Đảng cướp đất trồng rau Lộc Hưng quy thành đất trồng lựu

2
Đảng cướp đất trồng rau Lộc Hưng quy thành đất trồng lựu

2 BÌNH LUẬN

 1. * Cờ Pháp hiện nay là tiếp nối cờ cách mạng tam tài (3màu) diễn ra từ cuộc bạo động phá ngục Bastille 14/7/1789; có 3 màu đỏ trắng xanh nước biển (tiếng bắc gọi là lam), với ý nghĩa :
  – màu trắng là biểu thị cho sự trong sáng, công lý và công bằng, gọi là bình đẳng.
  – màu xanh là ý nghĩa của hòa bình, tự do và niềm hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn, gọi là bác ái
  – màu đỏ là máu của những người dân đã anh dũng đứng lên dành lấy độc lập, tự do và bình đẳng cho đất nước, gọi là tự do.
  Kết hợp thành tiêu ngữ TỰ DO, BÌNH ĐẴNG, BÁC ÁI.

  * Không có màu nào là tượng trưng các triều đại phong kiến cả. Chính cuộc cách mạng Pháp đã lật đổ vương triều Louis XVI cùng hoàng hậu Marie Antoinette và đưa họ lên đoạn đầu đài năm 1793, hủy bỏ nền quân chủ chuyên chế và thiết lập nền quân chủ lập hiến vào năm 1791.

  • Xin lỗi, vì trục trặc kỹ thuật đã đăng nhầm comment nầy từ bài cờ vàng cờ đỏ vào đây.

   X I N H Ủ Y B Ỏ bình luận trên.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên