Ngô Đình Cẩn – Ông là ai? [2]

16
TGM Ngô Đình Thục (1897-1984) (LIFE)

 tiếp theo phần 1

Trong bản Tự thuật của TGM Ngô Đình Thục cho thấy những người em của ông như Ngô Đình Luyện, rất giỏi, được gửi sang Pháp từ năm 12 tuổi. Học lớp sáu xong nhảy lớp bốn. Hết lớp bốn nhảy lớp 2.. Bao giờ cũng đứng đầu lớp. Đỗ tú tài xong được nhận vào trường lớn, École Centrale Paris (ECP).

Người trước dư luận!

Và bản thân TGM Ngô Đình Thục cũng du học Roma rồi Paris. Và là một trong bốn giám mục tiên khởi, thứ ba ở Việt Nam lúc bấy giờ. Trong bản Tự thuật đó, TGM Thục không đả động gì đến việc học của Ngô Đình Nhu cũng như của chính ông.

(“Autobiographie de Mgr Pierre Martin Ngo Đinh Thục”, Archevêque de Hue, tài liệu trích trong Le Doctrinaire).

Trong “Curriculum Vitae De Mgr. Pierre Martin Ngô-Dinh-Thuc” viết năm 1978 khi ông 80 tuổi có đoạn

“Mes études à Rome, du point de vue humain, étaient une suite de succès. Je raflais tous les prix: docteur en philosophie, en théologie, en droit canonique – avec mention très bien ou bien – puis la licence d’enseignement à la Sorbonne. Je rentrais à Hué, en 1927. Nommé professeur d’abord chez les Frères vietnamiens fondés par Mgr. Allys, puis au Grand-séminaire, puis proviseur du collège de la Providence ri theo lnh ca Toà tahsnh Vatican v làm Đi bin Tông đ ti Vĩnh Long.
J’étais le troisième vietnamien appelé à l’épiscopat. Le premier fut Mgr. J.B. Nguy
n-bá Tòng, cochinchinois, nommé à Phát-diêm au Tonkin. Le second, Mgr. Cân – mon frère spirituel puisque fils spirituel de Mgr. Allys — occupait à Vinh-long un vicariat apostolique détaché du grand Vicariat de Saigon dont l’évêque était le saint Mgr. Dumortier. On était en l’année 1938.”

(Ngun: “Curriculum Vitae De Mgr. Pierre Martin Ngô-Dinh-Thuc”, 13 tháng Hai, 1978. Trích trong “EINSICHT, Jahrang 28 Sonder Mommer, trang 14-17, April 1998)

“Việc học của tôi tại Rome từ quan điểm của con người xem ra là một loạt các thành công. Tôi đoạt được mọi giải: tiến sĩ triết học, thần học, giáo luật — với hạng danh dự hoặc rất giỏi — và chứng chỉ giảng dạy tại đại học Sorbonne. Tôi về Huế vào năm 1927. Trước tiên được bổ nhiệm là giáo sư trong hàng ngũ tu sĩ Việt Nam do Đức Ông Allys thành lập. Allys, sau đó tại Đại Chủng Viện, rồi là hiệu trưởng của trường Providence, từ đó tôi đã theo lênh Tòa Thánh để nhận chức đại diện tông tòa của Vĩnh Long.

Tôi là người Việt thứ ba được phong Giám mục. Đầu tiên là Mgr. J.B. Nguyễn Bá Tòng, người miền Nam, phong nhậm ở Phát Diệm tại Bắc Kỳ. Thứ hai, Đức Ông. Cân – anh tinh thần của tôi là con trai tinh thần của Đức Ông Allys – thuộc giáo phận tông tòa Vĩnh Long tách ra khỏi Giáo phận Sài Gòn lớn mà giám mục là thánh Giám Mục. Dumortier. Đó là năm 1938.”

Người ta có thể biết đến Ngô Đình Thục nhiều hơn trong một tài liệu của Charles Keith nhan đề: “Annam Uplifted: The First Vietnamese Catholic Bishop and the Birth of a national Church, 1919-1945” đã đề cao 4 vị giám mục tiên khởi. Những vụ phong chức này từ 1933-1945, họ là những vị giám mục đầy quyền lực và làm vinh danh cho dân công giáo bản địa theo đúng tinh thần của Vatican muốn bản địa hóa giáo hội địa phương và biến giáo hôi Việt Nam dần dần đi đến chỗ tự quản.

(Charles Keith, “The first Vietnamese Catholic. Bishop and the Birth of a National Church, 1919-1945”. Bản dịch của Phạm Minh Ngọc, đăng trên diến đàn Talawas.org)

Đó là một vinh dự chung cho Giáo Hội Việt Nam, riêng cho TGM Ngô Đình Thục. Sau khi thụ phong, ông cùng với Ngô Đình Diệm- Ngô Đình Nhu đi nhiều nơi và người ta được biết chút gì về ông Diệm là kể từ thời kỳ này. Ngay khi sang Mỹ sau này, nhân vật Ngô Đình Thục nổi trội hơn cả người em đi cùng là Ngô Đình Diệm.

Sau này, người cháu gọi ông bằng Bác, TGM Nguyễn văn Thuận, còn có được vinh dự lớn lao hơn là Hồng Y ở Vatican, chức vụ cạo trọng bậc nhất trong giáo triều và nhận được sự ưu ái đặc biệt của GH Phao Lô đệ nhị. Không thể dễ dàng gì trong một dòng họ lại có được những người con suất sắc như vậy.

Ngô Đinh Nhu, thông minh sắc sảo, có đầu óc, có kiến thức nhiều, hiểu biết lịch sử, quá tự tin, nhưng lại nặng phần lý thuyết, nặng về kế hoạch. Tính tình lạnh nhạt, bướng bỉnh và không gây được cảm tình cũng như sự tín cẩn của các đồng chí.

Cả hai anh em đều nặng tình gia đình . Và nếu đủ cương quyết, ông Ngô Đình Nhu có thể tránh được tai họa cho cả hai anh em. Cái khuyêt điểm lớn nhất làm tan nát sự nghiệp của ông là nể vợ. Bà Nhu là cái cớ cho dân chúng oán ghét gia đinh họ Ngô. Ông Đoàn Thêm đã nhận xét một cách chí lí là người Việt Nam chưa đủ trưởng thành để có thể chấp nhận một người như bà Nhu. Nhất là những lời tuyên bố ngạo mạn của bà trong vụ Phật giáo như đổ thêm dầu vào lửa.

Ông Ngô Đinh Thục thời trẻ tương đối được. Nhưng dần dần ông trở thành cái đinh cho người đời nguyền rủa và xa lánh chế độ. Đối với nội bộ giáo quyền, Giám mục Thục đã gây ra những mâu thuẫn đến lời qua tiếng lại đối với các giám mục, linh mục, tu sĩ di cư ngay từ năm 1957.

Trong một lá thư, dài ba trang đánh máy, đề ngày 29 tháng tư, 1957, viết tại Vĩnh Long, GM Thục đã lên tiếng mạnh mẽ, tố cáo đích danh nhiều linh mục vi phạm tiền bạc di cư và phê phán các trường di cư mở trường bừa bãi mà không có bằng cấp gì cả. Trong khi người di cư cho rằng họ đã hết lòng với cụ.. Ngược lại Gm Thục cho thấy người di cư nhiều khi đã phản bội cụ.

Xin trích nguyên văn:

“Có giám mc đã xin B đòi bt giam ông c vn. Lính mt Giám mc khác đánh Quc gia Rng Sát.. Tôi sn sàng tr li mi thc mc ca các Đng y.

(Tài liệu photocopy riêng của Nguyễn văn Trung)

Theo tôi, những phê phán của gm Thục có thể đúng nhiều phần. Nếu có điều gì là hình thức phê phán đã tạo ra nhữn chia rẽ trong nội bộ công giáo. Có nhưng sự kiện khác như lính của một GM đánh lại Quốc Gia sự thực thế nào không rõ.

Về lẽ đời, ông cũng chạy theo quyền lực, cao ngạo và thiếu hiểu biết với Phật Giáo. Chung quanh ông phần lớn là những kẻ xu nịnh làm ông mất cảnh giác. Tóm lại , ông không đú sáng suốt để tách biệt Đạo với Đời, để đạo dẫm chân lên đời.

Ông thật sự là kẻ đào mồ chôn chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa.

Edward Miller cũng viết: “Diem at first seemed to follow Thuc into the priesthood.”

(Edward Miller, Misalliance. Ngo Đinh Diem The United States and the Fate of South Viet Nam, 2013, trang 24)

Chỉ rất tiếc là những lá thư này không được TGM Nguyễn Văn Thuận công khai hóa cho mọi người biết và không biết hiện nay trao cho ai giữ?

Thắc mắc còn lại là vì lý do gì Dương Văn Minh quyết định dứt khóat, từ chối ân xá cho Ngô Đình Cẩn? Lý do đơn giản nhất là họ bị thất sủng, bị nghi ngờ và không được trọng dụng.

Theo Edward Miller, khởi đầu của âm mưu đảo chánh chỉ gồm ba sĩ quan là: Minh, Đôn và Kim. Sau cuộc bạo lọan năm 1960 bất thành, cả ba đều cảm thấy bị xỉ nhục vì bị điều tra xem có đính dáng trong vụ đảo chánh bất thành năm 1960 hay không.

“The resentment that Don, Minh and Kim felt for the Ngo brothers had been smoldering since 1960, when they had endured the humiliation of being investigated on suspicion of involvement in the paratroopers’ failed coup.”

(Edward Miller. ibid., trang 282)

Lý do cá nhân thứ hai theo ls Lâm Lễ Trinh phỏng vấn đại tá Nguyễn văn Y, đại tá Y, cho biết Dương Văn Minh khi đánh nhau với Bình Xuyên, có bắt được phuy đựng vàng. Ông đã dấu nhẹm. Nhưng cả hai đại tá Nguyễn Văn Y và Bộ Trưởng Quốc Phòng Trần Trung Dung đều có tập hồ sơ này. Đại tá Y trình ông Diệm tập hồ sơ, Ông Diệm sai đại tá Y đốt tập tài liệu trước mặt ông để xóa trắng tội cho DVM. Tuy vậy, Dương Văn Minh vẫn hận ông Diệm và tìm dịp trả thù.

Cuối cùng Ngô Đình Cẩn bị kết án tử hình như mọi người đều biết.

Việc tìm hiểu về con người và các hoạt động của ông Ngô Đình Cẩn không thể không tìm hiểu những tài liệu về phía người Mỹ. Nhưng thật không dễ để tìm một tài liệu của người Mỹ viết liên quan đến ông Cẩn. Xin nêu vài tác giả quen thuộc viết xa gần đến ông Cẩn như Stanley Karnow, 1997 với Viet Nam. A History, Ellen J.Hammer, 1987 với A death in November, Seth Jacob, 2006 với America’s Miracle Man in Viet Nam, Mc Allister, James, 2008 Only Religions Count in Viet Nam: Thich Trí Quang and the Viet Nam war. Langguth A .J., 2000 Our Viet Nam và Miller, Edward, 2013, Missalliance, Ngo Đinh Diem, The United States, and the Fate of South Viet Nam.

Mặc dù với số tài liệu ít ỏi đó, chúng tôi cũng cố gắng thu nhặt những nét chính yếu liên quan đến ông Cẩn.

Người viết xin chọn một vài ý tưởng của Ellen J. Hammer trong A death in november liên quan đến cuộc đảo chánh tháng 11. Theo E. Hammer:

“Cn là người em út còn li Huế, ông sng n dt không ai biết đến và không gi mt chc v chính thc nào ca chính quyn. Chc v ca ông ch là c vn v các đng phái chính tr. Nhưng người ta li biết đến ông rt nhiu trong vic ch đo các hot đng v chính tr và quân s ca chế đ các tnh min Trung và ông có tiếng là tàn bo.

(Ellen J. Hammer, A Death in November, 1987, trang 78)

Ông Cẩn là người thực tiễn, không viển vông, với một trí thông minh biết kỳ vọng nào là chính đáng, một người Quốc gia cực đoan với một bản năng chính trị thực tiễn, với sự am hiểu biết xử dụng quyền lực trong tay.

Bằng chứng là ông đã dẹp tan các nhóm Đại Việt và Việt Nam Quốc Dân Đảng khuynh đảo ở miền Trung. Họ không thể hoạt động gì ở miền Trung khi Cẩn còn ở đó. Ông có mạng lưới chính trị và tình báo riêng. Nhưng những phúc trình của người của ông Cẩn không phải lúc nào cũng ăn khớp với những thông tin nhận được ở Sài Gòn của ông Nhu. Nói cho đúng người của ông Cẩn không tài giỏi như ông nghĩ, vì thế, họ đã bị CIA xâm nhập.

Quyền bính chính trị địa phương, bề ngoài được trao vào tay Hồ Đắc Khương-một sản phẩm đặc sản Huế. Một dòng dõi cha truyền con nối từ đời ông đến đời cha trong triều đình Huế. Dòng họ Hồ Đắc Khương lại có người đã nương nhờ cửa Phật như một tín chỉ ở một địa phương có đông tín đồ Phật giáo.

Phải chăng phải có bấy nhiêu yếu tố mới ngồi vững ở Huế được? Ông Cẩn có đủ các yếu tố ấy, nhưng lại thiếu một yếu tố căn bản nhất là ông không phải Phật giáo. Nhưng luôn luôn đứng phía sau trợ giúp Phật giáo.

Nhận định về vụ biến động Phật giáo miền Trung sẽ giúp hiểu rõ thêm về quan điểm, lập trường của ông Ngô Đình Cẩn như thế nào.

Khi Viện trưởng Cao Văn Luận tiếp xúc với ông Cẩn để cho biết về việc các giáo sư và sinh viên Huế phản đối vụ mừng kỷ niệm 25 năm thụ phong Giám mục của Ngô Đình Thục. Ông Cẩn tỏ ra bất lực trước một người anh Giám Mục mỗi ngày đẩy xa Ngô Đình Cẩn ra khỏi vòng quyền lực ở Huế. Cẩn bị cô lập vì ông anh thiếu hiểu biết, cao ngạo đến lố bịch. Có văn thư yêu cầu các lm giáo xứ yêu cầu họ đi ủng hộ Tổng thống.

Ông Thục càng muốn cũng cố quyền lực cho người em, ông càng làm hại em mình.

Nói về Cao Văn Luận thì không có ông, Viện đại học Huế không có cơ hội phát triển mau chóng như thế. Viện Đại Học này, nó do ông Diệm xây dựng nên. Nó như một ước mơ thầm kín, một hoài bão của riêng ông cũng như một niềm hãnh diện của cả dân Huế. Vậy mà sau này, chính nơi đây đã xuất phát như một ngòi nổ tạo thành cơn bão chính trị lật đổ người đã khai sinh ra nó.

Ellen Hammer đã nhận xét về Cẩn dựa theo lm Cao Văn Luận, mặc dầu Cẩn không có học lực cao và cũng chắc chắn không phải là loại người tôn trọng dân chủ. Nhưng ông lại tỏ ra hiểu biết và gần dân chúng hơn bất cứ người anh em nào của gia đình Ngô Đình Diệm.

Cẩn than phiền về thái độ không hiểu biết của TGM Ngô Đình Thục không phân biệt được phần đạo, phần đời. Cẩn nói với lm viện trưởng, “But my hands are tied. My brother, the archbishop doesn’t listen to me anymore. You had better go to Saigon and tell President Diem.” (Ellen J. Hammer, ibid., trang 105)

Cái trớ trêu ở đây là Ngô Đình Thục sau 23 năm làm giám mục ở Vĩnh Long, và Vatican đã đủ thông minh để không bao giờ có ý định đề cử Ngô Đình Thục về cai quản Sài gòn, lý do là Vatican thừa hiểu biết muốn tách biệt thế quyền và thần quyền. Không lẽ có một Tổng Thống công giáo đứng đầu lại có thêm một TGM đứng đầu là bào đệ của Tổng Thống thì coi sao được?

Việc chọn TGM Nguyễn Văn Bình là người ôn hòa đã cân bằng được mối tương quan thế quyền và thần quyền. Không bao giờ TGM Bình tỏ ra thân cận với chính quyền Ngô Đình Diệm một cách lộ liễu. Ông tránh né ra vào Dinh Độc Lập và ông tránh né cả những buổi tiếp tân nếu có thể. Và luôn luôn giữ một khoảng cách vừa đủ.

Việc đưa Ngô Đình Thục ra Huế, xa trung tâm quyền lực Sài Gòn và có lẽ người vui mừng nhất hẳn là Ngô Đình Nhu? Ông Diệm có thể chịu đựng người anh với quyền huynh thế phụ, nhưng ông Nhu ít đủ kiên nhẫn, ít lắm ông Nhu khỏi bị quấy rầy bởi sự ra vô dinh Độc Lập của người anh làm giám mục cứ can thiệp vào các việc của chính quyền một cách khôn ngoan khờ khạo, tiến cử người này, tiến cử người kia, ngay cả loại bỏ người nào mà ông không ưa.

Ông là người tu trì, không thông việc đời, không hiểu thế thái nhân tinh của một người không hề biết việc đời. Nhưng lại chỉ sẵn sàng nghe theo những lời xàm tấu của kẻ xu nịnh.

Tôi từng đã nhiều cơ hội có nhận xét về khuôn mặt chán chường, không vui lộ ra trên nét mặt ông Nhu mỗi khi ông phải tham dự những buổi lễ do ông Ngô Đình Thục chủ tế tại Đại Học Đà Lạt những năm 1960. Ngoảnh đi ngoảnh lại, ông đã biến mất tiêu, không hề ăn một cái bánh ngọt, uống một ly rượu chúc mừng xum xoe như các hàng bộ trưởng, dân biểu nghị sĩ. Ông Thục đi tới đâu thi có một đàn ruồi bay theo, cờ xí đón tiếp từ phi trường, gấp gáp trải đá vội vãcon đường dẫn tới Viện Đại Học.

Khi ra nhậm chức ở Huế, tướng Trần Văn Đôn là người huy động quân đội đón tiếp một Giám Mục công giáo. Thật đúng là tên nịnh thần và phản thần mà bà Ngô Đinh Thị Hiệp ghét nhất trong hàng tướng lãnh.

(Thật ra không phải đây là lần đầu tiên, giám mục Thục ra Huế. Khi còn là linh mục, ông đã là giáo sư Đại chủng Viện Huế trước khi được bổ nhiệm làm giám mục Vĩnh Long. Sau này, khi hai ông Diệm-Nhu đã bị ám hại, GM Thục một lần nữa còn vận động Giáo Hoàng Phao Lồ Đệ VI xin chính quyền mới cho ông quay trở về Huế như cũ. Nhưng việc bất thành)

Nhưng cả Vatican và ông Nhu đã không ngờ được sự hiện diện của Ngô Đình Thục tại Huế lại là một tai họa cho cả công giáo đến chính quyền đến thế! Huế với một gia tài lịch sử quan quyền, một truyền thống khép kín với bất cứ sự xâm nhập quyền bính nào từ bên ngoài vào đến bệnh hoạn. Làm sao họ có thể chấp nhận được bóng dáng một tổng giám mục quyền bính, cao ngạo bao trùm lên bầu trời xứ Huế? Tôi đã ở Huế, tôi thấu hiểu tâm tình người dân xứ này, nghèo đến không có gì để nghèo hơn. Ruộng đất, kỹ nghệ hầu như không có. Họ sống bằng sự tặng dữ của những người con xứ Huế ra đi làm ăn gửi về và đồng lương công chức, quân nhân tại chỗ.

Nhưng Huế lúc nào cũng ẩn nhẫn, nhưng sôi sục như bếp chấu âm ỉ qua cái bề ngoài thầm lặng.

Sau này hầu hết các biến động chính trị đều xuất phát từ nơi đây.

Cho nên, chỉ có một người duy nhất là Ngô Đình Cẩn có thể ở Huế và nắm được tình hình mà người ta gọi là Cậu Cẩn. Một tên gọi có thể là thân mến, nhưng nhiều phần coi thường. Và ít khi Cậu Cẩn bước ra khỏi Huế, nhưng cái gì Cậu cũng biết, như nắm trong lòng bàn tay và ông đã đã cai quản Huế qua đám tay chân bộ hạ ông ở Huế với bàn tay sắt bọc nhung.

Nhờ cái bàn tay bọc nhung ấy, Cẩn cũng sẵn sàng giúp đỡ trùng tu chùa chiền, các khuôn hội, đi lại thân tình và cả bao che cho Trí Quang.

Nhưng có lẽ điều sai lầm duy nhất trong đời làm chính trị của Ngô Đình Cẩn có thể là đã đánh giá sai lầm Trí Quang.

Hammer kết luận, “ But Cẩn had underestimated Tri Quang”.

Ngày 8 tháng 5 Trí Quang ra khỏi bóng tối ẩn nhẫn trong nhiều năm dưới mái chùa Từ Đàm và trở thành nhân vật chính trị và thế lực chính trị hàng đầu ở Việt Nam.

Khi Thục ra Huế, Cẩn vẫn tin rằng ông vẫn có thể là người của tình thế, là một đầu cầu giữa chính quyền và Phật giáo.

Nhận xét về các hoạt động của Ngô Đình Cẩn tại Huế

Những hoạt động của ông Ngô Đình Cẩn là hoạt động tinh báo, phản tình báo không nằm trong khuôn khổ của tổ chức hành chánh. Nó là những hoạt động bí mật. Mười Hương gọi mật vụ Ngô Đình Cẩn là một “siêu tổ chức” không có “bộ máy ngụy” nào có thể so sánh bằng.

(Nguyễn Thị Ngọc Hải, “Trần Quốc Hương — Người chỉ huy tình báo”, nxb Tổng Hợp TP HCM, trang 122)

Chính vì tính cách bí mật của nó, hoạt động bên ngoài guồng máy chính quyền đã tạo ra nhiều tai tiếng xấu, nhiều dư luận đồn thổi. Bởi lẽ việc bắt người thường là bắt cóc, không có trát tòa, không xử án và việc bắt giam vô thời hạn.

Ngay trong ngành phản gián, mật vụ Ngô Đình Cẩn cũng bị các cơ quan bạn như An Ninh Quân Đội, Lực lượng Đặc Biệt, Sở Nghiên cứu chính trị nghi ngờ. Mặc dầu mỗi ngành có lãnh vực hoạt động khác nhau. Sở tình báo của Trần Kim Tuyến chú trọng đến vấn đề nội an như dò xét các thành phần đối lập. Cơ quan an ninh của Đỗ Mậu lo an ninh quân đội. Lực lượng đặc biệt của Lê Quang Tung gồm một trung đoàn có nhiệm vụ chính yếu là bảo vệ Tổng Thống.

Trong bài phỏng vấn của ông Lâm Lễ Trinh với Dương Văn Hiếu, Trưởng Đoàn Công Tác Đặc Biệt miền Trung, nhan đề “Trưởng đoàn Dương Văn Hiếu lên tiếng”, ông Dương Văn Hiếu tiết lộ như sau:

Đại tá Nguyễn Văn Y (1922-2012). Nguồn: http://nguyentin.tripod.com

“Đi tá Nguyn văn Y, Tng Giám Đc Công An cũng như Trn Kim Tuyến (SNCCTXH), Lê Quang Tung (Lc Lượng Đc Bit) và Đ Mu (An Ninh Quân Đi) đu không ưa tôi.

(Lâm Lễ Trinh, “Thức Tỉnh, Quốc Gia và Cộng Sản”, trong bài Trưởng Đoàn Dương Văn Hiếu lên tiếng, trang 425)

(Dương Văn Hiếu, sinh quán ở Hà Nam, Bắc Việt trong một gia đình trung lưu, học trường Louis Pasteur, có bằng Diplome d`Études primaires supérieures Trung học Đệ Nhất cấp). Lập gia đình năm 1948, bố vợ là bác sĩ Nguyễn Văn Tam, cộng tác với gm Lê Hữu Từ, Phát Diệm. Sau Hiệp Định Genève vào Nam, ông được cụ Võ Như Nguyện, Giám đốc công an Trung Phần tuyển vào ngành công an, giữ chức Trưởng Ban Khai thác Nha CA-CS Trung nguyên, Trung Phần. Rồi trở thành Trưởng Ty Công an tỉnh Thừa Thiên và đô thị Huế. Năm 1957 được ông Tỉnh trưởng Thừa Thiên Nguyễn Đình Cẩn và ông đại biểu chính phủ Hồ Đắc Khương giới thiệu nhiệt tình với Tổng Thống Diệm. Năm 1958, ông được bổ nhiệm Trưởng Đoàn Công tác Đặc biệt miền Trung (TĐCTĐBMT) làm việc tại Sài Gòn.

Mặc dầu ông Dương Văn Hiếu không nói rõ sự không ưa kia. Nhưng chúng ta vẫn có thể tìm hiểu được như sau:

Có nhiều bộ phận tình báo, mặc dầu được phân chia vùng hoạt động hoặc phạm vi công tác. Nhưng vẫn có sự tròng chéo và dẫm chân lên nhau. Chẳng hạn, ông Dương Văn Hiếu, Trưởng Đoàn công tác vốn hoạt động ở miền Trung. Nhưng sau được điều động vào miền Nam hoạt động, trụ sở nằm trong trại Lê Văn Duyệt. Ông vào Nam làm việc theo chỉ thị của ông Cẩn. Nhưng khi cần bá cáo điều gì, ông chỉ chính thức bá cáo cho ông Ngô Đình Nhu, hoặc khi có chuyện hệ trọng, ông gặp thẳng Tổng Thông Diệm. Thỉnh thoảng ông mới gửi vài bản sao bá cáo cho ông Cẩn mà thôi.

Mặc dầu hoạt động của Dương Văn Hiếu bí mật và độc lập. Nhưng về mặt hành chánh, ông lại ăn lương theo ngạch Cảnh sát Quốc Gia nên mọi chi phí hoạt động như lương bổng, thực phẩm, tiền vãng phán đều do Phòng Hành Chánh của Tổng Nha Công an cung cấp theo hệ thống, qua Phòng Hành Chánh của Phụ tá Nguyễn Thành đài thọ. Vì chính thức, về mật hành chánh, ông vẫn thuộc Ty Công An Thừa Thiên. Vì có những công tác đặc biệt mà Tổng Nha không cung cấp phương tiện được như tiền thì qua ông Võ văn Hải với tiền lấy từ Quỹ đen của Tổng Thống để đài thọ. Số tiền này không quan trọng chỉ như một thứ tiền thưởng hoặc khích lệ. Xét như thế về mặt Hành Chánh, ông Nguyễn Văn Y làm sao không nghi ngại được? Ông Dương Văn Hiếu cũng tiết lộ cho thấy, Đoàn công tác của ông không nhận một đồng nào của ông Cẩn cả.

Vì cách thức hoạt động như vậy, vì không có một chức vụ gì công khai như giám đốc chẳng hạn- nên để có chỗ ăn ở, Dương Văn Hiếu phải tự bỏ tiền ra mua một căn nhà ở cư Xá Công Lý làm nhà riêng. Và vì đã không làm việc trực tiếp với ông Cẩn nên sau này cũng bị chính ông Cẩn nghi ngờ là quá thân cận với Sài Gòn và gây khó dễ không ít cho ông cũng như Phạm Thu Đường, chánh văn phòng cố vấn Nhu, ngay cả Nguyễn Văn Minh, bí thư của ông Cẩn cũng bị nghi ngờ. (Lâm Lễ Trinh, ibid., trang 437)

Về phía Tòa án cách Mạng, sau này đưa Dương Văn Hiếu ra tòa và coi ông là người chủ mưu và trách nhiệm nhiều vụ bắt bớ, ám sát người là do lệnh Ngô Đình Cẩn, theo tôi, là rất hàm hồ. Chẳng hạn các vụ ám sát người đối lập như Nguyễn Bảo Toàn, Tạ Chí Diệp và Vũ Tam Anh. Về điểm này, Dương Văn Hiếu trả lời ls Lâm Lễ Trinh là “chúng tôi không liên hệ. Chúng tôi không có trách nhiệm truy nã các phần tử đối lập.” Cũng theo Dương Văn Hiếu, sau này được biết công việc này do Thẩm Sát viên Khưu Văn Hai và đồng bọn trong Ban Cảnh Sát Đặc Biệt thuộc Tổng Nha Công An của đại tá Nguyễn Văn Y đã giết Nguyễn Bảo Toàn và Tạ Chí Diệp.

Tuy nhiên, điều tôi ngạc nhiên đến không tin nổi là Dương Văn Hiếu tiết lộ cho biết toàn thể nhân viên của ông chỉ có 8 nhân viên và hai thơ ký đánh máy. Với 8 nhân viên này mà có thể thao túng bắt trọn mạng lưới gián điệp của cộng sản?

Và nếu có biết ít nhiều thì đều có thành kiến xấu về ông. Trong đó người ta nói nhiều đến Đoàn công tác mật vụ của Ngô Đình Cẩn.

Nhưng tôi có thể khẳng định ngay chính người dân Huế cũng thật sự không biết các công tác và công việc cụ thể của Đoàn này như thế nào? Những mặt hoạt động tích cực có hiệu quả thì dân chúng không được biết.

Chẳng hạn, Đoàn Công Tác Đặc biệt miền Trung đã phá vỡ trong vòng hai năm toàn bộ hệ thống điệp báo Khu 5 và từ đó lan ra các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Trị, Bình Thuận, Quy Nhơn.

Thành tích này là lớn lắm mà một quân đoàn chưa chắc đã bình định nổi.

Ngay Trần Văn Đôn, một thời là tướng Quân đoàn I ở miền Trung cũng hầu như không biết gì về hoạt động chống Cộng hữu hiệu của Đoàn Công tác Đặc biệt miền Trung. Ông đánh giá rất thấp khả năng của ông Cẩn về ngăn chặn tình báo cộng sản gài người trong guồng máy Quốc gia. Điều đó chứng tỏ ở vị trí Tư lệnh Quân đoàn I lúc đó, ông không hay biết gì về Mật vụ ông Cẩn đối phó với cộng sản.

Điều đó cho chúng ta một bài học sau đây: Những sĩ quan thời Tây để lại thường thiếu tinh thần Quốc gia, thiếu lý tưởng chống cộng sản.

Họ chỉ là loại sĩ quan văn phòng, làm cảnh và bất tài, kém cỏi sau khi lật đổ chế độ Đệ Nhất cộng hòa. Họ không có viễn kiến chính trị, không có kế hoạch, không có chương trình và tỏ ra hoàn toàn bất lực, thụ động ngay từ những ngày đầu sau 1963.

Một ông tướng mà còn ngu muội như thế nói chi đến dân thường.

Xem tiếp phần 3: Ngô Đình Cẩn. Ông là ai?

16 BÌNH LUẬN

 1. Trích: “Về lẽ đời, ông cũng chạy theo quyền lực, cao ngạo và thiếu hiểu biết với Phật Giáo. Chung quanh ông phần lớn là những kẻ xu nịnh làm ông mất cảnh giác. Tóm lại , ông không đú sáng suốt để tách biệt Đạo với Đời, để đạo dẫm chân lên đời.

  Ông thật sự là kẻ đào mồ chôn chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa.“

  Thật sự Ngô Đình Nhu là người cuồng tín, và ông ta sai lầm trầm trọng khi muốn đạo Thiên chúa hóa miền Nam. Trong khi Phật giáo là đa số và lâu dài cả ngàn năm ở VN.

  • Kaka Kaka
   Có biết đọc tiếng việt?
   Phần mà ku Trích là nói về Ngô đình Thục.
   Ku nói = Thật sự Ngô Đình Nhu là người cuồng tín, và ông ta sai lầm trầm trọng khi muốn đạo Thiên chúa hóa miền Nam. Trong khi Phật giáo là đa số và lâu dài cả ngàn năm ở VN.= Source? Chứng minh được không?

   • Khà khà khà, sụp đổ của nhà NGÔ là một minh chứng đó rùi COCK. Cứ cho đạo mình là giỏi là tốt, đạo người là xấu xa cho nên dẩn tói tính trạng các su tự thiêu cho đạo pháp của họ.

    Đức Giám Mục Ngô Đính Thục thì tham vọng chính trị trong khi đó ong ta là mot giám mục thien chúa giáo mà cứ xen vào việc của lảo DIỆM.

    Phật giáo chiếm hết 85-90% dân số và thiên chúa giáo chỉ chiếm khoảng 8% dân số. Điều này ai chẳng biét mà COCK phải đòi cho ra nguồn vói cội làm chó gi hả COCK. Dùng đầu óc a bit. Cock oi Cock, mi máy móc một cách ngu xuản lắm đó COCK.

 2. (Ngụy Van Phét 18/05/2024 at 19:48
  Khà khà khà , bác Sáo Lục thì bảo các tuóng Ngụy Sài Gòn mà do bọn TÂY LÔNG Páp đào tạo là đám tuóng bất tài , hèn kém.)

  Đúng y dzậy đó Phét, nguỵ Lục phơi bày mấy tướng như Đôn, Đính…bất tài là quá đúng. Nhưng diễn tả của NV Lục còn thua xa nhân dân ta khi ca tụng tướng quân đội nhân dân mình.
  Ví vụ:
  Ngày xưa đại tướng cầm quân
  Ngày nay đại tướng cầm tụi em
  Năm xưa đại tướng công đồn
  Năm này đại tướng bịt..lồn tụi em

  Năm xưa…Bố của Phét công đồn ghê lắm phải không em. Khà khà..khè..

  • Nghe đâu ku phét sống và học tập theo gương hồ Chó dại nên ku phét đi bịt lòn mẹ ku phét
   Kaka Kaka

 3. VIETNAMERICA 18/05/2024 at 09:13
  Thằng phét sủa bậy
  Thế comment đầu của mày có viết về Ngô đình Cẩn?
  Con sủa bậy sai chủ đề trước hiểu không con
  Đến khi bố viết thì con sủa là sai chủ đề?
  Sao ngu vậy con?
  Người ta commen những vấn đề thời sự, vấn đề game over thì còn cc gì mà comment
  Nhà ku phét 9 đời ngu di truyền
  Kaka Kaka nhục nhã
  Thôi lo mà đi xin làm culi cho chư hầu của đế quốc Mỹ

 4. Khà khà khà , bác Sáo Lục thì bảo các tuóng Ngụy Sài Gòn mà do bọn TÂY LÔNG Páp đào tạo là đám tuóng bất tài , hèn kém.

  Trích”Họ chỉ là loại sĩ quan văn phòng, làm cảnh và bất tài, kém cỏi sau khi lật đổ chế độ Đệ Nhất cộng hòa. Họ không có viễn kiến chính trị, không có kế hoạch, không có chương trình và tỏ ra hoàn toàn bất lực, thụ động ngay từ những ngày đầu sau 1963.” Hết trích.

  Bởi thế anh Phét thuờng nhận định về các tướng NGỤY SAI GÒN là :

  Tướng Ngụy Sai Gòn mà được bọn PÁP đào tạo trong thời kỳ thuộc địa là những tên tướng

  MINH XUAN ĐÔN ĐÍNH HINH KIM
  SÁU TÊN TƯỚNG ẤY TÊN NÀO CỦNG GIAN
  NHẢY ĐẦM NHẢY ĐỰC THÌ NGOAN.
  NHẢY DÙ RƠI TỎM SÔNG HUƠNG ƯỚT NHÈM.

  Còn mà tướnng NGỤY SAI GÒN mà đuọc bu MẼO đào tạo thì ôi thôi. Bọn ni không nhảy đầm giỏi như bọn trên , nhưng bù lại đám tướng hổ lốn này ăn tham và ăn gian. Thêm vào bao nhiêu tên tướng thì bấy nhiêu mụ vợ của mấy tên tướng ni lộng quyền trong hàng ngủ quân đôi khiến các ông tuóng phải bày ra trò LÍNH MA LÍNH KIỂNG để chia chác.

  Có lần nghe nói mụ vợ của tên tướng ĐẶNG VAN QUANG(cố vấn An Ninh Cuốc ZA của ton ton THẸO) đánh bạc mà mang lính ra trên chiếu bạc để chơi bài XÌ TỐ( mụ thì nói tau tố 3 thèng lính, mụ khác lại tăng lên “tau tố 5 thèng lính ).

  Tóm lại là trên duói 160 tên tướnng NGUY SAI GÒN chẳng có tên tứong nào trưc tiếp winh’vói VC chúng anh và mang lại chiến thắng cho NGUY SAI GÒN trong thời chiến. Nói tói đây chắc chắn TÀN DƯ NGUY COCK sẻ gân cổ lên và mang tên tướng mặt luỏi cày mà bọn trẻ trong nuóc thuờng gọi là Ugly Motherfuk General Ngu Qua Tròi(Ngô Quang Trưởng).

  Thực ra Ngô Quang Trưởng tái chiếm đuọc cổ thành Quảng Trị đả kiệt sức và phải dừng lại tại bờ nam của sông THẠCH HÃN tỉnh Quảng Trị. Trong khi đó từ bờ bắc sông THẠCH HÃN tinh Quảng Trị vẩn bị Viet Công chúng anh chiém giử cho tới Sông Bến Hải nơi mà lằn ranh chia đôi Viet Nam 1954.

  Túm lại là NGÔ QUANG TRƯỞNG không hoàn toàn chiếm lai toàn tỉnh Quãng Trị mà một nửa tỉnh Quảng Trị vẩn bị mất trong chiến dịch mà NGUYEN VAN THẸO la làng là : Bình Long Anh Dủng , Kontum Kiêu Hùng, Trị thiên Vùng Dây và Bình Đinh Phản Công.

  Tóm lại là tướng tá NGUY SAI GÒN nhìn chung là lên tướng do phe cánh đảng phái tâng bôc’ nhau lên để tiện bề tranh quyền giử chức chứ nào có phải do CHIÊN CÔNG DIỆT CỘNG mà vọt lên tướng đâu.

  Cứ nhìn láo THẸO thì rỏ ngay.Năm 1963 Nguyen Van Thiệu mang lon đại tá và làm tư lênh sư đoàn 5 trú tại Bình Dương. Thé mà sau khi tham gia………….mần thịt DIỆM NHU xong thì lảo ta vèo lên Thiếu Tướng và 1 năm sau đó nửa thì lảo ta vù lên Trung Tuónng và vọt lên ngồi làm ton ton suốt 10 năm cho tói ngày phóc chạy. Chiến công chi hở các Tàn Dư Ngụy Cock? Có ai tìm ra đuọc một chiên công của Nguyen Van Thiệu trong công cuộc TIÊU DIÊT CỘNG XÃNG không hở.

  Anh Phét chỉ nhận thấy có mọt chiến công duy nhất mà NGUYEN VAN THIỆU thưc hiện đó là dẩn lính sư đoàn 5 từ Bình Dương kéo về theo lệnh của Duong Van Minh và Thiệu cho lính bắn vào thành Cộng Hòa noi mà quân ủng hộ DIỆM NHU đồn trứ. Đó là duy nhất 1 chiên công mà suốt một đời làm tướng của NGUYEN VAN THIỆU đả thưc hiện.

  Chiến công như thế mà làm tới TỔNG TƯ LÊNH QUÂN LƯC VIET NAM CONG HÒA cho nên khi Viet Cộng chúng anh khởi sự tân’ công thì THIỆU lóng nga lóng ngóng , lọng cọng luống cuống như gà vướng dây thun , ra lệnh lung tung làm đám tuóng lảnh bên duói chẳng biét đường nào mà lần , do đó dẩn tói hoảng loạn và tháo chạy.

  “Lổi tại tau lổi tại tau mọi đàng ” , đây là câu kinh nhật tụng của dân…………đấm ngực kito giáo tụng niêm hằng ngày. Anh Phét đề nghị đám Tàn Dư Ngụy Cock củng hảy bắt chước dân ” đấm ngực “làm như thế mổi khi tới ngày 30 tháng 4 hơn là chửi rủa túi bụi càng làm thêm nhục cho bản thân Tàn Dư NGỤY COCK.

  • VIETNAMERICA 17/05/2024 at 23:53
   Dân Việt Nam tranh nhau đi xuất cảng lao động Nam Hàn nhiều ‘chưa từng thấy’ Hạn ngạch xuất cảng lao động phía Nam Hàn cấp cho Việt Nam năm 2024 là hơn 15,400 lao động, song số ghi danh dự tuyển đợt một “đông kỷ lục trong 20 năm,” với gần 45,000 người, theo báo VNExpress hôm 15 Tháng Năm.
   Kaka Kaka nhục nhã
   Tụi csvn tranh nhau đi làm cu li cho = theo cách nói của tụi csvn = Hàn Quốc là chư hầu của đế
   Ngạo nghễ quá Việt Nam ơi

   • Chuyện ni anh Phét giải mả rùi mà COCK. Anh Phét giải mả bẳng dẩn chứng nghot’ 100 ngàn đứa con tạp chũng mà đài ĐỊT Bờ Bờ Kờ tường thuật rùi mà COCK.

    Anh Phét đồng ý vói COCK rằng là Viet Cộng củng như các nuóc ĐNA như Thai Lan , Phillipine sau 50 năm vẩn không tài nào GIỎI bằng cụ THẸO trong việc kiểm soát lao động và tạo công ăn chuyên làm cho cánh……..CHI EM TA.

    Viet Nam, Phillipine, ThaiLand , Miên Điên, đều phải giải quyết công việc cho cánh’CHỊ EM TA’ bằng cách là xuất khảu lao động ,trong khi đó cụ THẸO ton ton Ngụy Sài Gòn tại miền NAM VIET NAM đả tạo công ăn chuyên làm cho cánh CHỊ EM TA bằng cách là rước 3 triêu. GIAI CUỐC TẾ vào ngay tại miền NAM VIET NAM để cho chị em ta kinh doanh bằng nguồn VỐN TỰ CÓ của ho ngay tại trên đất nuóc của họ mà chẳng cần đi đâu cho xa. Đó là cái tài của ton ton NGUY SAI GÒN NGUYEN VAN THẸO , anh đồng ý vói COCK là ton ton THẸO rất giỏi về lỉnh vực ni, kakkakakkakka.

    Nói là có sách mách là có chứng , anh Phét không có nói khoác như COCK. Chứng cứ là đến từ nguồn của bu ANH , một đồng minh không thể thiéu của bu MẼO trong mọi thòi đại , mọi tình huống và mọi thời điểm.

    bbc.com/news/magazine-27159697

    Jerry Quinn is one of two million American soldiers sent to support the South Vietnamese army in the war against the North. During that conflict, it’s thought about 100,000 children were born from relationships between local women and American soldiers. Those soldiers are now getting old, and some are guilt-ridden, or just curious to find out what happened to their children.

    COCK cải đâu có nổi những chứng cứ vửng chắc như thé này , kakkakakka. Anh Phét mà như COCK thì anh Phét sẻ vác cờ ba que vàng khè tới tân BỜ BỜ KỜ để……..GIẬT SẬP ĐÀI NÀY xuống vì đả…………….dám……………bưng bô Viet Cộng húp rồn rột như thế này.

    Do it Cock then you will be a…………Hero from Zero , kakkakkkaa.

    • Ku phét ngu
     Ku phét so sánh tụi csvn 2024 với VNCH năm 1963
     Kaka nhục nhã quá
     Tức là sau bao năm đổi mới hay là chết thì tụi csvn năm 2024 mới bằng VNCH năm 1963

     khi chế độ Cộng Sản đưa đất nuớc đến chỗ nghèo đói mạt rệp, Hà Nội đã phải “lạy Mỹ cứu Đảng” xin lập quan hệ ngoại giao vì “Đồng Đô La hơn đồng chí Liên Sô” và tìm đủ cách ve vãn “khúc ruột ngàn dặm” mà bao năm chúng đã nguyền rủa, chửi bới là bọn theo chân Đế quốc! Chúng đã dành ra ngân khoản hằng trăm triệu cho công tác kiều vận nhằm thực hiện Nghị quyết 36. Dân cả nước đều biết rõ Cộng sản là bọn đểu cáng, tráo trở, chuyên lừa bịp, dối trá, thứ Việt gian tay sai bán nước cho đế quốc thực dân Đỏ

     • “Dân cả nước đều biết rõ Cộng sản là bọn đểu cáng, tráo trở, chuyên lừa bịp, dối trá, thứ Việt gian tay sai bán nước cho đế quốc thực dân Đỏ”

      You mean tụi này ? Nguyễn trọng Vĩnh, Nguyễn Trung, Nguyên Ngọc, Nguyễn Khắc Mai, Chu Hảo, Nguyễn Đình Cống, Nguyễn Đăng Quang, Hoàng Quốc Hải, Tương Lai, Nguyễn Hữu Vinh, Phạm Chi Lan, Nguyên Bình, Nguyễn Đình Bin, Trần Nhương, Tư Thân, Phan Đắc Lữ, Võ Văn Thôn, Phạm Đình Trọng, Phạm Nguyên Trường, Kha Lương Ngãi, Nguyễn Kim Chi…

      Chưa chắc . You có thỉa giúp mọi người hiểu rõ hơn bọn Cộng Sản nêu trên là “bọn đểu cáng, tráo trở, chuyên lừa bịp, dối trá, thứ Việt gian tay sai bán nước cho đế quốc thực dân Đỏ”

     • Bộ Mặt thật của thằng Tàu Chệt muỗi Tàu mút cc dog Mao
      montaukmosquito 20/05/2024 at 4:30 am
      Đọc bài này của Lơ Huyền Ái Mỹ làm tớ rất cảm động . Cứ đọc những đứa con bất hiếu phọt phẹt vào chiền thống gia đình cách mạng của mình như Ngô Huy Cương … Thiệt tình, rầu thúi rụt
      “Phải cúi đầu xin lỗi Trường Sơn, xin lỗi cả người chết lẫn người còn sống, đang sống”
      Rất đồng ý, mà hổng chỉ có Trường Sơn . Phải tạ lỗi cả Bác Sĩ Trần Hữu Nghiệp, người kiến nghị đặt tên Bác cho Saigon sau khi giải phóng, vì thành phố mang tên Bác đã trở thành 1 cái nhà xí mà tư tưởng của Người chỉ là giấy chích đùi nằm lăn lóc
      “túi bom” của con đường máu 20 – Quyết Thắng”
      Níu có tạ lỗi với Trường Sơn, nên gộp thim chiện quân lọi mời giặc lái Mỹ wa nói chiện zìa kinh nghiệm chiến đấu . Phải tạ lỗi với cả những hương hồn nam thanh nữ tú đã bị bom đạn Mỹ cướp đi trong chiến dịch bỏ bom miền Bắc. Quê hương hiền hóa, Mỹ xâm lược nên xuất hiện những “con đường máu”, tỏ rõ hy sinh của nhân dân & tội ác của Mỹ, tư di sai lầm 5000 đảng viên < 1 người dân Ngụy của chúng
      "nhà nào cũng sinh 5, sinh 6, có hộ sinh 9, sinh 10"
      Không nên trách họ . Nghèo lại đông con hổng phải là cái tội . Chỉ mong các bậc cha mẹ, níu bán con thì nhớ chọn nhà tử tế . Đảng viên lại càng tốt . Họ có thẻ Đảng làm bùa hộ mạng, mún làm chi cũng được hít
      "65 năm đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh huyền thoại, tự hào, biết ơn thôi chưa đủ"
      Rất đúng . Nhưng chiện xảy ra dư thía lày, Đổi Mới loạn lên … mọi thứ có thỉa bắt đầu từ những kẻ đã không biết ơn còn nhổ toẹt vào những hy sinh đã làm nên đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh đó . Nên chăng Đảng nên giáo dục cho mọi người hổng những biết, còn phải nhớ ơn, song song với trừng phạt những kẻ vong ân bội nghĩa, tệ hơn nữa, những kẻ phản bội, nhổ phọt phẹt lên những hy sinh để làm nên chiến thắng huy hoàng giải phóng miền Nam ?

   • Thats right, it’s a good topic mà COCK. Bác Sáo Lục dày công sưu tập , nghiên kíu và viét ra thì ta nên give him a relatively high level of respect. Be nice, COCK!

    • Thế sao con sủa về chuyện mẹ con làm bitch?
     Mẹ con rất thích mút cock
     Kaka Kaka nhục nhã
     Viện nghiên cứu Trung Quốc nói Việt Nam bồi đắp các đảo ‘chiếm đóng trái phép’, báo Việt Nam phản công= Truyền thông Việt Nam ngày 16/5 đã trích dẫn ý kiến chuyên gia gọi nhận định của Viện Grandview là “vu cáo, bóp méo sự thật”.
     Báo Thanh Niên dẫn ý kiến của Tiến sĩ Satoru Nagao (Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ) cho rằng: “Đánh giá của Grandview Institution bỏ qua lịch sử của khu vực này và tuyên truyền thông tin sai sự thật.”
     Dm tụi csvn không dám tự chửi trung cộng mà lại muợn bố Mỹ để chửi
     Kaka Kaka nhục nhã
     Ku phét nên nhớ khi con sủa như chó dại mà tụi csvn không dám công khai phản ứng thì con sủa vô ích. Ai tin?
     Như tao nói tụi csvn không có nhân quyền vì chính phủ của chúng tao tuyên bố như vậy

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên