Nhu cầu cấp bách một cơ quan thăm dò dư luận

0

 

Mt chính quyn dân ch tiến b luôn có nhu cu tìm hiu, bt mch dư lun qun chúng rng rãi, thăm dò nhn thc, nguyn vng ca nhân dân đ điu chnh đường li chính sách ca mình cho phù hp.

các nước văn minh, chính quyn và người công dân luôn cn đến các cơ quan thăm dò dư lun, x dng như nhng công c cn thiết, nht là trong các cuc bu c, và trong cuc sng hàng ngày đ cp nht tình hình giá c trên th trường, hàng hóa thiếu tha, chng khoán lên xung, đng tin n đnh hay mt giá …

các nước đc đoán phi dân ch, cũng có vài cơ quan thăm dò dư lun phc v lãnh đo, nhưng hot đng ngm ngm ít công khai vì có s đi lp quyn li gia Nhà nước và nhân dân, b máy cai tr vn hành kín đáo không có môi trường công khai minh bch.

Vit Nam, t năm 1982 đã thành lp Vin nghiên cu Dư lun xã hi trong Ban tuyên giáo TƯ ca đng Cng Sn có hàng trăm chuyên viên thăm dò, thng kê, tng hp, nhưng hot đng èo ut không có sinh lc vì lãnh đo không dùng đến mà qun chúng th ơ, không biết nó tn ti hay đã biến mt. Mt cơ quan vô tích s!

Pháp, các cơ quan thăm dò dư lun xã hi có đến hàng trăm t chc khác nhau, chuyên v các mt chính tr, kinh tế, tài chính, ngân hàng, chng khoán, đu tư, thương mi, bt đng sn, th thao văn hóa, giáo dc…

IPSOS hin nay là cơ quan thăm dò dư lun ln nht có tr s Paris và chân rết 82 nước, có 600 chuyên viên b máy trung tâm, thăm dò tng hp mi mt ca đi sng chính tr xã hi, có s vn hàng trăm triu Euro.

HARRIS cũng là hãng thăm dò dư lun ln, có mt ni bt qua các cuc Tng tuyn c và bu c đa phưong.

Hãng BVA và Vin CSA cũng là nhng hãng thăm dò dư lun già dn có tín nhim cao v các mt chính tr, kinh tế tài chính ngân hàng chng khoán….

T chc thăm dò dư lun cn đến trước hết mt nhóm chuyên viên máy tính hin đi, có kiến thc v thng kê, tng hp, so sánh, biết la chn nhng vn đ nóng hi ăn khách nht, đ ra nhng câu hi, nhng vn đ thăm dò. Sau đó là t chc mng lưới cng tác viên thường xuyên t vài trăm đến vài ngàn người, thuc nhiu đa phương, đ tui, ngh nghip, xu hướng chính tr khác nhau, liên lc nhanh nhy qua đin thoi, email, internet, Facebook, mi h tr li vn tt câu hi đt ra…

Pháp, không ngày nào là không có vài con s điu tra dư lun được công b. Sau 1 năm cm quyn, tín nhim ca tng thng tr 40 tui E. Macron là 54%, ca th tướng E. Dominique là 51%, vượt các tng thng tin nhim thường b phê phán, b gim tín nhim qua năm đu cm quyn. Chính sách kinh tế được 62% tín nhim do sn xut tăng, xut khu tăng khá, tht nghip gim, chính sách đi ngoi tăng tín nhim 66% do năng đng, kết bn khăng khít vi CHLB Đc, thân vi tng thng D. Trump, li kết bn hu vi V. Putin; ch có chính sách xã hi, thuế khóa, quan h căng vi các công đoàn, là b phê có phn yếu, nương nh chiếu c cánh nhà đu tư giàu có.

Hin nay khi cái Vin nghiên cu dư lun xã hi ca đng CS hu như không hot đng vì h s s tht, h s các đường li, hc thuyết, chính sách lc hu, già nua, c l ca đng b xã hi công khai ph đnh, s trưng cu dân ý như s b treo c, các lc lượng ca xã hi dân ch nên t mình đng ra lp nên mt cơ quan thăm dò dư lun xã hi ca chính mình, ca xã hi công dân, ca nhân dân đích tht.

Vin Nghiên cu Dư lun Xã hi ca nhân dân, khách quan, vô tư, khoa hc s công b đnh kỳ mc đ tín nhim ca B Chính tr, tng bí thư, ch tch Nước…, s có th điu tra trong xã hi còn có bao nhiêu người « kiên đnh, ca ngi ch nghĩa Mác-Lênin »? trong đó đng viên bao nhiêu? trí thc bao nhiêu? các lut sư bao nhiêu? Các nhà khoa hc bao nhiêu?

Và con s « kiên đnh ch nghĩa xã hi mác-xít là bao nhiêu?, khi ông cu b trưởng y viên TƯ Bùi Quang Vinh cho rng nó có tht đâu mà c đi tìm cái đnh hướng XHCN tù mù mù mt!

Và m cuc điu tra dư lun v « cái quyn s hu đt đai ca toàn dân do Nhà nước thay mt qun lý » xem có bao nhiêu nông dân, trí thc, nhà văn hóa, tui tr, nhà kinh doanh còn tin đó là điu đúng đn hp lý, hay có hi, cn loi b.

Và nên m cuc điu tra dư lun rng rãi v « Trnh Xuân Thanh t nguyn v nước đu thú hay b bt cóc kiu Nhà nước?, và nay nên gii quyết ra sao? không th đ tù mù rc ri ngày càng to vi Liên Âu, vi CHLB Đc, Tip và Slovaky… vi biết bao thit hi cho đt nước? »

Và hãy điu tra đnh kỳ v cái chiến dch chng tham nhũng, con nga chiến Thiên Lý Mã ca ông tng Trng, khi thì cao trào, lò la cc nóng s thiêu hết ci khô ln ci tươi, khi thì cm chng như hết hơi th ht ra s v bình quý! s đi đến đâu?

Rt mong mt nhóm bn thanh niên trí thc trong nước am hiu máy tính, thng kê, biu đ so sánh, thông tin xã hi, năng đng xông xáo… sm đng ra đm nhn công vic quan trng, cp bách, lý thú và nhiu tác dng xã hi này. Chc chn s được đông đo bà con ta trong ngoài nước hoan nghênh nhit lit.

Đây là mt thách thc đàng hoàng răn đe nghiêm ngt đi vi mt chính quyn thiếu vng nghiêm trng tính công khai minh bch, buc h phi l mt và tôn trng ý kiến, nguyn vng ca đông đo nhân dân, theo đúng khu hiu là chính quyn « ca Dân, do Dân, vì Dân. »

Bùi Tín (VOA)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên