Ngày mai xử Mẹ Nấm

0

Ngày mai xử Mẹ Nấm.
Nghe nói rằng người ta
Không cho cả bà mẹ
Có mặt tại phiên tòa.

Sao lại thế được nhỉ,
Hơn nữa, xử công khai?
Cái nước ta lạ thật,
Theo kiểu không giống ai.

Rồi lại “xin ý kiến”
Luôn vẫn thế xưa nay.
Chắc lại “án bỏ túi”.
Thật lạ đất nước này.

Tư pháp và hành pháp
Phải độc lập với nhau.
Còn ta thì ngược lại,
Ông đảng ngồi trên đầu.

Có lẽ lại dựng chuyện
“Hối lỗi” và “ăn năn”.
Một kịch bản nhàm cũ
Chỉ cốt để lòe dân.

Thiếu Tam Quyền Phân Lập
Thì vẫn còn bất công.
Và tòa án dù có,
Nhưng thực chất vẫn không.

Thái Bá Tân

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên