Việt Nam bị Tàu thay nội tạng

1
ViệtNam bi Tàu thay nội tạng

1 BÌNH LUẬN

  1. Không những nội-tạng, mà cả nảo-bộ và linh-hồn.
    “Việt Nam là khu-chế-xuất của Tàu Chệt”, là chiến-lược kinh-tế của đảng và nhà nước.
    Chiến-lược này đã đánh gẫy xương sống của nền kinh-tế Việt Nam.
    Và, cũng đánh gẫy sự sanh-tồn của dân-tôc.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên