30-4 viết muộn

3

3 BÌNH LUẬN

 1. Có đun cở nào, ếch Việt cũng không biết nóng đâu … Vì cơ thể ếch mình đựợc ướp bằng “bia lạnh” rồi.
  Phaỉ chi ếch Việt mình nắm mấy tên đầu sỏ Việt Cộng, nhất là Trọng Lú,quăng vào chaò rồi đun liên tục vaì giờ cho chúng biết muì. ( Mô Phật, con không có tay sat sinh. Nhưng tội chúng làm nên thì phaỉ trả thôi… Luật Nhân Quả cuả nhà Phật có noí vậy)

 2. ĐỘC LẬP TỰ DO

  Con người độc lập tự do
  Khác chi chim chóc trên ngàn cây cao
  Cứ mà đập cánh ào ào
  Tha hồ bay lượn chỗ nào mình ưa

  Nhưng trong khuôn khổ khép rồi
  Khác gì con ếch trong nồi hầm sao
  Cho dầu nước bỏng sục sôi
  Im re dễ có tiếng nào la đâu

  Triệu người như một ối dào
  Hàng hàng lớp lớp đè đầu lẫn nhau
  Nhuyễn nhừ một mực trước sau
  Bởi cùng món xúp đều hầu y chang

  Xung xinh xúng xính mơ màng
  Coi mình trên trước cũng toàn vậy thôi
  Cũng đều cả thảy trong nồi
  Cái nồi ý hệ hỏi hồi nào ra

  TIẾU NGÀN
  (02/5/17)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên