Lò đào tạo đảng xạo ke

2
Lò đào tạo đảng xạo ke

2 BÌNH LUẬN

  1. Ở Mỹ cũng có một Lò TÔN này khởi đầu từ bọn Hippies của thập niên 60, 70. Phát xuất từ Berkeley, California, bọn phản chiến và Hippies chủ trương lối sống “ăn lông, ở lỗ”, làm tình công khai, hút cần sa ma túy không giới hạn,…Bọn này được dẫn đầu bởi một số giáo sư trong trường Đại Học UC Berkeley, nay đã tràn lan trong các trường Đại học nổi tiếng ở Mỹ. Giới trẻ ngày nay đã bị chúng đầu độc tẩy não lâu ngày, chúng cứ tưởng là chỉ có bọn chúng mới nắm giữ Chân Lý trong tay, ngoài ra, những kẻ khác đều là ngu dốt đần độn hết. Chính cái lối suy nghĩ, niềm tin đó, đã đưa nhân loại này đến chiến tranh. Nhân loại này giết lẫn nhau nhân danh những điều Tốt, qua những mỹ từ dối trá, chớ không phải nhân danh những điều Ác hay những lời đốp chát. Chủ Nghĩa CS chính là một thí dụ rõ ràng nhất cho nhận xét trên. Chủ Nghĩa CS, xã hội, đã tuyên truyền rằng họ chiến đấu cho Công bằng xã hội, Bình Đẳng xã hội, đề cao tình nhân loại, đả phá sự bóc lột của giới chủ, ai giàu là đồng nghĩa với bóc lột, là có tội….Hãy nhìn xem những gì mà chủ nghĩa Mác Lê đã mang lại cho nhân loại và phải mất bao nhiêu năm, phải chết oan uổng bao nhiêu triệu người, nhân loại mới nhìn ra bản chất xấu xa độc ác tàn bạo của chủ nghĩa “đẹp đẽ” này. Và cái Lò TÔN này đã đào tạo ra nhiều đảng viên ưu tú cho đảng Lừa hiện nay. Còn đám cuồng Lừa thì chúng nó Thích Tôn Lề.

  2. Cũng chính lò đào tạo đảng xạo ke này đã đào tạo ra đám Lừa vẹt từ già cho tới trẻ ở Mỹ hơn 45 năm qua .

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên