà bây giờ người dân gọi hắn là “Cha già Dâm Tặc”.

 2. “Tố cáo tội phạm, tố cáo hành vi phạm pháp là quyền dân sự hợp pháp của mọi công dân, được bảo đảm trong luật Khiếu Nại Tố Cáo, ban hành từ năm 1998, chỉnh sửa năm 2011 và năm 2018. Ông uỷ viên trung ương đảng, bí thư tỉnh uý Đăk Lăk Bùi Văn Cường bị tiến sĩ khoa học Phạm Đình Quý, giảng dạy trường đại học Tôn Đức Thắng, tố cáo đạo văn là sự việc dân sự rất…” bla bla…

  @ ông tức giận CS, lên án “công lý” CS…rất chân thành, tận đáy lòng…
  NHƯNG ÔNG VẪN CÒN RẤT TIN RẰNG CÓ CÔNG LÝ TRONG CHẾ ĐỘ CS, VÀ ÔNG ĐANG SỐNG TRONG MỘT CHẾ ĐỘ CÓ TÍNH CHÍNH DANH !
  (Tính chính danh nằm ở lòng dân tin yêu chế độ, thừa nhận và tôn trọng nó; tính chính danh không căn cứ vào số lượng các toà đại sứ và tư cách thành viên LHQ.
  Một chế độ ghê tởm coi dân như cỏ rác ở Bắc Á : lãnh tụ là thần thánh, nói một lời là bầy cận thần răm rắp ghi vào sổ ngay; lãnh tụ vổ tay là vổ tay theo. Lãnh tụ ngưng là bầy tôi lập tức ngưng răm rắp!
  Thế mà nó cũng có đầy toà đại sứ ở BN đấy thôi !)

  Bởi vì mọi lập luận say mê hùng hồn của ông đều dựa trên niềm tin tận đáy lòng rằng đang có cơ sở nào đó để khiếu nại, có thứ lẽ phải nào đó để tin tưởng và có hy vọng nào đó từ kẻ cầm quyền ban phát để ông dựa vào, tin tưởng mà tố cáo, và mong được cứu xét, được làm sáng tỏ, hoặc mong sự cải thiện, thức tỉnh, đổi mới… và ông sẽ đạt đến một thứ giải quyết, một thứ công lý nào đó, hoặc một sự đổi thay tích cực, cho bỏ công !

  *Vậy là hết chỗ nói rồi!

  Tôi chỉ đơn giản góp ý:
  Ông đang đứng trước toà án kangaroo, tự nói để tự mình nghe, rồi tra 2 cổ tay vào còng, về phòng tạm giam…

  Tôi vẫn kính trọng tg PĐT bấy lâu, nên có vài lời lạm bàn.
  Tóm lại, chất CS vẫn còn chảy trong huyết quản của ông, nếu ông từng là viên chức dưới chế độ CS.
  Đối với chúng tôi, điều ấy chỉ gây buồn…
  cười.

 3. Không tiền khoáng hậu trong nhân loại!

  Chỉ với thế lực Lê Thanh Hải
  Bà Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan
  Một người Việt gốc Hoa bán vải
  Hầu như thâu tóm cả “giang san”!

  Nghèo đói, ta có chừng trăm triệu
  Một người đàn bà Việt gốc Hoa
  Sau mười năm bà ta kiếm được
  Không nhiều, bốn mươi tỷ đô la!

  Không tiền khoáng hậu trong nhân loại
  Suy gẫm đi tuổi trẻ Việt Nam
  Quán chiếu giác ngộ kẻo quá muộn
  Con cháu Rồng Tiên nước Văn Lang!

  Nông Dân Nam Bộ

 4. Làm giàu vợ chồng Trương Mỹ Lan!

  Tiền rừng bạc biển ở nước ta
  Bao nhiêu hầm mỏ cùng dầu hỏa
  Hàng năm nguồn kiều hối đô la
  Kể cả bầu trời cùng biển cả

  Mồ hôi xương máu của Ông Cha
  Giang san gấm vóc để cho ta
  Đi vay khắp cùng trong thiên hạ
  Số nợ hàng trăm tỷ đô la

  Thanh niên xuất khẩu ra nước ngoài
  Gái thơ rao bán vốn tự có
  Nông dân công nhân cùng dân chài
  Một trăm triệu người thân trâu chó

  Bốn ngàn năm lập quốc bạn à
  Bốn ngàn năm dựng nước giữ nước
  Ba mươi năm cốt nhục tương tàn
  Năm triệu người Việt Nam nằm xuống

  Bốn mươi tám năm sống lầm than
  Làm giàu vợ chồng Trương Mỹ Lan!

  Nông Dân Nam Bộ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên