Tượng hai đầu

2
Tượng hai đầu

2 BÌNH LUẬN

  1. tạc đạn ai lận thành khối u
    tròn tròn bủm bủm tựa con cu
    đã vậy lột truồng đưa mổng đíc
    thôi rồi bà mụ nắn lộn cù

  2. Thiệt ra cái tượng này nhức nhói lắm! Chính quyền của ta ở Huế lúc đầu rất dị ứng với tên vẹm trần truồng gục mặt mà Hàn quốc mang tặng. Đó là cố tình phá hoại hình ảnh anh hùng từ bấy lâu nay của đảng và nhà nước ta. Trên răng dưới dái mà vẫn ngẩng cao đầu thì mới đúng là dáng đứng của Việt cộng. Tạm thời để đó đợi thêm 4 thằng Mỹ khác mang cái nón cối qua Việt nam lần thứ hai rồi sẽ cho vẹm đội nón cho đúng với nguyên bản. Nghe đâu là đồng chí Phúc niễng đã yêu cầu bộ chính trị cho phép “chú vẹm” được tháp tùng công du các nước để xin viện trợ. A..lô, đồng chí Lác nghe rõ, trả lời?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên