Hãy đợi đấy!

1
Hãy đợi đấy!

1 BÌNH LUẬN

 1. Quan trọng: Chống Cộng Sản.
  Chống Cộng Sản Việt Nam và các nước khác.
  Gửi báo chí, danchimviet, RFA, VOA, Đảng Việt Tân, Chế độ VNCH, Army, police.

  Giúp dân thay đổi, xoá bỏ:
  Khi đi học cấp 1, cấp 2, cấp 3, học đại học, học cao hơn.
  1. Xoá bỏ, sổ ghi đầu bài, học thuộc lòng, học vẹt, vì học thế rất mệt, mất Tự do, dân chủ.
  -Xoá bỏ sổ ghi đầu bài, kiểm tra miệng 2 lần, 3 lần, xoá bỏ kiểm tra 15 phút, 2 tiết kiểm tra, xoá bỏ thi cử cuối năm.
  -Cần lý luận, luận văn, thảo luận, nhiều hơn.

  2.Xoá bỏ Hồ Sơ, Sơ Yếu lý lịch, Hộ Khẩu.
  -Sơ yếu lý lịch, hộ khẩu, Hồ Sơ, của Cộng Sản, Việt Cộng, hay ghi là, tên của người Gia đình, anh em, cha mẹ, làm gì ở đâu, nên xoá bỏ. Trước Cách mạng tháng 8, thời Pháp, Mỹ, 1955, cải cách ruộng đất, Nên xoá bỏ.

  Lưu ý: Việc trên, nhà xuất bản, hệ thống in ấn của Cộng Sản, Công an, Bộ đội, Việt Cộng, in như vậy, để cai trị, ép dân, mất Tự Do, Dân Chủ.
  -Cần thay đổi, xoá bỏ, cách học, Sơ yếu lý lịch, Hồ Sơ, Hộ Khẩu. Cần thay.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên