Lộ clip ngài Tô Lâm đang hưởng thụ trên xương máu nhân dân

16
Lộ clip ngài Tô Lâm đang hưởng thụ trên xương máu nhân dân

16 BÌNH LUẬN

 1. Sau khi coi tên đầu bếp Thánh Sót Tô Bia ,đeo kính dzâm ,uốn
  éo lắc mông ,múa ngực . Ngài Tô Nâm nhà ta có đủ can đảm hả
  họng táp cục thịt của nó thì thật là … bái phục .

  Chả nhẽ bọn khỉ Ba đình ăn bẩn đã quen ,không biết tởm .
  Khỉ rừng xanh học đòi thói trưởng giả có khác . Sang đâu,
  không thấy ,chỉ thấy tởm lợm .

  • Nhìn tên đồ tể Lâm hả cái miệng đớp miếng steak vàng nó giống hệt như cái miệng cá tra đớp…kít.

 2. Nghe nói thánh tổ của Vẹm đã từng tuyên bố ” Chỉ có loài súc vật mới
  quay lưng với nỗi khổ đau của đồng loại ,để chăm chút cho bộ lông của
  mình” . Karl Marx

  Tô Lâm dẫn cả bầu đàn thê tử :Tô ăn Xô ,Tô Hô, Tô bưng Bô (chỉ trừ
  thằng Tô … Xương Khô là còn kẹt lại ở Ba Đình) đến nhà hàng Anh quốc
  để ăn món Bít tếch nạm vàng . Sau khi tay đầu bếp Tô …Bia biểu diễn
  màn lắc mông,múa ngực chán chê ,bèn đút vào miệng Tô Lâm nhà ta một
  nhát . Đưa ngón tay cái lên gật gù tán thưởng ,không biết Tô nhà ta có
  ngửi được mùi gì không nhỉ ? Nó nhét mẹ cả vào mồm rồi ,chẳng nhẽ la
  toáng lên là mùi ” cao su đã qua xử dụng”, đàng nào cũng phải cắn răng
  khen một phát ,kẻo bẽ mặt mắc quai .

  Tụi bống đực ,đầu óc bệnh hoạn lắm . Cứ cắn răng chịu đựng ,chớ còn
  biết làm sao để phun ra . Hy vọng tụi lợn viên ,chúng bào chữa để khỏi
  xấu mặt với thiên hạ :” Ấy ấy … Ngài Tô Lâm chả có làm gì trái với lời giáo
  huấn của thánh Mác cả . Thánh Mác dạy là “bộ lông ” ,còn ngài Tô Lâm chỉ
  trau chuốt cái bao tử của mình ,không sai ,vẫn đúng với quy trình “.

 3. ĐẠI VĂN HÀO VICTOR HUGO: Chủ nghĩa CS là ước mơ của vài người, nhưng là ác mộng của cả nhân loại.

  Thằng Tô Lâm và thằng đàn em Ăn Xô To đang “hiện thực” ước mơ Cộng Sản của minh.

  • Pà mẹ anh Phét tuỏng là thèng nào chứ mà thèng VICTOR HƯGO này nó noi vậy là đúng bản chất thực dân cùa nó rối em HỤI. Nếu thèng VICTOR HUGO mà sống chỉ cần tói năm 1945 thôi thì chăc chắn hắn sẻ đi theo Viet Minh đẻ chống lại chính nuoc của nó. Đáng tiéc là hắn chét sớm quá 1885 thì hắn nghẻo mẹ nó rồi cho nên hắn đâu có cơ hội để thây’ sụ tàn độc của chính nuoc PAP của nó và sự ưu viet của CHỦ THUYET CỘNG SẢN.

   Không có chủ thuyet Cong Sản thì láy ai để trứng trị bọn Thực Dân tại thòi điểm đó. Chỉ có Chủ Thuyet Cong sản mói là đứng về phía dân đen đòi lại quyền sông’ mà bọn THƯC DAN đả cuop đi vói chieu bài là KHAI SÁNG.

   Hày đọc lại mot bản thống kê cùa báo British nói về bọn thục dân PAP khai sáng dân Annam mít thé nào mà kết quả từ 1857 cho tói 1937 thì kết quả sau đây :

   britannica.com/place/Vietnam/Effects-of-French-colonial-rule

   The colonial regime claimed that French rule led to vast improvements in medical care, education, transport, and communications .

   The statistics kept by the French, however, appear to cast doubt on such assertions. In 1939, for example, no more than 15 percent of all school-age children received any kind of schooling, and about 80 percent of the population was illiterate, in contrast to precolonial times when the majority of the people possessed some degree of literacy. With its more than 20 million inhabitants in 1939, Vietnam had but one university, with fewer than 700 students.

   Only a small number of Vietnamese children were admitted to the lycées (secondary schools) for the children of the French. Medical care was well organized for the French in the cities, but in 1939 there were only 2 physicians for every 100,000 Vietnamese, compared with 76 per 100,000 in Japan and 25 per 100,000 in the Philippines.

   Chế độ thuộc địa tuyên bố rằng sự cai trị của Pháp đã dẫn đến những cải tiến lớn về chăm sóc y tế, giáo dục, giao thông và thông tin liên lạc

   Tuy nhiên, các số liệu thống kê do người Pháp lưu giữ dường như gây nghi ngờ về những khẳng định như vậy. Ví dụ, vào năm 1939, không quá 15% trẻ em trong độ tuổi đi học được đi học bất kỳ hình thức nào, và khoảng 80% dân số mù chữ, trái ngược với thời kỳ tiền thuộc địa khi đa số người dân đều biết chữ ở một mức độ nào đó. Với hơn 20 triệu dân vào năm 1939, Việt Nam chỉ có một trường đại học với ít hơn 700 sinh viên.

   Chỉ một số nhỏ trẻ em Việt Nam được nhận vào các trường trung học dành cho con em người Pháp. Việc chăm sóc y tế được tổ chức tốt cho người Pháp ở các thành phố, nhưng vào năm 1939, cứ 100.000 người Việt Nam thì chỉ có 2 bác sĩ, so với 76 trên 100.000 ở Nhật Bản và 25 trên 100.000 ở Philippines.

   Đó lá báo của bọn Thực Dân Anh viét về Thực dân PAP đó nghen. Viet Cong chúng anh thừa biết điêu này quá rầu. Anh Phét nói rồi mà. Anh Phét mà noi chuyên vói đám NGUY COCK là cứ moi báo của bọn Thực Dân, ĐÉ Quoc ra noi chuyện là chúng câm mỏm à. Chỉ cải chày cải cối vu vơ mà thôi. Ngụy Cock đéch có bằng chứng me. gi mà chỉ noi theo cảm tính yeu ghét, và điêu này thi khong thuyet phục đuọc ai.

   Đáng tiếc là thèng VICTOR HUGO nó died too soon, khong thì nó sẻ đi theo Viet Minh chống lại chính nuoc của nó dó nghe chua.

   by the way , anh Phét mòi đám NGUY COCK vào đây xem phụ nử của mẩu quoc PAP khai sáng cho dan Annam mít nè :

   https://www.youtube.com/watch?v=WE9vxl9VQ0U

  • Pà mẹ anh Phét tuỏng là thèng nào chứ mà thèng VICTOR HƯGO này nó noi vậy là đúng bản chất thực dân cùa nó rối em HỤI. Nếu thèng VICTOR HUGO mà sống chỉ cần tói năm 1945 thôi thì chăc chắn hắn sẻ đi theo Viet Minh đẻ chống lại chính nuoc của nó. Đáng tiéc là hắn chét sớm quá 1885 thì hắn nghẻo mẹ nó rồi cho nên hắn đâu có cơ hội để thây’ sụ tàn độc của chính nuoc PAP của nó và sự ưu viet của CHỦ THUYET CỘNG SẢN.

   Không có chủ thuyet Cong Sản thì láy ai để trứng trị bọn Thực Dân tại thòi điểm đó. Chỉ có Chủ Thuyet Cong sản mói là đứng về phía dân đen đòi lại quyền sông’ mà bọn THƯC DAN đả cuop đi vói chieu bài là KHAI SÁNG.

   Hày đọc lại mot bản thống kê cùa báo British nói về bọn thục dân PAP khai sáng dân Annam mít thé nào mà kết quả từ 1857 cho tói 1937 thì kết quả sau đây :

   britannica.com/place/Vietnam/Effects-of-French-colonial-rule

   The colonial regime claimed that French rule led to vast improvements in medical care, education, transport, and communications .

   The statistics kept by the French, however, appear to cast doubt on such assertions. In 1939, for example, no more than 15 percent of all school-age children received any kind of schooling, and about 80 percent of the population was illiterate, in contrast to precolonial times when the majority of the people possessed some degree of literacy. With its more than 20 million inhabitants in 1939, Vietnam had but one university, with fewer than 700 students.

   Only a small number of Vietnamese children were admitted to the lycées (secondary schools) for the children of the French. Medical care was well organized for the French in the cities, but in 1939 there were only 2 physicians for every 100,000 Vietnamese, compared with 76 per 100,000 in Japan and 25 per 100,000 in the Philippines.

   Chế độ thuộc địa tuyên bố rằng sự cai trị của Pháp đã dẫn đến những cải tiến lớn về chăm sóc y tế, giáo dục, giao thông và thông tin liên lạc

   Tuy nhiên, các số liệu thống kê do người Pháp lưu giữ dường như gây nghi ngờ về những khẳng định như vậy. Ví dụ, vào năm 1939, không quá 15% trẻ em trong độ tuổi đi học được đi học bất kỳ hình thức nào, và khoảng 80% dân số mù chữ, trái ngược với thời kỳ tiền thuộc địa khi đa số người dân đều biết chữ ở một mức độ nào đó. Với hơn 20 triệu dân vào năm 1939, Việt Nam chỉ có một trường đại học với ít hơn 700 sinh viên.

   Chỉ một số nhỏ trẻ em Việt Nam được nhận vào các trường trung học dành cho con em người Pháp. Việc chăm sóc y tế được tổ chức tốt cho người Pháp ở các thành phố, nhưng vào năm 1939, cứ 100.000 người Việt Nam thì chỉ có 2 bác sĩ, so với 76 trên 100.000 ở Nhật Bản và 25 trên 100.000 ở Philippines.

   Đó lá báo của bọn Thực Dân Anh viét về Thực dân PAP đó nghen. Viet Cong chúng anh thừa biết điêu này quá rầu. Anh Phét nói rồi mà. Anh Phét mà noi chuyên vói đám NGUY COCK là cứ moi báo của bọn Thực Dân, ĐÉ Quoc ra noi chuyện là chúng câm mỏm à. Chỉ cải chày cải cối vu vơ mà thôi. Ngụy Cock đéch có bằng chứng me. gi mà chỉ noi theo cảm tính yeu ghét, và điêu này thi khong thuyet phục đuọc ai.

   Đáng tiếc là thèng VICTOR HUGO nó died too soon, khong thì nó sẻ đi theo Viet Minh chống lại chính nuoc của nó dó nghe chua.

   by the way , anh Phét mòi đám NGUY COCK vào đây xem phụ nử của mẩu quoc PAP khai sáng cho dan Annam mít nè :

   youtube.com/watch?v=WE9vxl9VQ0U

   • Còn “bố Mày” thì zui là zui quá zui khi mà hàng trăm nước theo Cs đều đã ….tắc tử, chỉ còn lại có năm anh em trên một chiếc xe tang là thèng Tàu công, thèng Việt cộng, thèng Lèo công, thèng Cu cộng và thèng Kim Ủn cộng…mà thôi.

    Nói nhỏ cho Phét nghe và đừng…”buồn mà chi em ơi!”: Putin của nước Nga vừa mới hạ nhát đao cuối cùng vào cổ bọn Cộng San Nga bằng cách tấn công trụ sở đảng, bắt tống giam một số “lãnh đạo cao cấp” của đảng CS Nga – vốn là hậu thân của đảng CS Liên Sô, mà Hồ Chí Minh là một đảng viên trung kiên,… (cũng vốn…”Là chỗ dựa vững chắc của kách Mệnh VN”)

    Communist leader asks Putin to call off party crackdown

    He he he ….Thèng lãnh đạo đảng CS Nga kêu gọi Putin ngừng “trấn áp”

    Wow ….Chủ nghĩa CS iu Việt quá Phét nhỉ?… Chết mẹ nó gần hết rối phét ạ!!

    • Ê Ngụy Hụi em ! Mây’ nuoc CS hay chỉ còn 1 nuoc Viet Nam theo Cong Sản anh Phét khong quan tâm. Anh Phét của chú mày chỉ cuòi khễnh và muón biet khi nào thỉ đám NGUY COCK…..LẬT ĐUOC VIET CONG chúng anh mà thôi. Tell me : WHEN, WHAT, HOW do you guys, fucking NGUY COCKs Lật Đuoc Viet Cong chúng anh mà thôi? Could you tell, hehehehehehe.

     Anh Phét dám khẳng đinh vói dám NGUY COCK chúng mày thé hệ NGUY COCK TÀN DƯ và thế hệ con cháu chúng mày sẻ mải mải khong làm rụng đuọc lông chim của VIET CONG chúng anh đâu nghen.

     Ngụy Cock củng thừa hiẻu diêu đó cho nên cứ lu loa láo phet keu gọi dân VIET NAM đứng lên GIAT SAP VIET CONG cho chúng mày về huõng. Anh Phét hỏi chúng mày nè. Dân Viet Nam đang thanh bính như thé, dang phát triễn như thé chẳng lè đi nghe theo đám NGUY COCK nổi loạn hay sao hả. 46 năm nay chú mày cứ làm phép tính cộng lại đuọc bao nhiêu thèng trẻ trau trong nuoc tin theo đám NGUY COCK Tàn Du chúng mày nào , nói anh Phét nghe coi nào.

     Anh phét tin là con sô’ chỉ đém trên đầu ngón tay trên tông só ngót 100 trieu dân. Tỉ lệ quá ư là…………KHIEM TỐN , chúng tỏ tài năng của NGUY COCK TAN DƯ là con số KHÔNG to tuóng và tròn trĩnh.

     Cứ mơ đi em. Không bao giò có thành cong cho kẻ HÈN NHÁT và ĐẦN ĐỘN như đám NGUY COCK TAN DƯ hải ngoai nghe chưa.

  • Ngụy Cock ganh tị hoài. Ngụy Cock cứ cay cú vì sao đang ăn trên ngồi truóc huyen hoang thì bi Viet Công chúng táng cho chạy dài bay giò tiéc hùi hụi mà hỏng làm chi đuọc đâm râ cay cú woai. Nhất cử nhất động của Viet CONG chúng anh đeu duoc NGUY COCK săm soi tói bến ngay cả đi……….TÔILET Ngụy Cock củng dòm vào là the nào hả.

   Anh Phét luon luon biet ơn Chủ thuyet Cong sản vì nó mà dám Thục Dân , Đé Quoc và TAy SAi Ngụy tanh bấnh là anh Phét zui à, hehehehehehe. Ngày nào mà Ngụy Cock còn cay cú , đau đớn là anh Phét còn zui.

   • Đồng chí Phét hãy stop nói phét !
    Tổng thống Mỹ , ” đế quốc sừng sỏ ” nhứt thế giới đến Hà nội , vào quán bình dân ( bún chả Hương Liên ) , ngồi ghế nhựa , được người khác ( đầu bếp Anthony Bourdain ) bao ăn 2 suất bún chả với bia hơi giá 6 USD ( một suất bún chỉ có 3 USD thị giá năm 2016 )
    Bún chả Sinh Từ , Bún chả cửa Đông , bún chả Hàng Quạt , bún chả 34 Hàng Than , bún chả Nguyễn Biểu …, bún chả siêu ngon ở Hà Thành cũng chỉ với giá trung bình từ 30 nghìn VNĐ đến 60 nghìn đồng VN .
    Đồng chí Tô Lâm qua nước Anh ăn một miếng thịt bò trị giá 1.450 bảng Anh , tương đương 45 triệu VNĐ ( 45.000.000 đồng tiền Hồ ) .
    Hahaha !…Tổng thống Mỹ ( Obama ) làm sao so sánh được với Ngụy Ba Đình ( bộ trưởng Tô lâm ) chúng tớ .
    Từ khỉ rừng xanh trở thành người ( nửa người ngửa ngợm , Ngụy Ba Đình ) bán tài nguyên quốc gia , sử dụng tiền thuế của dân , tự cho mình là giai cấp thống trị , ăn trên ngồi trước .
    Nghe đồng chí ĐM ( Đỗ Mười ) nguyên ủy viên ban bí thu trung ương Đảng cướp sạch Việt Nam ( csVN ) nói nè :
    “Giải phóng miền Nam chúng ta có quyền tịch thu tài sản trưng dụng nhà cửa, hãng – xưởng, ruộng đất chúng nó [ám chỉ người dân miền Nam], xe chúng nó ta đi, vợ chúng ta lấy, con chúng nó ta bắt làm nô lệ, còn chúng nó thì ta đày đi kinh tế mới và nơi rừng sâu nước độc, chúng nó sẽ chết lần mòn”.
    ” Hùm chết để da ”
    Cộng sản chết để tiếng …nhơ !
    Dân miền Nam không bao giờ quên ĐMcs ( Đỗ Mười ) …cộng sản .

 4. Kể từ đây tôi xin từ giả

  Chỉ một miếng thịt chúng ăn thôi
  Tương đương tám tấn lúa quê tôi
  Chỉ nghĩ không thôi – tôi đã khóc
  Còn lòng dạ nào tôi làm thơ?

  Giả từ vũ khí – xin từ giả
  Xin các bạn già thông cảm cho
  Kể từ đây tôi xin từ giả
  Thôi cũng cho qua một kiếp người!

  Không biết sống dở hay chết dở?
  Dường như ta dở khóc dở cười
  Không biết xấu hổ hay mắc cỡ?
  Nhưng chắc không còn là Con Người!

  Nông Dân Nam Bộ

 5. Ôi! miền Nam trong trái tim tôi!

  Nói gì nữa đăy khi người dân
  Đầu tắt mặt tối không đủ ăn
  Thì chúng nó xa hoa phung phí
  Bọn cán bộ đầy tớ nhân dân!

  Tô Lâm – Tô Ân Xô qua Anh
  Chúng ăn nhà hàng cùng đẳng cấp
  Messi – Ronaldo – Beckham
  Mà Bill Gates – Warren Buffett

  Và ngay cả Tỷ phú Donald J Trump
  Cũng không được nghe họ có đến
  Lời nào nói lên nỗi hờn căm
  Nếu không phải Đan Mạch tiếng Đức?

  Dân quê tôi nghèo rớt mồng tơi
  Đồng Tháp Mười – U Minh Đầm Dơi
  Vùng đồng bằng Miền Tây Nam Bộ
  Bao năm rồi MIền Tây Quê Tôi!

  “Đất Thần Đồng” – “Quê Hương Đồng Khởi”
  Ngôn ngữ nào đây hỡi Trời ơi
  Đã một thời đánh Tây đuổi Mỹ
  Ôi! miền Nam trong trái tim tôi!

  Chỉ một miếng thịt chúng ăn thôi
  Tương đương tám tấn lúa quê tôi!

  Nông Dân Nam Bộ

 6. He he he …

  Thần tượng nhà Phét há mõm đớp thịt buồi – í…lộn – đớp thịt bò.

  không khác gì con cá tra há mõm đớp …cứt.

 7. Đứa thì tung ra 155 triệu bảng Anh để quyên góp cho trường
  học nào đó tuốt bên nước Anh . Đứa thì bày ra chuyện ăn thịt
  bò dát vàng .

  Dân thì nghèo ,nước thì hèn kém . Bọn trọc phú ,cường quyền
  vẫn ăn chơi sa đoạ ,tiêu tiền như giấy báo . Khốn nạn cái là chúng
  vẫn ngửa tay ăn xin từng đồng viện trợ của thiên hạ.Khi có thiên
  tai ,đại họa chúng keo kiệt từng đồng bạc để cứu dân .

  Một chế độ như vậy ,mà chúng vẫn tồn tại cho đến ngày hôm
  nay . Thật khó hiểu nổi .

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên