Trước ngày 30-4-1975

61

Trong chiến tranh 1954-1975 vừa qua trên đất nước chúng ta, cả Bắc Việt Nam (BVN) và Nam Việt Nam (NVN) đều không sản xuất được võ khí và đều nhờ nước ngoài viện trợ. Nước viện trợ chính cho NVN là Hoa Kỳ; và một trong hai nước viện trợ chính cho BVN là Liên Xô. Những biến chuyển từ hai nước nầy ảnh hưởng rất lớn đến tình hình chiến tranh Việt Nam.

1.- HOA KỲ: VỤ WATERGATE

Tại Hoa Kỳ, trong cuộc bầu cử ngày 07-11-1972, đảng Dân Chủ chiếm đa số cả thượng viện lẫn hạ viện, trong khi đương kim tổng thống và phó tổng thống đảng Cộng Hòa là Richard Nixon và Spiro Agnew tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Cuối cùng cả hai ông đều từ chức vì hai lý do khác nhau.

Thứ nhứt, phó tổng thống Spiro Agnew bị cáo buộc tội hối lộ khi còn làm thống đốc tiểu bang Maryland. Ông từ chức ngày 10-10-1973. Ngày 12-10-1973, tổng thống Richard Nixon đề cử lãnh tụ khối thiểu số Cộng Hòa tại Hạ viện là Gerald Ford lên thay, được thượng viện chấp thuận ngày 27-11, và hạ viện thông qua ngày 6-12-1973.

Trong khi đó, tổng thống Richard Nixon gặp rắc rối về vụ Watergate. Tổ hợp Watergate ở thủ đô Washington DC gồm có sáu cơ sở, trong đó Watergate Office Building, số 2600 Virginia Ave. NW, trên tầng lầu 6, là nơi đảng Dân Chủ đặt tổng hành dinh.

Ngày 17-6-1972, năm người lạ mặt bị bắt khi đột nhập vào văn phòng đảng Dân Chủ. Cuộc điều tra của Cảnh sát Liên bang (FBI) về vụ đột nhập vào Watergate cho thấy năm người nầy đến văn phòng đảng Dân Chủ nhằm đặt máy nghe lén, để theo dõi sinh hoạt của đảng đối lập với tổng thống Richard Nixon, thuộc đảng Cộng Hòa. Dần dần người ta được biết rằng những nhân vật thân cận của tổng thống Nixon chủ trương vụ đặt máy nghe lén để chuẩn bị cuộc bầu cử tổng thống ngày 07-11-1972.

Vụ Watergate càng ngày càng nổ lớn. Từ ngày 9-5 đến 30-7-1974, Ủy ban Tư pháp Hạ viện Hoa Kỳ điều trần về vụ nầy, và ngày 30-7-1974 quyết định sẽ truy tố tổng thống Nixon. Để tránh bị truy tố, tổng thống Richard Nixon từ chức ngày 9-8-1974. Phó tổng thống Gerald Ford lên thay theo hiến định.

Những lời hứa hẹn của tổng thống Richard Nixon với tổng thống VNCH là Nguyễn Văn Thiệu, vốn mong manh vì không thông qua quốc hội, nay hoàn toàn tan biến theo sự từ chức của tổng thống Richard Nixon. Sự kiện nầy ảnh hưởng tức khắc đến tình hình Việt Nam.

Trong tài khóa chót, trước khi từ chức, tổng thống Richard Nixon quyết định viện trợ cho VNCH một tỷ Mỹ kim, nhưng ngày 11-8, quốc hội Hoa Kỳ do đảng Dân Chủ nắm đa số, cắt viện trợ xuống còn 700 triệu Mỹ kim. (John S. Bowman (tổng biên tập), The Vietnam War, Day by Day, New York: Maillard Press, 1989, tr. 212.)

Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu gởi thư ngày 19-9-1974 cho tân tổng thống Gerald Ford, đề nghị Hoa Kỳ cấp thêm cho VNCH 300 triệu Mỹ kim đã bị cắt. Gerald Ford chuyển đề nghị của tổng thống Thiệu qua quốc hội Hoa Kỳ, nhưng bị quốc hội bác bỏ ngày 13-3-1975. (Nguyễn Tiến Hưng, Khi đồng minh tháo chạy, California: Cơ sở xuất bản Hứa Chấn Minh, 2005, tr. 245.)

Sau chuyến viếng thăm Sài Gòn của đại tướng Frederick Weyand từ 27-3 đến 3-4-1975, tổng thống Gerald Ford đọc diễn văn trước quốc hội Hoa Kỳ ngày 10-4-1975, và xin viện trợ cho VNCH 722 triệu Mỹ kim. Ngày 14-4-1975, Ủy ban Ngoại gao Thượng viện chẳng những bác lời yêu cầu của tổng thống Ford, mà còn bảo tổng thống Ford rằng “hãy rút nhanh”. (Chính Đạo, 55 ngày đêm: Cuộc sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa, Houston, Nxb. Văn Hóa, 1999, tr. 299.)

Theo đại tướng Cao Văn Viên, tổng tham mưu trưởng quân đội VNCH, ngân khoản 700 triệu Mỹ kim viện trợ, bao gồm cả 46 triệu của cơ quan DAO (Defense Attach Office) tức Phòng Tùy viên Quân sự Hoa Kỳ được thành lập ngày 28-1-1973.) Số còn lại chỉ cung cấp được một nửa nhu cầu thiết yếu của quân đội VNCH, trong khi hoạt động quân sự của cộng sản (CS) gia tăng 70%. (Cao Văn Viên, Những ngày cuối của Việt Nam Cộng Hòa, (nguyên bản The Final Collapse), Nguyễn Kỳ Phong dịch, không đề nơi xuất bản, Vietnambibliography, 2003, tr. 83, 85.)

Sự kiện Watergate ngày 17-6-1972 chỉ là một biến cố nhỏ trong nền chính trị Hoa Kỳ, nhưng ảnh hưởng rất lớn đến chiến tranh ở Việt Nam, vì sau đó quốc hội Hoa Kỳ cắt giảm viện trợ cho VNCH.

2.- LIÊN XÔ: CAM KẾT CỦA KULIKOV

Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) ở BVN do đảng Lao Động cai trị. Đảng Lao Động tức đảng CS đổi tên năm 1951. Tại Hà Nội, trong cuộc họp từ ngày 30-9-1974 đến ngày 8-10-1974, bộ Chính trị (BCT) đảng Lao Động đưa ra chủ trương “giải phóng miền Nam trong hai năm 1975-1976”, đồng thời phê chuẩn kế hoạch hai năm và kế hoạch tác chiến năm 1975 của bộ Tổng tham mưu quân đội CS. (Viện Nghiên Cứu Chủ Nghĩa Mác Lênin Và Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử đảng Cộng Sản Việt Nam, tập II (1954-1975), Nxb. Chính Trị Quốc Gia, 1995, tr. 648.)

Lúc đó, kế hoạch quân sự tại NVN năm 1975 của BCT đảng Lao Động là CS tiếp tục lấn đất giành dân, chỉ sử dụng 10% võ khí dự trữ, tấn công những mục tiêu lẻ tẻ, làm tiêu hao lực lượng VNCH. Đến cuối năm 1976, khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ thì CS sẽ tiến đánh toàn bộ NVN. Như thế nghĩa là kế hoạch năm 1974 của CS dự tính chưa tổng tấn công NVN trong năm 1975.

Giữa tháng 11-1974, bí thư Trung ương cục miền Nam là Phạm Hùng cùng Trần Văn Trà, tư lệnh mặt trận B2 của CS, đến Hà Nội. (Mặt trận B2 của CS từ Bình Thuận xuống tới Ca Mau.) Hai ông đề nghị đánh Đôn Luân (Đồng Xoài) và chiếm tỉnh Phước Long vì: 1) Về quân sự, chiếm Phước Long làm thông đường chiến lược từ khu phi quân sự xuống tận vùng III Chiến thuật của VNCH, đồng thời cầm chân tại đây các đơn vị tổng trừ bị VNCH. 2) Về chính trị, chiếm được Phước Long sẽ làm giảm uy tín của VNCH và thử đo lường phản ứng của Hoa Kỳ sau khi rút quân và sau hiệp định Paris (27-01-1973).

Kế hoạch nầy lúc đầu không được Quân ủy Trung ương đảng Lao Động chấp thuận vì Bộ Tổng tham mưu BVN đã soạn sẵn kế hoạch hành quân năm 1975 và đã được BCT đảng Lao Động thông qua. Ngày 3-12-1974, Phạm Hùng và Trần Văn Trà khiếu nại với Quân ủy Trung ương, nhưng cũng bị từ chối.

(Nguồn: Bản đồ trích từ Internet)

Sau đó khoảng 10 ngày, Phạm Hùng cùng Trần Văn Trà gặp Lê Duẩn, bí thư thứ nhứt đảng Lao Động, thì Lê Duẩn chấp thuận đánh Đôn Luân và Phước Long với điều kiện “phải chắc thắng và không được sử dụng lực lượng lớn” để tiết kiệm võ khí. Trần Văn Trà liền gởi điện về miền Nam, ra lệnh cho lực lượng CSNVN tiến hành chiến dịch Phước Long. (Trần Văn Trà, Kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm, TpHCM: Nxb. Văn Nghệ Thành Phố, 1982, tr. 170.)

Trong khi BCT đảng Lao Động ở Hà Nội đang chọn hướng tấn công, thì nguồn tin tình báo cao cấp của CS cài vào dinh Độc Lập cho biết rằng trong cuộc họp hai ngày 9 và 10-12-1974 giữa tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, thủ tướng Trần Thiện Khiêm và các tướng lãnh, hội nghị đã dự đoán rằng CS sẽ đánh chiếm Tây Ninh nhằm làm thủ đô cho chính phủ Lâm thời CHMNVN. Vì thế tổng thống Thiệu dự tính đưa các lực lượng Nhảy Dù và Thủy Quân Lục Chiến về bảo vệ ven đô Sài Gòn. Nguồn tin nầy đến giới lãnh đạo Hà Nội trễ nhứt là ngày 20-12-1974. (Chính Đạo, sđd. tt. 152-153. Trần Đông Phong, sđd. tr. 73.) Theo cựu trung tướng VNCH Trần Văn Đôn, trong Việt Nam nhân chứng (California: Nxb. Xuân Thu, 1989, tr. 159 và tr. 498), sau khi bị ném bom ngày 27-2-1962 thời tổng thống Ngô Đình Diệm, dinh Độc Lập được tái thiết. Cả Hoa Kỳ lẫn CS Bắc Việt Nam đều cho người trà trộn vào nhóm chuyên viên, đặt máy truyền tin nghe lén trong dinh Độc Lập.

Vào dịp “Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập quân đội” VNDCCH (22-12-1944 / 22-12-1974), đại tướng Viktor Kulikov, thứ trưởng bộ Quốc phòng kiêm tổng tham mưu trưởng Hồng quân Liên Xô, đại diện cho Hồng quân Liên Xô, đến Hà Nội tham dự

Trước ngày 22-12-1974, Viktor Kulikov có mặt tại hội nghị lần thứ 23 của ban Chấp hành Trung ương đảng Lao Động khai mạc ngày 18-12-1974, để bàn về kế hoạch tấn công NVN trong hai năm kế tiếp (1975-1976). Trong cuộc họp nầy, Kulikov thông báo cho Trung ương đảng Lao Động hai điều: 1) Theo tin tình báo Liên Xô, Hoa Kỳ sẽ ngưng cung cấp viện trợ kinh tế và quân sự cho NVN, nên đây là cơ hội thuận tiện để BVN tấn công NVN. 2) Liên Xô cam kết gia tăng viện trợ quân sự cho BVN, để tấn công NVN.

Sau khi dự lễ tại Hà Nội ngày 22-12-1974, Viktor Kulikov về Moscow. Ngay sau đó, viện trợ Liên Xô tăng gấp bốn (4) lần trong các tháng đầu năm 1975. (Henry Kissinger, Years of Renewal, New York: Simon & Schuster, 1999, tr. 481.)

Lúc đó, Liên Xô tăng viện cho BVN có thể vì ba lẽ: 1) Liên Xô muốn trả đũa Hoa Kỳ về vụ quốc hội Hoa Kỳ đưa tu chánh vào bản Hiệp ước về thương mại 1974 (The Trade Act 1974), giới hạn việc cho Liên Xô vay tiền nếu Liên Xô gây khó khăn cho người Do Thái di dân qua các nước khác. Liên Xô cho rằng Hoa Kỳ can thiệp vào việc nội bộ của Liên Xô. (Trần Đông Phong, sđd. tt. 27-28.) 2) Liên Xô muốn lôi kéo Bắc Việt Nam về phía Liên Xô trong cuộc tranh chấp với Trung Cộng. 3) Liên Xô nhận thấy sau khi Hoa Kỳ ngưng viện trợ cho VNCH, VNCH hết hỏa lực, chắc chắn sẽ thất bại trước những cuộc tấn công với hỏa lực dồi dào của BVN, nghĩa là Liên Xô đầu tư cho tương lai ở Đông Nam Á.

KẾT LUẬN

Tóm lại sau hiệp định Paris (27-01-1973), trong khi Hoa Kỳ cắt giảm viện trợ đạn dược và nhiên liệu cho VNCH, khiến quân đội VNCH thiếu phương tiện chiến đấu, thì trái lại, Liên Xô gia tăng gấp bốn (4) lần viện trợ quân sự cho quân đội VNDCCH, làm cho tương quan lực lượng giữa hai bên trong cuộc chiến, nghiêng hẳn về phía VNDCCH.

Những diễn biến chính trị trên đây trong năm 1974 cho thấy viễn ảnh rất khó khăn của VNCH trong năm 1975. (Nguồn: Chiến tranh 1954-1975, sẽ xuất bản.)

TRẦN GIA PHỤNG

(Toronto, tháng 4-2021)

61 BÌNH LUẬN

 1. Đói bỏ mẹ đi ấy mà
  lúc nào cũng phét được .

  Hồi tụi ngụy thua cuộc,
  chạy làng,bộ đội rải phóng
  ta nếu thấy . Chĩa AK ra,thay
  vì hô :”Bỏ súng xuống”, chúng
  lại là lớn “ Quăng ba lô xuống”

  He he … Thì ra trong ba lô
  của tụi ngụy có mấy bao
  gạo sấy.

  Giải phóng với chánh nghĩa cái
  con củ kẹt . Vì đói quá ,nên đi
  ăn cướp,chứ chánh nghĩa mí
  thống nhất cái con mẹ họ .

  Bố láo có băng cấp … tiến sĩ
  đầy đường . Chán bọn vẹt !

 2. Cũng vui ,cứ đến ngày này bọn cẩu nô thi nhau sủa và phét lác.
  Không những phét với thiên hạ ở trong nước Việt ,ngay cả mấy
  tay vi xi cốt cán của đảng ta cũng bảo chán lắm rồi,chúng bèn
  xuất cảng cái láo phét ra ngoại quốc . Bằng cách mấy thằng chóp
  bu Vẹm ,chạy qua Thái Lan phét với vua Thái là Vẹm chúng tao
  đánh thắng ba thằng đầu sỏ : Phát xít Nhật,thực dan Pháp,đế quốc
  Mỹ …

  Vua Thái trả lời : “Mẹ kiếp chúng mày cứ phét lác ! Đánh như kiểu
  chúng mày ,nước Thái chúng tao ,một tay bắn sung,một tay cầm
  giái ,cũng thắng . Chúng tao chả có thằng đầu sỏ nào để đánh cả,
  chúng vẫn rút êm .Chúng mày phét lác kiểu đó không thấy ngu
  đần và nhục hay sao ? ”

  Thắng cái con mẹ gì mà có cả triệu bộ xương trâu ,xương chó .
  Thối thế .

 3. Vaò lúc này anh mày thách đám NGụy Già Tàn Dư vác cớ 3/// đi lên Washington ĐC thủ xem. Bô’ bảo củng khong dám loánh hóe. Đồ hèn nhát.

  • Phét ơi
   cháu thay dây cổ đi
   bác thấy nó củ quá rồi
   bác đả chỉ thị cho nhà nước ta dùng loại dây cổ i nốc thay cho loại dây cổ bằng da
   loại dây cô bằng i nốc rất bền
   hàng năm đảng và nhà nước tiết kiệm được hàng khối tiền

 4. Bây giờ cs “tiêu diên rồi ,còn cái gì mà tiến lên CSCN kinh qua XHCN nũa?
  Ngày này các nước XHCN tách rời khỏi quỷ đạo Liên Sô.độc lập cho riêng minh ,theo tư bản chủ nghỉa ,nghỉa là theo Mỹ và hệ thống tư bản.,như Balan .Tiêp, Hung.Bun, Đức …Chi trừ Cuba (âm thầm vì ở sát nách Mỹ và Mỹ giám sát động tỉnh)và Bắc Hàn hung hăng ,nhưng đói nhăn răng VN theo Tư Bản theo như miền Nam VNCH (anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh) nhưng giử độc tài “chuyên chính vô sản’ không từ hành động phi nhân tính nào dẻ giử vũng ngụy quyền và độc đảng ,làm tay sai cho TC đẻ được an thân hưởng những giàu sang phú quý đẻ bỏ những năm triền miên đói khổ và nhiều áp lực ở mền Bắc Kộng (ngày CNCS cáo chung ở cái nôi phát sinh ra chủ nghỉa quái ác này thì VC sợ hải bơ vơ ,không biết bám víu vao đâu (Mỹ vẫn cấm vận) nên qua quỳ lạy thiên triều xin thần phục làm đàn em ,tôn xưng Tàu làm sư phụ (lịch sử có thể nói lập lại thời Mạc đăng Dung ,vua quan tự trói mình lên cửa ải quỳ xin làm chư hầu của Thiên Triều–nếu không có bọn khuyển mã này thì VN có thể đã thoát trung ,ít nhất cũng sáng suả nhân bản dân chủ tự do nhân quyền KHÁC hẳn hôm nay….
  Ngày nay ,Biden tiếp tujc theo chính sách Obama rước đây 4 năm ,vẫn coi VN là quan trọng trong vofg dai chiến lược đối đầu vói TC. Ngoại trương Mỹ mới nhậm chức gọi Phậm Bifnh Minh hẹn gặp tai SG ăn PHỞ!
  Qua ẤN và cố keo Ấn ngã về ĐM chống Tàu . Nhưng vẫn đe dọa trừng phạt ẤN ĐỘ nếu ….VN cũng vạy> Mỹ bang giáo là bang giao .,nhưng nếu cần Mỹ vẫn lên án về nhân quyền VN vẫn quan sát VN ,nếu ngã về TC hay gì gì đó thì cung có thể bị Trừng Phạt,,
  Ngày nay dân VC hùa đi Mỹ rất nhiều ,nhát là CB hầu như chính thức vì con cháu chúng đá vượt biê ,du học hay làm việc cho có sở TM Myc hay các nước ở nước ngoài ,Họ đều có quốc tịch ở các nước tư Bản ,nhất là Mỹ.Phai chăng toàn bộ CB VC đều chân trong chân ngoài (BH về hưu ở BaLan/và một Ông Bự khác ,cưới vọ cho con trai (Viẹt ,cd Mỹ),mua nhà đất ở núi và 01 năm sau kéo qua Mỹ ở…)
  VC lên bản án thật cao ,Mỹ và các nước can thiệp ,có ca CĐ việt hải ngoại,những người chống đối ,dù là chống cuội .
  Chỉ có dân VN muốn đi mà KHÔNG DUOC.đành gạt lệ ở lại khi cùng chạy vất vã vì ‘miếng ăn” ,nhìn SG , đâu đâu cung thấy LẠ : Toàn kẻ “Bên Thắng cuộc”hay nói đúng hơn là thực dân local ngự trị cả miền Nam Mủi Cà Mau tới vỉ tuyên 17. Một cô gái làm không được trả luong chỉ nhờ vào tiên tip (gióng thằng chử tiệm phở không trả lương công nhân ở Mỹ…mà nhờ vào tiền tip mà không trọn vẹn chia cho cả nhân viên phục vụ nhà hàng kể cả chủ nhân ! Bóc lột đên thé là cùng ! Đén nổi người Mỹ bình thừơng cũng thảng thột !)….

 5. Tôi không biết rồi đây chúng nó có tiến lên được cái gọi
  là Chủ Nghĩa Cộng Sản,kinh qua giai đoạn phát triển
  XHCN,hay không ? Có trời mới biết .

  Thế nhưng cái Chủ nghĩa Nói Phét thì chúng đã tiến
  tới “đỉnh điểm” . Có cả một binh đoàn hùng hậu ,trang
  bị đủ thứ vũ khí đến tận răng ,nào là vũ khí :mặt dầy ,
  rồi đến mặt mo, vớ vẩn ,vòng vo,giả ngu ,giả đần ,giả
  điếc …cù nhầy, tự vả vào mặt rồi tự sướng . Đều có đủ
  cả . Chúng nói phét không cần thiên hạ tin, tự chúng
  tin vào những điều chúng vừa phẹt ra là đủ .

  Điễn đàn ĐCV nầy cũng có cách đối phó với những con lợn
  viên này . Lâu lâu cứ đạp cho chúng một cái ,thế là chúng
  rống lên như lợn sắp bị thiến ,nghe cũng vui ,đỡ tẻ nhạt .

 6. Ơ hay bác Ngụy này nói sai bét bèn bet à nghen. Viet Công chúng anh qua nuoc ngoài là qua nuoc MẼO, nuoc MẼO moì VC chúng anh qua để đói tác, để làm ăn, đê giao lưu. Nguỵ còn chi mà mà VC qua troì oi.

  Ngụy có tật là tự vơ vào cho mình. Nuóc MẼO là nuoc MẼO, nuoc Mẽo không và khong bao giò là nuoc NGUY TAN DƯ cả. Ngụy Tàn Dư chăng qua chỉ là nhưng công dân MẼO binh thuòng khong hon khong kém.

  Viet Công chúng anh chưa bao giò có ý đinh sang nuoc NGUY TAN DƯ cả vì NGUY TAN DƯ chưa bao giò hiện hưũ trên bản đồ thé giói. Khong nên vơ vào như vaỵ nghen, khong nên, xáu lắm.

  Tai Sao NGUY TAN DƯ thù Cong Sàn mà khong vác cờ NGUY lên Newyork hoăc washington DC láy cờ VC xuong đi xem nào. Bô’ baỏ lúc này có cho keọ NGUY TAN DƯ cung khong dám, hehehhehe.

  • Nước Mỹ bây giờ là của chúng tôi chứ không phải của Việt Cộng các anh. Anh thách cầm cờ cũng bằng thừa vì Cờ Vàng đã được thừa nhận và được treo tại nhiều tiểu bang ở Mỹ. Nhưng tôi thách tên Việt Cộng Nguyễn Phú Trọng hoặc Nguyễn Xuân Phúc, hoặc bất cứ tên Việt Cộng nào dám qua Mỹ cầm cờ Việt Cộng dạo phố thử xem biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hồ Chí Minh có đội mồ sống dậy cũng không dám nói chi cái đám giặc cộng con. Chúng tôi treo hoặc cầm Cờ Vàng của chúng tôi tự do ra đường mà Việt Cộng sợ, nhưng các anh Việt Cộng qua Mỹ chẳng dám cầm Cờ Đỏ của Việt Cộng ra đường thế mới biết là sợ Ngụy. Thắng mà sao lại sợ, nhục thế!?
   nv

   • Cờ VC chỉ treo ở Tòa Đ/S VC ,ở TLS VC và ở LHQ (NewYork)
    Mỹ bang giao vọi VC .VC cung có chân trong LHQ cố nhiên nhữn nơi DD cho Cộng ,và cho TG thì có máu tháng treo là lẻ thường . Nói NGU như vậy ,nghỉ khùng như vậy mà cũng nêu ý kiến thách dố được ư?
    VC không cầm cờ đỏ máu chống Mỹ cung như hoan hô Mỹ,vì sao?
    VC ủng hộ cựu TT Tump cung không thấy mang cò kinh nguyệt lên “biêu diển ” mà NÚP sau cờ Vàng ,,,,
    Còn dân trong các phố chợ ở Mỹ sao cung không treo cờ máu? Vì treo lên có kẻ sẻ hạ xuống dâm nát
    Đai loan có 4 bang trưởng ,một năm một ngươi lênthy thé .Nam dó ngươi mới nhậm chức ong ta treo cò TC thAY VÌ CỜ đAI lOAN VÀ SAU ĐÓ HỦY BỎ VÌ DÂN CHÚNG
    TÀU vad 3 vị bang trưởng đều chống đối và hạ bệ vị bang tưởng đo .
    Mỹ là một qg của người TN và TNCs nên không có cờ nào của Công ,kể cả XHCN VN được treo trong dân chúng Việt ở các nước tự do cả
    Con treo ở LHQ ,đai sứ quán và TLS ,trong khuôn viên hạn hẹp quy đinh đó thì có chi mà hảnh diện thách thức ?
    STUPID

    • @ongvòvẽ
     Treo cờ ở nơi công sở thì nói làm gì. Có dám treo ở nơi công cộng thì mới nói.
     Cờ Việt Cộng được treo ở công sở tại các nước có bang giao là lẽ thường tình theo nghi thức ngoại giao và nước nào cũng thế. Tuy nhiên có dám cầm cờ VC ra đường hoặc dám treo trước cửa nhà ở xứ Mỹ hay không mới là vấn đề để anh biết đâu là đất của VC và đâu là đất sống của chúng tôi. Quan chức và người dân theo cộng sản qua Mỹ sống và làm việc ngày nay rất nhiều. Họ là thành phần Việt Kiều quốc tịch xã hội chủ nghĩa VC, có tư tưởng cộng sản hoặc chính họ là cộng sản. Họ có quyền cầm cờ VC chào mừng và đón tiếp lãnh đạo của họ tới thăm vì Mỹ là đất nước tự do nhưng là đất của người tỵ nạn cộng sản chúng tôi và chúng tôi không muốn thấy và không cho phép. Cộng sản có thể uy hiếp và bỏ tù người Mỹ gốc Việt khi họ về VN theo luật rừng của VC thì người Mỹ gốc Việt chúng tôi cũng có quyền chống lại họ ở xứ chúng tôi sống.

     Cũng nhắc thêm anh điều này. Viết comment là để nêu quan điểm, không nói ai ngu, vì đó là lịch sự tối thiểu của một người có hiểu biết khi viết và tranh luận. Chỉ những người ngu mới hay nói kẻ khác ngu. Đây là một đạo lý học làm người mà anh phải học khi viết comment.
     nv

  • Phét à
   bác nhắc cháu là phải giử vửng lập trường kiên định của cái lưởi gổ
   đây là vấn đề quan điểm không được dể dải buông lỏng
   bọn lý luận thế nào củng mặc xác chúng nó
   cháu chỉ cần thuộc bài
   rồi sau đó cháu cứ sổ ra liên tu bất tận
   cháu cứ lập đi lập lại
   nhơi tới nhơi lui cho bác
   bảo đảm là bọn thế lưc thù địch sẻ mệt mỏi và phát khùng vì cái cát xét là mồm và nảo của cháu
   đấy là chiến lược xuất sắc của đảng và nhà nước do bác đích thân chỉ đạo việc biên soạn
   cháu phải nhớ cái quy tắc vàng là
   không có cái lưởi nào có thể thắng được cái lưởi gổ

 7. Trước chiến tranh VN Mỹ là một siêu cường; sau Tháng Tư năm 1975, bán đứt VNCH cho Tàu Cộng, Mỹ vẫn là một siêu cường; nhưng 46 năm sau Mỹ đang thua nước cộng sản Tàu. Henry Kissinger vẫn còn sống sao bây giờ á khẩu không lên tiếng mừng cho ngày 30 Tháng Tư chính hắn đã gây ra mà cho tới hôm nay Mỹ vẫn còn mơ hồ, chưa dứt khoát, và không có một chiến lược nào để đối phó với sự hung hăng ngày một tăng của Tàu Cộng.

  Mỹ chiến thắng hai cuộc chiến tranh thế giới, đặt lại trật tự, và tự nhiên trở thành chủ nhân ông của một siêu cường nhưng chủ trương nuôi cộng sản, cho cộng sản tồn tại song song với tư bản để cạnh tranh. Cộng sản Tàu lúc đó còn nghèo đói và lạc hậu. Rồi sau cuộc chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh VN bỏ rơi VNCH Mỹ vẫn là siêu cường; rồi chiến tranh bão táp sa mạc, chiến tranh Iraq, Mỹ vẫn là siêu cường thì chiến tranh Afghanistan Mỹ cũng vừa tuyên bố sẽ rút quân về sau 20 năm giống như cuộc chiến Mỹ đã bỏ VNCH. Hậu quả 46 năm sau hình thành một nước cộng sản Tàu vĩ đại hơn cả nước Mỹ ngày nay và đang từng ngày đẩy Mỹ ra khỏi ảnh hưởng vùng Á Châu. Nguyên nhân chỉ vì tiền, vì lợi nhuận mà chính phủ Mỹ và tư bản bán đứng không chỉ là VNCH hay Afghanistan mà ngày nay là đang bán chính nước Mỹ.

  Cộng sản Tàu có dân số hơn 1 tỷ 4 trăm triệu người, không phải là Liên Xô với một khối các nước cộng sản Đông Âu; cũng không phải như phát xít Đức hay Nhật, Ý vì kinh tế mỗi nước đó không bằng nước Mỹ nên Mỹ dễ dàng trên cơ áp đảo mọi lãnh vực. 46 năm sau ngày Mỹ bỏ mất Miền Nam Việt Nam. Nhìn lại mới thấy cái hậu quả mà Mỹ đang phải nhận ngày nay là Tàu Cộng đang dần chiếm tất cả.

  Cộng sản chủ trương đường dài còn – như Hồ nói trăm năm trồng người – còn tư bản nước Mỹ chỉ nhìn ngắn vì lợi nhuận trong giai đoạn để 46 năm sau đang yếu thế. Bây giờ phải lo bảo vệ Đài Loan và Biển Đông. Làm sao Henry Kissinger và nước Mỹ hiểu được tại sao hơn 4 ngàn năm VN sống sát bên Tàu và 1 ngàn năm bị tàu đô hộ mà VN vẫn tồn tại?
  nv

  • Lau lắm mói tháy đuoc mot bác NGỤY TAN DƯ dám dói diên voi sư thât đó là: Trích:”chiến tranh Afghanistan Mỹ cũng vừa tuyên bố sẽ rút quân về sau 20 năm giống như cuộc chiến Mỹ đã bỏ VNCH”

   Phet nói rồi mà, thèng MẼO là thẻng đi buôn chinh trị, kinh té, ngoai giao v..v.v. . Môĩ chinh sách của nó chỉ áp dụng cho từng thoi kỳ, miển là có lơi cho nó. Thèng cha tong thong PAKISTAN năm xưa đả noi”Làm bạn vói MẼO rất nguy hiễm vì khong biét thèng MẼO nó luị mình khi nào. Làm kẻ thù của MẼO củng nguy hiểm khong kém, nhưng mình bỉet nó se luị mình và mỉnh ít nhát sê biet đề phòng “.

   Khong có kẽ thù truyền kiép, củng chăng có bạn vỉnh cữu. Quyền loị là muon đoì ” Néu đà là lãnh đạo của mot đất nuóc thì chác chán ai cung biet quy luât này trừ ra 2 thèng lãnh đạo NGUY SAI GÒN ngu muọi cho nên phó cả linh hồn và xác cho MẼO thì cuoi cùng phải trả giá cho sự NGU MUỌI của mình. Ngụy Tàn Dư và con cháu phaỉ thuọc làu bai học này nghen chưa.

   Sai lần thú 1 thiên hạ sẻ tha thứ. Sai lần thứ 2 thiên hạ thong cả. Sai lần thu’ 3 thiên hạ sè nguyền ruã “MÀY LÀ THẰNG NGU”.

   • Một cái nhìn và một nhận xét khách quan theo tình hình thời cuộc đã xảy ra. Các nước lớn tranh giành lợi ích đã đưa đẩy để bọn Việt Cộng cướp nước lên cầm quyền dựng ra một chế độ nhà nước cộng sản tàn ác nhất lịch sử dân tộc. Nhưng chế độ cộng sản, hay nói rõ hơn là bọn Việt Cộng, cầm quyền từ Hồ, Đồng, Chinh, Duẩn, và Nguyễn Phú Trọng ngày nay cũng phải ra đi và chế độ cũng không tồn tại mà sẽ chỉ là một giai đoạn ngắn của lịch sử. Chế độ sẽ sụp đổ hoặc bị đào thải biến mất như con người của bọn chúng, chỉ còn lại đất nước và dân tộc Việt Nam. Mỹ hay Tàu, hay bất cứ quốc gia nào cũng vì quyền lợi của đất nước họ. Họ vì tham vọng cho lợi ích quốc gia của họ nhưng Việt Cộng thì lại khác. Vì xuất thân từ một bọn thảo khấu, Việt Cộng cai trị đất nước chỉ biết vì lợi ích cá nhân và gia đình, lợi ích của bọn cầm quyền và lợi ích của đảng cướp mà đày đọa cả một dân tộc. Họ cai trị đối xử với chính người VN còn tàn ác và xấu hơn nhiều so với ngoại bang. Từ Hồ Chí Minh cho tới Nguyễn Phú Trọng, cai trị chỉ biết giết dân, bán đất và buôn nô lệ người Việt Nam.

    Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, dù giặc Tàu rất tàn ác, và 20 năm Mỹ vào Miền Nam kìm kẹp cũng chưa tàn ác bằng loài Việt Cộng quỷ đỏ tàn ác với chính tổ tiên, ông bà, cha mẹ, và dân tộc của mình.

    Loài Việt Cộng quỷ đỏ giết dân và ăn không chừa một cái gì của dân!
    nv

    • Tai sao VC ác voi dân như rứa mà từ ngày lạp đảng 1930 cho tói bay giò dân VN cứ khong chịu GIAT SAP CS xuóng , nguoc lại dân VN cứ đi theo VC đánh cho NGUY nhào là răng rứa. Ai gìai thich đuọc.

     Ngụy Sai Gon tót đep thé mà răng mà chet yẻu rứa. Có chỉ 17 trieu dân mà họ đi theo VC hét 7 triẹu rồi. Cuói cùng số còn lại củng ngao ngán NGUY SAI GON và altogether họ triẹt tieu NGUY SAI GON luon la răng.

     Tót đep như rứa mà răng chét sóm rứa, hehehehhehehe.

     Rồi bay giò sau khi bị dân VN xô nhào, đám NGUY TAN DƯ vot ra nuoc ngoaì khóc lóc, chủi ruã, gào rú, doạ nạt, dụ khị áy thé mà dân VN trong cung như ngoai nuóc lác đầù quầy quậy là răng.

     46 năM chưa đủ dài để thuyet phục dan VN hay sao? VC xưa kia đau co cần 46 năm đau mà hàng triệu triêu nguoi đi theo HO CHI MINH bọp tai PHÁP, Cú đầu MẼO và nhéo tai NGUỴ. Why?????

     Sao Nguỵ Tan Du khong làm đuoc như VC là răng, hehehhehehe.

     Nguỵ Tàn Dư nen coi lại chứ mà 46 năm mà cứ CHONG CONG BANG MỒM, GIAT SAP CONG SAN bằng keyboard xem ra khong ai tin.

     VC xưa kia mà đi bọp tai PHÁP thi là những đang vien CS đi tien phong, đi chét truóc để minh chứng chính nghiả của mình tói nguoi dân thi sau đó nguoi ta mói tin. Nhà tù Con Dảo, PHú Quóc, Hoả Lò, Phú lọi đêu có bóng dáng của cac lảo thành Viet Cong.

     Ngụy Tàn Dư keu gọi dân VN đi GIAT SAP CONG SẢN mà NGUY TAN DƯ cứ đúng đằng sau xúi quầy và ngồi ben MẼO nhâm nhi cafe thi ai tin nỏi. Hay Ngụy Tan Du sọ chết cho nên xúi thien hạ đi chét truóc cho NGUY TAN DƯ làm quan néu thành công. hahahhah

     Choi vaỵ ai chơi cho lại. Choi kiêù đó nguoi ta bảo là Xúi Trẻ Con Ăn Cứt Gà ” đó nghen và đó là thai độ………….mất rạy, láo, du côn.

     • Tại sao dân họ phải theo Việt Cộng?
      Chẳng phải Việt Cộng tốt mà dân theo mà theo để sống.

      Tác phẩm Vang Bóng Một Thời của Nguyễn Tuân, ông nói đại khái còn sống được dưới chế độ cộng sản là vì biết sợ. Sợ nên ngậm miệng để sống, hoặc phải theo Việt Cộng để sống. Ai không sợ hoặc chống đối thì bị giết hoặc ngồi tù và cả một dân tộc còn tồn tại đến ngày nay cũng là vì sợ và bị lừa.
      Anh cũng theo Việt Cộng vì sợ chúng hoặc bị chúng lừa và chỉ biết nói theo bọn chúng. Nói thắng Ngụy, đuổi Ngụy mà vẫn còn sợ bóng vía Ngụy, chạy bám theo Ngụy ra nước ngoài ăn đồ thải của Ngụy.
      nv

     • Phét ơi
      cháu phải làm thế nào chứ cái kiểu này thì chúng ta thua mất
      cháu phải tỏ cho bọn thế lực thù địch là cháu củng có nảo bộ như bọn nó
      theo bác thấy thì bọn nó coi cháu như bải cứt thiu
      chính bác củng thấy gớm ghiếc

     • Tác phẩm Vang bóng Một Thời của Nguyễn Tuân là tác phẩm có giá trị thuộc tiền chiến ….Sau này Nguyễn Tuân theo cộng sản nên cũng như nhiều tác giả khác ,Nguyễn Tuân không có tác phẩm nào đáng giá toàn là văn tuyên truyền ,ca ngọi chủ nghia CS hoặc cangowi lãnh tụ Điển hình là cuốn “Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi ” ,NT biến chất. (DCV có đăng 01 đoạn NT viết vè Mc Cain)
      Gần chết NT mới DÁM nói thật “tồi còn sống là vì BIẾT SỢ” Có lẻ tác giả SỢ cho tới CHẾT (có lẻ) còn chưa hết SỢ.

   • Sai lần thú 1 thiên hạ sẻ tha thứ. Sai lần thứ 2 thiên hạ thong cả. Sai lần thu’ 3 thiên hạ sè nguyền ruã “MÀY LÀ THẰNG NGU”.

    Phét ơi
    cháu nói sai rồi
    bác và đảng sai cả ngàn lần rồi
    cháu viết như thế này là giết bác và đảng

 8. Xuân muộn.
  *
  Tháng Tư nắng lóa Sài Gòn.
  Tiết Xuân nóng ấm vẫn còn quanh đây.
  Hôm qua uống tít mù say.
  Với vài người bạn từ ngày tắm mưa.
  Mấy mươi năm ấy đến giờ.
  Nổi buồn thất-trận, mất cờ chưa nguôi.
  Tay nâng mà dạ ngậm-ngùi.
  Sầu chìm chạm đáy, sụt-sùi trong ly.
  Đời ta còn lại những gì.
  Nhà tan, người chết cũng vì bại binh.
  Hởi ơi! Mãi mãi một mình.
  Lang-thang trong cõi phù-sinh mịt-mờ.
  Nép mình sau mấy câu thơ.
  Thấy đời lạt-lẻo, thờ-ơ mà buồn.
  Ngựa đời tung vó bon-bon.
  Hôm qua mất hút, chỉ còn hôm nay.
  Thời-gian chui lọt kẻ tay.
  Làm sao níu được tháng ngày đã xa.
  Phù-du một nắm tuổi già.
  Xa trời, gần đất cũng là tự-nhiên.
  Oằn vai một gánh ưu-phiền.
  Bao giờ thanh-thãn về miền hư-không.
  Thù xưa, hận củ nặng lòng.
  Càng say càng thấy mịt-mùng cô-đơn.
  Nghiêng ly giốc cạn nổi buồn.
  Cạn ly, buồn ấy vẩn còn y-nguyên.
  Tháng Tư nắng lóa Sài Gòn.
  Chia tay tạm biệt, liệu còn gặp nhau
  *
  Chí Phèo Nguyển-văn-Lợi

 9. Sài Gòn bô-lê-rô.
  *
  Sài Gòn nổi nhớ không nguôi
  Niềm đau gói kín của người li-hương.
  Biển Đông, lặng-lẽ lên đường.
  Linh-hồn phố-xá vấn-vương con tàu.
  Mai này trôi giạt về đâu.
  Nhấp-nhô con sóng bạc đầu trùng-dương.
  Mai này mây gió viển-phương.
  Ngậm-ngùi vĩnh-biệt quê-hương Sài Gòn.
  Phố xưa còn đọng trong hồn.
  Đường xưa in mãi vết mòn trong tim.
  Ngàn trùng tăm cá, bóng chim.
  Rừng xa, chim Việt vẫn tìm cành Nam.
  Quê người vạn dặm xa-xăm.
  Sài Gòn chốn củ vẫn nằm trong tim.
  Ngày xưa dù đã đắm chìm
  Nhưng, tôi người lính Việt Nam Cộng Hòa
  Vẫn còn ấp-ũ câu ca
  Vẫn còn thương nhớ ngôi nhà quận Tư
  Sáu năm binh nghiệp có dư
  Bỗng dưng mất hết, một giờ trắng tay
  Hòa-bình trăm đắng, ngàn cay
  Bốn mươi năm ấy đến nay vẫn buồn
  Quê hương chớp bể, mưa nguồn
  Ngàn năm vọng mãi tiếng hờn miền Nam.
  *
  Chí Phèo Nguyền-văn-Lợi

 10. Chien thuât DẦu Be’ Di’t To của NGUYEN VAN THẸO khien’ vùng ÌI tay nguyen tan tác .

  Hàng năm khi tháng 4 về
  Ngày 30 ấy lại hiện về ngay
  Khỏi đầu chính taị Phuoc Long
  Lịch sữ đả điẻm , Ngụy thành tha ma

  Phuoc Long Sông Bé tieu vong
  Ngụy vè Sai Gòn họp báo lung tung
  Thieu rằng thiệu sè tấn công
  Phuoc Long chiém lại, Thiẹu bèn lên gân

  Nhưng mà nói phét cho oai
  Thiẹu hèn Thiẹu nhát linh’ thì bất tuân
  Thoi thì bỏ tinh Phuoc Long
  Cầu hồn chién sỉ Thiẹu vờ Phuoc Long

  Kẻ như mọi chuyẹn đà xong
  Tình hình dà rỏ Ngụy càng xác xơ
  Tình báo Cong Sàn cho hay
  Ngụy đả hét thoì, mục ruỗng tận căn

  Sau khi ổn đinh Phuoc Long
  Viet Cộng tinh tói ván baì TÂy Nguyên
  Xuong sống của cả Đông Dưong
  Hè ai chiém đuọc, làm vua cả mièn

  Và như kế hoạch đà lên
  Pleiku Phú Bổn đua vào nghi binh
  Ban Me Thuọt chính là nơi
  Là trung tâm điẻm khỏi đâù Tay Nguyên

  Ngụy rằng ngụy đả hóa ngu
  Mải vẩn tin rằng Cộng đánh Pleiku
  Phú cho lính lác ngày đêm
  Canh giử binh đồn quyet giủ vùng ÌI

  Nào ngờ đêm 10 tháng 3
  Ban Me Thuột đả đi vào kế sách
  Giò G đà tói bay giò
  Viet Cộng ào ào đaị pháo thần công

  Xe Tank đai pháo ầm ầm
  Chinh đông phạt băc, Ngụy chuồn thoát thân
  2 ngày quần thảo tién công
  Viet Công làm chủ toàn vùng Buôn Mê

  Hét hồn NGụy vè Pleiku
  Thất kinh hồn vía, Phú biét mình ngu
  Suốt đoì làm tuóng tay sai
  lên lon nhò Thiẹu chứ taì cán chi

  Nắm nguyen cả một Vùng ÌI
  Khả năng của Phú một đòn không kham
  Ban Me Thuọt đà chứng minh
  Phú không kham nổi nhưng mồm lên gân

  Thiêũ rằng Thieu hỏi Phú sao
  Mày liêụ có thẻ chiếm lại Buôn Mê(thuột)
  Phú rằng Phú sẻ quyet tâm
  Mông lung Phú nổ xin thêm lính Dù
  Tử thủ mồm Phú xin thè
  Xác Phú chưa chét, Cộng nào dám qua

  Thiêu nghe sứong đả lổ tai
  Trao cho Phú moị quyèn hành đieu quân
  Triet thoái ra khỏi cao nguyên
  Duy Tất lên tuóng, đieu hành rút quân

  Phú vọt truớc vè Nha Trang
  Duy Tât trục chỉ 7B đuòng rừng
  Hàng ngàn đai pháo, xe tank
  Hàng trăm ngàn linh’ như đi dieủ hành

  Hàng chục cay số nghoằn nghuèo
  Ngụy rằng Ngụy tuỏng Cộng ngu như mình
  Công binh chẳng nghiả lý gì
  Cú viẹc triêt thoái sau này tính sau

  Nào ngò mói đuọc 2 hôm
  Ầm ầm đạn pháo của Giai Phóng Quân
  Ruot đuổi rồi tói truy kích
  Bi oánh tanh bành, Ngụy thành xác xơ

  Quần áo cởi tuót cho xong
  Giay sô mang nặng chứ ích mẹ gì
  Tà lỏn ta cứ phon phon
  Hoà vào dân thuòng Cộng tưởngg ta dân

  Thoát chét Ngụy vè Nha Trang
  Một phen thoát chét Ngụy lièn lên gân
  Cộng nào cộng dám vô đây
  Xác ong chưa chét, Cộng còn năm mơ

  Tiếc rằng chì đuoc vài hôm
  Ngụy lai tiep tục chuồn vè huóng Nam
  Phú bèn thu góp tàn binh
  Gom qua góp lại còn 10 phần trăm

  Chao ôi con đuòng 7B
  Phú tính sai đuòng , Ngụy đành tieu vong
  Sư Đoàn 22 , 23
  Vỏn vẹn chỉ còn khong tói 800

  Lóp chét lóp bi thuong
  Lóp khác bỏ trốn đi theo gia đính
  Ôi thôi chién thuật lui binh
  Đầu to đít bé, đầu bé đít to

  Thẹo rằng Thẹo hỏi Theọ ơi
  Đít to đâù bé, thằng nào baỳ ra
  Lính tráng nằm chét thây ma
  Vùng ÌI tan tác, PHú mày biét tay

  Thẹo rằng Phú phải trình tao
  Tai sao thuọng lẹnh, chú mày bất tuân
  Rút quân cái kiẻu quần què
  12 vạn lính trỏ thành thây ma

  “Còn tiép tại Vùng I Quảng Tri.”

 11. Thôi các em DLV nên câm cái mõm chó lại, đừng lải nhải làm gì vô ích, người hải ngoại đã biết rõ 1000/100 cái bộ mặt thật của CS rồi, có nói cũng vô ích, người hải ngoại biết tỏng cái bộ mặt chó đẻ của CS rồi

  Các em DVL Kim Cang, Phét … tưởng dân hải ngoại không biết gì về CS nên ba hoa chích chòe
  Các em ngây thơ lắm, người Hải ngoại biết tỏng cái bộ mặt thật chó đẻ của CS từ lâu lắm rồi

 12. Bọn CS chê VNCH làm tay sai Mỹ thế chúng có làm tay sai cho CS quốc tế không? Hồ chí Minh rước Nga, Tầu về cho tới nay chúng vẫn thờ Lê nin, Kác mác.. thật là xấu hổ
  Nay Nga đã vứt cờ búa liềm xuống cầu tiêu rồi mà chúng vẫn còn thờ búa
  liềm
  Nhưng bề ngoài chúng thờ búa liềm, thực chất chúng chỉ là bọn ăn cắp, không ăn cắp sao chúng có nhiều ngàn tỷ? chúng chơi gái chân dài bởi … thế cô Trang Trần, diễn viên, người mẫu nổi tiềng đã chửi:
  Địt cả lò bọn công an, địt con mẹ cái đảng CSVN
  Người dân trong nước và hải ngoại đã biết tỏng bọn CSVN như thế nào, đã tởm chúng đến tận cổ thế mà các DLV Kim cang, Phét còn gân cổ lên để tuyên truyền cho chúng
  Lòi mặt chuột rồi, nói làm gì cho thêm xấu hổ

 13. Các em DLV nói bọn VNCH chỉ là tay sai ngoại bang, thế mà bọn CS xâm lược còn ăn cướp của tay sai mới nhục
  Chưa có em DLV nào dám trả lời câu hỏi của ta: Các em CS nghèo đói phải đi ăn cướp như Bắc Hàn năm 1950 và VC trong mấy chục năm
  Tại sao các nước CS không tự làm ra của cải vật chất mà phải đi ăn cướp?
  Vì CS, VC không thể làm ra của cải nên phải đi ăn cướp
  Nhục nhã thay, tháng 4/75 dân Saigon nó khinh bọn CSVN như con chó ghẻ

 14. (Trích)
  Những mảnh vụn tháng Tư.
  *
  Tháng Tư, khói súng mờ Nam-bộ.
  Máu với mồ-hôi tưới ướt đường.
  Những thân lính trẻ từ hai phía.
  Vùi lấp bên đường không mộ bia.
  *
  Tháng Tư, cờ đỏ vào Nam-bộ.
  Hung-hãn, dầy thêm máu lính Hồ.
  Dép râu, nón cối ghìm tay súng.
  Dáo-dác, nhìn đâu cũng thấy thù.
  *
  Tháng Tư, máu nghẹn rừng Phú Bổn.
  Súng gẫy nằm trơ cạnh xác dân.
  Mấy con chim nhỏ nhìn lơ-láo.
  Sao lạnh trời khuya ướp lối mòn.
  *
  Tháng Tư, Đà Nẳng sôi di-tãn.
  Cửa biển ngập đầy tiếng gọi nhau.
  Sài Gòn như thỏi nam-châm hút.
  Hàng vạn đôi chân chạy xuống tàu.
  *
  Tháng Tư, hoãng-loạn và vô-định.
  Đỏ máu, vàng da đã tuyệt-tình.
  Trời Nam, đất Bắc chia ranh giới.
  Mắt đỏ vằn lên, quỷ hiện hình.
  *
  Tháng Tư, điềm báo thời suy-bại.
  Thãm-họa trùm lên nước Lạc Hồng.
  Chân Hồ giẫm nát tình dân-tộc.
  Giẫm nát cơ-đồ của tổ-tông.
  *
  Tháng Tư cướp bóc vào Nam-bộ.
  Vơ vét tài-nguyên trã nợ Tàu.
  Bao nhiêu thóc gạo đưa về Bắc.
  Chớp mắt, miền Nam đã nát nhàu.
  *
  Chuyến tàu Thống Nhất đầy ăm-ắp.
  Xe đạp, ti-vi với tủ, giường.
  Thượng vàng, hạ cám đều gom tất.
  Giãi-phóng chi mà quá bất-lương.
  *
  Tháng Tư, tướng tá và quan-chức.
  Nối gót theo nhau đến trại tù.
  Khỗ-sai, đòn vọt đang chờ đón.
  Chưa thấy ngày về, đã trắng xương.
  *
  Tháng Tư, thành-phố dân nhao-nhác.
  Bồng-bế đưa nhau đến núi rừng.
  Bạn với rẩy nương và khoai bắp.
  Trông vời chốn củ mắt rưng-rưng.
  *
  Tháng Tư, Tàu-cộng cười chiến-thắng.
  Miếng bánh Việt Nam đã tới mồm.
  Cốt-nhục tương-tàn’ nghe cay đắng.
  Làm sao nuốt được hận ngàn năm.
  *
  Tháng Tư, trời đất dường như khóc.
  Thương xót miền Nam kiếp đọa-đầy.
  Sài Gòn phố-xá buồn hiu-hắt.
  Đỗ nát, tan-hoang mảnh đất này.
  *
  Tháng Tư, ưng-khuyển vươn nanh móng.
  Bức-tử dân Nam, đón chủ Tàu.
  Máu ngập con đường quân-giãi-phóng.
  Tội ác ngàn năm xóa được đâu.
  *
  Tháng Tư, buồn thãm và đau-đớn.
  Nạn-kiếp, ai gieo xuống giống nòi.
  Ngàn trang lịch-sử còn ghi lại.
  Nhục, hận ngàn sau cuộc đỗi đời.
  *
  Chí Phèo Nguyển-văn-Lợi

 15. Ngụy Tàn Dư ngày nay cứ ra súc chống ché, biẹn bạch cho sự Thất Bại Làm TAY SAI của mình. Theo như Ngụy Trọng Đạt này viét thì Nguỵ SaI GON phóc chạy là tại thèng MẼO cúp viẹn trợ , taị thèng MẼO không oanh tạc mièn bac’, tai thèng MẼO bỏ rơi v..vv.v.v.v và hàng ngàn cái…..’Tại’ khác , còn NGỤY SAI GÒN là vô tội, không có lổi chi hét , mất mièn NAM là taị MẼO. Thế thì nguoi ta bảo NGỤY SAI GON là đám TAY SAI thì là nhảy đông đỗng lên là thé nào hả hả?

  Ngụy Tàn Dư hom nay cứ laù bàu mỏi khi nhác tói ngày 30 tháng 4 rằng là MẼO cắt oanh tạc . Thế thì VC khong có máy bay giup’sức trên chien truòng mà sao NGUY SAI GON thì cứ nguóc lên trời zòm máy bay trong khi hành quân lá thé nào hả hả.

  Nguỵ đổ thưá mất mièn NAM là tại MẼO , Mẽo thì bảo là mất mièn Nam là tại VC quá mạnh , thế thì khong thua thì bảo là gì hả hả? Ngày nay Ngụy Tàn Dư 3/ và con cháu cú ngoác mổm la làng rẳng “TỤI TAU KHÔNG THUA, MẼO THUA”. Pà mịa ơi thèng thầy MẼO đả bỏ của chạy láy nguòi trong khi thèng trò NGỤY thì nói nguọc lại. Đúng là mot thèng học trò NGU SI DÓT NÁT nhung lại buóng bỉnh thì hà cớ chi mà khong cho chung vào sọt rác lịch sũ của loài nguòi.

  Câu hoỉ đuọc đặt ra là :”TẠi SAO MẼO phải cúp viẹn trợ? Tai sao MẼO phải quay sanng nói chuyẹn vói TÀU? Tại Sao MẼO phải thay đổi chiến luoc sau khi phoi xác taị mièn NAM máy chục ngàn mạng và tón kemm’ len hàng trăm tĩ dollars?

  Trả loì : Mẽo xem ra không ăn đuọc Viet Cộng mạc dù đả kéo theo mot lien minh 6 nuóc vào huà voi MẼO đẻ mần thịt VC. Thêm vào đó là 1.2 triệu tên Ngụy Tay Sai ma van? không ăn duọc VC thì MẼO phải tính chuyẹn đi thuong luọng voi VC chu’. Cau nói muon đòi của MẼO là “IF WE CANNOT CHANGE THEM, JOIN THEM” muon đoì vẩn đúng. Nguy khong hieu? me. gi MEO het’.

  Tai sao MẼO và TÀU noi chuyẹn voi nhau mà sao khong triệt tieu duoc. VC mà phải đi thắt cổ NGUY SAI GON? Tại vì thèng NGỤY SAI GÒN quá tốn kém cho nuoc MẼO. “South VN is American’s problems.” Cho nên viêc thắt cổ NGUY SAI GON phải thục hiện. Chi có Nguy Sai Gòn ngu si mói khong hieu đuoc chuyen này. Bố khỉ thèng MẼO làm đàn anh mà chơi đéo đẹp tí nào.

  Tum lai là Ngụy Sai Gòn là vô tội, hahahahha. Ngụy Sai Gòn là con tốt của thèng MẼO. Ngụy Sai Gòn đả phó linh hồn và xác trong tay MẼO cho nên chêt hay sống đèu do MẼO quyet dịnh. Cuôi cùng thì sô phận NGUY SAI GON ra sao thì ai củng đả biêt.

  BAi học NGUY SAI GON ngày 30 tháng 4 đang duoc lặp lại tai AFGANISHTAN y change 100%. Thien hạ cú ráng chỏ xem thèng MẼO rút quân có giống như MẺO rút toà đai sứ tren nóc nhà tại Viet Nam cách đay 46 năm hay khong nghen.

 16. Đây là cuốc ca của cái gọi là
  Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam:

  “Giải phóng miền nam,chúng ta
  thề quyết …đớp chó . Diệt đế
  guốc mỹ, chúng ta thề quyết dắt
  chó .

  Ôi, xương trâu ,máu heo …”

  Hèn chi ,sau ngày 30/4 ,và cho
  tận đến giờ .Xương chó ,xương
  trâu quá trời, kiếm hoài hổng
  hết .

  Vừa kiếm,vừa lảm nhảm “tao
  thắng,tao thắng …”

  Đạp hoài ,đứt thắng mẹ nó rồi,
  thế nà xuống hố cả nút .

 17. IN MEMORY OF April 30th 1975, I invite you all NGUY TAN DU coming to enjoy my poem of NGUY CHAY LANG . hehehehehe .

  Thấm thoát thế đả 46 năm
  Lưu vong xứ lạ kiếp ăn mày
  Cứ tưởng đâu rằng chỉ vài năm
  Ngụy về đánh cộng láy lai quyền
  Nào ngờ khong dể như nói phét

  Xưa kia súng đận cao ngút trời
  Nào MẼO nào ÚC nào Thai Lan
  Nào Newziland vói Đại Hàn
  Sáu nuóc huà theo đàn anh MẼO

  Phụ lực chung súc trừ Viet Cộng
  Cậy mình súng đạn nhất hành tinh
  Tác oai tac quái Ngụy kênh đời
  Xe Tank Đai bác vói Tàu bò
  Hạm đội số 7 Mẽo giúp sức
  Bao vây Viet Cộng quyét khong nhường

  Trên troì day dạc vói chim sắt
  Nào B52 vói bom chùm
  Nào A37 vói F5
  Nguyen từ bom hơi đuọc tính vào
  Phen này NGỤY tưởng, cá hóa rồng
  Có đàn anh MẼO, NGỤY huyen hoang
  Tiền của đô la, cứ an xài
  Tivi tủ lạnh, MẼO tuá vào
  Các sét A kAI, nhạc xập xình
  Thiên đuờng là đây hỏi anh em
  An choi trác táng NGỤY quên đời
  Tù Thiẹu cho tới tên lính quèn
  Vợ 1, vợ 2 rồi vợ 3
  Ngụy cứ an chơi như bao giò
  An choi chua thoả, Ngụy ăn cắp
  Tham ô tham nhũng mọi giai tầng
  Lính ma lính kiễng Ngụy ăn chia

  Thế roì việc gì tới phải tới
  Mệt mỏi cau mày MẼO đăm chiêu
  TA đánh Viet Cộng , đánh cho ai
  Tiền của dân ta, ai đang xài
  Của cải dân ta, ai đang hưởng
  Để nuoi cái đám NGỤY bất tài
  Ăn tham ,An cắp như thảo khấu

  Nghỉ rồi mọi việc đua ra bàn
  Quyet đinh PARIS tại tọa đàm
  21 tháng Giêng năm 73
  NIXON quyet định căt cổ THIỆU

  Néu cư’ lỳ lợm làm KÝ SINH

  Ông sè căt cổ néu Mày(THIÊU) lỳ
  Haĩ quá Thiệu vội vàng răm rắp
  Nghe theo quyet đinh của quan thày
  Ký xong Thiệu biet rỏ mình khờ
  Ma Mãnh troì oi, chính NIXON
  Con Cáo ẩn mình giò ló mặt

  Thư từ trao THIỆU , Nixon hứa
  Viet Cộng duong oai, tao trả thù
  Tai nghe ù ù, Thiệu vẩn tin
  Rồi lúc cái gì đến phaỉ đến
  Phuoc Long Song Bé, Rợp cờ hồng
  Mồng 10 tháng 1 năm 75
  Viet Cộng tién về làm lịch sữ
  Ngụy Chạy từ đó , chạy loanh quanh
  Phuoc Long that thủ ngay sau đó
  quăng súng liệng đạn, Ngụy te cò
  Về SAI GON, Ngụy xum xoe họp báo
  Phuoc long Song Bé kể như tàn

  Viet Cong khong dừng tai điểm đó
  Vùng 2 Chien thuật, trong tầm ngắm
  MÔng 10 tháng 3 trong năm đó
  Ban Me Thuọt ầm ầm đại pháo
  Vủ bão xe Tank, Viet Cong vào
  Ngụy lần nửa , co giò chạy tiép
  BAN ME THUỌT vê tay Viet Cong
  Pham van Phú, ngu si quyet đinh
  Đuòng 7B , một chién thuật ngu đần
  Dai ngoàn nguèo cả hàng chục cây số
  Làm mồi ngon cho Viet Cong bắn vào
  Thé là tan tác mot vùng ÌI

  Ngo quang Truong ten tuóng măt luỏi cầy
  nám trong tay 6 sư đoàn thiện chiến
  KHong dám woanh’ cho dù chỉ mot trận
  Toàn chạy làng, chạy làng và chỉ chạy
  Từ Ái Tử Quảng Tri rồi Mỹ Chánh
  Huế, Thuận An, Ngụy bèn tìm ra biển
  Vào Đà Năng và cuoi cùng rã đám
  NGO QUANG TRUÓNG chuồn lên HQ5
  Thé là xong NGỤY TAN TÀNH VÙNG I

  Thiệu hoảng vía lệnh cho NGUYEN VAN TOÀN
  Phan Rang vành đai, Toàn chỉ huy
  Nguyen Vỉnh Nghi lo củng cố tàn quân
  Cùng tuóng KHONG QUẦN PHẠM Ngoc Sang
  Cá hóa rồng Thiệu sẻ tưởng thưởng
  Khong giừ đuoc Phan Rang , Toàn vọt chạy
  Viet Cộng vào tòm cổ NGHI và SANG
  Đang lổm ngổm bò truờn duói ống cống
  Thé là xong Bộ Chi Huy Tiền Phương
  Thiêu hoảng hốt dốc tàn lực vùng ÌÌI
  Sư 18 mong đuọc cá hóa rồng
  LE MINH ĐẢO bụp xoè vói báo chí
  “Tao Se đánh cho VC biét muì ”
  12 ngày sau LE MINH ĐẢO chuồn
  Ngãi Giao, Bình Giả Đảo trốn chui
  Bà Riạ Vung TÀU ĐÃO sa cơ
  thu góp tàn quân về Xa Lộ
  MINH ĐẢO thất thần mặt láo liên
  Xong đơì VUNG ÌÌI, THIỆU khóc lóc
  Diển văn daì thòng THIỆU từ chức

  Huơng già lên thay rồi tói MINH
  Thay qua đổi lại NGỤY làm hài
  30 tháng 4 trưa ngày đó
  Xe TaNK Giaỉ Phóng cờ rợp bóng
  Vế SAI GON , bộ đôi của con dân
  Oai phong lẩm liệt như thánh GIÓNG
  Canh cỗng quyền lục NGỤY SAI GON
  Sập đổ lăn cù, đống săt vụn
  Cờ đỏ rọp troì, tiếng loa vang
  Ngụy chạy tan tác, coì áo quần
  Cỏi luon giày vớ, quẳng ba lô
  Ket thúc mot đòi quân hại nuớc
  Chấm dứt cái nghiệp LINH ĐÁNH THƯÊ
  46 năm rồi như hom qua
  30 tháng 4 laị hiện về
  Vàng son mot thời NGỤY luyến tiếc
  Néu như thé này như thé khác
  Ta đau có phaỉ kiếp lưu vong
  an mày quoc tê đòi ô nhục

  Nghỉ lại mà tức thằng Viet Cộng
  Dép rau nón cồi chẳng bằng ai
  Ấy thế mà ta lại thua hoài
  Thầy ta MẺO PHÁP lại còn đau
  Điện Biên năm nào hưa ráo mực
  Nóc Nhà tháo chạy MẼO cuồn cờ

  Nhục này ai trả cho thù này
  Thoi thì con cháu nhớ lấy lời
  Làm lính đanh thuê nhó xin đừng
  Làm kiếp Ký Sinh lại đừng luon
  Lich Sữ muon đoì chịu nhục chung

 18. Đọc các bình luận của bài này cho thấy sự khác biệt rất lớn giữa người dân Việt Nam chân chính với bộ phận vong quốc, làm tay sai cho ngoại bang. Những người thuộc đàn chim Cuốc (hay Quắc) do văn hóa của nước bản địa đã ngấm vào máu, quên mất ngôn ngữ Việt Nam nên viết rất cục cằn, thô lỗ. Điều đó một lần nữa khẳng định, họ và hậu duệ của họ đời đời kiếp kiếp chỉ có thể làm tay sai cho ngoại bang vì không có một chút bản sắc nào của người Việt Nam!

  • Nhận xét của bác Kim Cang “tương đối đúng” vì thuyết tương đối của Akbert Eistein vẫn được công nhận. Không phải tất cả người Việt ở Mỹ và các nước Tây Ấu đều nhận định sai như những người viết phản hồi trên diễn Đàn Chim Lạc dù họ bất đồng và không ưa chế độ cộng sản hiện nay tại VN.
   Rất nhiều cựu sĩ quan binh lính VNCH vẫn còn cay cú, họ mắc hội chứng Việt Nam (Vietnam syndrome) do TT Ronald Reagan nêu lên trong bài phát biểu ngày 18-8-1980, chỉ 10 năm nữa thôi thế hệ này sẽ về với Chúa hoặc đất Phật và những phản hồi thiếu suy nghĩ và cay cú sẽ chấm dứt, thế hệ trẻ có cách nhìn trung thực và thoáng hơn vì chúng sinh ra và lớn lên ở những nước có nền học vấn tiên tiến, không có những mặc cảm của kẻ chiến bại dù ông cha họ là những người từng đu càng máy bay trực thăng ngày 30-4-1975 làm người viễn xứ.
   Không có một chế độ, nhà nước nào tồn tại vĩnh viễn, chế độ ấy tồn tại dài hay ngắn tuỳ thuộc vào giới lãnh đạo của chế độ và quốc gia đó, họ vì dân và do dân bầu ra hay chỉ là lũ tham quan ô trọc, độc quyền độc đảng, lấy của công làm của ông như những quan chức cộng sản ở VN hiện nay từ cấp xã, phường đến trung ương. Bà Nguyễn thị Kim Ngân từng phát biểu “Họ ăn dầy quá, ăn tất tần tận, không chừa thứ gì…” trong kỳ họp quốc hội năm 2020.
   Nếu chính quyền Việt Nam hiện nay không giải quyết nạn tham nhũng, lợi ích nhóm trong giới lãnh đạo một cách triệt để thì một ngày không xa cũng sụp đổ mà thôi.
   Lịch sử VN đã chứng minh, chê độ VNCH chỉ vì tham nhũng, thối nát nên người dân miền Nam căm ghét chế độ nên mới giúp đỡ, cưu mang Việt Cộng, nếu không dân chúng “máy” cho chính quyền VNCH thì MTDTGPMN không thể hoạt và tồn tại ở trong lòng Sài Gòn, chiến khu D được và làm gì có ngày 30-4-1975.

 19. Thất-thũ Sài Gòn
  *
  Tháng Tư thất-thũ Sài Gòn.
  Bốn mươi năm, mắt vẫn còn đỏ hoe.
  Tháng Tư, nắng cháy vỉa hè.
  Tháng Tư, súng đạn tràn về phương Nam.
  Tháng Tư ãm-đạm màu tang.
  Tháng Tư li-tán, tan-hoang nước nhà.
  Tháng Tư là của Tàu Nga.
  Người Trung Nam Bắc đều là nạn-nhân.
  Tháng Tư, tháng của vô-thần.
  Không cha, không mẹ chẵng cần anh em.
  Tháng Tư, một tấm màn đêm.
  Trùm lên đất nước một điềm suy-vong.
  Tháng Tư tan nát Lạc Hồng.
  Ai đưa dân-tộc vào vòng tai-ương.
  Tháng Tư không có tình-thương.
  Bạo-tàn, man-rợ, điên cuồng lên ngôi.
  Tháng Tư hũy-diệt giống-nòi.
  Tập-đoàn máu lạnh giập-vùi nhân-dân.
  Tháng Tư máu đỏ mùa Xuân.
  Sài Gòn thất-thũ, muôn phần đắng cay.
  Tháng Tư đau-đớn thế này.
  Ngàn năm nhớ mãi cái ngày Ba Mươi.
  *
  Chí Phèo Nguyển-văn-Lợi

 20. Các em DVL ngu hơn chó, trong khi tại Hải ngoại người ta biết tỏng bọn CS và coi chúng như những con chó ghẻ mà các em còn lên giọng tuyên truền cho bọn chúng
  Các em là chó hay là người, ngày 30/4 người Saigon mới biết bộ mặt thật ghê tởm của bọn CS, chúng y như chó đói, cướp nhà, lấy của… chúng hoa mắt vì của cải miền Nam nên vơ vét cho thỏa lòng
  Nay dân Hà Nội cũng kinh tởm chế độ CS như chó, miệng thì nói yêu nước nhưng chúng tồi tệ hèn với giặc ác với dân, bị bọn Tầu đỏ đâm chìm thuyền mà không dám nói, chỉ hê lên “tầu lạ”
  Người Hải ngoại, người Saigon, Hà Nội đều biết bộ mặt thật của bọn chó ghẻ CS vậy mà còn tuyên truyền rẻ tiền với Hải ngoại.
  Tại Hải ngoại có ai lạ gì bọn Vẹm ghê tởm, chúng hôi hám dơ bẩn, tỗi đồ dân tộc

 21. Bọn Việt Cộng ngu xuẩn và láo lường, chúng làm chết hàng triệu thanh niên trên đường Trường sơn vì cái gọi là giải phóng , giải phóng cái gì khi một đoàn quân đói rách không có cơm ăn, khốn khổ đi giaỉ phóng một đất nước giầu có, văn minh, Dương thu Hương nhà văn CS phải khóc khi vào Saigon và nói: Thằng mọi rợ đi giải phóng thằng văn minh
  Nói mẹ nó là đi ăn cướp cho rảnh chuyện, một thằng chết đói ăn cướp một thằng nhà giầu
  Mấy em DVL chỉ được tí cơm thừa canh cặn, tụi mấy thằng lớn nó ăn trên ngồi chốc, phú gia địch quốc, lâu lấu nó quẳng cho miếng xương mà gặm, bọn Hồ, Duẩn, Chinh, Đồng.. chỉ là một lũ bú cặc , tội của chúng dù lấy hết tre trên rừng cũng không ghi hết tội

 22. Muốn hiểu sâu xa của vấn đề thì tìm hiểu lịch sử. Nhân dân Việt Nam có truyền thống yêu nước, không bao giờ chịu khuất phục trước kẻ xâm lược, dù bị đô hộ hàng ngàn năm dưới thời Bắc thuộc vẫn vùng lên giành độc lập vào năm 938. Sau đó, nhân dân dân Việt Nam mặc dù đất không rộng, người không đông vẫn đánh cho quân Nguyên, Minh, Thanh,… bỏ chạy nhục nhã. Khi thực dân Pháp xâm lược, do nhà Nguyễn ươn hèn nên không dám phát động nhân dân chiến đấu, để rồi chỉ có các cuộc nổi dậy của Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, v.v, quy mô nhỏ, không kêu gọi được nhân dân cả nước đứng lên nên thất bại. Đến năm 1945, Việt Minh đã đoàn kết được đông đảo nhân dân vùng lên giành chính quyền gây dựng nên nước VNDCCH. Sau đó, do Pháp tham lam tiếp tục đem quân xâm lược Việt Nam một lần và dựng lên chính phủ tay sai gọi là Quốc gia Việt Nam. Thất bại trước nhân dân Việt Nam ở Điện Biên Phủ, buộc Pháp phải ký hiệp định Geneva, rút khỏi Việt Nam. Nếu hiệp định này được tôn trọng thì năm 1956 nhân dân Việt Nam sẽ tiến hành tổng tuyển cử và khi đó chắc chắn Chính phủ VNDCCH sẽ thắng thế, Chính phủ Quốc gia sẽ thất bại vì làm tay sai cho giặc. Thấy trước được viễn cảnh đó, cậy mình có tiềm lực quân sự, kinh tế hùng mạnh nhất thế giới ngay cả Liên Xô và Trung Quốc cũng e ngại nên mởi thay thế Pháp nhảy vào Việt Nam để nuôi dưỡng chính phủ tay sai. Tại Việt Nam, Mỹ cũng từng bước hứng chịu thất bại, lần lượt là các chiến lược chiến tranh Đơn phương, chiến tranh Đặc biệt, chiến tranh Cục bộ và Việt Nam hóa chiến tranh, làm tiêu hao sức người, sức của, vượt quá sự chịu đựng, buộc Mỹ phải bỏ chạy khỏi Việt Nam. Khi Mỹ đã rút quân khỏi Việt Nam thì chính phủ bù nhìn do chúng dựng nên làm sao tồn tại được. Do đó, thất bại 30-4-1975 là tất yếu đối với kẻ thù và bè lũ tay sai ở bất cứ thời đại nào nếu chúng muốn xâm lược Việt Nam. Lịch sử hàng ngàn năm nay đã chứng tỏ, những ai đến Việt Nam với tư cách bạn bè thì nhân dân Việt Nam luôn xởi lởi, quý mến, sẵn sàng “nhường cơm xẻ áo” nhưng đến với tư cách xâm lược thì “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” để rồi chạy trốn nhục nhã khỏi Việt Nam.

  • Trích : ” Nếu hiệp định này được tôn trọng thì năm 1956 nhân dân Việt Nam sẽ tiến hành tổng tuyển cử và khi đó chắc chắn Chính phủ VNDCCH sẽ thắng thế, Chính phủ Quốc gia sẽ thất bại vì làm tay sai cho giặc.”
   Ủa , chứ không phải mấy thằng Việt cộng lưu manh như Lê Duẩn trốn ở lại miền Nam ( không chịu tập kết ra Bắc ) để chuẩn bị tiếp tục cuộc chiến ” phỏng giái Miền Nam ” sao ?
   Không phải Hồ chí Minh vì muốn nhận viện trợ ( vũ khí , quân nhu …) của Tàu cộng để cố “giải phóng” cho được Miền Nam nên phải nghe lời quan thầy Mao trạch đông giết đồng bào miền Bắc qua cái gọi là ” cải cách ruộng đất ” đó sao ? Lúc nầy đích thân HCM qua Tàu mà báo chí của Tàu chụp một tấm hình Mao ngồi trên một cái ghế mây , còn Hồ ngồi chòm hỏm phía dưới chân ghế như con chó chực xương , trông thật là hèn hạ .

   • Theo Wikipedia, Hiệp định Genève 1954 là hiệp định dẫn đến chấm dứt sự hiện diện của quân đội Pháp trên bán đảo Đông Dương và chính thức chấm dứt chế độ thực dân Pháp tại Đông Dương. Trong đó, “Phái đoàn Quốc gia Việt Nam, do Nguyễn Quốc Định làm trưởng đoàn sau thay thế bởi Nguyễn Trung Vinh rồi Trần Văn Đỗ (không được tham gia đàm phán tại hội nghị, việc đàm phán do phái đoàn Pháp thực hiện và chỉ thông báo lại sau khi ký kết.)”, minh chứng rất hùng hồn rằng: những kẻ làm tay sai không đủ tư cách có ý kiến, giống như khi người lớn nói chuyện thì trẻ con chỉ biết ngồi nghe không được chõ vào. Cũng theo Wikipedia: “sau khi Hiệp định được ký kết, Chính phủ và quân đội Quốc gia Việt Nam vẫn cùng quân Pháp tập kết về phía nam vĩ tuyến 17, bởi họ vẫn là thành viên của Liên hiệp Pháp”. Do đó, Lê Duẩn và nhiều chiến sĩ Cộng sản khác ở lại miền Nam là nhằm chống ngoại bang nếu chúng lật lọng và thực tế đã chứng minh Pháp lật lọng không chấp hành Hiệp định, để Mỹ nhảy vào thế chân. Việt Minh không coi bọn tay sai là kẻ thù, chỉ coi chúng như lũ trẻ hư hoặc những kẻ tham lam, trộm cướp để thỏa mãn nhu cầu thấp hèn mà thôi. Kẻ thù của Việt Minh cũng như của đại đa số nhân dân Việt Nam là bọn giặc ngoại xâm.

    • Muốn biết ai là tai sai ngoại ban thì hãy đọc hồi ký Đèn Cù của Trần Đĩnh ( nhà báo cs từng viết tiểu sử và hồi ký cho HCM ) :
     “Đảng không mạnh. Tháng 10, 1949 nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa ra đời. Hơn hai tháng sau cụ Hồ (đã là chủ tịch nước VNDCCH từ 2/9/1945-Pnn) bí mật len qua vùng địch ở Phục Hòa, Cao Bằng đi Trung quốc..
     …Đâu biết đại thí sinh sắp dự cuộc khẩu thí mà nếu trúng tuyển thì đất nước sẽ đoạn tuyệt hẳn với thế giới..
     …Ông cụ sang kiểm thảo với Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai..
     … Ông cụ kiểm thảo xong, Lưu Thiếu Kỳ nhận xét, góp ý kiến..
     …-Sao lại kiểm thảo?
     -Là một chi bộ của quốc tế. Phải xin quốc tế cho nhận xét chứ!…
     Nhưng hệ lụy đã nằm sâu bến trong vô thức đảng viên cộng sản Việt Nam: Vị trí đàn em, bên dưới, yên phận, biết ơn..
     …Xuân Trường (Ủy viên trung ương đảng, thập niên 60, 70-Pnn) bác nhà mình chủ động khẳng định với Bác Mao quan hệ môi răng giữa Việt Nam và Trung Quốc..
     …Bác tự động nhận mình chỉ nêu được có tác phong, còn tư tưởng, lý luận thì để cho Mao Chủ Tịch. Được lãnh tụ ráo riết giáo dục (?-Pnn) điều lệ thêm câu: Lấy tư tưởng Mao Trạch Đông làm kim chỉ nam…
     …Từ 1951, tuần nào báo Nhân Dân cũng có vài mẫu của CB (tức cụ Hồ) phổ biến mọi mặt của Trung Quốc.. Dần dà đảng viên cộng sản Việt Nam lại tìm ra chỗ để tự hào được làm em của hai nước vĩ đại: Liên Xô anh cả và Trung Quốc anh hai..
     (ĐC, từ trg 47-51)
     Nghe tai sai ngoại ban Lê Duẫn nói nè :
     ” Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô. Đánh cho Trung Quốc.”

   • – Cái bản Wikipedia nầy là do Việt cộng viết . Chứng minh : “Ngày 27-7-1954, ba đoàn sĩ quan Vịêt Nam rời sân bay Gia Lâm đến các chiến trường. Phía Pháp còn dùng máy bay chở các sĩ quan ta đi rải Thư hiệu triệu của Hồ Chủ tịch, Nhật lệnh và Lệnh ngừng bắn của Bộ Tổng tư lệnh ta xuống các vùng xa xôi, hẻo lánh ở Liên khu 5 và Nam Bộ. Bắc Bộ đã hoàn toàn ngừng tiếng súng.”
    – Ngay từ khởi đầu cuộc hội nghị , Việt cộng đã có dã tâm , nuôi sẵn chủ trương đánh phá miền Nam rồi .Theo báo Tiền Giang trích từ Trung Quốc Đảng Sử ( Chu Ân Lai dữ Nhật -Nội-Ngõa hội nghị do Dương Danh Dy dịch – Hội nghị Liễu Châu then chốt ) : “Trong cuộc họp tại Liễu Châu ( Quảng Tây Trung cộng ) từ ngày 3 đến ngày 5 / 7/ 1954 ( trước ngày ký hiệp định nửa tháng ) thủ tướng Trung cộng Chu Ân Lai khuyên Hồ chí Minh chôn giấu vũ khí và cài cán bộ đảng viện cộng sản ở lại miền Nam VN ( sau khi đất nước bị chia hai ) để chuẩn bị tái chiếm được Hồ chí Minh đồng ý . Trong số những cán bộ cao cấp ở lại Nam Việt Nam có Võ Văn Kiệt , Mai Chí Thọ , Cao Đăng Chiếm , Lê Duẫn ( theo Huy Đức )
    Tai sai ngoại ban :
    -” Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô , đánh cho Trung quốc ” ( Lê Duẫn )
    -” Thờ Mao chủ tịch , thờ Stalin bất diệt “( Tố Hữu )
    -” Không có gì quí hơn độc lật tự do ” (HCM)
    ” Tôi biết nó , thằng nói câu đó ”
    ” Tôi biết nó , đồng bào miền Bắc biết nó ” ( Nguyễn Chí Thiện ) .

    • Ta woanh’ MẼO NGỤY là woanh cho LIEN SO cho TÀU +, thế tai sao bay giò Viet Nam khong phai là Nuoc LIEN SÔ hay nuoc TÀU mà là : NUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM .? Ro ràng LIEN SO TÂU+ đêù bị Viet Cong chúng anh lừa cả, hhhahahahhahah.

     See, Ngụy nói cái gì ra sau đó củng tụ chính mình vả vào mồm của mình. Quá tệ.

     Nguoc lại Ngụy SAi Gòn thi đéo quyet đinh duoc gì, toàn bị lửa vì NGU. Bị thèng MẼO nó choi khăm cho mà vẩn cứng họng. THẸO cứ khư khư ôm máy lá thư láo phét đó xuong duói âm phủ khóc lóc và nghién răng duoi dó.

     • “ta đánh đây là dánh cho liên sô,trung quốc” .Đây là lê Duẩn khi sang Bắc kinh xin viện trợ về vũ khí và cả lương thực đẻ VN “đỏ xương máucho các đồng chí thì các đồng chí nên cho chúng tôi những thứ cần thiết.” VN bây giờ không thuộc lien sô vì Lien sô .TC có thật vậy không ?. VN phải trả no cho TC :vét hét gạo trong Nam ,thay vì trả 3 năm thì trả trong 3 tháng , Một chút hảnh tiến đó dân đói ,,,meo ! gạo không đủ ăn ,phải ăn gạo móc ở các kho Trường Sơn đem về + sắn tù ,bobo (một loại thực hẩm cho ngựa ăn, Họ gọi là ở nhà tù lơn .Còn Ngụy miền Nam ở nhà tù nhỏ. Đả vậy còn bị thiên tai ,và TC thu mua nhiêu thứ nhất là săn , Chỉ lấy cây không lấy củ VC tham ,ruộng thay vì trồng lúa lại trông sắn !Nêu năm 80 không đổi mới ,dân sẻ loạn (Một chuyên nữa làkhi đanh Campuchia hở gaọ lên viên trơ ,Nghe nói xe qua các hố bom ,mưa ướt ,bùn lầy ,lính quang gạo xuống đẻ san bằng cho xe qua . Cuba viên trợ đường VN dán nhản VN cung đem qua Campuchea ,quà tặng VN (Cuba giận lắm nên không cho nữa).
      Vn Nợ TC năng nhất mà làm dóc rồi còn đanh Campuchea nên TC rút cố vân và chuyên viện ,nhân công về nước và dạy cho VN một bài học ,Thắng lợị dau không thấy chỉ thấy VN biến thành chử J thay vì chử S.
      VN trên danh nghỉa vân còn một nước thuộc hệ thống XHCN dù tan rả vẫn là tay sai của TC , Khi CS sụp đổ phái đoàn qua TC lạy xin thần phục tôn xưng ĐAI CA.Và từ đó VN chịu áp lực từ phía TC. Lệ thuộc là vậy (dân chống TC bị bắt hết ,kêu án nặng ,Còn địa vị thi qua Bắc Kinh là về có chức Thủ tướng chả hạn ,Hay NTDũng có sự bao che của TC nên CSVN chẳng làm gì được.
      Lừa là do bản ính công dảng là côn đồ lưu manh nên TC mới dạy cho bài học và hăm sẻ cho bài học thứ 2 .Tuy nhiên thời thế không cho phép đem quân xâm chiếm như xâm chiếm Tay tạng nên chỉ gây áp lực và xâm lăng bằng di dân ,lập những khu Chinatown ,vung rừng núi biên giới cao nguyên hải đao ,biên đong ,maất nam quan ,Bản Gióc,dơi cột móc vô sâu trong nội địa VN
      Như vậy chưa phải là phản quốc là tay sai cho TC sao ? Chưa phải là Thai thú Tô Đinh NPT và tay sai Tàu cộng sao ?
      Quốc têvà các nứớc KHÔNG BIẾT BỊ CHÍ PHÈO CÔNG ĐẢNG VIỆT LỪA. Viết đựợc chử LỪA là hảnh diện lắm sao cà ? Hạ nhục các đỉnh cao trí tuệ (Đảng )trở thành bọn lưu manh chợ Đồng Xuân hay du đảng bên ..Hãi Phòng
      Hét cướp chính quyền lại lừa đảo không những ngươi dân mà cả quốc tế ,đáng mặt “anh khùng ” chứ nhỉ ?

 23. Hom nay 22 tháng 4 đúng ngày này cách đây 46 năm , Ngụy tuóng LE MINH ĐẢO tháo chạy khỏi XUAN LỌC sau khi đả bụp xòe vói báo chí là “TUI SE DANH CHO VIET CONG biét muì. ”

  Bọn tuóng NGỤY SAI GON có mot điẻm chung đó là thèng nào củng nỏ mồm TỮ THỦ, TƯ THỦ, TƯ THỬ và sau đó vài hom thì chính chúng nó là vọt truóc. Ten vọt truóc tiên đó lá ton ton TRUNG TUONG’ NGUYEN VAN THẸO. Hôm truoc dọc diển văn thè thốt là tử thủ, đánh vC cho tói hoi thỏ cuoi cùng, nhưng 2 hom sau laỵ lục thàng FRANK SNEPP chỏ ra phi truòng lúc nửa đem ngày 24 tháng 4 năm 75. Từ Ngụy tuóng măt luỏi cày NGO QUANG TRUONG cho tói Ngụy tuóng ho lao Pham Van PHú và ngót 160 tên tuóng khác toàn là bốc phét.

  Té ra bao nhieu năm có MEÕ oánh VC , Ngụy chỉ làm tà lọt.Sau khi MẼO rút , Ngụy chói với lòi mặt ngu si trong chien thuật, dốt nát trong chién luọc duy chỉ có kế 36 đó là chien thuạt TẦU VI THUỌNG SACH’.

  Tuóng Tá của NGỤy SAI GON lên tuóng len tá là nhò 6vào đảo chánh và giét ton ton của mình rồi mạnh thằng nào mua lon gắn lên thằng đó, chu*’ chién cong mẹ gi đâu mà bảo khong chạy làng.

  Cú nhin lui lai lich sử của tên ton ton NGUYEN VAN THẸO thì biét ngay.

  Tháng 11 1963 , Nguyen Van Thẹo chỉ mói đai tá su đoàn truỏng sư doàn 5. Áy thé mà tói năm 1965 là TRUNG TUONG THẸO . 2 năm mà tên NGUYEN VAN THẸO vọt lên 3 câp’. Đúng là thien tài , hahahhahahaha.

  Tren thé gioi này có đôi quân nào mà giống đôi quan cũa NGUY SAI GON hay không hả hả. Giet tong thong của mình mà đuoc thăng 3 cấp trong vòng 2 năm. Đó ten Ngụy Tàn Du nào dám trả loì thẳng vào nghi án này. Bố bảo cung khong dám.

 24. Cứ môỉ độ tháng 4 vè là Ngụy Tàn Dư laị cay cú, tức tối , nhục nhả từ đó đẻ tự an uỉ kiếp tay sai của mình Ngụy Tàn Dư cú tìm đủ moị cách để chạy tội Hèn và tội Nhát của mình.

  Nào là taị MẼO khong chịu oanh tạc, oanh kich như truóc cho nên Ngụy thua.

  Nào la tại MẼO khong chiụ giủ loì hứa cho nên NGỤY mất tinh thhần.

  Nào là Ngụy Sai Gòn hét đạn.

  Nào là Ngụy Sai Gòn hét tièn.

  Thử phân tích những đieu trên xem có đúng như Ngụy Tàn Du hom nay làu bàu đẻ chạy tội hèn nhát hay không.

  Mẽo nó khong chịu oanh tạc thì nó đả đê lai cho NGỤy SAI GON hàng chục ngàn máy bay đủ các loại từ C130,C119 , Ă37, F5, F111, F109 thé mà NGỤY SAI GON toàn là quăng chạy.

  Viet Công chiém duoc ít nhất là 47 máy bay F5 tai Dà Nẳng và sau đó VC dùng những máy bay này tấn công TAN SON NHẤT vào ngày 27 tháng 4 năm 1975.

  Ngụy Sai Gòn có thục sụ hét đạn như Ngụy Tàn Dư hom nay lấp liếm hay không?

  Hảy đoc laì mot report của Newyork times viet vào ngày 28 tháng 3 năM 1975 như sau :

  SAIGON, South Vietnam, March 28—The South Vietnamese have lost more than $1‐billion in American military weapons and other equipment over the last two weeks, according to qualified Vietnamese sources.

  Sai Gon ngày 28 tháng 3 năm 1975. Theo mot nguôn tin chính thục trong vòng chỉ 2 tuấn qua, NGUY SAI GON đả thát thoát vủ khí quân đôi và quân trang quan dụng trị giá hơn 1 tỉ dollars.

  Ngụy Sai Gòn quăng chaỵ và sau đó keu rằng khong có vũ khí. Có vủ khíco’ đạn duọc mà quăng chạy khác vói hét đạn , hét vủ khí vỉ giao tranh taị trận điạ. 2 chuyẹn này hoàn toan khac nhau, Ngụy nên nhó dieu này nghe chưa. Thoì đại này khong còn bốc phét nhập nhằng đuoc dau á.

  The abandonment of hundreds of artillery pieces, trucks, planes, mortars, tanks, armored personnel carriers, rifles and ammunition—coupled with the rapid retreat of army units—is viewed by Vietnamese and Western sources as a stunning and, quite possibly irreversible military and psychological blow for South Vietnam.

  Việc quăng chạy bỏ hàng trăm khẩu pháo, xe tải, máy bay, súng cối, xe tăng, thiết giáp chở quân, súng trường và đạn dược — cùng với sự tháo chạy trong hoảng loạn, giói quan sat phương Tây coi là một sự sụp đổ tâm lý sửng sốt và khó có thể đảo ngược tình thé

  Pa miạ bao nhieu năM có MẼO nó woa’nh VC cho , Ngụy SAI GON chỉ là dóng vai trò tà lọt. Khi Mẽo rút đi thì NGỤY SAI GON chới với và chỉ chờ có cơ hội là quăng súng chạy.

  A senior Western official, who has spent more than a decade in South Vietnam, said today: “These losses are very, very, very considerable. It’s a catastrophic loss.”

  Một nhan vien gạo cội phuong tây nguoì mà đả sốg tai Viet Nam hơn 10 năm bảo rằng nhửng mất mát vè vủ khí như thé này là rất rất đáng quan ngoại. Day là một mất mát thảm khốc.

  An informed Vietnamese said that the armed forces logistics command, which controls the inventory of all military equipment, had made a tentative estimate of at least $1‐billion in equipment losses—virtually all of it left over by the Americans — as a result of the Government’s abrupt decision to abandon two‐thirds of the nation and the hasty, panicky exodus of civilians and troops that followed.

  Một nguôn tin Việt Nam cho biết bộ chỉ huy hậu cần lực lượng vũ trang, kiểm kê tất cả các thiết bị quân sự, đã ước tính thiệt hại trang thiết bị ít nhất 1 ‐ tỷ đô la – hầu như tất cả đều do người Mỹ để lại – do quyet đinh bỏ chạy đột ngột của chính phủ khi từ bỏ 2/3 đất nước và cuộc tháo chạy vội vàng, hoảng loạn của dân chúng và quân đội.

  Thé nha, còn muón dọc tiép nửa khong bác Ngụy Sũ Trân Gia Phụng?

  em moì bác vào internet tìm baì báo này do Newyork Times viét từ năm 1975 dó nghen. Khong phaỉ Viet Cong viet đau á. Bác đoc xong đi rồi nói chuyẹn tiép.

  nytimes.com/1975/03/29/archives/arms-left-by-us-loss-by-saigon-force-called-catastrophic-1billion.html

  Doc xong baì báo đó di rồi bác muón nói chuyen chi nửa xem bác còn dám làm họ Đổ tên Thưà nưa hay khong.

  Chỉ mói có vùng ìi thoi mà Ngụy Sai Gòn quăng chạy hơn 1 tì dollars trị giá vủ khí , máy bay , dạn duọc. Vùng I chưa tính tói dó nghen bác.

  Vùng I chien thuat do tên tuóng mặt luỏi cày NGO QUANG TRUỎNG nắm trong tay 6 sư đoàn thiẹn chiến nhất của NGUY SAI GON mà không dám woanh’ vói VC mốt trận nào cho ra hổn , thiêt là ô nhục.

 25. Phét dốt quá
  Tụi VC nó cố đấm ăn xôi, chịu lấy thân che của, chúng lao vào chỗ chết như thiêu thân, tụi VC chịu chết gấp 5, gấp 10 Mỹ Ngụy
  Trận Mậu thân VC chết gấp 10 lần Mỹ Ngụy nhưng lại thắng về chính trị
  Tóm lại tụi VC y như một lũ hủi khiến Mỹ ngụy đều phải ớn xương sống, Mỹ thua vì quá sợ hãi giống hủi
  Phét hãnh diện vì hủi hả?
  Người miền Nam kinh tởm VC như một giống hủi

  • Nè, Nha Xi La Ma đau có cần sống cùng thơi vói ông cố ông tổ của Nha Xi la mả, nhưng Nha Xi vẩn tin là ông cố ông tổ của mình đả từng sống.

   Phét đau có cần sống vào thoì Ngụy SAI GON , nhưng Phét vẩn tin rằng NGUY SAI GON là mot đám lính thaỏ kháu tay sai, sóm đánh tói đâù, làm lính đánh thuê và cuoi cùng tan hàng từ lich sử MẼO, lich sữ thé giói. Phét nói khong trật mốt tí nào hét vè NGUY SAI GON năm xưa. Bỏi thé mói có môn học goị là LICH SỮ CẬN ĐẠI. HIeu chưa Ngụy ngu. Thé mà baỳ đăt nói chuyen chinh trị. Trinh độ cở này sao lật đổ CS đuọc.

   1000 năm nửa, đúng thé , 1000 năm nưả NGUY TAN DƯ có đầu thai 10 kiêp thì vẩn chỉ là chọc cứt CSVN khong thúi mà thôi chứ đùng có mơ mà GIAT SAP CONG SAN, hhahahah. Luọng súc mình đi, không biet nguoì mà chỉ biet ta thì trăm trận thua trăm.

 26. Trích “Tóm lại sau hiệp định Paris (27-01-1973), trong khi Hoa Kỳ cắt giảm viện trợ đạn dược và nhiên liệu cho VNCH, khiến quân đội VNCH thiếu phương tiện chiến đấu, thì trái lại, Liên Xô gia tăng gấp bốn (4) lần viện trợ quân sự cho quân đội VNDCCH, làm cho tương quan lực lượng giữa hai bên trong cuộc chiến, nghiêng hẳn về phía VNDCCH

  Hỏi : Thé thì truóc đó hàng chục năm vói vủ khí dôi dào, viên trợ ào ào , lính MẼO len tói hơn nủa triệu, trên trói thì B52,F5,A37, F111, ngay cả bomb nguyen tủ củng đả đuoc tính tói, thé thi tai sao luc đó NGUY SAI GON khong chien thắng đuoc Viet Cộng?

  Cứ khoái làm họ Đỗ tên Thừa mải thé sao bác? Đau có oai. Thua thi nói thua đi, hèn thi cú nhận là hèn để còn tí can đảm.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên