Cuối năm Vinfix vượt Trường Sơn đến Mỹ chào hàng

2
Cuối năm Vinfix vượt Trường Sơn đến Mỹ chào hàng

2 BÌNH LUẬN

 1. Khà Khà Khà, gớm! nói thé mà củng nói cho đuọc là thé nào. Phải nói như anh Phét the này nè:

  “Xưa vượt Truòng Sơn đi cứu nước
  Nay vượt Đại Dương rạng giống nòi”
  Ra đi ta hẹn ngày về
  Mỹ cút Ngụy nhào, vẹn toàn non sông

  Có thế mói gọi giống TIÊN RỒNG
  Sản sinh một thánh HO CHI MINH
  Chinh Tây phạt Băc một đời
  Sử xanh ghi tạc một đời VIET NAM.

  kakkakakakakk. Anh Phét lại xuất khảu thành thơ CHỌT đám Tàn Dư Ngụy Cock nửa rồi. Sorry TÀn Du Nguy Cock nghen. Nếu ai đó TỨC HỘC MÁU MỦI thì ráng chịu vì nghề anh Phét là CHỌT cho đám Tàn Dư Ngụy Cock lên máu xấu cho vui.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên