Tô Lâm đớp thịt Trọng lẩy Kiều

1
Tô Lâm đớp thịt Trọng lẩy Kiều

1 BÌNH LUẬN

 1. Trọng Lâm thoại…kịch

  Mở màn…

  Trọng: “Nghĩ mình phượng riện quốc ra
  Quan trên trông xuống, người ta trông vào.

  Lâm: “Tao là luật, luật là tao!
  Bò vàng “bố” đớp…thằng nào ho he?

  Trọng: “Trọng chỉ nói nhỏ Lâm nghe
  Chứ nào Trọng dám so kè gì đâu!?

  Lâm : “Biết thân, biết phận già đầu
  Bưng tai, bịt mắt, miệng..”khâu” cho….lành!

  Đóng màn!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên