Vè quốc tang Lê Khả Phiêu

7

Tin vui Phiêu đã ngủm rồi

Nghe qua Phúc ngoẻo rã rời chân tay

Cái Ngân khóc mướn thương vay

Trọng lú truyền lệnh chọn ngày quốc tang

 

Quốc tang cờ rủ hán(g) gian

Hiệp ước biên giới Phiêu hàng chịu thua

Đất liền biển đảo của chùa

Việt Nam thành miếng da lừa tóp teo

 

Tội đồ bán nước Khả Phiêu

Trời tru đất diệt hồn siêu phách sầu

Chỉ còn có đám ruồi trâu

Trọng , Ngân ,Phúc khóc tiếng Tàu tiễn đưa

Babui 8/2020

7 BÌNH LUẬN

 1. Ta là Hồ Bê Tông,
  ta rất tự-hào về 3 đứa cháu ngoan:
  Lê Khã Ố, Trần Bất Lương và Lê Công Phụng.

 2. 3 thằng chó đẽ là:
  Lê Khã Ố, Trần Bất Lương và Lê Công Phụng đả bán ải Nam Quan, thác Bãn Giốc và vịnh Bắc Bộ cho Tàu Cộng.
  Con Trần Bất Lương là Trần Tuấn Anh hiện đang là bộ-trưỡng bộ Công Thương Việt Cộng, thằng này giống bố nó rất trung-thành với Tàu Cộng.

 3. Phiêu chết bây giờ chứ lỡ Tàu Cộng đập Việt Cộng như thời 1979 chắc dân nổi điên mang nó ra làm thịt, rồi tịch thu hoặc đốt hết hết tài sản nhà nó.

 4. Chúng vẫn kiên định theo Mác xít!

  Cái khốn nạn nhứt là cộng sản
  Chúng áp dụng chính sách ngu dân
  Hầu tôn thờ ngoại bang vong bản
  Hủy diệt nòi Hồng Lạc chết dần!

  Chúng biến nước ta thành địa ngục
  Đói nghèo lạc hậu và ngu đần
  Trật tự xã hội bị đảo lộn
  Ngân khố rỗng tuyếch – ngập nợ nần!

  Chúng bán nước ta ai cũng biết
  Chúng dìm cả dân tộc bần hàn
  Chúng ngục tù gông cùm xiềng xích
  Mặc người dân rên xiết oán than

  Chúng vẫn kiên định theo Mác xít
  Kiều hối vẫn chảy về Việt Nam
  Chín chục triệu người im thin thít
  Đứng nhìn đất nước mình tan hoang!

  Nông Dân Nam Bộ

 5. Có đất nước nào như nước ta?

  Từ Hồ Chí Minh tới Trường Chinh
  Từ Lê Duẩn tới Nguyễn Văn Linh
  Đỗ Mười – Lê Khả Phiêu quốc táng
  Vậy mà chúng ta vẫn làm thinh

  Quốc táng bọn phản quốc súc sinh!

  Cái đểu nhứt của cộng sản là
  Chúng bắt ta mang ơn Nga Hoa
  Chúng bắt ta tôn thờ bán nước
  Quên cội nguồn Tổ Tiên Ông Cha!

  Môn học lịch sử chúng khai tử
  Chúng phá nát giềng mối quốc gia
  Chúng ngụy tạo đánh tráo lịch sử
  Có đất nước nào như nước ta?

  Nông Dân Nam Bộ

 6. Chúng ngốc! Nhưng ta mất Tổ Quốc!

  Cái ngu nhứt Việt cộng là dốt
  Dốt mà không biết mình ngu dốt
  Đui mù té nổ tưởng mình khôn
  Bởi lẽ chung quanh chúng toàn dốt!

  Ngu dốt nhưng chúng lại tự tôn
  Tự tôn chúng nghĩ ai cũng dốt
  Chỉ mỗi một mình chúng nó khôn
  Thế nên chúng nghĩ chồn cáo tốt!

  Ếch ngồi đáy giếng chúng cuồng điên
  Chúng tưởng ngoại bang là tổ tiên
  Các Mác Lê nin Mao xếng xáng
  Và ngay cả tên đồ tể Stalin!

  Không tin hỏi thử tên Tố Hữu
  Nó điên nó dại khi nghe tin
  “Ông Sta-lin ơi!Hỡi ôi Ông mất!
  Thương mình thương một thương Ông thương mười”

  Nếu không cuồng điên ai lại khóc
  Khóc thương một cách quá ngu ngốc
  “Tiếng đầu lòng con gọi Sta-lin!”
  Chúng ngốc! Nhưng ta mất Tổ Quốc!

  Nông Dân Nam Bộ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên