Khẩu phật tâm xà

0
Khẩu phật tâm xà

Vè khẩu Phật tâm Xà

Chiếc áo không làm nên thầy tu

Thầy tu mượn áo tung hỏa mù

Thanh Quyết đội Hồ ngồi ngang Phật

Sư loài bò sát rắn rung chuông

AK đạo pháp Hồ bú mõm

Cải Cách , Mậu Thân máu nhuộm cờ

Vẽ hình “ Đạo pháp và Dân tộc “

Lộng giả thành chơn bả chó Hồ

Babui

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên