Mái đầu bạc trắng hiên ngang

3
Mái đầu bạc trắng hiên ngang

Được thằng siêu nịnh liếm chim

Trọng khoanh tay lại Phúc nhìn ứa gan

Mái đầu bạc trắng hiên ngang

Chứ còn đầu khấc chui hang cửa mình  !

Nguyễn Anh Trí ngủ Ba Đình

Bỏ nghề chọn nghiệp bưng bô cho lành

Bưng bô cũng phải lưu manh

Gặp phải bô nhựa đéo bưng làm gì  !

Babui 21/4/2021

3 BÌNH LUẬN

 1. Trơ trẽn

  Đầu bạc trắng như vôi
  Nhưng là một thằng tồi
  Mang xú danh Trọng lú
  Nguyễn Anh Trí bưng bô:

  “Mái đầu bạc trắng hiên ngang”
  Bưng bô Tàu cộng tan hoang cơ đồ
  Mai nầy con cháu đào mồ
  Bầy đàn cộng phỉ rợ Hồ Việt gian!

  Nông Dân Nam Bộ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên