Kinh thi

13

Kinh thi là gì?

Đó là ca dao của đời Chu Trung hoa, là bộ sưu tập thi ca sớm nhất của TH, trong khoảng 500 năm, từ thế kỉ thứ 11 đến thế kỉ thứ 6 trước công nguyên.

Nó quan trọng, vì nằm trong ngủ kinh [ kinh Thi, Thư, Lễ, Nhạc, và Xuân thu ] mà sỉ tử ngày xưa phải thuộc lòng để thi cho đậu mà ra làm quan. Dẫu có nhiều tranh biện,hầu hết các học giả đều đồng ý là do Khổng Tử san đinh ,rút xuống từ 3000 bài còn lại 305 bài
Khổng Tử dạy : bất học thi vô dĩ ngôn [chẳng học thi , nói không thông]

Kinh thi là nguồn của các điển tích, kể cả Luận ngữ cũng dẫn kinh thi

Văn thơ VN chịu ảnh hưỡng nhiều ở kinh thi.

Như câu Kiều: Ba thu dọn lại một ngày dài ghê là từ câu , Nhất nhật bất kiến như tam thu hề.

Như Chinh phụ ngâm: Vắng chàng điểm phấn trang hồng với ai là từ câu Thuỳ đích vi dung
Trên bộc trong dâu [Tang trung bộc thượng]

Câu: Vẻ chi một đoá yêu đào từ Đào chi yêu yêu v.v…

Ông Nguyễn văn Cẩm , thuở nhỏ ,rất giỏi chử nho, được vua Tự Đức phong chữ Kì đồng Bạn của cha ông ra câu đối để thử tài

Tam tài: thiên địa nhân [Tam tài : trời, đất , người]

Ông đối lại

Tứ thi : phong nhã tụng [Bốn thơ: phong, nhã , tụng]

Bạn cha ông phục là thiên tài, vì tứ thi đối với tam tài rất chỉnh, còn bốn thơ trong kinh thi, tuy bốn mà là ba vì nhã gồm đại nhã và tiểu nhã là một

Vậy phong nhã tụng là gì?

Phong: còn gọi là quốc phong, tức ca dao , do một vị quan,( thái sử quan ) lượm lặt từ dân gian, trình lên vua, để xem xét phong tục, biết được đắc thất chính trị mà sữa đổi chính sách nên rất quan trọng

Nhã: thi ca dâng lên thiên tử nhà Chu,để ca tụng hoặc phúng thích

Tụng: là thi ca dùng trong tế lễ, yến ẩm, để khen các vua đời trước

Xét theo khía cạnh âm nhạc:

Phong: để chỉ âm nhạc địa phương của các nước chư hầu nhà Chu

Nhã: là âm nhạc cung đình [nhã nhạc là chữ GS Trần văn Khê hay nhắc tới]

Tụng:là vũ khúc có đi kèm múa, xử dụng lúc tế lễ

Kinh thi mà người TH thường nói đến là quốc phong. Ví dụ bài nổi tiếng nhất của kinh thi mà người Trung Hoa có học nào cũng biết là

Quan thư (Chu nam 1)                         Dịch nghĩa

Quan quan thư cưu                                  Chim cưu gọi nhau quan quan      

Tại hà chi châu                                        Trên bãi cát nhỏ giữa dòng sông     

Yểu điệu thục nữ                                       Cô nương xinh đẹp yểu điệu 

Quân tử hảo cầu                                       Là bạn đời tốt của ta

Ông Tạ quang Phát dịch thơ

Quan quan kìa tiếng thư cưu
                   Bên cồn hát hoạ cùng nhau vang dầy
                   U nhàn thục nữ thế này
                   Xứng cùng quân tử sánh vầy lứa duyên

Thư cưu là loài chim nước, sống có đôi, rất chung tình, nếu một con chết, con còn lại bỏ ăn chết theo.

Trong 3 môn phong nhã tụng,tôi sẽ bàn nhiều về , quốc phong,tức ca dao ,xuất xứ từ người dân bình thường,còn nhã ,tụng thuộc về cung đình chỉ nói phớt qua.

Trong quyển sữ Trung Quốc của học giả Nguyễn Hién Lê , ông dẫn lời của Marcel Grosset (Fetes et chansons anciens de la Chine) nói rằng Khổng Tử là ngưới  san định Kinh thi,ông có tinh thần khảo cổ của một nhà xã hội học, phong tục học, giữ lại hết những ca dao đời trước , dù có trái với đạo đức đời ông, để đời sau biết tâm lí và đời sống của người xưa . Nhằm tránh cho môn sinh hiẻu lầm, KT cảnh cáo họ khi đọc kinh thi thì phải  “tư vô tà”,đừng nghĩ bậy.

Đời Chu, hằng năm, sau khi vua làm lễ tế giao, mùa làm ruộng bắt đầu, cũng là mùa hội hè của nông dân, nam từ 15 tới 30. nữ từ 15 tới 20, họp nhau thành từng nhóm hay từng cặp ra ngoài đồng ca hát, tỏ tình , giao hợp giữa trời (xin nhắc đây là thời 2500 năm về trước mà đã có tự do luyến ái! không phải là chuyện mới mẻ gì !  Mùa xuân mùa hè được tự do ân ái, thu đông thì bị cấm (nên lưu ý đây là cách sống của người bình dân , còn giới quí tộc không sống như vậy).

Tới mùa thu, nếu cặp đó có mang thì làm lễ cưới, cô dâu về nhà chồng, khi đã có chồng thì không được ra đồng hát nữa.

Nếu không có mang , năm sau, thì họ lại ra đồng hát tiếp,với cùng môt chàng trai hay với một người khác. Tục này giống của người thái trắng, thái đen ở bắc việt,và chợ tình.

Do chế độ phong kiến , thời Chu ở Trung Hoa, có nhiều nước nhỏ như TRẦN, TRỊNH, TỀ , VỆ, NGỤY v.v… Có 2 nước mà quốc phong bị coi là dâm bôn là nước Vệ và nước Trịnh
Trịnh thì cơ hồ phóng đãng, chẳng chút thẹn thùng, con gái thường tấn công con trai. Khổng Tử viết: Trịnh thanh dâm có nghĩa là: nước Trịnh có nhiều ca dao dâm dật.

Lấy ví dụ một bài

Trịnh phong 21
Trăn dữ vĩ (Dòng sông Vĩ với dòng sông Trăn)  
                               Phương hoán hoán hề (Thuỷ triều vào khoảng mùa xuân dâng đầy)
                                Sĩ dữ nữ (Khắp vùng con gái con trai)
                                Phương bỉnh giao hề (Hoa lan mới bẻ cầm tay trao lời)
                                Nử viết: quan hề (Nàng rằng sao chẳng xem chơi)
                                Sĩ viết: ký thư (Chàng rằng vừa mới đến rồi xem qua)
                                Thả vãng quan hồ (Nàng thêm: hãy đến xem mà)
                                Vĩ chi ngoại (Phía ngoài sông Vĩ đôi ta đến cùng)
                                Tuân hu thả lạc (Chắc là vui thú mênh mông)
                                Duy sĩ dữ nử (Rủ nhau sánh bước đi chung hai người)
                                Y kỳ tương hước (Lại nhân dịp ấy vuii cười)
                                Tặng chi dĩ  thược dược (Tặng nàng thược dược ghi lời ái ân)

Một bài khác của nước Trần:

Đông môn chi văn 
Cốc đán vu tha (Chọn tìm buổi sáng tốt lành)
                                 Nam phương chi nguyên (Phương nam băng phẳng để dành hội nhau chỗ để ân ái)                              

   Bất tích kỳ ma (Gái thì chẳng kéo dệt đâu)
                                 Thị dã bà thoa (Họp cùng múa hát ở đầu chợ thôi)

Nhã gồm hai phần: đại nhã và tiểu nhã

Xin giới thiệu một bài tiểu nhã: bài ca nói về nhạc , yến ẩm

U u lộc minh
                                  Thực giả chi cầm
                                   Ngã hữu gia tân
                                   Cổ sắt cổ cầm
                                   Cổ sắt cổ cầm
                                   Hoà lạc thả đam
                                   Ngã hữu chi tửu
                                   Dĩ yến lạc gia tân chi tâm

Ông Tạ Quang Phát dịch thơ

 Hươu lên tiếng oang oang êm ái
                                   Tìm cỏ cầm ăn lấy ngoài đồng
                                   Ta thì khách tốt nhiều đông
                                   Sắt cầm dìu dăt gảy chung tưng bừng
                                   Tiếng cầm sắt đón mừng vang dậy
                                   Để cùng nhau maĩ mãi vui hoà
                                   Rượu ngon thết đãi khách ta
                                  Yên vui lòng khách rượu ngà ngà say

Xin giới thiệu môt bài đại nhã:

Bài ca về triều hội, nhận phúc lộc của các thần, trần bày các điều giới răn

Văn vương

 Văn vương tại thượng (Cõi trên hồn của Văn vương)
                                     Ô chiêu vu thiên (Trên trời soi chiếu phi thường vẻ vang)
                                     Chu tuy cựu bang (Nhà Chu tuy vốn rằng nước củ)
                                     Kỳ mệnh duy tân?  (Mệnh trời làm thiên tử mới trao)
                                     Hữu Chu bất hiển? (Nhà Chu chẳng rạng hay sao)
                                     Đế mệnh bất thì? (Chẳng là thiên mệnh xiết bao hợp thời?)
                                     Văn vương trắc giáng (Hồn Văn vương lắm hồi thăng giáng)
                                     Tại đế tả hữu (Bên cạnh trời sáng lạn vô cùng)

Tụng: là khen, gồm các bài ca khen các vua đời trướ và dùng để hát ở miếu đường trong lúc tế tự.

Chu tụng, phần nhiêu do Chu công làm ra, Chu công là Chu Công Đán,nhiếp chính khi vua thứ ba nhà Chu là Khang Vương còn bé, Chu công là người được Khổng Tử hết sức ca tụng.

Duy thanh (Thanh miếu 3)

Duy thanh tập hy (Sáng trong nối tiếp vẻ vang )
                                      Văn vương chi điển (Ấy là pháp chế Văn vương lưu truyền)
                                      Triệu nhân (Bắt đầu cúng Hoàng thiên Thượng đế )
                                       Hất dụng  hữu thành (Cho đến nay pháp chế thành công)  
                                       Duy Chu chi trinh (Phúc nhà Chu tốt vô cùng)

Tóm tắt:

Trong kinh thi quốc phong nhiều nhất và giá trị nhất về nghệ thuật.

Thơ trong kinh thi là thơ tự do từ 3 tới 11 câu , vần có khi ở giữa câu, thường ở cuối câu. Có khi không vần.

Lời trong kinh thi uyển chuyển, hàm súc ,tươi đẹp, luôn luôn mộc mạc chân thật.

Phần tự tình phong phú nhất,rồi tới phần tự sự , miêu tả.

Kinh thi giúp ta hiểu được tính tình ,phong tục của người Trung Hoa thời xưa.Nó là một kho điển tích.

Hi vọng bài viết này, không quá khô khan, giúp độc giả hiêủ được phần nào cái hay của ca dao Trung Hoa,Với nền văn minh rực rỡ trãi dài 5000 năm,nhất là để hiểu một nước TH có một nền văn hoá rất cao, chứ không phải nước TH với đám heo sút chuồng, quái thai đẻ ra sau cuộc cách mạng vô văn hoá của Mao Trạch Đông

Montreal 8/2019


Tài liệu tham khảo:

 • Kinh thi Khổng Tử tác giả Tạ Quang Phát
 • Sử Trung Quốc Nguyễn Hiên Lê
 • Đại cương văn học sử Trung Quốc Nguyễn Hiến Lê

13 BÌNH LUẬN

 1. Mặc cãm tự ti, thua kém, chẳng có đếch gì để khoe, nên ngày tháng trôi qua, chỉ lôi mãi cái dzĩ dzãng “đánh giặc giỏi ” ra khoe mẽ , tội nghiệp góa !

  Đánh giặc “giỏi” cho lắm rốt cuộc cũng phải sống ký sinh nhận oeo phe của người Việt hải ngoại !

  Đánh giặc “giỏi” cho lắm rốt cuộc cũng phải trải thảm đỏ rước các nước tư bản vào khai thác sức lao động rẻ rề của hàng triệu người dân Việt.

  Đánh giặc “giỏi” cho lắm rốt cuộc cũng mất Biển Đông.

  !!!

  • Nhà văn Vũ Đông Hà có bài bình luận ghi lại bài viết của Dương Khiết Trì (Jang Jiechi), cựu Bộ trưởng Ngoại giao Trung Cộng có tựa đề “Cần gì phải đánh chúng nó” :

   1). “Tại sao phải đánh chúng khi hơn 700Km2 vùng biên giới phía Nam của ta đã được chúng dâng cho ta. Một nửa Thác Bản Giốc đã được ta cắm cờ 5 sao. Ải Nam Quan trở thành Hữu Nghị Quan…”

   2). “Súng đạn nào mãnh liệt bằng phong bì tống vào miệng chúng để Đại Hán ta ngồi ngay trên nóc nhà Tây Nguyên, đào mồ xới mả tổ tiên, ông cha của chúng”.

   3). “Xe tăng đại pháo nào bằng hàng ngàn công trình xây dựng để những sư đoàn Trung Hoa trong bộ áo công nhân có mặt trên xứ sở của chúng, từ mũi Cà Mau đến Hữu Nghị Quan

   4). Phi cơ chiến hạm nào bằng 90% gói thầu của chúng ta khống chế nền kinh tế của chúng. Hàng hóa thặng dư made in China đang ở thân thể chúng, bàn ăn của chúng, bàn thờ tổ tiên của chúng.”

   5). “Cần gì phải đánh khi cả vùng biển mà chúng gọi là Biển Đông, mà ngư dân của chúng cứ lấm lét như đi ăn trộm trên vùng biển của tổ tiên chúng”.

   6). “Cần gì phải đánh khi chúng thay thế ta ngăn chặn, trấn áp, bắt bớ bỏ tù người dân nào của chúng dám phản đối Đại Hán ta. Người dân nào của chúng nói “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam thì bị chúng đánh đập tra khảo chết ngay trong đồn công an của chúng”

   7). “Chưa bao giờ trong lịch sử bành trướng, chúng ta có được một đám thái thú địa phương làm tay sai đắc lực như bọn chúng”.

   8). “Cần gì phải đánh, cờ Đại Hán của ta từ 5 sao trở thành 6 sao phất phới trên toàn lãnh thổ của chúng. Không cần súng đạn, mà ta chỉ cần những văn kiện viết sẵn cho chúng xin ký kết được cho làm một vùng tự trị của Đại Hán vĩ đại của chúng ta”.

   v.v…

 2. Kinh hoàng ! Tên phản quốc Hồ chí Minh đã có lúc muốn du nhập trở lại chữ Nho vào nước ta :

  Thời chống Pháp, trên tờ truyền đơn do tổng bí thư Cộng sản Việt Minh Trường Chinh ký tên có đoạn viết :

  ỦY BAN HÀNH CHÍNH KHÁNG CHIẾN VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
  NĂM THỨ VII
  TỔNG THƯ KÝ ĐẢNG LAO ĐỘNG VN
  SỐ: 284/LĐ ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

  … Tại sao lại nhận vào trong nước Việt Nam yêu mến của chúng ta, là một nước biết bao lâu làm chư hầu cho Trung quốc, cái thứ chữ kỳ quặc của bọn da trắng Tư Bản đem vào , ta hãy trở về với thứ chữ của ông bà ta ngày trước, là thứ chữ nho của Trung Quốc “. ( Trích 0

  * Trong cuốn sách được in năm 1997 và tái bản năm 2000 với tiêu đề tạm dịch sang tiếng Việt: “Mao chủ tịch của tôi” bởi nhà Xuất bản Trung ương Trung quốc , có ghi : “Mao chủ tịch đánh giá việc Việt Minh đã từng muốn dùng tiếng Trung Quốc thay cho chữ quốc ngữ Việt Nam là một hành động cho thấy trước sau gì Việt Nam sẽ thuộc về chúng ta, ít nhất là về văn hóa”.

  • “Tên phản quốc Hồ Chí Minh”?
   HCM là người Tàu đội lốt Việt, tiếng Tàu giỏi, tiếng Việt dở dở ương ương, viết sai be bét, nó muốn đồng hóa dân Việt thì đúng hơn.

   • Trần Đĩnh – tác giả cuốn Đèn Cù – thuật lại rằng : “Lòng trung của Hồ chí Minh đối với Lê Nin, Stalin, Mao Trạch Đông là vô bờ”.

    • Khà khà khà, Củng chính vì biết lợi dụng sức mạnh của LE NIN của MAO mà thánh HO CHI MINH đả làm đuoc điều mà bao nhiêu thé hệ truóc và cùng thòi vói HO CHI MINH đều đả bó tay đó là :

     1/ Bạt tai thèng mất dạy PÁP
     2/ Quất giò lái thèng kêu ngạo MẼO

     Thánh HO CHI MINH của Viet Cộng chúng anh trung thành vói NGA voi TÀU tới mức độ nào thì dân VIET NAM không quan tâm và củng không cho la quan trọng. Điều mà tuyẹt đại đa sô dân VIET NAM(trừ TÀN DƯ NGỤY COCK) quan tâm đó là thánh HO CHI MINH đả biết Lơi Dụng sức mạnh của LE NIN của MAO để mang lại một nuóc VIET NAM THỐNG NHÁT TOÀN VẸN NON SÔNG, NAM BẮC MỘT NHÀ .

     Ai làm đuọc điều này thì dân Viet Nam đều biét ơn và tôn thờ. Đáng tiếc là từ Playboy Bảo Đại cho tói Bù Nhìn Tran Trong Kim , tói Tay Sai NGO ĐINH DIÊM và tên Thảo Khấu NGUYEN VAN THIỆU tát cả đều bất lực và cúi đầu truóc PAP, MẼO. Duy chi có thánh HO CHI MINH của VIET CỘNG chúng anh đả thưc hiện đuọc Ý CHÍ TOÀN DAN TỘC và đả thành công để có một VIET NAM ngẩng cao đầu vói thé giói hôm nay.

     Hiểu chưa hiẻu chưa đám Tàn Dư Nguy Cock.

     • Dmcs
      Dm mày dog phét sủa bậy
      Đất nước chúng tôi rất tự hào vì đã đánh thắng hai thằng thực dân và đế quốc to lớn là Pháp và Mỹ để xây dựng nên một đế chế cộng sản tay sai, cho dù ngày nay khối cộng sản Nga, Tàu đã và đang xụp đổ nhưng Trọng lú vẫn ù lì lê lết xin làm chư hầu vĩnh viễn và van xin quỳ lạy bọn tư bản giãy hoài không chịu chết nhưng chúng tôi vẫn kiên quyết ăn mày quá khứ để… tiến đến tương lai.
      Dog hồ Chó minh = Con ruột thì đéo nhận
      Nhưng lại tự xưng mình là cha của cả Dân Tộc

      CHÚA HỀ
      Dog hồ Chó minh = Nó đã giết trực tiếp hàng triệu người việt trong cải cách ruộng đất, rước giặc về để bảo kê cho nó làm chư hầu tq và lx, đẩy hàng chục triệu người vn vào chỗ chết và làm chết hơn 10 triệu người vn trong thời chiến

      Đó là chưa nói tới hàng trăm ngàn vụ bắt cóc đàn bà và thủ tiêu, chặt đầu, bỏ bao bố quăng ra cho xe tải cán sau khi bị nó hãm hiếp. Để bịt đầu mối.

      Lúc nào nó cũng là cha dà của dân tộc, các vị anh hùng quang trung, lý thường kiệt, cũng chỉ đều là con cháu của nó thôi
      Dog hồ Chó minh = Sau khi Pháp xâm lược & đặt chế độ thuộc địa ở Việt Nam, ít nhất Pháp cũng bứt Việt Nam ra khỏi Tàu thời Thanh mạt, dứt hẳn sự dính líu cuối cùng của nhà Nguyễn với Tàu. TĐể rồi Việt Nam lại bị rơi vào Bắc thuộc lần thứ 3 đến giờ luôn. Nhìn thái độ & sự rập khuôn của triều đại CSVN đĩ đượi, “còn đảng còn mình”, còn Tàu còn đảng là thấy quái đản, đất nước mạt hạng, Hộ chiếu XHCNVN xếp hạng thua cả Giấy thông hành của VNCH, tài nguyên thiên nhiên của đất nước vào hết tay quan chức & tư bản đỏ (mỏ Núi Pháo khai thác mấy chục năm nay, đéo thông tin rộng rãi ra công chúng, than đá phải nhập khẩu), giá gạo tăng do Ukraine bị xâm lược mà phải nhập gạo 1 tỷ USD thì thấy mạt quá rồi
      Dog hồ Chó minh = Người Trung Quốc giả làm người VN
      ĐI THEO CỘNG SẢN
      Đi vô Miền Nam VN cướp chính quyền mà lại tuyên truyền là “giải phóng.
      Thảm sát Mậu Thân 1968
      Còn gì nữa ae bổ sung giùm
      Đừng nghe cộng sản nói mà nhìn nó làm

 3. Khà khà khà , anh Phét đề nghị vói TANG CUOC viEt là nếu mà thích tìm hiểu KINH THƯ của TÀO thì nên tự nghiên cúu và thuỏng thức một mình đi nghen. TANG CUOC VIET không nên mang thứ thổ tả này vào diển đàn chánh trị để quảng bá KINH THƯ của BA TÀO.

  Anh Phét không hề cực đoan về dân tộc chủ nghĩa nhưng mà việc nghiên cứu KINH THƯ thì nên để cho các nhà nghiên cúu chuyen môn là đủ rùi hỏng cần TANG CUOC VIET quăng ra KINH THƯ trong diển đàn chinh trị mất hay và mất dzui .

  Lich sữ đả minh chứng rùi , Viet Cộng chúng anh cực kỳ thân thiét để duy trì ỏn định , nhưng nêu cần thì Viet Cộng chúng anh củng hỏng ngán để phang thẳng vào mặt bất cứ thèng nào từ bu MẼO bu ANH cho tới BA TÀO . Viêc truyền bá tư tuỏng ba TÀU vào lúc này và vào nơi này hỏng thich họp chút nào cả mong TANG CUOC VIẸT nên mang đi diển dàn khác thảo luận thích họp hơn nghen.

  Tính anh Phét vẩn thế , luon nói thẳng nói thật nói liền mà hỏng sợ mêch lòng cho dù ai.

  • Dmcs
   Dm mày dog phét sủa bậy
   nêu cần thì Viet Cộng chúng anh củng hỏng ngán để phang thẳng vào mặt bất cứ thèng nào= dog phét sủa
   Không sợ = Tàu hải cảnh TQ tuần tra ở bãi Tư Chính, CSVN câm nín
   Không sợ = Vì sao Hà Nội vâng lời Bắc Kinh lãng quên ngày 17/2?
   Không sợ =
   Nghe đồn cộng sản Đông Lào
   Vẫn còn nể sợ thằng tàu Bắc Kinh
   Tháng Hai, mười bảy vừa qua
   Dân chúng Đông Lào kỷ niệm (ngày) đau thương
   Quân lính Tàu Cộng bá quyền
   Tràn qua biên giới sát thương đồng bào
   Cái Ban Tuyên Giáo Trung Ương
   Cấm gọi “Trung Quốc”, sợ “đồng chí” la
   Khôn nhà dại chợ là đây
   Nghe tên “Trung Quốc” ỉa ra đầy quần
   Không sợ = Nhiều cư dân mạng phát giác bài báo “45 Năm Chiến Đấu Bảo Vệ Biên Giới Phía Bắc: Để Lịch Sử Không Lặp Lại Đau Thương” trên báo VietNamNet bỗng nhiên trong tình trạng “không tìm thấy đường dẫn [link] này” sau khi đăng tải hôm 16 Tháng Hai. Tuy nhiên, nhiều giờ sau đó, bài báo được cho đăng lại, nhưng bị “đục” bỏ một số chữ Phạm Huý
   1 vài ví dụ cho dog phét thấy dog phét là chuyên gia nhổ ra rồi liếm vào.
   Đừng nghe cộng sản nói mà nhìn nó làm

  • Dmcs
   Dm mày dog phét sủa câu nào= ngu câu đó
   Viêc truyền bá tư tuỏng ba TÀU vào lúc này và vào nơi này hỏng thich họp chút nào cả mong TANG CUOC VIẸT nên mang đi diển dàn khác thảo luận thích họp hơn nghen= dog phét sủa
   Dm chưa thấy ai ngu như mày
   Bọn tao chống dog csvn, dog red china
   Bọn tao không chống nhân dân Việt Nam, không chống quê hương Việt Nam
   Bọn tao không chống nhân dân Trung hoa, không chống nền văn hoá 5000 năm Tam Hoàng Ngũ đế.
   So sánh với chiều dài lịch sử 5000 năm của Trung hoa, 4000 năm của con Rồng cháu Tiên thì sự cai trị vài chục năm của bọn CS là cái cacx gì?
   Biết người biết ta, trăm trận không nguy;
   không biết người mà chỉ biết ta, một trận thắng một trận thua;
   không biết người, không biết ta, mọi trận đều bại”= nếu biết tiếng Hoa thì càng tốt, hiểu không thằng ngu dog phét = sẽ hiểu suy nghĩ, hành động đối phương thì mới chiến thắng được dog red china

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên