Vì sao chính trị Mỹ tiến bộ nhất thế giới?

44

Chính sách liên tục thay đổi, nội bộ các đảng chính trị liên tục bất đồng, các đảng chính trị liên tục tranh cãi, luận tội, truất phế, là đặc tính nổi bật trong sinh hoạt chính trị tại Hoa Kỳ.

Vậy tại sao nhiều người vẫn tin tưởng vào thể chế tự do và xem nền dân chủ Mỹ như một mẫu mực chính trị tiến bộ nhất thế giới?

Chủ quyền thuộc về toàn dân

Nước Mỹ thành lập từ 13 thuộc địa Anh Quốc, nên ngay từ thời lập quốc người Mỹ đã lo ngại quyền lực chính trị bị tóm thâu vào tay 1 cá nhân, 1 nhóm chính trị gia, 1 tiểu bang lớn đông dân hay 1 đa số quá bán ủng hộ độc tài.

Vì thế Bản Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ nêu rõ mọi người phải được bình đẳng và có quyền được sống, được tự do và được hạnh phúc.

Các nhà lập quốc Mỹ xây dựng một Hiến pháp với nguyên tắc chủ quyền thuộc về toàn dân, chính phủ chỉ được làm những điều người dân cho phép.

Người dân cho phép Tổng thống đại diện cho quốc gia, Thượng viện đại diện cho tiểu bang và Hạ Viện đại diện cho cử tri quận hạt.

Chính phủ trung ương với 3 nhánh có thẩm quyền và chức năng rõ rệt: Quốc Hội làm luật, Tư pháp giải thích luật và Hành Pháp thi hành luật. Mọi đạo luật phải được cả Thượng viện và Hạ Viện thông qua và đồng thời phải được Tổng thống ký ban hành.

Ba nhánh vừa độc lập với nhau, vừa kiểm soát và cân bằng quyền lực cho nhau. Vì thế ngay chính Tổng thống cũng bị luận tội và có thể bị truất phế.

Mỗi tiểu bang có cơ quan Lập pháp, Tư pháp và Hành pháp riêng để quản trị những vấn đề thuộc thẩm quyền và chức năng của tiểu bang.

Nói tóm lại thể chế chính trị Mỹ chặt chẽ đến độ không thể phát sinh độc tài, cũng như tối thiểu được nạn lạm dụng quyền lực và tham nhũng.

Toàn dân chính trị

Chức vụ Tổng thống và Phó Tổng thống do Cử tri đoàn từ các tiểu bang bầu lên.

Mỗi tiểu bang có số đại cử tri bằng với số dân biểu và nghị sĩ tiểu bang cộng lại. Việc bầu chọn các đại cử tri tuỳ thuộc mỗi tiểu bang, vì thế tại nhiều tiểu bang các đảng chính trị phải cạnh tranh từng lá phiếu.

Các đảng chính trị phải vận dụng chiến thuật và chiến lược tranh cử vừa sáng tạo vừa thích hợp nhất để thu hút cử tri đi bầu và bầu cho ứng cử viên đảng mình.

Người Mỹ ngay từ khi còn bé ở gia đình đã được khuyến khích tranh luận chính trị, khi lớn lên thường hiểu rõ quyền hạn và nghĩa vụ chính trị, nên thường rất tích cực tham gia tranh luận chính trị và thực hiện quyền chính trị.

Chính phủ hay Quốc hội không được phép lập ra cơ quan tuyên truyền cho đường lối chính sách.

Truyền thông báo chí tự do và tư nhân quảng bá bầu cử một cách rầm rộ tạo một bầu không khí tranh cử nhộn nhịp khác xa với thế giới.

Chính trị Mỹ có thể được xem là một nền chính trị được toàn dân tham gia rất đáng để người Việt chúng ta học hỏi.

Hai đảng cùng mục đích

Cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa bắt nguồn từ đảng Dân chủ Cộng hòa (Democratic Republican Party), được hai nhà lập quốc Mỹ James Madison và Thomas Jefferson thành lập năm 1791.

Mục đích là đối lập với đảng Liên bang (Federalist Party) thuộc giới tinh hoa và quý tộc giàu có, những người muốn đề cao sức mạnh của chính phủ liên bang.

Đảng Dân chủ Cộng hòa ủng hộ quyền của các tiểu bang, ưu tiên hỗ trợ cho nông dân và giới lao động thành thị.

Khi nắm được chính quyền, đảng Dân chủ Cộng hòa lại bị chia thành hai đảng Dân Chủ và đảng Whig. Đảng Whig đổi thành đảng Cộng hòa với chủ trương xóa bỏ chế độ nô lệ.

Năm 1860, Tổng thống Cộng Hòa đầu tiên Abraham Lincoln đắc cử và chiến thắng trong cuộc nội chiến Bắc Nam.

Tổng thống Lincoln tái lập hòa bình, thực hiện hòa giải và hòa hợp với mục đích tạo ra một chính quyền của dân, do dân và vì dân.

Từ đó cả hai đảng Cộng Hòa và đảng Dân chủ đều có chung mục đích là cạnh tranh để thành lập một chính quyền của dân, do dân và vì dân.

Lưỡng đảng tranh quyền

Nhờ có chung mục đích cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ chấp nhận tồn tại nhiều khuynh hướng khác nhau, dễ dàng chấp nhận thành viên thay đổi chính kiến và cả việc thay đổi đảng.

Cả hai đảng thật ra bao gồm hằng ngàn tổ chức chính trị, kinh doanh, tín ngưỡng, nghiệp đoàn, dân sự và phong trào xã hội lớn nhỏ cùng hằng chục triệu đảng viên cá nhân không tham gia tổ chức.

Cả hai đảng không có bất kỳ cơ quan nào kiểm tra lý lịch, hoạt động hay quan điểm chính trị của đảng viên.

Đảng viên không có bất kỳ tư lợi, nghĩa vụ hay bó buộc nào liên quan đến đảng mình tham dự, chỉ cần ghi danh là có quyền bầu đại diện đảng trong cuộc bầu cử sơ bộ.

Lãnh đạo đảng là những chính trị gia thắng cử như Tổng Thống, Thống Đốc, lãnh đạo đảng ở Thượng Viện và Hạ Viện liên bang và tiểu bang.

Ở cấp tiểu bang các Uỷ Ban của đảng sẽ chịu trách nhiệm gây quỹ, tổ chức tranh cử và bầu cử sơ bộ.

Các Ủy Ban không có quyền ngăn cản người ra tranh cử ngay cả khi người ấy bất đồng quan điểm với đa số trong đảng hay công khai chống lại các mục tiêu của đảng.

Ứng cử viên phải tự đưa ra chương trình hành động, tự xây dựng nhóm tham mưu và tự vận động các cử tri đảng viên trong các cuộc bầu cử sơ bộ.

Quyết định ai đại diện đảng ra tranh cử Tổng thống và Phó Tổng Thống chủ yếu thuộc về cử tri đoàn của các tiểu bang tham dự Đại hội đảng.

Tất cả chính trị gia đều phải qua cuộc bầu cử sơ bộ. Chính trị gia thắng cử sẽ được Ủy Ban vận động hỗ trợ tranh cử với các đảng khác.

Bằng cách công khai tranh luận chính sách các chính trị gia lôi cuốn các nhóm nhỏ và cá nhân gia nhập đảng, xây dựng sức mạnh chiến thắng đối phương.

Chương trình hành động hay Cương lĩnh chính trị của mỗi đảng được đại biểu các tiểu bang soạn thảo và thông qua trong Đại hội đảng tổ chức mỗi bốn năm, vì thế chính sách đảng luôn luôn thay đổi, thậm chí thay đổi cả chiến lược quốc gia.

Quyết định ai thắng cử Tổng thống và Phó Tổng thống lãnh đạo quốc gia sẽ thuộc về Cử tri đoàn.

Nhờ hệ thống tranh cử này Tổng thống Mỹ chọn đều là những người thật sự tài giỏi và đều thích ứng với thời cuộc trong và ngoài nước Mỹ.

Nhưng như đã trình bày bên trên quyền lực của Tổng thống bị giới hạn rất nhiều, họ làm được gì thì còn tùy thuộc vào thế mạnh mà cử tri ban cho ở Thượng Viện và Hạ Viện.

Học được gì?

Xã hội Mỹ là xã hội tự do, đa văn hóa, đa nguyên, đa đảng chính nhờ nền tảng chủ quyền thuộc về toàn dân và cách sinh hoạt toàn dân chính trị người Mỹ không bị ràng buộc bởi ý thức hệ, không cực đoan chính trị, dễ đồng thuận, dễ thỏa hiệp và rất thực dụng.

Chính sách liên tục thay đổi, nội bộ các đảng chính trị liên tục bất đồng, các đảng chính trị liên tục tranh cãi, luận tội, truất phế, tất cả những xáo trộn chính trị đều đã được các nhà lập quốc Mỹ nghĩ tới khi xây dựng thể chế chính trị tự do, 250 năm về trước, và trở thành một giá trị dân chủ của nền chính trị Hoa Kỳ.

Mục đích chung của cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ là cạnh tranh để thành lập chính quyền của dân, do dân và vì dân.

160 năm đã qua mục đích này không hề thay đổi, nhờ vậy dân Mỹ ngày càng giàu hơn, nước Mỹ càng ngày càng mạnh lên.

Từ 13 thuộc địa bị phân hóa bởi chiến tranh Nam Bắc, Hoa Kỳ trở thành một cường quốc số 1 trên thế giới và giữ vững vị thế cho đến nay. Vì thế chính trị Mỹ được nhiều người xem là tiến bộ và dân chủ nhất thế giới.

Sau biến cố 30/4/1975, nước Mỹ trở thành quốc gia định cư của 3 triệu người Việt tự do.

Nhiều người Mỹ gốc Việt đã trở thành dân cử liên bang, tiểu bang và địa phương, nhiều tướng lãnh quân đội, nhiều công chức cao cấp và nhiều người thành đạt luôn hướng về bên kia Thái Bình Dương mong mỏi một ngày Việt Nam có tự do.

Rút tỉa những ưu điểm và kinh nghiệm của Hoa Kỳ sẽ giúp Việt Nam tự do sớm vượt qua những khó khăn ban đầu xây dựng một thể chế chính trị lưỡng đảng tranh quyền tân tiến như Mỹ và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Melbourne, Úc Đại Lợi, 17/10/2019

Nguyễn Quang Duy

44 BÌNH LUẬN

 1. Bài viết của Nguyễn Quang Duy cũ mèm (17-10-2019) nay đăng lại nên chả đáng đọc Từ ngày 06-1-2021 sau khi bạo động xảy ra ở Capitol Hill thì nền chính trị, dân chủ của Hoa Kỳ đã xuống dốc không phanh.Và từ sau ngày 06-1-2021 cả thế giới người ta khinh bỉ, nhổ bọt vào cái nền tự do, dân chủ kiểu Mỹ. Hoa Kỳ không còn cơ hội xuất khẩu nền dân chủ tự do quái đản kiểu Mỹ nữa!

  • cháu Phét
   đang bị thế lực thù địch xỏ mủi
   cháu đang
   tự diển biến và tự chuyển hóa đấy
   điều này
   thật sự ảnh hưởng nghiêm trọng
   đến
   khẩu phần cơm thừa canh cặn của cháu
   cháu
   phải chỉnh đốn ngay cái sợi dây cổ
   của chính mình

 2. Topic: Hà Nội and Hà Nam Ninh province is the birthplace of the Vietnamese King. Please see for free, the article information to write newspaper and book is in green, see the website Wikipedia: en.m.wikipedia.org/wiki/Special:MobileDiff/1021847645

 3. Cảm ơn các bạn Lý Chính Luận, Tudo.com và các bạn ở hải ngoại viets vè chính tri Mỹ. Tôi ở VN tuy nhiên tôi cũng đóng góp kiến thức nhỏ nhoi về bài của Nguyễn Quang Duy như sau:
  Ngày xưa vào những năm 1990, khi học khoa Luật ở Sài Gòn, tôi đã tìm hiểu rất kỹ về hệ thống chính trị Hoa Kỳ. Dù bài của bạn Nguyễn Quang Duy rất hay nhưng thiếu sót một điểm rất quan trọng cốt lõi, mà thiếu điều này thì chẳng có hiểu HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ HOA KỲ. Tôi xin bổ sung phần thiếu sót của bạn Nguyễn Quang Duy như sau:
  VAI TRÒ GIÁM SÁT CỦA NỘI CÁC BÓNG:
  Mặc dù là hệ thống Tam Quyền Phân Lập, nhưng để đề phòng hệ thống phần quyền này có thế thông đồng với nhau làm hại cho đất nước Mỹ. Vai trò Nội Các Bóng (Nội Các của Đảng Thua cử), đóng vai trò vừa là một Kẻ Giám Sát, mà vừa là Kẻ Cạnh Tranh với vị trí hiện hành của Nội Các đương nhiệm (của Đảng thắng cử ), và sẽ trở thành những người đứng đầu tương lai, sau khi cuộc Bầu Cử có kết quả là Đảng của họ đã thắng khi tranh cử, nên vai trò Giám Sát của Nội Các Bóng hữu hiệu hơn rất nhiều so với vai trò giám sát của hệ thống Tam Quyền Phân Lập là vì họ hành động vì động cơ đấu tranh để tồn tại. Giống như “Trâu Buộc ghét Trâu Ăn”, VAI TRÒ GIÁM SÁT NỘI CÁT ĐƯƠNG NHIỆM CỦA NỘI CÁT BÓNG HÔM NAY SẼ QUYẾT ĐỊNH SỰ THÀNH CÔNG CỦA HỌ TRONG TƯƠNG LẠI, chứ họ không phải ngồi chờ Nội Cát Đương Nhiệm sụp đổ như “ngồi chờ sung rụng”.
  Các bạn có thể tham khảo thêm nguồn ở đây:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Shadow_Cabinet
  Facebook của tôi là danoanlochung, Mong nhận được nhiều phản hồi quí báu từ các bạn hải ngoại. Cảm ơn
  Thái Sơn

 4. “Deep State” chưa là gì so với tổ chức siêu quyền lực và các hội kín khác
  • The Freemasons
  • The Illuminati
  • Skull And Bones
  • The Bilderberg Group
  • Council on Foreign Relations

 5. Tác giả nhận định đúng…nhưng đúng với ngược thời gian 50 năm về trước….50 năm trở lại đây…nền chính trị Mỹ đương đại đã bị khập khiễng hết một chân……đó là bản chất đảng Dân Chủ đã thay đổi…cái gọi là sự khác biệt về quan điểm chính trị giữa hai đảng giờ đây chỉ là huyền thoại….phe nào thua cùng hỗ trợ phe kia để xây dựng đất nước giờ là món hàng xa xỉ trong nền chính trị Mỹ đương thời…Sự tao nhã không còn, chỉ có lòng thù hận của những kẻ thua cuộc muốn phục thù cho bằng được…
  Hành động của phe DC gần 3 năm nay cho ta trải nghiệm điều đó…

 6. Qua những lý giải cho chủ đề “Vì sao chính trị Mỹ tiến bộ nhất thế giới?”, tác giả nói rất lý tưởng và rất đúng, nhưng chỉ đúng đối với… người Mỹ. Bởi vì sinh hoạt chính trị Mỹ cho đến nay vẫn chưa phải là mẫu mực cho cả thế giới, càng khó cho các nước nhược tiểu bắt chước.

 7. Có nhiều người sống 30-40 năm ở Mỹ mà mù tịt về đời sống chính trị Mỹ .
  Đừng huênh hoang tôi đây sống ở Mỹ lâu năm mà cho rằng mình biết nhiều về chính trị Mỹ. Sống lâu năm mà không nhìn kỹ, không nghe rõ, không nhận xét thấu đáo, không học hỏi, không kinh nghiệm thì hiểu sao được ? Lại chỉ quan tâm những khía cạnh liên quan VN (chuyện VN chiếm 2-3% trong đầu các chính trị gia Mỹ) thì càng giống mù sờ voi !
  Phân tích của tác giả N Q Duy khá ngắn ngủi, thiếu sót, tuy nhiên cũng nêu lên được vài ưu điểm vượt trội của Mỹ về chính trị . Mỹ cũng có những khuyết điểm tệ hại ngoài chính trị mà ai cũng thấy (súng ống, tội phạm, bất bình đẳng giàu nghèo, thâm thụt ngân sách, …)

  Mà có ai hiểu những thế lực nào khuynh đảo chính trường Mỹ ? Nông dân, tôn giáo bảo thủ, phe cấp tiến, phe thân Do Thái, các tổ hợp quân sự – kỹ nghệ, các tài phiệt chủ ngân hàng, các tay trùm chứng khoán? để viết những bài phân tích cho người đọc thưởng thức ?

 8. Chào các bác. Bác Quang Duy nhận tiền của XỊA viết lách tâng bốc Đế Cuốc Mẽo ấy mà lị. Đùa tí ti thôi nhé.

 9. Nguyễn Quang Duy chả hiểu tí gì về Mỹ (cũng như Thạch Tiểu Lang) vì không sống ở Mỹ mà cụ “phán như thánh sống” về chính trị chính em của Mỹ.
  Lần sau nếu Nguyễn Quang Duy hay Thạch Tiểu Lang muốn viết về Mỹ thì hãy hỏi các cụ TuCuly, Thiến Heo, Tony Do… những vị trưởng lão sống tại HK đã #1/2 the ky chấp bút cho.
  Chính trị và bầu cử của Mỹ là những vở kịch lớn của các nha tài phiệt đang thao túng Hoa Kỳ, không dễ gì mà hiểu nổi.

  • Em thấy quan bác Tao Lao không nên khuyên nửa chừng như thế!
   Cổ nhân đẵ dạy:
   “Biết không nói là bất nhân”
   “Nói không hết là bất nghĩa”
   Xin đàn anh Tao Lao cứ nói huỵch toẹt ra rằng thì là:
   “Không biết thì ngậm miệng lại cho nó lành”!
   Kính đại ca!

 10. Coi bộ cụ Nguyễn Quang Duy chắc không định cư trên đất Mỹ?
  Thưa đàn anh tác giả:
  Em là một nhà nghiên cứu chính trị và đang định cư trên mảnh đất Của Cơ Hội gần nửa thế kỷ, nhưng xin thú thật với đàn anh Quang Duy, chưa một lần em dám mở mồm về chính trị Hoa Kỳ.
  Đơn giản:
  “Nó cứ mờ mờ, ảo ảo, thật chẳng ra thật, đùa không phải đùa”!
  Vì thế: Em chỉ đi bầu một lần duy nhất cách nay gần ba chục năm mà thôi!
  Sao thế, kể tớ nghe?

  Vâng nó đơn giản là như thế này:
  -Nước Mỹ là một Ốc Đảo “hai bờ đông tây là biển cả dài hun hút”. Bắc có em Gia Nã Đại người ngợm lưa thưa, biển trời, đất cát mênh mông bát nghát nên dân tình hiền ma sơ. Nam có anh Mẹc Xi Cô yếu xìu, chẳng mấy nguy hiểm.

  -Hoa Kỳ lại là mảnh đất tiền rừng bạc biển, đầy ắp tài nguyên. Đất rộng, người vừa phải, khí hậu lúc nào cũng có bốn mùa, cây trái rau xanh, thịt thà thừa mứa. “phần ăn McDonalds ở Âu Châu mắc gấp đôi Mỹ”. “Giá xăng cũng xấp xỉ hai lần”…v.v. và v.v. còn nhiều cái ác liệt nữa.

  Thưa đàn anh:
  Vì thế chính trị Mỹ nó cũng chẳng giống ai!
  Những anh ú ớ hội tề hoặc cưỡi ngựa xem hoa Hoa Kỳ Dị tưởng Mỹ dân chủ thế này, tự do thế nọ, dân chủ ngon cơm, cộng hòa ác liệt…lầm hết!

  Đằng sau những “tài tử chính trị” đóng phim, mấy bố Deep State mới là Thầy Tuồng.
  Nhiều người cho rằng thì là Người Ngoài Hành Tinh đã xuống giúp nước Mỹ?
  Có thể lắm!

  Nói cho ngắn gọn:
  Thế giới chẳng có anh nào có thể theo cách trị dân của Uncle Sam được. Dễ hiểu; Không bố nào có những “điều kiện” và “con người” như Hoa Kỳ Dị.

  Vì thế:
  Anh nào bảo Việt Nam nên theo con đường chính trị Mỹ, anh đó cóc biết gì về nước Mỹ “nói chi chính trị”!
  Việt Nam dù đang cai trị bởi đảng Cộng Sản hay đảng gì gì đi chăng nữa, nếu lám theo kiểu Mỹ thì chỉ ba ngày, cả nước loạn cào cào.

  Chỉ có thể vùng lên máu lửa lật đổ Việt Cộng, sau đó thành lập một chính quyền minh bạch, không tham nhũng, không cửa quyền và quan trọng nhất:
  “Chính quyền phải cứng như sắt” để chăn dân!
  Kính qúi trưởng thượng cùng quan tác giả!

  • Ông nầy viết tầm phàm ,hắn đang ở xứ Úc ,biết gì về chính trị Mỹ mà viết ,Tony đo quan tâm làm gì ,tôi còn nhớ hắn viết ra cái Luật huyết thống cho vấn đề Song tịch tại Úc ,VN không cần phải lấy Mỹ ra làm nguyên tắc trị Nước , và cũng đừng dựa vào Mỹ để hạ cs Vn ,vì Mỹ đang bảo kê cho cho chúng nó. Mỹ là dân tứ xứ không thuần chủng ,chính trị tụi nó thay như chong chóng. Chơi với nó thì sẽ bị bán đứng có ngày ./

    • Ố…ồ! Tưởng bác Nam kì khởi nghĩa xúi ai chứ bác xúi loại cắc ké chuyên…ăn ké thì cũng như không. Bởi trước 1975 loại…culy bất hảo đá cá, lăn dưa nầy ở Sàigòn nghĩ rằng chạy theo VC sẽ được chức trọng quyền cao rồi mặc sức mà hốt của dân để làm giàu. Nhưng chúng đâu biết tụi VC “nòi” là thứ kỳ đà, cá sấu răng bén nhọn còn hơn dao găm nên hoảng hồn chạy theo con đi tìm bơ sữa đế quốc. Nếu loại cắc ké nầy ở lại VN, đừng nói mà chia phần xôi thịt chỉ đứng xớ rớ thôi là đám cá sấu đó chúng nuốt trộng không cần nhai. Bây giờ nhờ đế quốc Úc vì nhận đạo cho ăn ké ở nhờ vậy mà cái tật…bưng bô cộng láo cũng chưa chịu bỏ.

     • Ha ha em Tu do .com làm gì láu cá thế ,anh mày không phải thành phần bất hảo như em mày ,đừng suy bụng ta ra bụng người , chạy theo VC là vì không thấy tụi ngoại bang nó đè má em mày ra hiếp , chỉ có theo VC cầm ak bắn vào đầu chúng nó là thượng sách. Còn chuyện định cư tại Úc là vì Úc có nghĩa vụ Quốc tế nuôi thân nhân người đi làm đóng thuế Úc mấy chục năm theo diện visa 143 ,tức là thân nhân bảo lãnh cha mẹ đóng thuế chân $50.000 Dollars sau 3 năm mới hưởng được tiền già , anh mày qua đâu cũng cày trong 3 năm để có Tiền mua đồ ăn bỏ vào mồm chứ không ăn bám như lũ Nguỵ ăn trợ cấp làm lậu ,Anh mày không bưng bô csvn sau khi nhìn thấy sự thật của bọn nhân danh giãi phóng ăn cướp trắng trợn Dân miền Nam sau năm 1975 ,anh mày không muốn chia phần ăn cướp ,vì nếu chia phần thì sẽ thành ăn cướp như chúng nó , nên nhớ Người theo CS không hẳn là kẻ Cướp ,nhìn lại Mỹ nó tốt lành gì chơi với mất vốn lẫn lời cả một nữa Giang Sơn Nguỵ còn không giữ được khi Mỹ quay lưng thì Thượng đế cũng khóc ,Cuốn Thánh kinh không bằng tờ giấy Dollar Người Mỹ đông Tiền trên tình Đồng minh ,lấy đó làm bài học

     • Cha nội Tư Do này cứ láu cá với Việt cộng hoài! Chuyện ngoại bang đè má em nó ra hiếp thì cũng giong như chuyện Úc có “nghĩa vụ quốc tế” nuối thân nhân người đi làm đóng thuế thôi. Em Tư cũng có đi làm 3 năm rồi mới ăn…chứ bộ. Anh Mừ Một không bênh ai nhưng phải công nhận thằng Tư-giảng viên đại học Dương Minh Châu nó lý luận rất là mắc..đ, ý lộn…chắc nịch!
      Đíu mẹ tụi Úc dã man! dân Ngụy vô danh nào đó thì nó cho ăn trợ cấp, riêng thằng Tư có tên tuổi trong bưng mà còn bị tụi nó bắt đóng $50,000 thế cẳng, rồi thêm khổ sai 3 năm nữa mới bắt đầu phát tiền…tử. Thà tụi nó cứ ra mặt hiếp má thằng Tư để cho đồng chí móc súng dzớt ngoại bang, chớ “nghĩa vụ” cái con..c gì mà kỳ vậy?. Chơi thế thì chơi với ai? Thôi, cứ nhịn tụi Úc đi Tư! chờ tới khi đám Kangaroo biết bắn và biết….đắp mô thì anh Mười sẽ chỉ đạo cho Tư sống và làm việc với tụi nó để làm gỏi bọn Úc.
      Giai cấp vô sản muôn năm!

   • Già đầu cả rồi, chẳng còn trẻ trung gì nữa, thấy cái gì không thuận tai, ngậm miệng sống quãng đời còn lại cho nó lành.
    A dua thiên hạ, a dua thời thế, chỉ có thề làm tà lọt cho người!

    Kính cụ Tuculy:
    Nhàn rỗi mỗi khi trông cháu, em thường cưới ba tiếng, lau nước mắt ba lần, vỗ bụng ba cái, ngâm hai câu đối đáp lừng danh của hai cụ, Đặng Trần Thường và Ngô Thì Nhậm:
    (Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai đã biết ai)
    (Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế).
    Đời là thế, hai cụ thật uyên thâm!

    Thưa quan bác Tuculy:
    Nay Hoa Kỳ ra mặt bảo kê cho Việt Cộng, thế của họ lên như diều. Chúng ta không hèn, chúng ta không dốt, nhưng chúng ta không có thơì, đành chịu.
    Kính chờ thời, quan bác Tuculy!

    • Thời đã thế thế thời phải thế , phận nhược tiểu khôn cũng chết dại cũng chết chỉ có biết mới Sống ,csvn nó biết đu dây từ thời mồ mả HCM đến nay ,đây là chiến thuật trường kỳ .Chú Sam nó biết nhưng vẫn làm thinh , Thời của Nguỵ đã có khi toàn bộ Liên bang Xô viết ngã gục dưới bàn tay của TT Ronald Reagan ,nhưng các bố nầy chỉ chống nhau và làm khán Chiến giã , cho nên bây giờ Tony đo ngồi đó mà than Thờ đã thế thế thời phải thế ,con người phải biết tạo cơ hội và tạo thời thế. Có thế lực thì tụi Ngoại bang nó mới để ý tới ,chứ chống cộng bằng mồm thì chẳng có ma nảo để Ý tụi csvn nó có lãnh thổ có Chính quyền ,có Dân có chân trong LHQ , còn các anh tay không trên thì răng dưới Dế ,cứ hô hào máu lửa Với csvn tụi nó nhăm nhi thịt bò Mỹ rượu Pháp cười hô hố chính trên Đất Mỹ Nhà cửa hoành tráng ,xe cộ sang trọng , còn chính dân tỵ nạn bám càng thì Cày 2 ba job hơi sức đâu nữa hả Tony ? Lớp già thì ngồi trông cháu rồi Vỗ bụng ngâm Nga Hồ trường , biết rót về đâu ? Hay cùng ta cạn một Hồ trường ,còn lớp trẻ thì vô tư về Vn du hí. Tóm lại Nguỵ thua từ thua đến thua , bên Mỹ đang có dịch vụ đưa thi hài về Quê VN chôn cho các Cụ Nguỵ ,quy Mã rồi cũng mã quy Quê hương là chùm khế ngọt Tony đô ơi .Đời người như thoáng mây bay Ai công hầu ai Khanh Tướng , rồi cũng trắng tay ./

    • Phạm Thái từng than thở:
     “Chi lớn trong thiên hạ không đầy một bầu rượu. Chi lớn trong thiên hạ không bằng đôi mắt của mỹ nhân” (Tiêu Sơn Tráng Sĩ của Nhất Linh).
     Phải không các cụ trưởng lão vô bụng vừa cười vừa lau nước mắt?

     • He he đúng Chiêu Quỳ cũng chết trong đáy mắt Quỳnh Như ,xin ơn trên ban cho Tony đo cứ vui khỏe vỗ bụng ngâm Nga rủa đít cho Cháu là niềm vui ./

   • Trong chính trị, thưa quan bác Tưculy:
    “Đôi khi phải ngồi gõ phiếm kiếm ăn”, bác ạ! Em không nói ẩu đâu bác. “gặp nhiều rồi”!
    Kính đàn anh!

  • @tonydo: Vâng, Deep State giấu mặt, nhưng có quyền lực vô giới hạn. Bất tài, bất xứng, nhưng nếu cá nhân nào có cá tính hợp với thời cuộc đều được đưa lên làm tổng thống, như: Kennedy, Clinton, Bush (con), Obama, và mới nhất là Trump. Cần nhớ là những người này chưa hề có tư cách hoặc bản lĩnh thật trươc khi lên làm tổng thống. Những tư cách, “bản lĩnh” làm tổng thống của họ chỉ biểu hiện sau khi họ nhậm chức, chẳng qua là do sự đạo diễn của Deep State. Cá nhân nào không tuân thủ thì nặng nhất là sẽ mẩt cả chỗ đội nón (anh em nhà Kennedy, hồi đầu thập niên 60, vốn muốn rút nhanh quân Mỹ về nước), nhẹ nhất là bay chức TT (trường hợp Nixon, vì hứa nhăng với TT Thiệu là sẽ oanh tạc Bắc Việt nếu chúng xâm lăng miền Nam sau HĐ Paris, nghĩa là muốn tiếp tục dây dưa với chiến tranh VN, liền bị Deep State gài vào vụ Watergate, nhục đến nỗi phải từ chức). Bush (con) hung hăng con bọ xít, mượn cớ Al Qaeda phá sập hai toà nhà thương mại ở New York nên cho quân qua đánh Afghanistan và Iraq. Mục đích chính của hai cuôc chiến này không phải vì Mỹ “yêu chuộng” hoà binh gì mà vi Deep State muốn tạo ra nhiều phe nhóm trong thế giới Hồi giáo để chúng quay lại chém giết nhau, thay vì đem khủng bố qua đất Mỹ hoặc vào Âu châu. Obama, một chàng mồ côi da đen, có tí hơi hám Hồi giáo của ông duợng ghẻ, được Deep State dựng lên để tạo “niềm tin” cho khối Hồi giáo hầu… tạo cho chúng chia thành nhiều phe phái hơn. Mạnh nhất và hung tàn nhất va chem giết nhiều hơn hết là bọn ISIS. Gần đây, Trump ăn nói bộc bạch, tuyên bố lung tung, được đưa lên để đối phó với chệt.

   Tuy nhiên, Deep State hay các tổng thống con rối của họ dù xuất khá nhiều chiêu quái gỡ, nhung thật ra cũng vì hai nguyên lý tối thượng: 1) phục vụ tối đa cho quyền lợi của nước Mỹ và 2) truy diệt những nhân tố có mưu đồ thay thế vai trò bá chủ của nước Mỹ!

   • Bác Lý chính Luận đưa ra luận điệu tôi thấy có lý ,nhưng mà thời Nixon cầm quyền tụi Dân chủ nó nắm đa số lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ , 284 Dân chủ và 135 Cộng hoà ,thêm nhát búa là ông phó TT từ chức vì tham nhũng lúc làm Thống đốc bang Maryland để xem Deep Stats có hạ gục Trump hay không ? Xin các Bác bình tâm ,nhưng riêng tôi Bảo đãm Bác Trump vững như bàn thạch ./

    • @Tuculy: cám ơn bác đã góp ý. Tôi vẫn cho rằng, chinh Deep State đã đưa Ô Trump lên làm TT. Cho đến giờ phút này, Trump vẫn làm theo đúng kế sách của họ là phải triệt hạ chệt trước khi quá trễ. Chính sách này hiện đang đánh trúng tâm lý đa số dân Mỹ. Vụ đàn hặc (chữ của bác Trọng Đạt) Trump lần này ắt cũng do Deep State đạo diễn. Đây chỉ là một cú đấm gió, nhưng sẽ tạo lực phản đòn dữ dội hơn nhiều. Ô Trump sẽ thoát vụ đàn hặc này một cách dễ dàng, chủ yếu là vì đa số dân Mỹ giờ đã quen lối ra đòn của ông và vì càng ngày, chệt càng bị núng thế ra mặt. Để ‘trả thù” đảng DC đã đàn hặc “oan” cho ông, cử tri Mỹ sẽ bỏ phiếu cho ông nhiểu hơn. 2020 sắp tới, Trump sẽ thắng cử vẻ vang hơn 2016 nhiều. Bác chờ xem. Kính mến.

     • Theo Bác Deep State có kế hoạch gì cho Vn thời hậu cộng sản sau khi chuẩn bị lớp nhân sự cho Vn bên Quân sự cũng đã có bên hành Chánh cũng đã có ,và lớp cán bộ được CIA dung nạp chừng nào Deep State chào hàng ? Theo tôi Tàu đang gấp rút làm cho xong con đường từ Vân nam đến biên giới Vn để tấn công Quân sự nếu bãi Tư chính không giãi quyết phần lợi về phía Tàu ,chiến tranh giới hạn sẽ xảy ra giữa Vn và Tàu nếu VN không nhượng bộ Và Mỹ để im giống như cuộc chiến 1979 Mỹ đã Tiên Liêu và gài bẩy ./

     • @Tuculy: Cám ơn bác đã vấn ý. Nếu chỉ là vài năm trước thì câu hỏi của bác hẳn là hóc búa. Hóc búa đến nỗi có uốn luỡi đến bảy chục lần, chắc tôi cũng chưa dám nói. Nhưng nếu bác rà lại lịch sử cận đại của bốn nước Mỹ, Nga (LX xưa), TQ, VN và giả sử mỗi nước hiển thị truớc mắt mình là một màn ảnh TV và tất cả bốn màn ảnh đang chiếu chậm thì bác sẽ tìm thấy mẫu số chung của tất cả mọi sự kiện không mấy khó. Cái mẫu số chung ấy nó rõ như hai với hai là bốn: chính người Mỹ mới là kẻ đạo diễn những sư kiện bước ngoặc cho lịch sử cận đại của cả bốn nước Mỹ, Nga, TQ và VN nói riêng và cho cả thế giới nói chung.

      Tuy tốn kém, nhưng qua tất cả những biến cố có người Mỹ đạo diễn, nếu ta nói người Mỹ đã “thả con sằng sặc, bắt con cá rô” quả cũng không ngoa chút nào! Mỹ giành quyền làm đạo diễn kiêm cả vai chính để làm gì thưa bác Tuculy, nếu không vì hai nguyên lý mà đến nay chúng ta ai cũng biết, đó là 1)phục vụ tối đa cho quyền lợi của nước Mỹ và 2) truy diệt những nhân tố có mưu đồ thay thế vai trò bá chủ của nước Mỹ. (Đến đây, tôi chắc bác đang lên máu nhà binh chửi đổng…”biết rồi, khổ lắm, nói mãi”). Chinh vì vậy, tôi xin trả lời câu hỏi của bác ngay không mấy khó: NẾU ĐỂ PHỤC VỤ TỐI ĐA CHO QUYỀN LỢI CỦA NƯỚC MỸ THÌ MỸ VẪN PHẢI DÙNG LAI NHÂN SỰ CỦA CSVN VÀ NHỮNG NGƯỜI MÀ MỸ ĐÃ ĐÀO TẠO CHO CHẾ ĐỘ NÀY.

      Cái khó hiện nay là phải làm thế nào để nhà đương cuộc CSVN bỏ trò đu dây với TQ để ngã hẳn về Mỹ.

     • @Tuculy: Xin bổ túc cho phần hai trong câu hỏi của bác: Trích:…”Tàu đang gấp rút làm cho xong con đường từ Vân nam đến biên giới Vn để tấn công Quân sự nếu bãi Tư chính không giãi quyết phần lợi về phía Tàu ,chiến tranh giới hạn sẽ xảy ra giữa Vn và Tàu nếu VN không nhượng bộ”… (ngưng trích).
      Chín phần mười sác xuất cho thấy: CHIẾN TRANH MỸ-TQ SẼ KHÔNG XẢY RA. Ở Biển Đông, Mỹ đang “nồ” TQ và khích các đồng minh truyền thống Nhật, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc, Phi vv… để các nước này chịu bỏ tiền ra mua vũ khí của Mỹ nhiều hơn. Tiền lời từ buôn bán vũ khí dư đủ cho Mỹ lấp vào khoản thiếu hụt ngân sách do hậu quả thương chiến với TQ. Vì thế, ở Biển Đông, TQ SẼ KHÔNG DÁM ĐỘNG THỦ, mãnh hổ nan địch quần hồ mà lị!
      Bác nói đúng, Mỹ đang gài cho TQ tấn công đường bộ vào VN qua ngã Vân Nam. Chính vì vậy, chính quyền CS và chính thể ở VN hiện nay là phương sách tối ưu để Mỹ dùng để dập TQ. LẦN NÀY, MỸ SẼ KHÔNG BỎ RƠI VN VÌ PHẨI QUYẾT ĐẤU ĐỂ TRANH PHẦN THẮNG BẠI VỚI TQ.
      Vì sao chọn CSVN là phương sách tối ưu? Vì ba thực tế rất hiển nhiên đã được chứng minh:
      – Qua chiến tranh VN, CSVN đã tự chứng minh chúng là bọn tay sai tuyệt đối thuần hành nhất, lại được trả giá rẻ nhất thế giới! Nếu Mỹ dùng VN để chống TQ, tức là “thay màu da trên xác chết”, Mỹ sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn!
      – Từ ngàn xưa, nhân dân VN vốn có mối thù truyền kiếp với giặc Tàu. Nếu VN được trang bị đầy đủ khí giới chỉ để chống TQ thì toàn thể nhân dân VN đều là chiến sĩ, bất kể nam, phụ, lão, ấu!
      – Mỹ dùng cả cái vỏ bề ngoài hèn nhát, ngu xuẩn của lãnh đạo CSVN hiện nay để làm mồi nhử TQ. Tôi tin rằng, Mỹ đã giúp CSVN chuẩn bị nhiều tình huống tệ hại nhất, kể cả trường hợp TQ dùng đến bom nguyên tử! (Quân đội Israel đã đánh chặn thành công HÀNG NGÀN TÊN LỬA CÙNG MỘT LÚC do dân quân Palestine bắn qua từ dải Gaza. Năm 2011, TT Israel từng qua thăm “xã giao” VN đến mấy ngày, chắc cũng do Mỹ điều động để trang bị cho VN một hệ thống đánh chặn tuơng tự hòng chống tên lửa TQ, nếu chiến tranh VN-TQ xảy ra).

      Tôi có nói nhiều thì cũng chỉ là :”Lời quê chắp nhặt dông dài. Mua vui cũng được một vài trống canh”. Thực tế sẽ diễn biến ra sao thì chỉ có Deep State biết và… Trời biết, phải không bác?

     • Cám ơn Bác mua vui cũng được một vài trống canh ,nhận định về tình hình VN và Mỹ Tàu của Bác hết sức xúc tích ,đồng ý chiến tranh giữa Tàu và Mỹ sẽ không bao giờ xảy ra ,trừ Trường hợp Tàu dại mà tấn công vào. Tàu Mỹ trên biển Đông ,còn Tàu nó đánh VN thì có thể xảy ra Bài viết của David Archilba (Advice for our Vietnamese friends) để chuẩn bị xâm lăng Vn Tàu xây một căn cứ lớn cách biên giới Vn 10 ở Tọa độ 24N ,106 E gấp 5 lần Tổng kho Long bình ,nơi đây chưa tất cả khí cụ Chiến tranh cho tương lai nếu Tàu đánh Vn ,trong thời bình mà Tàu nó chuẩn bị như vậy thì VN có ngủ yên với 16 chửi Vàng không ? Tôi tin chắc là không các cơ sở Tình báo Vn đang làm việc tối đa để phân tích những diễn biến mới đây vụ Tư chính Tàu muốn Vn nổ Súng trước như mấy ông trên mạng xúi và to mồm , nhưng csvn không mắc bẫy chết người của Tàu ,Mất Tư Chính là coi như mất Trường sa , nếu csvn nổ súng trước ,các Bác Nguỵ cứ chửi csvn hèn ,nếu không hèn mà chơi trước như Nguy vụ Hoàng sa năm 1974 thì mất luôn Trường sa , và Tàu sẽ xâm chiếm Vn ,lúc đó Mỹ có dám nhào vô cứu cựu thù ? Tôi tin rằng không? Mỹ không bao giờ dám dùng Giải pháp Chiến tranh quy mô kể cả vũ khí nguyên tử giúp VN ,còn VN không bao giờ từ bỏ chiến thuật đu dây ,bài học người Mỹ bỏ rơi Đồng minh trong quá khứ và ngày hôm nay ,làm cho csvn không tin hẳn vào ngươi Mỹ , chuyện mua vũ khí Mỹ thì có thể nhưng ngả hẳn theo Mỹ là csvn tự thắt thòng lọng vào cổ , Việt Nam và Do thái khác nhau nhiều Vấn đề Do thái là Đồng minh ruột thịt Còn csvn thì cựu thù , một ngày nào đó csvn sẽ nhập Tống thành một Tỉnh của Tàu ,nếu csvn không giải thể,lập một chính quyền do Dân bầu lên đoàn kết Dân tộc ./

   • Những nhận xét của đàn anh Lý Chính Luận là hoàn toàn chính xác!
    Chắc chắn là Ngài đã cư ngụ trên đất Cờ Huê một thời gian dài.
    Chính trị Mỹ nó hơn người ta là vì cái Cử Tri Đoàn!
    Sao thế:
    Có thế Deep State mới dễ dàng….lái!
    Nếu không, cứ cho mấy trăm triệu lá phiếu bỏ vô thùng, ông nội ai biết chuyện gì sẽ xẩy ra? Chỉ cần một phiếu của anh tưng tửng nào đó, cũng có thể “out of control” thì có mà “bỏ mẹ” cả nước!
    Kính đàn anh Lý Chính Luận!

    • @tonydo: Thời còn mài đít ở trung học, không hiểu vì sao tôi chỉ đọc loáng thoáng đâu đó phát biểu của Shakespeare, nhưng lại làm tôi nhớ mãi đến bây giờ:

     “THE WORLD IS A STAGE, AND EVERYONE ON IT ARE MERELY PLAYERS”. (Đời là một sân khấu, và chẳng qua mọi người trên ấy đều là diễn viên).

     Không biết tôi viết có đúng nguyên văn không, nhưng đại ý nó là như thế.

     Giờ mới thấy sân khấu chính trị quốc tế dưới sự đạo diễn “tài tình” của người Mỹ nó đúng với với câu ấy làm sao!

     Thiên trường kịch trên sân khấu này vốn có nhiều màn và hình như (sẽ) không bao giờ dứt. Mỹ là người vừa viết kịch bản, vừa làm đạo diễn chứ còn ai nữa? Vì thế, những tình tiết của từng màn tuy có nhiều gay cấn, nhưng không hề bị lạc đề so với kịch bản đã viết. Nhưng, vì lẽ gì mà thiên trường kịch này quá dài? Xin thưa: chỉ vỉ Mỹ kiêm luôn cả vai chính. Nghĩa là: bao lâu thiên trường kịch này còn diễn tiến thì bấy lâu vai chính vẫn còn sống, hoặc ngược lại, thế thôi!

     Qua những gì tôi đọc của các bác trên diễn đàn, tôi thấy hinh như tuổi mình “trẻ” hơn so với đa số (tôi gần được sáu “bó”), lại học hành chả là bao nhiêu nên không dám nhận chức “đàn anh” mà bác đã tặng, e tổn thọ lắm!

   • @Lý Chí Luận:” Từ ngàn xưa, nhân dân VN vốn có mối thù truyền kiếp với giặc Tàu. Nếu VN được trang bị đầy đủ khí giới chỉ để chống TQ thì toàn thể nhân dân VN đều là chiến sĩ, bất kể nam, phụ, lão, ấu!”

    Thưa đúng vậy, chuyện này lịch sử đã cho thấy từ thời Hai Bà Trưng phất cờ Vàng khởi nghĩa.
    Và, vì vậy Hồ culy đã thâm độc lợi dụng lòng yêu nước của dân Việt để lái nó sang chống Pháp rồi chống Mỹ cứu chủ nghĩa CS và cứu nước… Tàu.
    Vấn đề chính hiện nay (người ta đang lo) là, bối cảnh tương lai chính trị VN “hậu cộng sản” sẽ ra sao để họ…chuẩn bị. Nói chuẩn bị cho nó có vẻ “văn hoá” cho…vui thôi, chứ nói theo dân “gian Hồ cướp giật” thì thực tế họ đã tẩu tán tài sản, dòng họ, người thân đi cùng khắp thế giới biết cơ man nào mà kể hết.
    Bằng cớ là con Cá Sấu tinh quái “đốt lò” con Cá Mập ở Rạch Giá, Kiện Giang và cả mấy con…cá tra, cá lóc, cá trê…để moi ruột lấy lại để đưa lên “chuyên cơ” của nữ hoàng Kim Ngân rồi chuyển tiếp đi nơi an toàn. Và theo tin của “Deep State” liên bang Nga cho biết mấy ngày gần đây, công chúa Nguyễn thị Thanh Phượng của hoàng đế Cá Mập, đã bán sạch cổ phần của công ty Bản Việt…bản kẽm, bản làng và cả bản…lề luôn để dễ bề tẩu tán.
    Rõ ràng, điều đó nó không chỉ cho thấy sự khôn…quỉ của giai cấp Cá trong giới “quí tộc Đỏ”, mà trong giới giai cấp…culy cắc ké, kỳ nhông cũng ma ranh không kém bằng cách nhờ con cháu bảo lãnh sang các xứ đế quốc để ăn nhờ ở đậu mà sống an toàn. Đã vậy chúng còn săn tay áo lên hăm dọa, thách thức chấp luôn đám “đồ thải nguỵ” nếu lạng quạng đến gần là sẽ bị…táp sạch luôn không còn một cục.
    Còn nhân dân anh hùng VN thì…kệ mẹ họ!
    Họ có chết thảm hay thành dân… Tàu cũng kệ…cha họ!
    Ai chết mặc ai, tiền thầy… Đỏ bỏ túi.

    • @Tudo.com: Cám ơn bác đã góp ý. Vâng, một tương lai nào đó cho VN vẫn là môtt triển vọng quá xa xôi và mờ nhạt. Bác Tuculy có nói nếu VN không mau chóng thiết lập một chế độ do dân và vì dân thì VN chắc chắn sẽ về lai thời kỳ Bắc thuộc.
     Tuy nhien, cần nhớ là dù có thay đổi ra sao thì vẫn không khỏi bị ảnh hưởng bởi một trong hai ngoại bang: TQ hoặc Mỹ. VN phải chọn một trong hai, không thể đu dây mãi. Chọn TQ thì CÒN ĐẢNG, nhưng mất nước. Chọn Mỹ thì nhất thới sẽ CÒN NƯỚC, nhưng mất đảng.
     Còn đảng thì thử hỏi là sẽ còn đảng đến bao giờ? Giứ được nước, nhưng được bao lâu? VN không lạ gì tên “đàn anh” TQ vốn lưu manh, lật lọng xưa nay. “Đồng minh” Mỹ thì tháo chạy khi không còn có lợi. Chọn đàng nào cũng chết thì vội vàng gì mà phải chọn? Cứ đu hai dây dược chừng nào hay chừng nấy vầy!

  • Thú thật, đọc phần còm trên của “chuyên gia bậc thầy” Tonydo, tui cũng chỉ hiểu…mờ mờ, ảo ảo, rồi…mù luôn! Cho nên, nếu nói về khía cạnh mặt dầy của “nhà nghiên cứu 50 năm” thì khó có ai dám phủ nhận.
   Tuy nhiên, theo chính sách của chxhcnVN hiện nay, đặc biệt vụ nhà, đất ở Thủ Thiêm, dân họ đòi hỏi phải “minh bạch” cho họ. Vì thế họ đã và đang được nhà nước giải quyết minh bạch ngay tức khắc bằng…”chất thải Mỹ ngụy” vô nhà vô cửa và vô…cả mặt họ luôn!
   Bây giờ anh Tonydo lại đòi: “Chỉ có thể vùng lên máu lửa lật đổ Việt Cộng, sau đó thành lập một chính quyền minh bạch, không tham nhũng, không cửa quyền và quan trọng nhất:
   “Chính quyền phải cứng như sắt” để chăn dân!”

   Thôi, theo tui nghĩ, cứ để Việt Cộng cai trị mãi mãi luôn vậy đi.
   Bởi vì với chính sách nhà nước ưu đãi “chất thải Mỹ ngụy”… Mềm như vậy mà dân còn muốn…thấy mẹ rồi.
   Nếu thay đổi “cứng như sắt” như Tonydo nói thì dân có nước thấy…bà ngoại hay cả…bà cố luôn!

   • Thưa cho em nói thật với bác Tudo:
    Em luôn kính phục ba quốc gia Á Châu là Nhật, Nam Hàn và Đải Loan.
    Đơn giản:
    Họ biết lựa thế đặng lợi dụng được Mỹ và Tây Phương để kiếm sự an toàn và làm giàu cho mình.
    Riêng chính quyền trong nước thì có hai điều em vẫn chưa hiểu mà em cho rằng hai điền này sẽ khó cho phép nước ta trở thành một cường quốc như ba quốc gia nói trên.
    Đó là:
    (Kinh thế Thị Trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa)
    Và:
    (Chính sách Ba Không) cho chi tiết là:

    (trích VNExpress)
    (Chính sách “ba không” mà Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nhắc đến, bao gồm: không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia.)

    Thưa đàn anh Tudo:
    Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết!
    Mình nhỏ con, đòi khôn…chơi với tất cả, theo em, mấy anh lớn anh ấy có ngu đâu mà để cho mình lợi dụng?
    Kính quan bác Tudo!

    • Tony đô chỉ có một giải pháp như thế nầy cho Vn hôm nay 1 là nhập Tàu thành một tỉnh của Tàu 2 là nhập Mỹ thành một tiểu bang của Mỹ 3 là giãi thể Đảng csvn thành lập một nhà Nước do dân bầu lên ,còn chính sách 3 không của VN hôm nay đúng chứ không sai ,mẹ họ cho Mỹ lập căn cứ Quân sự hay liên minh Quân sự với Mỹ rồi nó bỏ của chạy như bên Syria thì lúc đó CSVn tự thắt cổ mình các Bác ngồi đó mà bàn luận ./

    • Tonydo:”Riêng chính quyền trong nước thì có hai điều em vẫn chưa hiểu mà em cho rằng hai điền này sẽ khó cho phép nước ta trở thành một cường quốc như ba quốc gia nói trên.”

     Lạ quá, nói ra nếu anh Tonydo buồn tui thì tui chiụ, bởi với 50 năm nghiên cứu (nếu tính thời gian trung bình cho một PhD là 8 năm, nó gấp đôi một BA và một rưởi với MBA thì đàn anh lấy mấy cái Tiến sĩ chứ không phải một), vậy mà đàn anh có quan điểm về Nhật, Hàn, Đài là cường quốc quá “thiên vị” đến một cách…tệ hại như vậy!
     Trong khi đó, anh quên rằng gần nữa thế kỷ nay, đảng và giai cấp…culy đã có quan điểm dứt khoát và luôn luôn kiên định…thì là mà rằng, VN là một Cường quốc duy nhất đã đánh bại ba đế quốc sừng sỏ trên trên thế giới, thấy không?
     Cho nên theo như qua cái nhìn lỗ…khoá của tui, tụi Nhật, Hàn, Đài Loan…có của ăn của để là nhờ dựa hơi Mỹ rồi ăn có, ăn ké thôi. Mà cái thứ ăn nhờ, ăn có ăn ké thì chỉ có…cường dương hay cùng quá lắm là triều cường….ngập thành Hồ.

     • He he em mày Tudo vừa cám ơn anh và hỏi anh Thép đen là người thật việc thật ? bây giờ lại xỏ lá láu cá vặt, thì em Tudo. Có thấy anh mày đánh cho Nguỵ nhào bám càng chạy trối chết không ? Còn ăn ké why not ? Có Ngu thì mới không ăn ké bàn dọn sẵn Tiền không bỏ ra thì ăn ké là Thượng sách ,người cs là người biết ăn ké ,và tạo dịp để ăn ké đó là chiến thuật đu dây ,cho nên Mỹ cho free Tàu Tuần dương và đang huấn luyện Phi công free cho csvn. Mỹ nó cưng csvn như trứng cho dù con đĩ csvn đã U 70 ,còn Nguỵ thì đồ bỏ ,ăn bám chứ không đáng để ăn ké em Tudo có gì théc méc anh giải đáp./

     • Í..à, “anh mày” lại nổi nóng bóp cò AK nữa rồi.
      Chuyện đời cái nào phải ra cái đó, đúng phải thì cám ơn. Còn như người đã thua chạy tụt quần thành “ngụy đồ thải” rồi mà có kẻ cứ chạy theo đòi táp hoài thì cũng phải phản ứng lại chứ.
      Vì vậy, khi chọn môn phái tự do là dựa trên cách hành xử của đối tượng, nếu họ chơi đẹp sẽ xử đẹp lại.
      Ngược lại sẽ dot laị tương xứng và com dài..dài bất kể bốn cu hay bốn…cẳng
      Théc méc gì đây, khi việt gian Hồ tặc ngu khờ nghe lời Nga, Tàu xúi đại đi xua dân ta giết dân mình.

      Théc méc gì đây, khi bầy khỉ Trường Sơn nhảy tưng tưng tự vỗ ngực anh hùng trong khi dân bị đày đọa, đói khổ phải lội biển, băng rừng đi cùng khắp thế giới.

      Giải đáp gì đây, khi kẻ chiến thắng Nguyễn Xuân Phúc làm bộ rề rề lại gần nịnh bợ đế quốc bại trận Donald Trump nhưng bị ngó lơ khi dể. Và chủ tịch quốc hội đưa người lậu qua Nam Hàn bị phanh phui chỉ biết sụ mặt khi báo chí hỏi.

      Giải đáp gì đây, khi đảng VC khoe khoang đủ trò nhưng dân vẫn khổ nên tiếp tục bỏ trốn đến chết ngộp trong xe container ở Anh ngay khi những hàng chữ này được viết ra -thế hết nguỵ 44 năm rồi mà thằng chó đẻ nào vẫn đánh cho dân nhào đến nỗi phải chạy chết như vậy?
      Và trên Facebook ngay giờ phút này dân đang reo hò khi nghe Trọng lú đột quỵ nữa, rồi còn trù ẻo “lâu rồi sau nước mình chưa có quốc tang?”

      Đó, giải đáp đi, VC đu dây giỏi hay dân VN đu…mẹ VC giỏi?

 11. Vì sao chính trị Mỹ tiến bộ nhất thế giới?(NQD)

  Ngay người Mỹ họ cũng không dám nói như vậy. Rất đơn giản bởi vì chính trị là một quan điểm, sinh hoạt, đời sống opinoin, activities, life. Hơn nữa, thể chế chính trị của Mỹ có nhiều nét rất đặc thù như Liên Bang Tổng Thống Chế, bầu cử theo thể thức cử tri đoàn v.v…

  Trích:

  Chính sách liên tục thay đổi, nội bộ các đảng chính trị liên tục bất đồng, các đảng chính trị liên tục tranh cãi, luận tội, truất phế, là đặc tính nổi bật trong sinh hoạt chính trị tại Hoa Kỳ. (NQD)

  Ở đâu mà có nhiều cái “liên tục nổi bật” dữ vậy? Chính sách mà liên tục thay đổi
  thì thử hỏi người dân Mỹ đời sống sẽ bấp bênh như thế nào !!!

  • Cụ Thiến Heo quả là người biết nhiều, hiểu rộng!
   Trích từ comment của đàn anh Thiến Heo:
   (Ở đâu mà có nhiều cái “liên tục nổi bật” dữ vậy? Chính sách mà liên tục thay đổi
   thì thử hỏi người dân Mỹ đời sống sẽ bấp bênh như thế nào !!!) (ngưng trích)

   Thưa bác Thiến Heo:
   Không những người dân Mỹ mà tất cả mọi dân tộc trên hành tinh này hầu như đều có kinh nghiệm với cái “liên tục thay đổi” của chính trị Hoa Kỳ Kục.

   Ngay lúc này, người Kurd đang ôm nhau giữa xa mạc mênh mông cát trắng, nước mắt lưng tròng vì bị Uncle Sam mang con bỏ chợ.
   Việt Nam Cộng Hòa nào có hon gì!
   Đã hơn cả triệu người rưng rưng nước mắt giữa biển khơi, nhìn lại quê hương dấu yêu mờ ảo trong lệ nhòa khóe mắt, làm thân tị nạn nơi xứ người.

   Nói ra sợ mất lòng:
   “Chẳng dân tộc nào có thể hoặc muốn học cách trị dân của nước Mỹ”!
   Hãy nhìn bà con Việt tị nạn mình ở Little Saigon, California.
   Cho tự do kiểu Mỹ là ôi thôi; Nào là đảng này, hội nọ kình chống nhau. Nào là đưa con cháu vào làm việc công quyền, nào là chia phe, chia phái truất phế lẫn nhau.

   Cái đau nhất là:
   Lợi dụng dân chủ, đổ cho nhau là Việt Cộng đặng đánh bóng mình!

   Ôi cụ Nguyễn Quang Duy ơi: Cụ đếch biết xã hội Mỹ, cụ lại chẳng hiểu chính trị Hoa Kỳ ra làm sao, ấy thế mà cụ cứ kêu gọi các bố chính trị Ba Đình học Washington làm chính trị.
   Cỏ Wyoming cho thịt bò vừa mềm, vừa ngọt!
   Nhưng mang trồng trên đất Thài Nguyên thì bò chẳng muốn ăn.

   Kính quan bác Thiến Heo cùng ngài tác giả!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên