Vè đi chống bão

4
Vè đi chống bão

 

Vè đi chống bão

 

Lê Tấn Bản (*) đi kiểm tra chống bão

Là phó ban thường trực chống thiên tai

Xem hình ảnh (**) mà cầm lòng không đặng

Dưới cơn mưa nặng hạt Bản đi đầu

Thằng đầy tớ đang đều chân cất bước

Có ô che như quan Trạng về làng

Thằng bưng bô tay cầm ô làm lộng

Ướt nhẹp mình như chuột lột đi sau

Còn ông chủ đang ngồi chờ cứu trợ

Nhà Nước ơi ! nước đã cuốn trôi nhà

Nhìn ” biệt phủ ” nào của chìm của nổi

Tặng thùng mì chụp tấm ảnh đưa tin

————-

Chú thích:

(*) Phó ban thưởng trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa

(**) Trụ sở UBND xã Đại Lãnh , huyện Vạn Ninh , tỉnh Khánh Hòa

4 BÌNH LUẬN

 1. Hôm nay, lại được nghe Đảng Dân chủ Mỹ và “tổng thống thứ 46 của các Đài truyền thông cánh tả Hoa kỳ” sleepy Joe đòi hỏi Tổng Thống Hoa kỳ Donald J Trump chuyển giao quyền lực. Sau khi yêu cầu lố bịch President Trump nhận thua bị thẳng thừng khước từ.

  Tôi hết còn ngạc nhiên được về mức độ thô bỉ và trơ trẽn của “tổng thống thứ 46 của các Đài truyền thông cánh tả Hoa kỳ” sleepy Joe. Sleepy phải đủ thô bỉ mới tự phong mình là Tổng Thống thứ 46. Ông ta không hề được GSA hoặc Ủy ban bầu cử Liên Bang Hoa kỳ công nhận.
  Kinh tởm hơn nữa là sleepy Joe cũng chẳng dám vác mặt đến GSA để chất vấn mặc dù đã 5 ngày trôi qua kể từ khi “tổng thống thứ 46 của các Đài truyền thông cánh tả Hoa kỳ” sleepy Joe tự nhận là Tổng Thống.

  Tôi tưởng tượng ra nếu tôi là ông Trump, tôi sẽ trả lời Sleepy Joe: Chính phủ Hoa kỳ chưa từng tuyên bố và công nhận sleepy Joe là Tổng Thống thì tôi chẳng việc gì phải chuyển giao quyền lực cho một kẻ không có tư cách pháp lý.
  Mặt khác, các Đài truyền thông cánh tả Hoa kỳ là những người đã công nhận anh là Tổng Thống của họ thì anh có quyền về đó (CNN, ABC, BBC….) mà nhận chuyển giao quyền lực từ họ. Tôi thậm chí cũng không tin là anh đủ tài năng để cho các Đài truyền thông cánh tả có thể nhận anh vào làm Tổng Giám Đốc cho họ, chứ đừng nói đến làm Tổng Thống.

  Quả thật vậy, sleepy Joe được các Đài truyền thông cánh tả gọi là Tổng Thống thì ông ta có quyền về đó mà làm Tổng Thống. Tại sao ông ta cứ đến chổ mà mọi người không ai công nhận ông ta là Tổng Thống mà yêu cầu ?
  Do thần kinh ông ta có vấn đề nên không hiểu ? Hay do sự trơ trẽn đã chạm mức báo động ?

  Dù sao đi nữa, đó cũng là chân dung của Tổng Thống của antifa và Black Lives Matter, bọn khủng bố hợp pháp

  • Today, we hear again the American Democratic Party and the “46th President of the United States Left Media” sleepy Joe demand the US President Donald J Trump for transition of power after their ludicrous request for President Trump to concede election was flatly denied.

   I was amazed at the level of the vulgarity and brazenness of the “46th President of the left-wing US Media” sleepy Joe. Sleepy must be rude enough to call himself the 46th President. He has not yet been recognized by either the GSA or the US Federal Election Commission.
   Even more disgusting is that sleepy Joe did not dare to face GSA for questioning even though 5 days have passed since “the 46th President of the Left-wing Media of the United States” sleepy Joe claimed to be President.

   I imagine if I were Mr. Trump, I would answer Sleepy Joe: The US government has not yet declared and recognized sleepy Joe as President then I have no reason to transfer power to someone who is disqualified and juridical.
   On the other hand, the US leftist media who have recognized you as their President, you have the right to go there (CNN, ABC, BBC ….) and receive a transfer of power from them. I don’t even believe you are talented enough that the left-wing Media can accept you as their CEO, rather than President.

   Indeed, Sleepy Joe is called the President by the Left Media Media and he has the right to be their President. Why did he keep going to a place where no one recognized him as President and demanded?
   Due to his nerves, he did not understand? Or has her shamelessness reached some alarming levels?

   Anyway, it’s the whole portrait of the President of the antifa and the Black Lives Matter, the legitimate terrorists

 2. Các bạn là công dân của Hoa kỳ.
  Quốc gia Hoa kỳ có lãnh thổ, có Hiến pháp và luật pháp.
  Là công dân của Hoa kỳ, các bạn phải biết bảo vệ lãnh thổ, Hiến pháp và luật pháp Hoa kỳ.

  Một người công dân Hoa kỳ khi từ bỏ việc tuân thủ luật pháp thì họ sẽ trở thành tội phạm. Và rất tiếc, những công dân thật sự của Hoa Kỳ sẽ có trách nhiệm để giúp đỡ cảnh sát bắt giữ kẻ không tuân thủ luật pháp đó. Hành động này không phải là tư thù cá nhân, mà là để bảo vệ luật pháp Hoa kỳ, một trách nhiệm thiêng liêng của công dân.

  Tương tự như vậy, một Đảng chính trị ở Hoa kỳ phải biết tuân thủ Hiến pháp Hoa kỳ. Nếu không, cái Đảng chính trị đó chỉ là Đảng cướp, hay còn gọi là Đảng của những người sống ngoài vòng pháp luật.
  Công dân Hoa kỳ vẫn có trách nhiệm thiêng liêng là bảo vệ Hiến pháp Hoa kỳ. Công dân Hoa kỳ phải buộc Đảng chính trị đó phải tuân thủ Hiến pháp Hoa kỳ bằng mọi cách.

  Trong cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ 2020, sleepy Joe đã tự xưng là Tổng Thống đắc cử khi chưa được GSA là cơ quan Hiến định có trách nhiệm công bố Tổng Thống đắc cử sau bầu cử. Việc này đã miệt thị Hiến pháp thô bạo. Sleepy Joe và Đảng Dân chủ Mỹ đã chứng tỏ bọn chúng chỉ là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật.

  Với trách nhiệm của những người công dân Hoa kỳ, các bạn hãy đứng ra bảo vệ Hiến pháp. Các công dân Hoa kỳ không thể để cho những kẻ ngoài vòng pháp luật có thể công khai miệt thị Hiến pháp như thế.

  Hãy tập hợp lại cùng nhau và yêu cầu Sleepy Joe và Đảng Dân chủ Mỹ phải tôn trọng và tuân thủ Hiến pháp Hoa kỳ. Các bạn hãy biểu tình buộc Sleepy Joe phải chính thức rút lại tuyên bố hắn ta là Tổng Thống đắc cử của Hoa kỳ năm 2020 cho đến khi GSA công bố.

  Đây không còn là cuộc chiến của Donald Trump và Joe Biden. Đây cũng không phải là cuộc chiến của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân chủ. MÀ ĐÂY CHÍNH LÀ CUỘC CHIẾN CỦA CÔNG DÂN MỸ BẢO VỆ HIẾN PHÁP.

  Hãy bảo vệ Hiến pháp Hoa kỳ bằng mọi giá

  • You are citizens of the United States of America.
   The nation of the United States has its territory, has its Constitution and laws.
   As a citizen of the United States, you must know how to defend your territory, your Constitution, and the laws of the United States.

   When a citizen of the United States gives up on complying with the law, he becomes a criminal. And unfortunately, true citizens of the United States will have a responsibility to help the police arrest someone who doesn’t comply with that law. This action is not private, but rather to protect American law, a sacred duty of citizenship.

   Likewise, a political party in the United States must abide by the US Constitution. If not, that political Party is just the Bandit Party, also known as the Party of the outlaws.
   American citizens still have a sacred responsibility to protect the US Constitution. The citizen of the United States must force that political Party to comply with the US Constitution by all means, at all costs

   In the 2020 US Presidential election, sleepy Joe has declared himself President-elect without the GSA being the constitutional agency responsible for announcing the President elected after the election. This violently scorned the Constitution. Sleepy Joe and the American Democrats have proven they are just outlawers.

   With the responsibility of the citizens of the United States, standing up for the Constitution, American citizens can never allow outlaws to openly disdain the Constitution like that.

   Let’s get together and tell Sleepy Joe and the American Democratic Party to respect and abide by the US Constitution. Let’s protest forcing Sleepy Joe to officially withdraw the claim that he is the President-elect of the United States in 2020 until GSA’ s announcement

   This is no longer the battle between Donald Trump and Joe Biden. This is also not a war between the Republican Party and the Democratic Party. THIS IS A WAR OF US CITIZEN PROTECTING THE CONSTITUTION.

   Protect the US Constitution by all means, at all costs, The Americans !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên