Bài hát “Gia Tài Của Mẹ” của Trịnh C.S bị chạm nọc

6
Bài hát "Gia Tài Của Mẹ" của Trịnh C.S bị chạm nọc

6 BÌNH LUẬN

 1. Gia Tài Của Mẹ

  Gia Tài Của Mẹ để lại cho con
  Tổ Quốc Việt Nam – mảnh dư đồ rách
  Mất cả biển đảo – Nam Quan Bản Giốc
  Là Bô xít Tây Nguyên – là Formosa!

  Từ Bắc chí Nam – một bãi tha ma
  Gia tài của mẹ là bầy cẩu trệ
  Một đám xã xệ thiểu năng trí tuệ
  Ôm hôn quỳ lạy bưng bô Nga Hoa!

  Là đảng cộng sản thổ tả ôn dịch
  Là bầy lang sói và một đàn trừu
  Lạc hậu nghèo đói – xiềng xích ngục tù
  Người dân bị trị và bọn thống trị

  Cùng máu đỏ da vàng – giống Tiên Rồng!

  Nông Dân Nam Bộ

 2. Gia Tài Của Mẹ

  Gia tài của mẹ để lại cho con
  Là mới sanh ra mang một đống nợ
  Thị Nở Chí Phèo – một bầy mọi rợ
  Xuất khẩu lao động – nô dịch bán trôn!

  Gia tài của mẹ để lại cho con
  Là lũ bội tình – một bầy cẩu trệ
  Bầy đàn Ba Đình cam tâm nô lệ
  “Bắc kỳ lý luận” kẻ thù ôm hôn!

  Là đồ mẹ rượt – thời đại mọi rợ
  Là bọn bán nước chỉ biết lòn trôn
  Hơn bốn ngàn năm vẫn chưa lớn khôn
  Vẫn Mang Thân Phận Nhược Tiểu – Nô Lệ!

  Nông Dân Nam Bộ

 3. tên
  phãn-chiến thân Cộng
  Trịnh Công Sơn
  bị
  Việt Cộng
  nhét
  cứt-đái vào mồm.
  Đáng đời nhà nó!

 4. Sao bà Khánh Ly trở về xứ Việt mà hổng ai nhắc bả chiện này hết chơn hết chọi vậy ? Thui thì mọi người nên gửi kẹo bánh cho bả ăn cho ngọt để quên vị cay đắng của chuyện này đi .

  Khánh Ly ơi, ta mất người như người đã làm mất tên . Mua danh 3 vạn, bán danh 3 triệu tiền Hồ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên