Nửa tin nửa ngờ tên lại trùng tên

6
Nửa tin nửa ngờ tên lại trùng tên

6 BÌNH LUẬN

 1. Chuyện té lầu dạo này hơi nhiều ở Việt Nam, Tàu Cộng, và Nga. Biết đâu đấy ta lại có ‘quốc táng’ tới nơi. Chờ xem.

 2. trọng lú: đồng chí phải phục viên ngay nhá !
  phúc niễng: báo cáo đồng chí chưa hết nhiệm kỳ ạ !
  trọng lú: chưa hết cũng phải đi, đồng chí có muốn tôi đem vòng càn khôn 16 chữ vàng ra hay không thì bảo nào !
  phúc niễng: dạ dạ tôi đồng ý ngay ạ, đừng đem vòng lệnh tiền trảm hậu tấu ra ạ !

  • Khà khà khà, bấy nhiêu đó thì đâu có hay ho chi Thién Heo. Bài phiếm duói đây của anh Phét đáng giá LICH SỮ và hay hơn nhiều nè em , kakkakakka

   Số là năm ngoái, lão TRÂN THIÊN KHIÊM thủ tuóng , đại tuóng đảo chánh của NGUY SAI GÒN nhập tịch Âm Phủ thì anh phét có bài phiem CHỌT các lảo TÀN DƯ NGUY COCK lên máu cho vui. Bay giò anh Phét mang ra post lên CHỌT lần nửa cho đám Tàn Dư lên máu cho vui nè em, kakkakakkakak.

   Diêm Vuong: thèng Kien Truc Sư đảo chánh Tran Thiên Khiem đả nhập tịch âm phủ. Bây đâu, lôi tát cà đám tham gia đào chánh vào đây đồi chất.

   Và thế là Nguyen Van Thẹo, Duong Van Minh, Tran Van Đôn, Ton That Đính, Mai Huu Xuan, Ngo Đinh Diệm và Kennedey và lucien coneein đuọc đám quỹ lôi ra tù 18 tầng địa ngục và ném ngay truoc mặt TRAN THIEN KHIEM.

   Tat cả bọn chúng đều đăm đăm nhìn Tran Thiên Khiem mot cách diẽu cợt tinh quái như thầm bảo rằng KHIEM oi, chúng ông chịu cục hình duói địa ngục quen rôi, mày mói nhập tịch rồi mày sè biét mùi địa ngục.

   Diêm Vuong : Mày đả đển tội đủ trên thế gian chưa Khiem? Tao cứ để cho mày sống lâu nhu thế để mày có cơ hội ăn năn hối lồi, tuy nhiên mày chứng nào tật đó, khôngbiet’ phục thiện cho nên tao hết kien nhẩn cho nên hom nay phải lôi cổ mày về chiu tội.

   Tran Thien Khiêm : Tau Diem Vuong, con nào dám ly lợm ạ, suốt cuọc sống của con rat là cô đơn. Con không tham gia bất kỳ hội đoàn CHONG CONG CUC đOAN nào cả vì con biét là bọn chúng là bịp cả, con muon an năn hôi lổi bằng cách im lăng.

   Diem Vuong : LÁO, tao cho mày sống trên đó lâu là để mày mở MỒM mày ra chứ hong phải là muon mày im lặng. Mày im lặng là do mày sợ thien hạ chủi mày là tên đôn’ mạt, lừa thầy phản bạn, gian manh bịp bợm, muu cầu danh lợi. Mày im lặng đâu có phải là mày biét hối lồi chi mô.

   Tran Thien Khiem : Thua Diem Vuong oan cho con ạ .

   Diem Vuong : Tao cho mày sống tói 96 năm là để mày có đủ thoi gian và mở mồm của mày nói ra tat cả những gì mày làm cho những kẻ khác đau khổ, thé mà mày dám câm mồm , lãng tránh vài giò này còn láo phét ngay cả vói Diem Vuong.

   Tran Thien KHiem : Thua Diem vuong con khong dám ạ. Con đả hôi hận ,ăn năn trong im lặng ạ cho dù bọn lính lác của con mời chào để con làm bình phong cho chúng lửa bịp đông bào hải ngoai ạ. Mong Diem Vuong tháu hiẻu cho con.

   Diem Vuong : Mày còn dám biẹn bạch mot cách phét lác hả thẳng kia. Tao muon mày sống lau và mở mồm nói toạc ra mày đả tồ chúc lật đổ, giét thằng DIEM, thẳng NHU ra sao để cho các thé hệ mai sau đưng có đi vào vết xe đổ thối nát và tay sai như mày, thé mà mày cứ im như thóc cho tói ngày tao lôi cổ mày xuong đây.

   Diem Vuong : Lôi thèng KÊNNEDEY và thèng CIA Lucien Coniien ra mau.

   mot bày quỹ lôi ton ton Kennedey va Lucien Coniien ném vào truóc măt DIEM VUONG và TRAN THIEN KHIEM.

   Diem Vuong : Mày chối đi KHIEM, tao thách mày gân cổ lên chối cải chạy tội làm TAY SAI cho thèng KENNEDEY và LUCIEN CONIIEN đi xem nào KHIEM:

   Diem Vuong: Kênnedey , mày ra lẹnh cho thằng KHIEM thé nào , kể lại mau.

   Kennedey : Dạ thua Diem Vuong, con ra lệnh cho thèng Lucien Coniien và thẳng Cal Bodlogde là lien hệ vói thằng DUONG VAN MINH và thèng TRAN THIEN KHIEM đễ giét thèng Diem ạ.

   Lucien Coniien: Dạ thua Diem Vuong đúng vạy ạ. Con ban đầu lien hệ vói DUONG VAN MINH, nhung sau đó con tháy thẳng KHIEM có khả năng tồ chúc và chieu dụ đám tuong lảnh hám danh hám lọi tham gia đảo chánh a.

   Tran Thien Khiêm : Tau Diem Vuong, con có tò chức , chieu dụ bọn tuóng tá tham danh hám lọi , nhung con khong có dính dáng gì tói việc bắn thèng Diệm thèng Nhu ạ.

   Diem Vuong : CÂm mồm, tao chua nói tói chuyện aigiet’ thèng Diem, theng NHU, tao chỉ hạch tôi mày là tai sao mày ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván, Mày huỏng bổng lộc của nhà NGÔ mà mày rắp tâm phản bội chỉ vì danh lợi .

   Tran Thien Khiem : Tau Diem Vuong ạ, oan cho con lắm ạ. Con chỉ muón Thèng Diem Nhu bớt độc tài đi đê trao quyèn cho nhung đúa khác, nhung đảng phai’khác thoi ạ, con khong chủ ý giét họ ạ. Néu con khong làm thì se có đúa khác làm ạ. Mong Diem Vuong hieu cho hoàn cảnh con ạ.

   Diem Vuong : Mày còn dám biện minh hả thèng kia. Mày khong làm thi có đúa khác làm. Đúa nào làm thì đúa đó phải đển tội cho nên bay giò mày đả làm cho nên mày phải đển tội, hiẻu chưa.

   Tran Thien Khiem : Tau Diem Vuong oan cho con a. DiemVuong khong tin thi cứ mòi thèng DUONG VAN MINH và thèng NGUYEN VAN THẸO ra đối chất thì biet ạ.

   Diem Vuong : Cho lôi thèng NGUYEN VAN THẸO và DUONG VAN MINH ra mau :

   Đám quỵ ném NGUYEN VAN THẸO và DUONG VAN MINH rơi bịch bich truóc măt TRAN THIEN KHIEM , lảo kinh hải khi tháy NGUYEN VAN THẸO và DUONG VAN MINH măt đầy máu me và mọc răng nanh nhọn hoác trong rat ghe rợn, lảo khong biét đó là két quả bao nhieu năm tháng bị đày đọa duoi tầng thứ 18 đia ngục.

   Diem Vuong: Mày nói nghe đi NGUYEN VAN THẸO:

   Nguyen Van Thẹo: Thua Diem Vuong, viec thèng KHIEM tổ chúc đảo chánh thì ai củng rỏ rồi, con chỉ là về hùa vì thèng DUONG VAN MINH hứa là thành công sau khi giét Diem Nhu thì con se đuọc thuỏng ạ. Vì thé con theo thèng MINH và KHIEM ạ.

   DIEM VUONG : Rỏ lầ mot bày khốn nạn . Thèng DIỆM là thèng độc tài nắm moi quyền hành trong tay và đả ban thuỏng cho bọn bây chúc tuóc thằng nào củng là Tá vói Tuóng cả mặc dù khả năng và trinh độ chúng mày chua đung độ vói bọn Viet Công trận nào cho ra hồn. Chính bọn MẼO đả bảo vói cả thế giói là SÌ QUAN chúng mày chỉ là những thằng TRUNG SỈ mạc quân phục tướng ma thôi . Thé mà chung mày dan tầm phản phúc chỉ vỉ lòng tham.

   Nguyen Van Thiệu : Thua Diem Vuong con biét lồi rồi a. thèng Diêm nâng đở con cho con lên tói chúc đại tá và cho con làm tói sư đoàn truỏng su đoàn 5 đóng tai phía bắc SAI GON để bảo vệ thủ đô và tong thóng ạ. Chua hết con rat biet ơn thèng DIỆM cho nên con mói cải đạo tù đạo Phật con thành con chien đạo thien chúa ạ. Thay vì con kéo quân về giúp cho thèng DIỆM để trả ơn xưa, con đả kéo quân về hùa vói thèng MINH và nả súng vào thành Công HÒa khién cho Diem Nhu phải lẩn trốn trong đêm đó ạ. Con biet lổi rồi ạ, mong Diem Vuong lương thứ.

   Diem Vuong : KHiem, mày nói cho tao biét là cong trạng của thèng THẸO bao nhieu mà tù đại tá 1963 mà hắn vọt băng lên tói Trung Tuóng trong vòng chỉ 2 năm. Chien công gì, chien luọc gì mà hắn đuọc thuỏng cong bội hậu vạy. Nói mau lên.

   Tran Thien Khiem : Thua Diem Vuong, thùa lệnh của thèng MINH lúc đó là chủ tich HÔI DONG QUAN NHAN CACH MANG, nhu đả hứa là sau khi thành công là moi nguo đuọc thăng câp’, ai tụ mua lon , tụ gắn lên ve áo của minh ạ. Rieng thêng THẸO thì con khong biét lý do gì mà hắn vọt nhanh như rứa ạ.

   DiemVuong : Thèng Kennedey biét gì khai ra mau.

   Kênnedey : Tau Diem Vuong , thèng THẸO tài hèn sức mọn, nhưng hắn biét nịnh nọt , lúc đó là hắn nịnh thèng KHÁNH, mà thèng KHÁNH lúc đó đuọc nuóc MẼO tụi con nhám tói cho nên thèng KHÁNH phong cho thèng THẸO lên trung tuóng để tiện việc nắm quyền giup thăng KHANH” sau này, nào ngờ thèng KHÁNH sau này lại khong thich họP cho ké hoạch của MẼO chúng con ạ.

   Diem Vuong : Thì ra là thế, thèng KHIEM voi thèng THẸO , 2 đứa bay ngậm miệng an tiền . Và cuoi cùng là 2 đúa bây mot thèng thi tong thong , thèng kia thì thủ tướng , một cặp vưa vặn hén.

   Diem Vuong: Bây đâu, lôi thèng KHIEM vào và tống nó xuóng tầng thú 18 đia ngục cho nó biét mùi thé nào là tọi phản phúc và phản dân hại nuóc.

   Hết , hẹn phần 2- Diem vuong sẻ cho đối chất giủa DUONG VAN MINH và NGUYEN VAN THẸO củng voi NGO ĐINH DIỆM bao gồm vói KÊNNEDEY và LUCIEN CONIIEN(cia Mẽo)

   • THÀ MẤT NƯỚC CÒN HƠN MẤT ĐẢNG

    VC Nguyễn Văn Linh (Mười Cúc) lên nắm chức Tổng Bí Thư, nói một câu để đời và làm ô danh, điếm nhục thêm cho Hồ chí Minh và đảng CSVN: “Tôi cũng biết rằng, dựa vào Trung Quốc sẽ mất nước, nhưng thà mất nước còn hơn mất Đảng “.

    “Thà mất nước còn hơn mất đảng”
    Đấy, quyết tâm cộng sản đề ra
    Thà dâng Tàu cộng sơn hà
    Để Tàu cho phép đảng ta sống bền
    Còn sông núi mất tên mất tuổi
    Dân mất nơi sớm tối gọi nhà
    Rồi bày cộng sản Trung Hoa
    Âm mưu Hán hoá, đảng ta lỗi gì ???

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên