Tức ảnh sinh vè

0
Tức ảnh sinh vè

Kìa xem giống khỉ bạc đầu

Từ hang Pắc – bó rừng sâu lộ hình

Thế ngồi nước lụt cùng đinh

Chìa bàn chân bẩn đéo làm vệ sinh

Văn hóa đảng hồ chí minh

Chào mừng đại hội cung đình nhà văn

Babui

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên