Công lý đô la

2
Công lý đô la

2 BÌNH LUẬN

 1. Cuối tầng địa ngục “Bước Đường Cùng”!

  Thuyền nhân – bô nhân – thùng nhân
  Cùng điểm chung – bốn mươi chín năm
  “Bước Đường Cùng” cuối tầng địa ngục
  “Bước Đường Cùng” uất hận trào dâng!

  Bốn ngàn năm đói nghèo lạc hậu
  Bốn ngàn năm chống giặc ngoại xâm
  Bốn ngàn năm sống trong tủi nhục
  Điêu linh thống khổ vẫn âm thầm!

  Nhưng bây giờ trong thời cộng sản
  “Ngoáy mũi” cùng Trọng lú “lò tôn”
  “Những chuyến bay giải cứu can đảm”
  Vụ Vạn Thinh Phát Trương Mỹ Lan

  Nguồn kiều hối kéo dài đen tối
  Năm nay nhiều hơn năm ngoái
  Chín tỷ đô la ch̉ỉ thành Hồ
  Đói nghèo cùng cực đến tận đáy

  Cuối tầng địa ngục “Bước Đường Cùng”!

  Nông Dân Nam Bộ

 2. Tiền may ra còn có thể khắc phục hậu quả, nhưng mạng sống con người thì sao? Mạng đền mạng? Nếu thế thì Hồ Chí Minh phải bị treo cổ bao nhiêu lần?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên