Ngoại giao cây tre

3
Ngoại giao cây tre

3 BÌNH LUẬN

  1. Đi Bắc Kinh có gái gú, Tàu+ dâng tận mõm, nhưng lén chụp hình, gái thì thuộc hạng gái nhà nghề. Kết quả tên TBT gì đó dính chấu, phải nhường đất cho Tàu+, nếu không nó trưng bằng chứng ra.

    Đứa nào không thích gái gú thì hãy coi chừng bị hạ độc. Đừng để về tới nhà rồi “Tau có chi mô” sau đó lăn đùng ra chết.

    Còn không thì phải dạ dạ vâng vâng, Tàu+ lỡ có đá thì cũng “ẳng” trong lòng chứ không dám “ẳng” công khai.

  2. Nhiều người đã chỉ ra . Thui thì mỗi người yêu Đảng 1 cách khác nhau, cách nào cũng đúng cả

    Đừng thấy cái lợi trước mắt mà quên đi cái hại sau lưng . Nên nhớ, những chế độ thân Mỹ đều đã tiêu vong ở Việt Nam cũng như Afghanistan. Đảng có phải là exception hay là the norm, tự hiểu lấy

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên