Tiến sĩ ba trợn

2
Tiến sĩ ba trợn

2 BÌNH LUẬN

  1. Từ ngày người dân biết ĐH Hà Nội đã cấp bằng TS ‘cấp tốc’ cho Thích Cúng Dường thì nó bỗng nổi tiếng ‘bựa’!

  2. Rất nhiều bình luận về việc tên XÀM tăng được nhận bằng TS “thần tốc” nhưng có 2 ý kiến đáng chú ý nhất, đó là: TCQ đã nuốt gọn (mua đứt) trường ĐH Luật Hà Nội và trường ĐH Luật Hà Nội đã “cúng dường” bằng TS Luật cho ông Quang và cả 2 đều đúng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên