Chủ nghĩa Poutine!

21
Putin và bộ trưởng quốc phòng Nga bàn chuyện chiến sự

​Muốn lập một «chủ nghĩa», trong tiếng đa âm như tiếng pháp thì rất đơn giản. Chỉ
​thêm tiếp vĩ ngữ «isme» sau một chữ hay tên một người thì có ngay thứ chủ nghĩa
​mà mình muốn . Thí dụ Pháp hiện nay có ông Tổng thống tên là Macron và
​được cai trị theo đường lối của ông. Cái đường lối chánh trị này được gọi là « chủ
​nghĩa macron » – « macronisme ». Còn phe cánh cầm quyền hay dựa hơi Macron
​mà là ăn là «macronie».

Đây là cách nói của người pháp và báo chí Pháp. Họ nói Staline và stalinisme, Mao và maoisme, … Nhưng chưa bao giờ thấy họ nói «hochimin(h)isme» tuy họ vẫn nói Hochiminh. Phải chăng họ biết quá rõ là ở Hồ Chí Minh không hề có một tư tưởng nào hay một đường lối cai trị nào là của chính Hồ Chí Minh, mà Hồ Chí Minh chỉ biết rặp khuôn làm theo chỉ thị của Mao và Staline mà thôi .

Cỏ May tôi dài dòng để nói về Poutine và chủ nghĩa poutine, thứ đặc sản của ông ta, là «poutinisme» .

​Thử tìm hiểu «chủ nghĩa poutine» hay «poutinisme» . Phải chăng đó là một thứ chủ
​nghĩa độc tài được kín đáo che dấu dưới những giàn dựng dân chủ, như có bầu cử
​qua phổ thông đầu phiếu, có Quốc hội làm luật, có tòa án, có vài tờ báo tự do buổi đầu,…
​nhưng tiếp nối dòng lịch sử nga, hoặc « chủ nghĩa poutine » không gì khác hơn là một hệ
​thống những nhà tài phiệt và những người thắm nhuần ảnh hưởng của KGB trong cách
​suy nghĩ và hành động. Chế độ chỉ tồn tại nhờ dựa vào một người mạnh.

Nhưng nói đơn giản, dễ hiểu, thì «tư tưởng poutine» và «chế độ poutine» chỉ là một thứ Nhà nước ăn cắp. Họ dựa vào chánh quyền mà ăn cắp tài sản của đất nước mà làm giàu . Như những chương trình giải tư, khai thác tài nguyên, … Và chủ nghĩa poutine xuất hiện sau khi Poutine lên cầm quyền.

Poutine là ai?

Tới nay đã hơn hai mươi năm mà ở Nga vẫn còn nhiều người chưa biết Poutine là ai? Từ đâu tới?

Cuối tháng giêng 2000, tại Diển đàn kinh tế thế giới ở Davos, một phái đoàn nga do Mikhail Kassianov, Thủ tướng tương lai, hướng dẫn tham dự một chương trình hội thảo về
​tương lai xứ sở nga. Sau những bài diển văn chánh thức, ký giả được mời đặc câu hỏi. Một
​bà ký giả báo Huê kỳ xin được đặt một câu hỏi. Và câu hỏi của bà rất đơn giảm: «Ông
​Poutine là ai? Chúng tôi hoàn toàn không biết gì về ông ấy. Xin ông vui lòng cho chúng tôi
​biết ít nhiều về ông ấy”.

Ông Mikhail Kassianov, Trưởng phái đoàn nga không trả lời, xoay qua những người trong phái đoàn … Nhưng không có ai trả lời được. Một sự im lặng nặng nề. Người điều hành Diển đàn lập lại câu hỏi. Vẫn không một tiếng thốt lên. Cả phòng im thinh thít, bổng mọi người cùng bật cười.

Câu hỏi của bà ký giả Huê kỳ vẫn không có câu trả lời.

Cũng từ đầu năm 2000, người nga cũng không ai biết Poutine là ai. Nhưng họ lại không đặt câu hỏi như bà ký giả Huê kỳ kia.

Theo dân chúng nga thì tên thanh niên vừa lên cầm quyền chỉ là một thứ hình nộm của bộ máy cầm quyền gồm những tay tài phiệt và những người của gia đình Boris Eltsine . Tên nài của họ đóng vai trò Quốc trưởng cho tới khi họ có người thay thế . Nhưng chỉ ít lâu sau đó, ngày 26/03/2000, Vladimir Poutine đắc cử Tổng thống Liên bang nga . Và ông Tổng thống Poutine cai trị Liên Bang nga theo «chủ nghĩa poutine » hay «poutinisme», (theo tiếng pháp) cho tới ngày nay .

« Chủ nghĩa poutine » hay « chế độ poutine »

Khi đề cặp tới «chủ nghĩa poutine» hay «chế độ poutine», ký giả Patrick Meney dùng tiếng «cleptocratie» để gọi . Định danh chế độ .

​Từ «cleptocratie» có nguồn gốc ở tiếng hi-lạp, ghép lại bởi « cleptos » có nghĩa là « ăn cắp»
​và « kratos » có nghĩa là «quyền lực» . Vậy từ « cleptocratie » có nghĩa rõ ràng là « chánh ​phủ của những người ăn cắp» .

Ký giả Parick Meney nói rõ thêm về tiếng «cleptocratie». Đó là chánh quyền Nga, sau khi chế độ cộng sản sụp đổ, giải tư các xí nghiệp nhà nước, và giai đoạn Boris Eltsine cầm quyền . Từ « cleptocratie » cũng bị biến chất khi nó được dùng để nói tới nạn tham nhũng phổ quát của chánh phủ.

Ông Karen Dawisha năm 2014 có viết một quyển sách nói về chế độ ăn cắp của Poutine ở Nga, nhan đề là «Chánh phủ của những người ăn cắp của Poutine» . Ông thuật lại nhờ đâu Poutine lên cầm quyền được, nhơn lúc ông ở Saint-Petersbourg trong những năm 1990 . Ông cũng viết lại làm thế nào mà những người bạn thời học làm KGB của Poutine lại thủ đắc được những khối tài sản kết sù và họ chia nhau nắm quyền. Mặc dầu lúc đó Poutine cam kết khi được bầu làm ông Tổng thống thì ông sẽ dẹp hết phe cánh tài phiệt xuất hiện vào những năm 1990.

Nhưng thực tế, Poutine đã xây dựng một thế lực cầm quyền gồm những người bạn thời KGB của ông và những người này có lối chừng hơn một trăm người đã chia nhau hết 35% tài sản quốc gia. Nay phần mỗi người bỏ túi đã vọt lên hằng chục, hàng trăm tỷ đô-la. Và ngày nay, những nhà tài phiệt này, dĩ nhiên đông hơn, đang nắm giữ số tài sản của họ bằng lợi tức nước Nga.

Thường những người này khi hốt được tiền, họ lo tìm cách bạch hóa ngay, để dấu đi nguồn gốc của tài sản có được, số lượng là bao nhiêu, nhờ những chương mục ngân hàng ở các nơi không bị thuế (thiên đường khỏi thuế – paradis fiscal) .

Cũng nói về chế độ cleptocratie, hay chế độ poutine, học giả Jared Diamond lại cho một định nghĩa khác hơn. Nó đúng ra là một hệ thống chánh trị xuất hiện nhờ ở một nhóm người uu tú cướp được chánh quyền mà không cần ở dân chúng . Một khi nắm được chánh quyền thì họ có thể làm bất cứ điều gí mà họ muốn .

Riêng ở Nga, từ «cleptocratie» thường được dùng để chỉ những nguồn lợi rút tỉa từ tài nguyên . Đặc biệt là dầu hỏa, khí đốt . Và cả khi đề cặp đến các cách kinh tài ở những xứ thuộc Liên-xô cũ.

Chủ nghĩa Poutine hay giấc mơ Poutine!

Lúc sau này, Poutine tăng cường củng cố hệ thống đàn áp, nhờ đó mà sự tuyên truyền của ông ta có hiệu quả trong dân chúng nga vì dân chúng vẫn tin là Nga thật sự có « sứ mạng đặc biệt » . Poutine đánh chiếm Ukraine là thi hành sứ mạng đặc biệt. Là thánh chiến, theo Giáo chủ Kiril ở nhà thờ Chúa Cúu thế ở Moscou .

Poutine đánh Ukraine hoàn toàn không vì Otan bành trướng qua sát biên giới Nga (*), như nhiều người bình luận, mà vì Nga có một «sứ mạng đặc biệt» đối với thế giới. Và «Nga mới là nước đại diện cho nền văn minh thế giới».

Về bản chất của con người Poutine, theo sử gia Stephen Kotkin ở Đại học Stanford, thì Poutine chịu ảnh hưởng của một nhóm nhỏ những người độc tài sát nhơn bên cạnh Hitler và Mao trước kia như Staline . Ông ta ước ao sau này, khi chết sẽ có được một chổ trong Văn miếu nga (như Panthéon của Pháp), nằm bên cạnh Staline, hay Alexandre 1er và Pierre le Grand vì Pierre le Grand đánh bại vua Charles XII và Thụy điển, đem lại cho Nga đường vào biển Baltique và làm cho Nga trở thành trọng tài của những vấn đề âu châu. Còn Alexandre 1er đánh thắng Napoléon và chiếm Paris. Staline thắng Đức quốc xã và chiếm Berlin .

Nhưng thực tế thì Poutine đánh chiếm Ukraine mà thất bại. Chỉ được thành tích giết hại thường dân, đàn bà, trẻ con, phá hủy những di tích văn hóa và tôn giáo của Ukraine, bị thế giới buộc tội: tội ác chiến tranh, tội diệt chủng, tội chống nhơn loại. Có thể sẽ bị đưa ra Tòa án hình sự quốc tế.

Thật rất tiếc, Nga vẫn là một nước có một nền văn hóa lớn, phi thường, là một phần không thể tách rời khỏi nền văn hóa thế giới. Như vũ ballet, opéra, văn học, khoa học, … Thế mà trong lúc đó, Nga lại có một thứ chánh quyền luôn luôn gây hận thù, đau khổ cho thế giới và cả cho dân nga, từ thời Nga hoàng cho tới thời cộng sản, và ngày nay là Poutine . Phải chăng vì nhiều người nga vẫn hằng tin mình là một « cường quốc bảo hộ và văn minh », với một « sứ mạng đặc biệt » cho thế giới. Nhưng tầm vóc lại quá hạn chế.

Poutine có phải là ông Tổng thống hay không?

Không. Nhà đối kháng Alexey Minyaylo quả quyết Poutine không phải là ông Tổng thống mà chỉ là một tên lừa gạt. Như Poutine vẫn tuyên bố là toàn dân nga đều ủng hộ việc ông đưa quân đánh Ukraine. Nhưng theo ông Alexey Minoyaylo, được dân ủng hộ mà tại sao Poutine lại cứ thay đổi chỗ ở luôn ? Ông ta ở một nơi mà chỉ có ông biết địa chỉ, tự giới hạn những hoạt động và những xuất hiện công cộng. Ông còn tăng cường sự canh phòng an ninh, cả trên hệ thống thông tin.

Để phản tuyên truyền, Alexey Minyaylo tổ chức cuộc thăm dò nghiêm chỉnh, nhờ sự giúp đở của một nhóm những nhà xã hội học, kết quả phổ biến cho dân chúng biết sự thật. Cũng về chuyện này, cả nhà tài phiệt Oleg Tinkov xác nhận hôm 19 tháng 4/2022 dân chúng nga có tới 90% không ủng hộ Poutine đánh chiếm Ukraine mà còn cho đó là thứ « chiến tranh điên rồ». Theo kết quả những cuộc thăm dò độc lập, dân chúng thấy đánh chiếm Ukraine là một thứ tội lỗi. Họ lo âu và sợ hãi .

Từ đầu tháng ba, nhà cầm quyền cấm dân chúng nói « chiến tranh » hay « xăm lăng » mà phải nói đó là cuộc « hành quân đặc biệt » hoặc « hành quân » . Nhưng trên mạng thông tin, người ta vẫn nói chiến tranh với Ukraine, Poutine đánh Ukraine .

Tuy nhiên những người nga lớn tuổi lại có khuynh hướng ủng hộ Poutine chỉ vì Poutine là lãnh tụ nên họ ủng hộ. Lớp người này được giáo dục bởi bộ máy tuyên truyền thời cộng sản, lúc mà truyền thông chỉ có cái TV nên dân chúng chỉ được biết điều gì do chánh phủ muốn . Dân chúng nằm lòng câu «Đừng khác hơn», hãy giữ «giống y như mọi người» . Luôn luôn theo tập thể .

Poutine chẳng những chịu ảnh hưởng của Staline mà còn coi Staline là thần tượng, khi chết mong được nằm bên cạnh Staline. Năm 1953, sau khi Staline chết, có 4% dân chúng nga bị tù của Staline. Ngày nay, dưới sự cai trị của Poutine dân nga có bao nhiêu người bị tù, bao nhiêu người bị sát hại vì chống đối?

Bao giờ chiến tranh Ukraine kết thúc?

Theo nhà đối kháng Alexey Minyaylo thì không phải trong vài tháng, trong nửa năm, mà chỉ hết chiến tranh khi không còn Poutine. Nhưng có vài nhà báo nga lại có nhận xét khác hơn. Theo họ, lúc đầu dân chúng nga, phần lớn đều chống chiến tranh ỡ Ukraine do Poutine gây ra nhưng tới khi Huê kỳ và Âu châu áp dụng những biện pháp trừng phạt Poutine về kinh tế làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống dân chúng thì họ thấy Poutine có lý khi chống Tây phương nên họ đoàn kết lại và ủng hộ Poutine.

Nhưng thử nghĩ trong tình hình này, việc chiến thắng ở Ukraine còn nhiều khó khăn, liệu Poutine có thể nắm chánh quyền trong bao lâu nữa? Trong lịch sử nga, Nga Hoàng Đệ I bị sĩ quan của mình ám sát. Còn Krouchtchev bị loại khỏi bộ máy cầm quyền. Chỉ có Staline cầm quyền lâu hơn hết. Có thể lâu hơn cả Poutine! Ông vẫn là khuôn mặt thống trị nước Nga .

Poutine là người phản bội tất cả những ai đã ủng hộ ông ta từ lúc ban đầu. Vừa rồi, đã có 4 nhà tài phiệt lớn về dầu hỏa và khí đốt, từng sát cánh với Poutine (các ông Leonid Schulman, Sergei Protosenya, Vladislav Avayev và Mozhem Obyesnit) bỗng ngã ra chết với cả gia đình vì tự tử. Poutine đã từng nói «Đừng để cho con chuột nào chạy thoát. Chúng nó chạy được ra nước ngoài, sẽ nói những điều không hay».

Ngày giao chánh quyền cho Poutine, Boris Eltsine căn dặn «Anh hãy chăm lo cho nước Nga».

Nhưng những thành phần ưu tú đứng phía sau Poutine không bao giờ được biết ông ta đã tự ý biến nước Nga trở thành một thứ Bắc Triều tiên khổng lồ . Bỗng họ bị cắt những liên hệ với thị trường quốc tế, không còn những cuộc nghỉ hè ở ngoại quốc, con em của họ không được theo học những trường quốc tế . Những người này cũng không hề được biết Poutine tự ý biến nước Nga làm chư hầu Trung quốc để đổi lấy hiệp ước đối tác chiến lược .

Nhưng nên nhớ Poutine đang nắm trong tay cơ quan mật vụ FSB lo tập trung bảo vệ an ninh cho ông bằng một mạng lưới dày đặc, từ những người võ trang tới anh bếp, chị bồi, tài xế, …Mỗi khi có ai tới gần ông đều bị FSB kiểm soát kỷ lưởng nên mọi toan tính ám hại ông đều khó thực hiện . Chỉ có dân chúng bất mản vì đời sống khó khăn do lạm phát mà nổi loạn.

​​Nhưng ở đời vẫn thường xảy ra những chuyện không ai ngờ. Bỗng một hôm có một người
​Nga nào đó xuất hiện tuyên bố thay thế Poutine, được một bộ phận lớn những người ưu tú ủng hộ. Ông chủ trương đưa nước Nga hội nhập vào thế giới dân chủ tự do để phát triển, sống hài ​hòa thay vì đối nghịch và gây hấn thường xuyên với Tây phương như trước giờ. Đức và Nhựt đã chọn con đường này sau Đệ II Thế chiến và nhờ đó đã trở thành cường quốc.

​(*) Năm 1997, Bill Clinton và Boris Eltsine đã ký Hiệp ước thiết lập quan hhệ giữa Otan và
​Nga, qui định không có giới hạn Otan mở rộng qua những nước cụu thành viên Hiệp ước
​Varsovie hoặc những nước thuộc Liên xô cũ. Eltsine đã phản đối qui định này nhưng đã thất ​bại, mặc dầu ông vẫn nhắc lại ý của ông chống lại trong một cuộc họp báo .

Nguyễn thị Cỏ May

21 BÌNH LUẬN

 1. Qua bài này của Cò May mới thấy cái “isme” chỉ có ở các xứ Cộng mới có Stalinism, Maoism…bây giờ tới Putinism. Trong khi khối tự do cũng có nhiều người chủ trương lập thuyết mà không có ai có cái ism nào cả.
  Rồi chợt nghĩ, con người từ khi thành bầy đàn ai cũng biết dành dụm, tích trữ của cải cho riêng mình là điều tự nhiên, đâu có ông nào lập thuyết giành của riêng đâu, thế nhưng tại sao lại được cho là Chủ Nghĩa Tư Bản (capitalism)? Và hơn cả hơn thế kỷ nay khi nói đến kinh doanh tư nhân là hầu hết ai cũng gọi Chủ nghĩa tư bản. Lạ thật!

 2. CỌng Sản tự cho mình là CNXH mà thực chất chỉ là chủ nghĩa ba xạo lây lất chả được thế kỷ . Putin học sách Lenin ( khủng bố , độc tài , ba xạo ngụy biện ) để cai trị chứ chủ nghĩa mẹ gì .

  Xâm lược ẩu Ukrain mà phải lừa dân Nga , cai trị Nga như giáo chủ mà giáo xen lẫn mafia du Đảng . Cái tẩy Putin bị lột trần là đại gian ác được cả thế giới thừa nhận .

  Thật sự nếu xảy ra chiến tranh giữa Mỹ và Nato với Nga , không cần đến nguyên tử , chỉ cần phá hủy hệ thống dẫn dầu khí trên đất Nga thì nhanh chóng khiến Nga xụm bà chè .

  Kêu gọi ngưng mua dầu khí Nga là một bước chuẩn bị trước cho việc Nga điên cuồng mở rộng chiến tranh vào Châu Âu . Phá hoại dầu khí của Nga bằng xử dụng hỏa tiễn tầm xa giờ đây chẳng có gì khó khăn , chẳng có gì bí mật cũng giống như Nga đã phá hoại dễ dàng những công trình quân sự cố định tại Ukrain .

  Thời Kurchev , chính dân thủ đô Nga tràn ra đường ăn mừng uống bia như hội khi nghe tin Mỹ Nga ngưng xung đột nguyên tử vì vịnh Con Heo , còn dân Mỹ thì tỉnh queo xem như chẳng có gì quan trọng. Ở thời còn Cọng Sản đã vậy , giờ đây Putin Lạng quạng ắt khó toàn thây .

 3. Xin mạn phép đươc hỏi ý kiến của tác giả, người đang sống tại Pháp và có sự hiểu biết khá rộng về nước này. Theo ông/bà thì khả năng nước Pháp sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân CÙNG VỚI NATO là bao nhiêu phần trăm nếu có xung đột ở lãnh vực này với Nga? Tôi đặt câu hỏi này là trong trường hợp Nga ra tay trước. Bản thân tôi vẫn có chút dè dặt với đường lối của Pháp từ trước cho tới nay và thật sự lo ngại cho vai trò “sứ giả của hòa bình” mà quốc gia này đã và đang theo đuổi khi mà tình hình giả định như trên cần một một sự quyết đoán.
  Tôi sợ rằng nước Pháp sẽ không dùng vũ khí hạt nhân với Nga khi mà Nga chưa tấn công Pháp bằng loại vũ khí này. Rất có khả năng Pháp sẽ mặc kệ NATO và Mỹ.

  • Không biết ý của Cỏ May ra sao.
   Riêng tôi nghĩ Putin sẽ không xử dụng hạt nhân đánh Pháp mà đánh Anh và Mỹ vì hai anh này là đầu sỏ Hạt nhân.
   Mới đây Putin lại hăm chơi Samart…Saméc gì đó sẽ bay tới Lodon chỉ có 202 giây!
   Nghe mà phát run! Nhưng sao Boris Johnson cũng tỉnh bơ? Chắc Anh có đồ…trị loại này?
   Rồi ông Trump dù về vườn cũng lên tiếng: Putin cứ hăm dọa hạt nhân hoài, người ta sợ Putin lại càng dọa, nhưng Putin không biết rằng Mỹ là số một về hạt nhân. Chúng tôi (tức Mỹ) ân hận đã xử dụng, không muốn nhắc tới nhưng nếu Putin làm càng, Mỹ sẽ tung sức mạnh hạt nhân của mình xoá sổ nước Nga ngay tức khắc.
   Tôi tin đây là sự thật, bởi vì từ khi Mỹ đánh hai quả ở Hiroshima và Nagasaki chưa bao giờ nghe một ông TT Hoa Kỳ nào hăm dọa xử dụng hạt nhân nữa, kể cả các tướng lĩnh cao cấp của Mỹ. Và lời nói của một tổng tư lệnh đã xác nhận sức mạnh của Mỹ có giá trị chứ không phải chuyện đùa.

 4. He he he…

  Có Mao ít thì phải có Hochiminhít, dù chẳng biết “bác”…hít cái….giống gì, chỉ biết mỗi khi “đảng nó” mang ‘bác” ra ca tụng, là bọn “phản động” lại được dịp bôi, trát…kít lên mặt bác, mà “nó” gọi là…”bôi bác”.

 5. Putin chắc không thể trở thành chủ nghĩa, nhưng tư tưởng như tư tưởng Hồ Chí Minh thì dư xăng . Ở Liên Sô cũ, và Nga dưới thời Putin, tớ tin có (rất) nhiều trí thức như ông Nguyễn Phước Tương Lai nhà mình, là 1 trong những người tạo thành tư tưởng Hồ Chí Minh . Và ổng rất tự hào về chuyện này . Go to show.

 6. Pou quỷ ám .-
  1)Đây là 5 siêu vũ khí Nga khiến Mỹ, NATO khiếp sợ

  Danviet, Minh Nhật (theo 19 Forty Five) Thứ năm, ngày 21/04/2022 20:46 PM (GMT+7)
  9 phán : VN binh vực ủng hộ Pou quỷ ám , đe dọa Cờ Hoa- Liên Âu !
  Mặc dù quân đội Nga có thể không đạt được thành tích tốt nhất ở Ukraine nhưng họ vẫn là một trong những quân mạnh nhất trên Trái đất. Dưới đây là 5 loại vũ khí sẽ khiến ngay cả những quân đội hùng mạnh như Mỹ, NATO phải “mất ăn mất ngủ” nếu xung đột nổ ra.
  2) Xuất hiện nhiều ảnh mới về tuần dương hạm Moskva trước khi chìm
  19/04/2022 | 10:24
  TPO – Ngày 18/4, nhiều bức ảnh được đăng lên mạng xã hội cho thấy tuần dương hạm tên lửa Moskva của Nga bị cháy và hư hại nghiêm trọng trước khi chìm xuống Biển Đen hôm 14/4.

  3) NATO sẽ kết nạp Phần Lan – Thụy Điển vì xung đột Nga – Ukraine?
  Pou phán : Bớ Phần Lan – Thụy Điển ! Dù có ô bảo trợ NATO , tụi bây cũng không đỡ nổi 5 siêu vũ khí Nga của tao !
  TƯ LIỆUThứ Năm, 21/04/2022 08:09:00 +07:00
  (VTC News) –
  Đòn phủ đầu của Nga đối với Ukraine được cho là động thái khiến cho các nước châu Âu lo sợ, mong muốn gia nhập NATO để nhận được bảo trợ an ninh. Hôm 11/4, tờ The Times đưa tin, Phần Lan có thể nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 6, và Thụy Điển dự kiến cũng sẽ sớm nộp đơn.
  Tìm “ô bảo trợ”

  4)Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN – Hoa Kỳ
  9 phán : Tao phải thả 2 nữ tù nhân quyền Phạm Đoan Trang , Nguyễn Thúy Hạnh , để mua chuộc Cờ Hoa , hả bây ?
  Dautu, Thanh Huyền – 21/04/2022 20:23
  Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN – Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ hai bên sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 13/5 tại Washington D.C, Hoa Kỳ.

  Việt Nam nói tập trận quân sự với Nga là vì ‘hòa bình’
  21/04/2022
  • VOA Tiếng Việt
  9 phán : Bi có thể cấm cửa tao , vì VN tập trận quân sự với Nga vì ‘hòa bình ?
  5) face, 22/4/2022 :Nguyễn Văn Đài
  4 giờ •
  Pou phán : Bớ Bi ! Chỉ có tao mới được quyền hăm dọa tụi bây !Tụi bây không được quyền hăm dọa tao !

  Nóng hết cả người: BIDEN TUYÊN CHIẾN VỚI PUTIN
  “Anh ta sẽ không bao giờ thành công trong việc thống trị Ukraine”
  Tuyên bố chiến tranh của Tổng thống Mỹ Joe Biden với người cai trị Điện Kremlin Vladimir Putin!
  “Anh ta sẽ không bao giờ thành công trong việc thống trị và chiếm đóng Ukraine . Điều đó sẽ không xảy ra “, ông Biden phát biểu tại Nhà Trắng hôm thứ Năm,

  6) Một lệnh trừng phạt ‘vô nghĩa’ của EU nhằm vào Nga
  Pou phán : EU trừng phạt caviar Nga !
  • Duy Anh

  • Zing, Thứ sáu, 22/4/2022 18:30 (GMT+7)
  Liên minh châu Âu (EU) mới đây thông báo cấm vận đối với trứng cá muối xuất khẩu của Nga. Tuy vậy, lệnh trừng phạt này dường như vô nghĩa vì sự tác động rất nhỏ.
  7) Ông Putin tố chính quyền Kyiv cấm binh sĩ ở Mariupol đầu hàng
  • Duy Anh

  • Zing, Thứ sáu, 22/4/2022 20:09 (GMT+7)
  Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/4 cáo buộc chính phủ Ukraine không cho phép các binh sĩ đang cố thủ ở Mariupol đầu hàng theo lời kêu gọi của quân đội Nga.
  8) vex, Thứ sáu, 22/4/2022, 16:32 (GMT+7)
  Nga muốn thông đường đến vùng ly khai ở Moldova
  Pou phán : Tao phải tấn công vùng Moldavie gần Lỗ-Ma-Ni !
  Bi phán : Pou sẽ sụp đổ trước 2024 !
  Ukraine sẽ vào EU và NATO trước 2024 !

  Tư lệnh Quân khu Trung tâm Nga nói Moskva muốn thông hành lang trên bộ từ miền nam Ukraine đến vùng ly khai Transnistria ở Moldova.
  “Kể từ khi giai đoạn hai của chiến dịch quân sự đặc biệt khởi động cách đây hai ngày, một trong những nhiệm vụ của quân đội Nga là kiểm soát toàn diện vùng Donbass và khu vực miền nam Ukraine”, tướng Rustam Minnekaev, quyền tư lệnh Quân khu Trung tâm quân đội Nga, cho biết hôm nay.
  Nga tấn công tên lửa vào thành phố cảng Odessa của Ukraine
  Minh Phương
  dantrí ,Thứ bảy, 23/04/2022 – 22:49

  Pou phán : Tao không tấn công tên lửa vào Odessa , thì làm sao chiếm Moldavie ?

  9) Pháp chuyển pháo hạng nặng cho Ukraine
  Tổng thống Emmanuel Macron ngày 22/4 cho biết, Pháp đã chuyển nhiều vũ khí quan trọng bao gồm pháo tự hành CAESAR và tên lửa chống tăng MILAN cho Ukraine, song không công bố số lượng.
  10) Các chính trị gia Nga viết thư khuyên Đức không cung cấp vũ khí cho Ukraine !
  Họ cảnh báo lần này vũ khí hạt nhân có thể sẽ được sử dụng.
  Các tác giả gợi ý bước đầu tiên để chấm dứt cuộc chiến là dừng tất cả hoạt động giao vũ khí, và cho biết thêm Đức nên thuyết phục Ukraine dừng phản kháng quân sự !
  23/04/2022 22:08 GMT+7
  TTO – Tổng cộng 18 chính trị gia và nhân vật công chúng cùng ký thư ngỏ cảnh báo Thủ tướng Đức Olaf Scholz rằng việc Đức cung cấp vũ khí cho Ukraine trên thực tế đã tự biến nước này thành một bên tham chiến.

  • 11) Vex, Thứ bảy, 23/4/2022, 19:45 (GMT+7)
  4 cách Nga xây ‘pháo đài kinh tế’ chống trừng phạt
  Pou phán : Tao mong Phương Tây trừng phạt Nga thêm 10 năm , vì các lệnh trừng phạt gây tổn hại cho chính phương Tây hơn là Nga !

  12) Gây sức ép kinh tế thất bại, Nga cảnh báo Mỹ đang chuyển sang vũ khí hủy diệt hàng loạt

  NGUYỄN LAN
  24/04/2022 15:22
  Theo dõi TGVN trên

  Pou phán :Bớ Cờ Hoa – Liên Âu ! Tụi bây muốn chiến tranh hóa học , thì sẽ có chiến tranh hóa học !
  Baoquocte.vn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 23/4 cho rằng do chính sách gây sức ép kinh tế với Moscow không thành công, Mỹ đang chuyển sang sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD), và nếu nguy cơ này trở thành hiện thực thì số lượng nạn nhân sẽ là khôn lường.
  13) Lá chắn S-500 của Nga: Diệt 10 tên lửa đạn đạo cùng lúc
  Pou phán : Bớ Cờ Hoa – Liên Âu ! Tao dùng S-500 để cự lại Patriot của tụi bây !

  danviet, Chủ nhật, ngày 24/04/2022 22:40 PM (GMT+7)
  Các hệ thống S-500 sẽ trở thành xương sống của lực lượng phòng không Nga trong tương lai, nhờ khả năng bắn hạ cả vệ tinh.
  14) Nga loay hoay tìm đầu ra mới cho dầu thô: Ước gì chỉ giảm giá là xong!
  Pou phán : Nga muốn bán rẻ dầu thô cho TQ , nhưng không có ống dẫn dầu , đành phải chuyển vận bằng xe lửa, xe hơi, xe ngựa , xe lôi, cửu vạn !
  Cafef, 24-04-2022 – 16:23 PM | Thị trường
  Còn quá nhiều vấn đề phải giải quyết, một trong số đó là vấn đề hậu cần, nếu Nga muốn chuyển dòng chảy dầu thô của mình từ châu Âu sang châu Á.

  Nga sẽ cần gấp 6 lần số lượng tàu chở dầu nếu muốn chuyển hoàn toàn xuất khẩu sang Châu Á
  vnbiz, 22:07 | 25/04/2022

  15)Bất lợi cho Moscow: Ukraine thu giữ một khí tài hiện đại của Nga, đem đến Mỹ để “mổ xẻ”
  Bi phán : Bớ Ukraine ! Có đi có lại mới toại lòng nhau ! Cờ Hoa rất cần nghiên cứu khoa học !

  Cafebiz, 27/03/2022 02:31 PM | THỜI SỰ
  Ukraine được cho đã thu giữ được Hệ thống tác chiến điện tử di động Krasukha-4 của Nga, thiết bị có thể cung cấp thông tin tình báo của Moscow cho đối thủ.

  16) face, 25/4/2022 :Thời báo Đức
  21 giờ •
  “SÁT THỦ IM LẶNG” MQ-9 REAPER SẼ ĐƯỢC TRANG BỊ CHO UKRAINA.
  Từ biên giới Ukraine đến thủ đô Moscow của Nga chỉ 500 km.
  Máy bay không người lái MQ-9 Reaper mới được trang bị cho Ucraina có thể bay 1900 km/2660 km (phiên bản ER), các hệ thống phòng không lạc hậu của Nga hiện tại rất khó phát hiện được loại máy bay này.
  Đây là một trong những máy bay không người lái trinh sát tấn công tốt nhất trên thế giới, giúp phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu của Nga trong nốt nhạc.
  Đừng hỏi vì sao tướng lĩnh Nga chết nhiều

  Bi phán : Tại sao tướng lãnh Nga chết nhiều ở Ukraine ?
  Tại vì Công nghệ thông tin của Nga kém hơn Cờ Hoa – Liên Âu rất nhiều !
  Các tướng lãnh Nga phải xông pha chiến trận rất nhiều, không thể cầm quân ảo , may mắn cho Ukraine thay ! Vì Cờ Hoa tận tình giúp đỡ vũ khí nặng cho Ukraine , Pou chịu đời sao thấu !
  Pou chưa đánh Donbass đã thấy thua !
  Vai u thịt bắp , sức lực không thể thắng trí lực !

  17) Nga cảnh báo đáp trả Anh
  • Việt Hà
  Pou phán : Ukraine có thể dùng vũ khí nặng của Anh viện trợ , để tấn công Crimea, cây cầu bắc qua eo biển Kerch từ Nga tới Crimea , Rostov, và biển Azov , hả bây ?
  Từ hôm nay 26/4/2022 , đến 9/5/2022 , làm sao tao chiến thắng tân phát xít Ukraine, hả bây ?

  • Zing, Thứ ba, 26/4/2022 22:23 (GMT+7)
  Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/4 cảnh báo sẽ đáp trả Anh thích đáng nếu các lời nói “kích động” của một quan chức nước này với Ukraine trở thành hiện thực.
  Trước đó cùng ngày, ông James Heappey, Thứ trưởng Lực lượng Vũ trang Anh, nói với BBC rằng việc Ukraine tấn công các tuyến đường cung ứng hậu cần của Nga là việc “chính đáng”, cũng như khẳng định các vũ khí mà cộng đồng quốc tế cung cấp cho Ukraine có khả năng tấn công Nga.
  “Việc theo đuổi các mục tiêu quân sự của đối phương để làm gián đoạn hậu cần và tuyến cung ứng của họ là điều hoàn toàn chính đáng”, ông Hippeay nói.

  18) “Đàm phán khó thành công nếu các nước tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraine”
  Thứ Ba, 20:48, 26/04/2022

  VOV.VN – Nga ủng hộ một giải pháp thông qua đàm phán cho cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng các cuộc đàm phán khó có thể thành công nếu Kiev tiếp tục quan điểm hiện tại và vẫn được “bơm vũ khí”, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhấn mạnh.
  Lavrov phán : Trong cuộc đàm phán tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 29-3-2022, Ukraine đã chuẩn bị đầu hàng , mà nay lật lọng !
  Cờ Hoa-Liên Âu thọc gậy bánh xe ! Đồ phá đám !
  Nếu Ukraine không lật lọng , thì chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga sẽ hoàn tất trong vòng 6-12 tháng !

  19) Nổ lớn tại vùng ly khai giáp Ukraine
  26-04-2022 – 09:27|Quốc tế
  (NLĐO) – Ngày 26-4, các vụ nổ làm rung chuyển Transnistria, khu vực thực tế đã ly khai khỏi Moldova và có biên giới với Ukraine.
  Một tòa nhà của cơ quan an ninh ở TP Tiraspol được cho là bị tấn công bằng súng phóng lựu.
  Pou phán : Có lẽ tao sẽ tấn công , chiếm đóng Moldova , để ăn mừng ngày chiến thắng tân phát xít Ukraine 9/5/2022, hả bây ?

  20) Điểm tin nóng Nga-Ukraine 27-4: Mỹ lo xung đột lan vượt lãnh thổ Ukraine sang Moldova
  twitterzalomailprinter
  27/04/2022 | 11:52
  KHÁNH NHƯ
  FacebookYoutubeBình luậnTrở lại Quốc tế
  Pou phán : Có lẽ tao sẽ tấn công , chiếm đóng Moldova , để ăn mừng ngày chiến thắng tân phát xít Ukraine 9/5/2022, hả bây ?
  Bi phán : Tại sao tướng lãnh Nga chết nhiều ở Ukraine ?
  Tại vì Công nghệ thông tin của Nga kém hơn Cờ Hoa – Liên Âu rất nhiều !
  Các tướng lãnh Nga phải xông pha chiến trận rất nhiều, không thể cầm quân ảo , may mắn cho Ukraine thay ! Vì Cờ Hoa tận tình giúp đỡ vũ khí nặng cho Ukraine , Pou chịu đời sao thấu !
  Pou chưa đánh Donbass đã thấy thua !
  Vai u thịt bắp , sức lực không thể thắng trí lực !
  (PLO)- Mối lo xung đột vượt ra khỏi lãnh thổ Ukraine lớn dần khi Nga tiếp tục oanh tạc ở miền đông và miền nam Ukraine, khiến khu vực ly khai Transnistria của Moldova “rung chuyển” trong hai ngày gần đây.

 7. Dựa vào những hành động gần đây của Poutin thì hắn ta cho thấy không còn sáng suốt, chỉ muốn đạt được mục đích mà thôi. Chẳng hạn việc cấm cửa bán dầu và gas sang Poland và Bulgaria là một quyết định irreversible. Poland và Bulgaria chắc chắn không thể bị bắt chẹt mà quỳ xuống van xin trả tiền cho Nga bằng đồng rúp. Nếu Putin tiếp tục theo đuổi sự ngu xuẩn này thì châu Âu không cần phải bảo thành viên của mình stop việc mua dầu và gas của Nga mà Putin đã làm giùm rồi. Hắn ta sẽ làm những điều mà thế giới văn minh không làm. Hãy chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nếu kẻ thù của nhân loại đã dùng tới vũ khí hạt nhân thì Mỹ và phương tây phải đáp trả bằng nuclear và phải chắc chắn san bằng tiêu diệt nó. Tôi có thể chết, gia đình tôi có thể chết để những thế hệ mai sau được sống an bình hướng tới Mother of nature thay cho “mother-land” bị lợi dụng bởi bọn vô loại.

  • Buôn bán để có đồng ra đồng vào ,mà trả lương cho binh lính đánh
   trận ,và guồng máy công an ,quan chức cai quản đất nước Nga . Nếu
   không bán năng lượng ,thì lấy tiền đâu mà chi phí . Chỉ khi chúng không
   thèm mua nữa ,thì mới ế hàng chứ . Một bên cung,một bên cầu ,khó
   mà ngăn cản hoàn toàn được ,không bán nhiều thì cũng bán ít,bán “chui”,
   miễn là thuận mua vừa bán . Không bán được nhiên liệu và khí đốt ,thì
   Putin …hết “tẩy” sớm . Trên sòng bạc ,anh nào hết tiền trước ,thì anh đó
   thua . Gây chiến với Ukraine ,Putin như đang chơi một canh bạc lớn .
   Tây phương chúng nó đổ tiền đổ của vào cửa của Zelensky ,còn anh
   chàng Putin nhà ta chỉ dựa vào hầu bao của chính mình,không biết
   cầm cự đến khi nào . Ván nào ,không binh lủng thì cũng cù lủ tàn tàn,
   toàn là thua . Tập cận Bình có hứa là bỏ tiền ra ăn có ,nhưng không biết
   có đồng bạc nào hay không ,chỉ thấy Putin gần cháy túi .

   Mới đầu còn rủng rỉnh đánh lớn ,đòi chiếm cả Ukraine ,thua đậm vì
   “binh lủng”. Bây giờ hơi cạn vốn ,chơi vừa ,cố gắng chiếm vùng Donbas.
   Bài lên chỉ được …cù lủ tàn tàn ,loay hoay binh mãi ,chắc rồi cũng thua .
   Chỉ còn nước chơi nhỏ ,rút về cố thủ Crimea ,chắc cũng được vài năm
   nữa ,hy vọng tụi Tây phương chán nản,thôi đổ tiền cho Ukraine ,thì
   Putin thua me,cũng gỡ được bài cào .

   Còn như cứ cái kiểu hăm doạ ,đòi chơi tháu cáy “hàng nóng” . Làm
   tụi Tây phương chúng nó sợ hãi ,chúng tìm cách thịt cho ,đi tàu suốt
   sớm ,thì mất cả chì lẫn chài . Cứ tưởng Putin khôn ngoan lắm, ai ngờ
   tay này chỉ thuộc hạng : vai u ,thịt …toàn là mỡ .

   • Tôi hy vọng rằng nước Mỹ và châu Âu phải sẵn sàng đáp trả và đáp trả mãnh liệt nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Không thể do dự. Chúng ta buộc chấp nhận trả giá cho một cuộc chiến gây ra bởi bọn quỷ đỏ. Mất mát đó phải mang lại một nền hòa bình lâu dài khi mà cả thế giới đều thức tỉnh để nhìn nhận rằng mọi chế độ độc tài đều là những hiểm họa tiềm tàng cho loài người và do đó, phải đoạn tuyệt với chúng trên mọi phương diện cho đến khi những chế độ này biến mất. Những đứa trẻ lớn lên sau này ở mọi quốc gia đều có những kiến thức và nhận thức tương đồng từ trường lớp của một hệ thống giáo dục mang tính toàn cầu, không mang quan điểm của một quốc gia mà chỉ hướng tới một sự đồng nhất của man-kind. Điều này sẽ giải quyết những mâu thuẫn mang tính quan điểm “cá nhân” hay “dân tộc”, tối thiểu nó cũng sẽ giải quyết những mâu thuẫn đó qua hội thảo, tranh luận và biểu quyết bởi các thành viên đều có kiến thức và nhận thức như nhau.

    • Mươi câu cuối của quan bác bắt đầu đi vào hoang tưởng.

     Giả sử Putin đổ, liệu Nga có theo dân chủ, có thoát khỏi tâm lý bá quyền, chủ trương khác biệt, tranh chấp ảnh hưởng với Tây Phương-Mỹ để tự khẳng định dân tộc chủ nghĩa trên bàn cờ quốc tế?

     Cái trục của độc tài hiện nay không nằm ở Đông Âu và Nga nữa. Thánh địa của độc tài, hiểm hoạ đao binh nằm ở Đông Á cùng với đám lâu la rải khắp vài lục địa từ Đông bắc, Đông nam Á, Trung Á… qua Mỹ Latin; từ Thổ, Syria, Iran, Saudi Arabia… qua các “cộng hoà nhân dân” da đen ở Phi Châu;
     các nhóm thánh chiến gốc Hồi giáo khắp nơi…
     Các hận thù chủng tộc khôn nguôi, Sunni – Shia; bộ tộc Hutu với Túti; Thổ nhĩ kỳ truy sát người Kurd; Myanmar truy sát dân Rohingya, Inn Din; Trung cộng diệt chủng Duy Ngô Nhĩ, tàn sát Pháp Luân Công…
     kể ra khôn xiết!

     Chưa yên chút nào đâu!
     Lại càng không nên mơ tưởng “thế giới đại đồng” phiên bản “ăn chơi” như đã thoang thoảng trong mươi câu chót của quan!
     Đừng mơ nhốt chung lồng sự đa dạng mông mênh của nhân loại, là mộng mơ vô vọng của bao học thuyết qua bao nhiêu kỷ nguyên, thời đại…cho đến 1991 cuồng vọng của Mác Ănghen cũng đã thảm bại;
     đến nay thì loài người đã lắc đầu ngoày ngoạy với ý tưởng rồ dại đó rồi!

     Xin can, chớ nên ảo mộng…

     • “Mất mát đó phải mang lại một nền hòa bình lâu dài khi mà cả thế giới đều thức tỉnh để nhìn nhận rằng mọi chế độ độc tài đều là những hiểm họa tiềm tàng cho loài người và do đó, phải đoạn tuyệt với chúng trên mọi phương diện cho đến khi những chế độ này biến mất. ” Nó không là một sự hoang tưởng thụ động, mà nó là hành động để buộc những chế độ này phải biến mất theo thế chủ động do cán cân nằm về thế giới tự do. Putin đổ thì cờ đến tay ai trong bối cảnh như vậy? Cờ đến tay thì phải biết phất, phất để không lặp lại sai lầm. Câu hỏi của ông đáng lý phải nhìn vào nước Nhật và nước Đức sau thế chiến thứ hai. Họ đã bị bắt buộc thay đổi.
      Quay lại, Mỹ và châu Âu đã dung dưỡng cho những hiểm họa này từ bọn độc tài hơn nửa thế kỷ nay. Hiểm họa này nằm ngay ở bất kỳ chế độ độc tài nào, không chỉ là Nga và Trung cộng. Một chế độ độc tài chỉ phục vụ duy nhất một thiểu số lãnh đạo, không phục vụ lợi ích quốc dân. Dấu hiệu của hiểm họa bắt đầu từ việc bưng bít thông tin, bắn giết hay giam cầm những người dám nói sự thật. Nó chính là cái signature của bọn độc tài.

     • Không nuôi dưỡng, không quan hệ mua bán để dung túng những thế lực độc tài để chúng trở thành kẻ thù của nhân loại. Đó là hành động. Lo lắng về sự bất khả thi ở các nước mang cấp…bộ lạc vào bối cảnh này là…hoang tưởng, irrelevant.

     • Kết thúc thế chiến thứ nhất chỉ mất có 21 năm thì thế chiến thứ hai bùng nổ. Thế giới đã phải nỗ lực tìm giải pháp để ngăn chặn những thế chiến về sau bằng hội Quốc Liên hay LHQ. Ngăn chặn chiến tranh là sự hoang tưởng? Giảm thiểu sự bất đồng dẫn tới bạo lực là sự hoang tưởng? Nó đã lấy ngoại giao làm chính và tạo nền tảng cho luật quốc tế để giải quyết xung đột. Gần 72 năm chưa có thế chiến thì nó là một bước tiến trước mắt, nó không là sự hoang tưởng. Chỉ cần thế giới học được bài học khi có cơ hội để hoàn thiện những điều kiện, tiêu chí, mục đích của tổ chức này thì nhân loại sẽ tiến thêm một bước dài. Evolution không phải là sự hoang tưởng. Nó là món quà của thượng đế dành cho con vật có tâm và có trí.

     • “cả thế giới đều thức tỉnh để nhìn nhận rằng mọi chế độ độc tài đều là những hiểm họa tiềm tàng cho loài người và do đó, phải đoạn tuyệt với chúng trên mọi phương diện cho đến khi những chế độ này biến mất”
      #
      Ý thức, ý chí và hiện tượng “cả thế giới đều thức tỉnh” nầy đã có từ khá lâu rồi, từ cuộc thế chiến I, sang đến Đức quốc xã, Staline thảm sát, Mao thảm sát, Polpot Iengsari thảm sát…

      Nhân loại đã làm được gì?
      Họ rất đông, nhưng không ai xung phong chịu chết trước. Chỉ vài chiếc Mig cũ rích mà các nhân loại văn minh còn đẩy qua đẩy lại không nhận chuyển giao cho Ukraine từ phi trường của nước mình đấy kia!
      Họ chỉ chịu nhúc nhích khi chính họ sắp bị, đang bị!

      Nhân loại châu Âu vẫn chịu nộp vào ngân sách chiến tranh của Nga hàng chục tỷ $ vì họ rất cần dầu của Nga!
      Thế lầy là thế lào?

      “Những đứa trẻ lớn lên sau này ở mọi quốc gia đều có những kiến thức và nhận thức tương đồng từ trường lớp của một hệ thống giáo dục mang tính toàn cầu, không mang quan điểm của một quốc gia mà chỉ hướng tới một sự đồng nhất của man-kind.”
      #
      Đây chính là lời của Chúa, của Phật. Là ước mơ thế giới trên thiên đường hay cõi niết bàn, đầy từ bi hỷ xả.
      Làm sao những đứa trẻ Hồi giáo, Phật giáo, Thiên chúa Tin lành Chính thống giáo, Ấn độ giáo và hàng chịc giáo khác được chính phủ fuar chúng bằng lòng chấp nhận một hệ tư tưởng văn hoá tín ngưỡng tập quán phong tục chung trong cùng một nội dung giáo duc,
      “đều có những kiến thức và nhận thức tương đồng từ trường lớp của một hệ thống giáo dục mang tính toàn cầu, không mang quan điểm của một quốc gia mà chỉ hướng tới một sự đồng nhất của man-kind.” như anh muốn và tuyên ngôn dù từ một tấm lòng đầy thiện lương, đáng trân trọng một cách tội nghiệp!

      Không hoang tưởng thì là gì?!

     • Xin lỗi typo:
      hàng chic > hàng chục
      chính phủ fua > chính phủ của

     • @SaKim
      “Đây chính là lời của Chúa, của Phật. Là ước mơ thế giới trên thiên đường hay cõi niết bàn, đầy từ bi hỷ xả.
      Làm sao những đứa trẻ Hồi giáo, Phật giáo, Thiên chúa Tin lành Chính thống giáo, Ấn độ giáo và hàng chịc giáo khác được chính phủ fuar chúng bằng lòng chấp nhận một hệ tư tưởng văn hoá tín ngưỡng tập quán phong tục chung trong cùng một nội dung giáo duc,
      “đều có những kiến thức và nhận thức tương đồng từ trường lớp của một hệ thống giáo dục mang tính toàn cầu, không mang quan điểm của một quốc gia mà chỉ hướng tới một sự đồng nhất của man-kind.” như anh muốn và tuyên ngôn dù từ một tấm lòng đầy thiện lương, đáng trân trọng một cách tội nghiệp!
      Không hoang tưởng thì là gì?!”

      Wow! SaKim lập luận quá vững chắc với tình thế hiện tại.
      Bởi tôn giáo, phong tục đã ăn sâu vào tiềm thức, lẫn ý thức của nhân loại hàng ngàn năm rồi. Dĩ nhiên tôn giáo đã giúp con người hướng thiện rất nhiều, nhưng song song cũng làm tâm trí con người đờ đẫn không ít, đặc biệt là đối với các giáo chủ Hồi giáo cuồng tín.
      Tuy nhiên với kỷ thuật Internet hiện nay, kiến thức văn minh nhân loại đang và sẽ đến từng ngỏ ngách tâm tối. Vì thế cũng nên hy vọng thế giới sẽ khá hơn, tuy chậm, có thể sẽ phải hết thế kỷ này.

 8. …..Sau khi đọc xong bài này, tui chợt nhớ tin tức mới nóng hổi, vừa thổi vừa xem đó là……Ông Biden tổng thống Mỹ đã yêu cầu một ngân sách lập tức 33 tỉ đô cho Ukraine quá tuyệt vời. Rất nhiều người chê Biden kể cả tui, dù tui không chê ra mặt, nhưng quả thật tui không ủng hộ. Giờ đây tui có thể ca ngợi Biden là không một chút ngượng miệng, đó là Biden đột nhiên trở thành anh hùng vì ông ta ủng hộ Ukraine trên cả tuyệt vời. Thật vậy, tụi châu âu ủng hộ lấy lệ, mà tui gọi là quyền lực xìu xìu ẻng ẻng, vì tui là triết lý, nên tui phản đối quyền lực mềm, nó là thứ phi triết lý, tào lao, trên đời này làm gì có quyền lực mềm, vì quyền lực là quyền lực, không quyền lực là không quyền lực. Quyền lực mềm là tào lao, giờ tui chế tào lao đó là châu âu thúi…..ưng xử với chiến tranh Ukraine xìu xìu…….gọi là quyền lực xìu xìu……y như đồ chơi mấy ông già lão lúc lên lúc xuông xìu xìu. Châu âu không xứng đáng, dù là Ukraine thuộc châu âu, Mỹ đã cứu châu âu một bàn thua trông thấy, tui luôn luôn khen ông Trump, nhưng giờ Trump nói Ukraine là của châu âu, hãy để châu âu giải quyết, đã làm tui bất mãn, vì châu âu mà cụ thể là Pháp thì có đãng kỳ thị Le Pen mượn tiền NGa vài chục tỉ đô xài chơi, nên họ chuyên nói vô cho Putin, còn Đức thì không có nhiều vũ khí….lấy gì cứu Ukraine, vậy là Mỹ mà cụ thể là Biden đã bổng chốc trở thành anh hùng…………quá đúng. Giờ thì hảy nói về Putin, Putin xuất thân là KGB….Tuy nhiên bạn KGB của Putin thì nói Putin đã bị loại khỏi KGB nhưng rồi sau này đậu vé…vớt ở KGB, Putin không những ăn mày quá khứ KGB….mà còn ăn mày quá khứ hồng quân liên xô. Thật vậy khi chiến tranh Ukraine bị thua ngay từ đầu, thì Putin đã chưng cờ hồng quân và biến Ukraine thành Phát xít Ukraine để dân ngu NGa hưởng ứng………Tại sao tui gọi là dân Nga ngu!!!??? Bởi vì theo một số tài phiệt NGa, thì tây phương nên nương tay để Putin có chút sỉ diện mà rút quân…..???!!!! khoản 80% dân NGa là không thích chiến tranh Ukraine và số còn lại 20% là tụi Nga ngu xuẩn ủng hộ chiến tranh Ukraine…Putin muốn làm vua đời đời thì đương nhiên Putin phải tôn mình là thần thánh và khởi động chiến tranh liệt Ukraine là tân phát xít để đoàn kết dân Nga thời chống Phát xít Đức, ai dè sự thật phủ phàng là đại đa số dân NGa….đế tin!!!!!_______Putin đã leo lưng cọp từ lâu rồi chứ không phải là tới bây giờ vì Putin và tụi tài phiệt Nga đều là tụi mafia, nếu dân chủ thì không chống thì chày Putin phải vô tù, hay bị tịch thu tài sản, sự thật Putin đã leo lưng cọp vì tài sản tỉ tỉ đô của Putin do làm ăn bất chính mà có…….Giờ tây phương đã ra sức tịch thu hết. Cái mà chúng ta muốn nhìn thấy thì tác giả bài viết này đã nói hết rôi, tôi chỉ thêm chút gia vị là những chế độ độc tài luôn luôn sợ dân chủ vì nếu NGa dân chủ,….đương nhiên Putin sẻ vô tù, hoặc bị tịch thu hết tài sản……….quá rỏ ràng. Nay kính.

  • ….Nhóm Le Pen mượn Nga vài chục triệu đô xài chơi, chứ không phải vài tỉ đô……tôi viết lộn,…..nay kính.

 9. Không có từ «hochimin(h)isme» trong tiếng Pháp à. Thế thì tụi Pháp khi thường Hồ quá. Coi Hồ chả có một cái gì gọi là tư tưởng, hay đường lối cai trị, mà chỉ bám theo cách làm của Mao và Staline. Thế tại sao ở VN lại có cái gọi là “tư tưởng HCM”? Bốc phét?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên