Khi những hung thần quyền lực tự biến thành tội đồ

0
Ông Nguyễn Thanh Hóa. Ảnh: CAND.

Ông tng bí thư Nguyn Phú Trng và B Chính tr ca ông rt e ngi phi m nhng phiên tòa xét x nhng công thn ca chế đ, nhng hung thn quyn lc đã tha hóa, nhưng đã chót hn cho ci khô hay ci tươi vào lò đã cháy to, ông không th nào chơi bài lùi.

Chính quyn cng sn trong cơn suy thoái không sao kim chế ni đang phơi bày nhng thm cnh chưa tng có.

y viên B chính tr, y viên trung ương đng, b trưởng, cán b cao cp b trói tay, ra tòa, x khám, các cán b cng sn cp cao bn giết nhau, các đng chí thù đch trit h nhau là bc tranh din ra hu như hàng ngày.

Rõ ràng đng càng hp hành, ra nhng ngh quyết đ chnh đn đng như ngh quyết 12 – có 1 không 2 – da k lut đui ra khi đng mi đng viên đòi đa đng đa nguyên, ng h các t chc xã hi dân ch, vi mc tiêu chnh đn đng, thì đng ngày càng đ đn thêm, mà đ đn nht li là trong hàng ngũ cp cao nht, các hung thn quyn lc mt thi hét ra la, b rơi rng hàng lot.

Đng đu s phi k đến Đinh La Thăng, con người hùng mt thi, t tâng bc là Đinh Tư lnh, tư lnh ngành Giao thông vn ti, ri tư lnh ngành du khí, đng đu thành y SàiGòn, thành ph ln nht nước, vào B Chính tr, bng rơi ych mt phát thành tên ti phm b tuyên án 13 năm tù giam.

Ri Trnh Xuân Thanh lng ly mt thi, đng đu ngành xây dng trong du khí, trn chy sang Đc không xong, b bt cóc do mt con mi non – 25 tui tr, bi mt viên trung tướng đích thân ch đo ti ch, đ ri nhn bn án tù chung thân, còn khóc lóc van xin ‘’bác Trng‘’ khoan hng .

Còn viên trung tướng Đường Minh Hưng nói trên s phn cũng đen đi, b ngành tư pháp CH LB Đc coi là k ti phm xâm phm an ninh quc gia Đc, b truy t theo pháp lut Đc, t nay không dám xut ngai sang phưong Tây, như b giam lng trong nước, tht đp mt ngành công an.

Mt người hùng – hung thn quyn lc na đang lâm nguy, đó là ông b trưởng 4T- thông tin truyn thông Trương Minh Tun, đang có đà vươn lên như diu gp gió bng diu b đt giây, rơi t do, do b truy t là ch mưu trong v đi án mua bán vin thông MobiFone – AVG. Ông Tun là hung thn đàn áp báo chí, đàn áp các bloger t do, tch thu hơn 10 th nhà báo cá nhân, buc đình bn 3 t báo, t ngày được kiêm thêm chc phó Ban Tuyên giáo TƯ càng tr nên hung d đ hòng va che lp ti tham nhũng cc ln va lp công vi hy vng vào B Chính tr trong cuc hp TƯ 7 sp đến, sau khi ông Đinh Thế Huynh bng nhiên b bnh tâm thn, phát điên, mt ghế trong B Chính tr. Bn cht cơ hi ca ông hung thn ca báo chí là thế. Ông khó lòng thóat khi oan nghit.

Trong tháng 3 này li n ra mt v đi án khng. Mt đường dây đánh bc b phát hin vi 86 ti phm đu tiên, 38 tên b bt giam, k ch mưu li là mt thiếu tướng công an, là anh hùng lng ly chiến công mt thi khi ông ra tay trng tr thng cánh bn ti phm dùng công ngh thông tin cao cp. Tướng Nguyn Thanh Hóa ngc đy huân chương vi các chiến công: phá chuyên án 312 T, ti t chc đào to trc tuyến ca Công ty đa cp Cng đng Vit ; phá chuyên án 812 E ca công ty Tâm Mt Tri ; phá chuyên án 512T sòng bc đin tóan Tây Ninh ; phá đường dây ra tin 24 triu đô la; phá đường dây cá đ bóng đá 3 nghìn t đng…Do có nhiu chiến công ln, ông tướng Hóa nhng tưởng không ai dám phm đến mình; thêm na trong nhim v trng tr bn ti phm dùng công ngh cao ông b cám d bi ngay cái bí him ca công ngh cao nên b nó sp by. Ông lin dùng chính cái công ngh cao y đ làm ăn phi pháp, quy mô còn ln hơn quy mô bn ti phm mà ông trng tr, móc ngoc vi 2 k tòng phm là Nguyn Văn Dưong có thn thế là thái t đ con trai ca Phm Quang Ngh, nguyên y viên B Chính tr, bí thư thành y Hà Ni, và Phan Sào Nam mt chuyên viên v vin thông hin đi ca mng VTC, tên này thy đng đã t nước ngòai tr v np 1 ngàn t đng đ hòng gim ti.

Ông tướng Hóa đã b bt giam vi danh nghĩa: cm đu v án đánh bc nghìn t trên mng. T viên tướng lng danh tr bn ti phm t biến thành ti phm lng danh qua x dng công ngh cao. Tht éo le, bi thm tt cùng ! Ti cc ln này s vượt qua tt c các ti mà ông tng phá án.

Vn chưa hết. Ngành điu tra tnh Phú Th đã s đến gáy ca trung tướng Phan Văn Vĩnh tng mt thi thét ra la trên cương v Tng cc trưởng An ninh B Công an, đã ngh hưu, nhưng b nghi vn là trong mt thi gian dài đã bo kê cho mng lưới đánh bc trên mng xuyên quc gia ca b ba Hóa- Dương- Nam nói trên đ kiếm mt s tin ăn chia không nh trước khi v hưu.

Ông tng bí thư Nguyn Phú Trng và B Chính tr ca ông rt e ngi phi m nhng phiên tòa xét x nhng công thn ca chế đ, nhng hung thn quyn lc đã tha hóa, nhưng đã chót hn cho ci khô hay ci tươi vào lò đã cháy to, ông không th nào chơi bài lùi. Sc ép ca xã hi là cc ln. Ông nhiu ln kêu gi phi chng tham nhũng đến cùng, khn trương, trit đ, không khoan nhượng, nói là làm. Ông rt khóai chí khi được tâng bc là ‘’người đt lò vĩ đi’’.

Hi ngh TƯ 7 sp hp. Các cuc x Đi án sp ti s ghi vào thành tích đáng k ca cá nhân ông đ ông s tai nguyn phc v đng cho đến hết nhim kỳ 5 năm, khi ông s gn 77 tui, mt k lc rt đáng t hào vy.

Bùi Tín (blog VOA)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên