Bất chiến tự nhiên thành»

3

Nhơn cái chết «chẳng muốn mà chết» của Trần Đại Quang, trong thiên hạ lắm người luận bàn lời sấm. Khi nói tới sấm ký, dĩ nhiên phải nhắc lời sấm của Trạng Trình, luôn luôn là những dẫn chứng đáng tin cậy hơn hết. Ngoài Trạng Trình, cũng có khá nhiều Đền Thánh nơi Thánh về, qua cơ bút, hé lộ chuyện thiên cơ nói về tình hình Việt nam, tức nói về giấc mơ, về nguyện vọng của người dân Việt Nam ôm ấp từ thời bị đô hộ.

Nay Cỏ May xin lạm bàn chuyện sấm vì nghĩ chuyện sấm sẽ không đụng chạm tới ai, cả với người chết . Mà luận bàn chuyện sấm, đúng sai thì cũng là chuyện sấm ký. Không đúng ở đây, ở thời điểm này, biết đâu lại không đúng ở một nơi nào đó, ở một lúc nào đó? Vì sấm là chuyện thiên cơ. Mà thiên cơ thì bất khả lậu. Khi lậu là do thế gian vi phạm luật Trời .

Long Hoa Hội Thượng …

Tại căn gác gỗ nhỏ (không nói ở đâu, ngày nào) nơi Tịnh Thất Đức Tịnh Vương Nhất Tôn hóa thân Đức Di Lạc, một đệ tử của Đức Hóa thân Di Lạc thuật lại là đã nghe Ngài khai thị như vầy:

Nhìn Cộng Sản Việt Nam biết được Liên Xô. Tất cả đều do Liên Xô mà ra. Đánh rắn Tôi phải đập đầu, Tôi không đập khúc giữa, khúc đuôi. Nhưng Tôi không đập, vì Tôi đập nó sẽ tan tành nát bấy như tương. Nếu Tôi dùng cái roi Thần Thông đập thì không một con rắn hổ hung hãn nào trên quả địa cầu này chịu nổi, dù chung quanh nó có cả tỷ giòng họ chứa đầy vũ khí tối tân của thời Hạ Lai Mạt Kiếp này. Tất cả đối với Tôi không thấm vào đâu. Tôi chỉ dùng cái roi THẦN THÔNG nhịp nhịp nó cũng tê liệt và rã từng mảnh để răn dạy đứa con NGỖ NGHỊCH.”


« Nhìn hiện tình, thể chế chính trị của Cộng Sản Liên Xô và các nước Cộng Sản Đông Âu vững chải như thành đồng, bỗng trở mình sụp đổ nhanh chóng, rã thành từng nước Cộng Hòa sống theo tự do mà không gây đổ máu cho bên này hoặc bên kia, cũng không có cảnh chết chóc như chiến tranh, cũng không có cảnh chiến thắng uống máu quân thù. Thế giới tự do không phải tốn một viên đạn. Đối với thế gian không hề biết là đã có một bàn tay vô hình của Chư Phật đem phép màu đến cho nhân loại, tránh nạn Đệ Tam Thế Chiến. Nạn tận thế đã qua! Các nước Cộng Sản còn lại lo đổi mới y theo lệnh của HỊCH đã chứng minh. Ngài đã dụng Thần Thông Tam Muội. Nhãn Tạng Tam Muội Định. Nhĩ Viễn Minh sắp bàn cờ thế “BẤT CHIẾN TỰ NHIÊN THÀNH” đã ban tình thương cho nhân loại sống lại với mùa xuân ấm áp, đượm tình nồng ấm »(Internet)

Sau khi đọc qua lời Đức Tịnh Vương hóa thân Đức Di Lạc dạy về tình hình đất nước như trên đây, chắc chắn người Việt nam không ai mà không lấy làm phấn khởi, chuẩn bị ăn mừng ngày « Bất chiến tự nhiên thành» sẽ không còn xa vời nữa!

Giáo sư Vũ Quốc Thúc «Luận cổ tri quốc mệnh»

Lời sấm trên tuy là của «Đức Tịnh Vương hóa thân Đức Di Lạc» giáng trần nói qua đệ tử nhưng vẫn thấy không thực tế bằng lời bàn của Giáo sư Vũ Quốc Thúc, hiện sanh sống tại vùng ngoại ô Tây-Bắc Paris, năm nay Cụ đã 98 tuổi. Cụ còn là vị Tôn sư của bao nhiêu thế hệ thanh niên Việt nam, những người trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp đất nước ở Miền Nam trước 30/04/75 và ngày nay, vẫn có một số không nhỏ nắm giử những vai trò lớn ở hải ngoại. Lời luận bàn sấm ký của Cụ vừa được nhắc lại như để cập nhựt nhơn cái chết của Trần đại Quang.

Những lời của Cụ vì vậy chắc chắn có giá trị thuyết phục cao. Mong đợi cái thời điểm đó sẽ không còn mơ hồ nữa.

Tin ở Cụ là có cơ sở hơn hết!

Dĩ nhiên, Giáo sư Vũ Quốc Thúc đã có đọc qua tin Trần Đại Quang chết và cả 2 câu sấm Trạng Trình mà dư luận người Việt nam đang bàn tán về tương lai của đất nước khi đã đồng ý với nhau là hai câu sấm ấy, có 1 câu đã thể nghiệm rõ ràng:

« Bỉnh chúc vô minh, Quang tự diệt » .
Một câu đã đúng, thì câu kia sẽ phải ứng nghiệm tiếp thôi. Chỉ chờ là thấy:

« Trọng Ngân bạc Phúc, Sản tất vong »

Chế độ cộng sản tiêu vong là tất yếu lịch sử mà thôi. Thiên cơ đã định. Vì xưa nay, người muốn là Trời muốn!

Tưởng cũng nên chú ý về lời sấm được ghi lại để luận giải theo cảm quan của người giải: dấu phết ngắt câu để làm rõ nghĩa theo ý chủ quan. Và cố ý viết chữ hoa để làm cho rõ nghĩa điều muốn mọi người nên để ý .

Câu thơ xưa không có chấm, phết và cũng không có chữ viết hoa vì viết bằng chữ nôm hoặc chữ nho.

Luận giải về tình hình Việt nam, Giáo sư Vũ Quốc Thúc đã lấy địa lý chính trị biển Đông để diễn giải câu sấm Trạng Trình.

Tương lai Biển Đông liên hệ mật thiết đến vận nước. Cụ còn đọc thêm bài sấm sau đây bàn về tương lai đất nước:

« Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh
Can qua xứ xứ động đao binh
Mã đề dương cước anh hùng tận
Thân Dậu niên lai kiến thái bình

Nói về tương lai đất nước, có lẽ Cụ mơ màng một điều gì mới hay Cụ trực giác rỏ hơn ngày mai của đất nước chắc không còn xa nữa mà Cụ trắc ẩn “từ sáng hôm nay tôi sực nhớ bài sấm của Cụ Trạng Trình mà tôi đã học thuộc lòng từ hơn 80 năm qua. Tôi đang suy tư về bài thơ ấy….. Xin ghi lại như sau:

“Non sông nào phải buổi bình thời:
Thù đánh nhau chi khéo nực cười!
Cá chậu chim lồng ai khiến đuổi ?
Núi xương sông huyết thảm đầy vơi
“Ngựa phi chắc có hồi quay cổ
“Thú dữ nên phòng lúc cắn người
Ngán ngẩm sự đời chi nói nữa !
Bên đầm say hát nhởn nhơ chơi…”
.

Thân mến,

Vũ Quốc Thúc (Gs Lê Đình Thông, VietCatholic, 24-09-2018)
Paris, tiết Đại thử (canicule) 2016

Lý thuyết mới “Bất chiến tự nhiên thành”

Xin thưa ngay đây là lý thuyết riêng của một vài người bạn và Cỏ May tôi . Nói lý thuyết, tức ý muốn nói đó cũng là điều kết động lại từ một số ý kiến qua một quá trình khá dài trao đổi với nhau . Những người chia sẻ lý thuyết này nhận thấy nó khá khả thi . Thực hiện chắc chắn không đòi hỏi nhiều nổ lực lớn, không đòi hỏi sự hợp tác chặc chẻ đông đảo . Cái thuận lợi là ai cũng có thể tham gia, bất kỳ ở đâu . Và kết quả, ai cũng đều tự mình chứng nghiệm và cùng vui vẻ chia sẻ với nhau được.

Tuổi thọ ngày nay đang tăng cao, rất cao. Năm 2016, riêng Pháp có được 21 000 người sống trăm tuổi, và hơn trăm tuổi. Trong vài mươi năm nữa, thế giới, tức nhiên đa số ở các nước phát triển, sẽ có 320 000 người trăm tuổi trở lên (những người sanh năm 1970). Phụ nữ đông hơn đàn ông (vì đàn ông xài lớn nên chết sớm hơn).

Sự mong đợi tình hình Việt nam sẽ thay đổi tốt đẹp như ý muốn của toàn dân, chế độ vc ác ôn ngày nay sẽ tiêu vong như lời sấm “Trọng Ngân bạc Phúc, Sản tất vong”. Điều mong đợi chánh đáng này sẽ thể hiện ngay trước mắt. Cái “trước mắt” này ai cũng chờ được bởi ngày nay, cứ mỗi ngày qua, là người ta có được 6 giờ thêm vào chương mục tuổi thọ của mình (Gile Michel, Sipa).

Ở Pháp, từ giữa thế kỷ XX, cứ mỗi năm qua, người Pháp hưởng được thêm 3 tháng tuổi thọ, tức 6 giờ/ngày, từ 66, 4 tuổi năm 1950 lên 82, 5 năm 2017 (Gilles Pison, Muséum national d’histoire naturelle, Paris, 18-06-2018) .

Tuy nhiên sự tăng trưởng tuổi thọ cũng có lúc trải qua những thăng trầm như khựng lại hoặc giảm xuống. Nhưng từ năm 2000, tuổi thọ tiếp tục gia tăng nhờ mức tử vong giảm ở lớp người cao tuổi.

Theo đà tiến bộ này, trong hai mươi năm nữa, có thể hi vọng tuổi thọ trung bình sẽ đạt tới120 tuổi . Mọi người, ai cũng sẽ sống bách niên hết cả .

Vậy làm sao cho lý thuyết mới “Bất chiến tự nhiên thành” trở thành hiện thực? Nới mới vì nói theo quan niệm của chúng tôi, chớ “Bất chiến tự nhiên thành” vốn là câu nói trong lý thuyết tranh đấu của người xưa .

Chúng tôi nghĩ nếu “Trọng Ngân bạc Phúc, Sản tất vong” chẳng may không xảy ra nay mai, thì chúng ta cứ an nhiên tự tại chờ “ngày mốt” nó sẽ đến thôi. Hay “ngày kia” vì có gì sốt ruột, đời chúng ta hãy còn dài kia mà . Một cách tự nhiên hoàn toàn khả thi. Vc sẽ không thể tồn tại lâu hơn. Chúng ta có chết, cũng sẽ chết sau vc tiêu vong. Có như thế thì mình sẽ làm nhơn chứng, ghi sổ sự tiêu vong của chúng nó, tuyên bố “Ta thắng, vc chết”!

Chúng tôi mong bạn đọc, thân hữu xa gần, cùng chúng tôi ráng, ráng mạnh giỏi, sống hơn trăm tuổi, để cùng nhau làm chứng cái chết của vc . Một cái chết tất yếu, không oan ức, đúng quy trình, đúng sự vận hành của lịch sử, rất biện chứng .

Phải chăng đó đúng là “Bất chiến tự nhiên thành” ?

Nguyễn thị Cỏ May

3 BÌNH LUẬN

  1. Câu thơ TRỌNG NGÂN bạc PHÚC SẢN tất vong.
    có thể có nghĩa :
    TRỌNG NGÂN PHÚC bạc SẢN tất vong.

    Bạc , bạch nghĩa gốc là trắng .
    Bạc SẢN có thể có nghĩa : mất trắng hết tất cả tài sản , tiền bạc .

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên