Hỏi Đáp Về Đối Thoại

1
Hình minh họa. Nguồn Internet.

Hỏi : Ai cần đối thoại lúc này ?
Đáp : Đảng đưa ra trước, thì cho thấy đảng cần trước. Chúng ta đấu tranh ôn hòa bất bạo động, thì chúng ta cũng cần. Nhưng vấn đề là nhân dân không tin đảng, đảng không tin nhau và nhân dân cũng không tin nhau.

Hỏi : Ai có thể được mời tham gia đối thoại ?
Đáp : Không biết, nhưng tôi nghĩ rằng những ai đòi “giải thể đảng CSVN ngay lập tức”, hoặc bỏ điều 4 hiến pháp, hoặc tha tù chính trị trước khi đối thoại thì đảng sẽ không mời.

Hỏi: Nếu những ai đi đối thoại đề cập đến 3 nội dung trên thì đảng sẽ không mời như anh nghĩ. Vậy đối thoại có ý nghĩa gì ?
Đáp: Để đưa ra các đề nghị khác mà quần chúng cũng cần. Ví dụ như có tư thế chính thức để đề nghị đảng thực thi nghiêm túc các công ước quốc tế về các quyền dân sự- chính trị- môi trường- lao động- tù nhân…mà đảng đã thay mặt cho VN tham gia ký kết. Đề nghị những điều đó có thể mang lại lợi ích thiết thực ngay cho công chúng. Có thể bạn và tôi cùng thích giải thể đảng CSVN, nhưng chưa chắc quần chúng đều muốn thế.

Do đó nếu ở tư thế đối lập, chúng ta lên tiếng không chỉ cho những người chúng ta quen biết, mà còn phải lên tiếng cho những người chúng ta chưa quen biết và họ cũng không biết chúng ta là ai, đó mới gọi là lên tiếng vì lợi ích của toàn thể nhân dân.

Hỏi: Nếu đối thoại xong mà đảng không tiếp thu, không làm gì cả thì sao ?
Đáp: Thì nhân dân hiểu ra rằng đảng không thực tâm, đảng không thèm nói chuyện với nhân dân nữa, những ai còn hi vọng đảng biết lắng nghe sẽ biết rằng nói chuyện mồm miệng lý lẽ với đảng là vô ích, thì họ sẽ nghĩ đến cách đối xử với đảng theo kiểu khác một khi đảng lại làm sai.

Hỏi: Ai đủ tư cách đại diện cho cộng đồng đối lập tham gia đối thoại lúc này hoặc sau này ?
Đáp : Khó có ai có thể đại diện cho toàn thể, nhưng có những người có thể đại diện cho 1 xu hướng chính trị trong cộng đồng đối lập (vốn đang có nhiều xu hướng). Xu hướng nào có thể lớn lên, được ngày càng đông quần chúng ủng hộ thì đảng sẽ hướng về đối thoại với nhóm tiêu biểu của xu hướng đó.

Hỏi: những vấn đề gì nên mang ra đối thoại ?
Đáp: Đó là đối thoại để bảo vệ những lợi ích sát sườn, lợi ích mà quần chúng có thể thụ hưởng ngay thì nên ưu tiên đề nghị đảng đối thoại trước. Có một ví dụ là người ta có thể chưa quan tâm đến đa nguyên đa đảng hay bỏ điều nào đó trong hiến pháp, nhưng người ta muốn bỏ cái đất đai sở hữu toàn dân (vì dính dáng đến ngôi nhà của họ)

Hỏi: Chúng ta được gì mất gì khi bàn về đối thoại ? bàn cho đã mà đảng không làm thì sao ?
Đáp : Cái chúng ta được là quần chúng thấy chúng ta đủ tâm, đủ tầm để sẵn sàng đối thoại nhưng đảng không làm. Trong con mắt nhân dân chúng ta thêm điểm và đảng mất điểm. Cái thứ 2 là chuẩn bị kỹ về đối thoại, nhân dân sẽ hiểu rằng chúng ta quan tâm đến họ thật, biết ứng xử và chuẩn bị cho những thay đổi chính trị mang tầm quốc gia.

Chứ không phải vì chúng ta nghĩ đảng này nọ theo suy nghĩ chủ quan của chúng ta, rồi chúng ta bỏ qua cơ hội mà nhân dân đang cần.

Còn đảng không làm thì kệ đảng, chúng ta cần cho nhân dân thấy, chứ đảng và chúng ta lạ gì nhau nữa đâu.

H.M

1 BÌNH LUẬN

 1. CƠ SỞ ĐỐI THOẠI

  Hai thằng điếc nói với nhau
  Có thằng nào hiểu thằng kia nói gì
  Hai thằng câm nói với nhau
  Mỗi thằng đều cũng đoán mò vậy thôi

  Thằng cao thằng thấp cũng tồi
  Mỗi khi nói chuyện phải hầu vễnh tai
  Chuyện đời nó vẫn khôi hài
  Không trên cơ sở nói năng được gì

  Đảng thì luôn phải Mác Lê
  Nghĩa là theo riết Bác Hồ chẳng buông
  Dân thì Dân chủ Tự do
  Là điều mình muốn nhằm cho mọi người

  Hai điều nước lửa trên đời
  Làm sao đối thoại chắc Trời phải la
  Quyền hành đâu phải sa đà
  Phải cùng chia sẻ mới là hiểu nhau

  Một đằng quyền nắm trong tay
  Đằng kia trớt hướt nói ngay chỉ huề
  Khiến điều đối thoại quả hề
  Nói gà nói vịt bên nào mà nghe

  Cho nên thành chuyện chẻ hoe
  Mẫu chung không có làm sao cộng trừ
  Nhân chia chỉ có nhứ nhừ
  Cái ngu như thế phải cần rõ ra

  Hóa đồng mẫu số mới là
  Thảy đều bình đẳng mới ra rạch ròi
  Thâm tâm ở mỗi con người
  Phải đều thành thật không lừa gạt nhau

  Hiểu cùng điều đúng điều sai
  Tức là khoa học khách quan mới là
  Còn như đầy kiểu chủ quan
  Chỉ thành cuồng tín có đàng nào lên

  Hay là vì thảy lợi quyền
  Cá nhân vốn chính nhân danh đủ điều
  Dùng toàn ngôn ngữ mỹ miều
  Nhằm che sự thật nói liều trước sau

  Thế thì đối thoại làm gì
  Chỉ là bày đặt cho người hoảng kinh
  Cho nên phải nói thật tình
  Vì dân vì nước mới mình ra chi

  Còn mà cố đấm ăn xôi
  Giành nhau miếng bỡ có nào hơn ai
  Hoặc là xôi thịt thượng đài
  Đều nhằm chia chác lý tài của dân

  Vài điều vậy đã cân phân
  Ai cần đối thoại đối đây đủ rồi
  Cần chi mà phải vẽ vời
  Mười voi bát xáo cũng thời vậy thôi

  Cây ngay cao thấp trên đời
  Mới càng so sánh giữa trời tự do
  Còn như cây chỉ quanh co
  Có ngu mới sánh cây nào thấp cao

  Nên lòng chẳng thể chò chò
  Bởi trong rừng rậm giả đò mà thôi
  Nó vì cơ chế vậy rồi
  Độc tài có dễ ai người tự do

  Khiến thành đối thoại giỡn đò
  Trong niềng đâu dễ chạy ra được ngoài
  Nên chi giải phóng con người
  Xong rồi đối thoại mới điều tự nhiên

  Còn mà cứ ở trong niềng
  Dẫu ai cũng vậy hỏi ghiền được không
  Chẳng qua đất nước long đong
  Nói chơi thì được đừng hòng lo toan

  Bèo trôi mây giạt theo đàn
  Bác Hồ đi trước dân toàn theo sau
  Mác Lê luôn lá cờ đầu
  Lạc Hồng thôi chỉ có rầu muôn năm

  Thành toàn chỉ nói cà lăm
  Có ai nói thẳng việc đời được đâu
  Thành ra rốt chỉ khôi hài
  Yêu dân ngoài miệng rạt rài bấy nay

  Còn mà yêu nước nước nào
  Dân quyền không có lẽ nào nước yêu
  Quyền hành chỉ để cho mình
  Bởi tin lãnh đạo tài tình là ta

  Cần gì dân chủ tự do
  Dân ngu cả thảy phải ta cầm nèo
  Niềm tin đó quả lộn mèo
  Thành ra như thế nói đều ích chi

  THƯỢNG NGÀN
  (26/5/17)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên