Trại súc vật thời đại dịch

2
Trại súc vật thời đại dịch

2 BÌNH LUẬN

 1. Giang san gấm vóc tan hoang!

  Cúi đầu ngậm đắng nuốt cay
  Để cho thái thú tay sai đề đầu
  Kéo dài đời sống trâu cày
  Kẻ thù truyền kiếp xéo giày non sông!

  Mồ hôi xương máu Cha Ông
  Ôm hôn quỳ lạy cho không giặc Tàu
  “Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào
  Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam”

  Giang san gấm vóc tan hoang!

  Nông Dân Nam Bộ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên