Chó thành Hồ

1
Chó thành Hồ

1 BÌNH LUẬN

  1. Đề nghị DCV nên rút hình này xuống. Rất phản cảm, thiếu tính nhân văn, quá tầm thường!
    Đinh La Thăng là đích mà Tàu muốn thanh toán vì quá thân Mỹ ghét Tàu. Tàu giệt Thăng tận gốc để trừ hậu họa. ĐCV dùng hình ảnh này để bỡn cợt thì quả là nhỏ nhen, tầm thường.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên